Pyydä demo
Pyydä demo

Vastaanottajamäärän raja viestinlähettäjille

On mahdollista rajata kuinka suurelle vastaanottajamäärälle organisaation viestinlähettäjä-oikeudelliset käyttäjät voivat lähettää viestejä. Ominaisuus mahdollistaa rajan asettamisen organisaatiokohtaisesti, ryhmäkohtaisesti ja käyttäjäkohtaisesti. Rajoitus koskee vain käyttäjiä, joiden käyttäjätaso on viestinlähettäjä.

Jos organisaatiorajoituksen lisäksi erillinen raja-arvo on asetettu myös ryhmälle ja käyttäjälle, käytetään aina suurimman prioriteetin rajoitusta, joka menee järjestyksessä:

  1. Käyttäjäkohtainen rajoitus
  2. Ryhmäkohtainen rajoitus
  3. Organisaatiokohtainen rajoitus

Ominaisuuden käyttö #

Henkilökunta-oikeudellinen käyttäjä voi ottaa ominaisuuden käyttöön Secapp-organisaation Info-sivulta, asettamalla raja-arvon kohtaan Vastaanottajamäärän raja viestinlähettäjille. Kyseinen raja-arvo on voimassa kaikille organisaation viestinlähettäjä-tason käyttäjille, kunnes ryhmä- tai käyttäjäkohtainen raja-arvo asetetaan. 

Organisaatiokohtaisen raja-arvon asettamisen jälkeen avautuu myös vaihtoehdot asettaa ryhmä- ja käyttäjäkohtaiset raja-arvot. 

Organisaatiokohtaisen raja-arvon asetus #

Secapp (Web-selain) -> Info -> Vastaanottajamäärän raja viestinlähettäjille

Ryhmäkohtaisen raja-arvon asetus #

Secapp (Web-selain) -> Ryhmät -> Valitse ryhmä -> Lisäasetukset -> Viestin vastaanottajien enimmäismäärä

Käyttäjäkohtaisen raja-arvon asetus #

Secapp (Web-selain) -> Käyttäjät -> Valitse käyttäjä -> Käyttäjäoikeudet -> Käyttäjäkohtainen viestin vastaanottajien enimmäismäärä

Go to Top