Pyydä demo
Pyydä demo

Secappin käyttö ja käyttöliittymät

Dokumentti julkaistu 10.10.2023

Lähtökohtaisesti Secappin varsinaiset käyttöliittymät toimivat mahdollisimman monella erilaisella laitteella. Eri käyttöliittymät ja laitetyypit osaltaan määrittävät mitä toimintoja kulloinkin on käytettävissä, sen lisäksi että Secappin toiminnot mukautuvat myös käyttäjän käyttöoikeustasojen mukaan. Varsinaisten käyttöliittymien lisäksi Secappissa on myös toiminnallisuuksia, jotka käyttävät tekstiviestejä, viranomaisverkkoja tai kolmansien osapuolten sovelluksia ja järjestelmiä.

Secapp-järjestelmän toiminnot eri käyttöliittymillä poikkeavat toisistaan joiltakin osin. Oheisessa taulukossa esitetään pääpiirteittäin eri käyttöliittymien toimintojen erot. Kuitenkin on hyvä huomioida, että yksittäisiä toimintoja on merkittävästi enemmän ja niiden saatavuus eri käyttöliittymillä vaihtelee. Saman toiminnon toteutuksessa saattaa myös olla jonkin verran eroja eri käyttöliittymien tai mobiilisovelluksen eri käyttöjärjestelmäversioiden välillä ja esimerkiksi uusia ominaisuuksia saatetaan toteuttaa eri aikataululla eri käyttöliittymiin.

ToimintoMobiili-sovellusVerkko-selainWindows-sovellusSMS,robotti-puhelu ja VIRVE
Viestien vastaanotto, kuittaus ja lisätiedotxxxx
Viestien lähetys (hälytysviestit) ja tilannekuvaxx
OneClick-pikanäppäimet valmiin hälytyksen lähetykseenxx
Chat-viestintä ja videoneuvottelutoiminta (*), viestihistoriaxx
Tehtävälistat ja raportointixx
Liitetiedostopankkixx

(*) Videoneuvottelulinkki aukeaa Windows-sovelluksesta verkkoselaimeen

Selain, mobiili- ja työasemasovellukset #

Verkkoselainten päällä toimiva niin sanottu hallintapaneeli toimii millä tahansa moderneja selaimia tukevalla päätelaitteella. Suositeltu selain järjestelmän käyttöön on Google Chrome. 

Secapp-mobiilisovellukset on rakennettu natiivitoteutuksena nykyaikaisille sovellusalustoille (Android, iOS). Sovellus on ladattavissa kunkin sovellusalustan omasta sovelluskaupasta ilman erillistä veloitusta. Mobiilisovellus toimii yleisimmillä laitteilla ilman olennaisia muutoksia asetuksissa, mutta jos esimerkiksi käyttäjän laitteeseen on tehty rajoituksia eri toimintojen käyttöön tai sovellusten asennukseen organisaation taholta, sovelluksen käyttö tai jotkin toiminnot voivat estyä. Asiakas on vastuussa tarvittavien rajoitusten muokkaamisesta, mikäli käyttäjien mobiililaitteissa on tällaisista asiakkaan asettamista rajoituksista syntyviä ongelmia. 

Verkkoselain- ja mobiilisovelluskäyttö toimivat SSL-salattujen verkkoyhteyksien kautta Secapp-järjestelmän kanssa. Selaimen ja mobiilisovellusten kautta on mahdollista mm. lähettää, vastaanottaa ja kuitata hälytykset ja viestit, käyttää reaaliaikaisia viestintätoimintoja (chat, video) sekä hallinnoida järjestelmän sisältämiä tietoja ja asetuksia. 

Verkkoselaimen päällä toimivaa ympäristöä, kuten myös mobiili- ja työasemasovellusten käyttöä, voi mukauttaa eri käyttäjäryhmillä monipuolisten käyttöoikeushallintojen myötä, joilla voi rajata vain tarvittavat näkymät ja tiedot kullekin toimijalle näkyviin kunkin käyttöliittymän tukemien toimintojen puitteissa. Mobiili- ja Windows-sovelluksia tai verkkoselainta ei pysty käyttämään ilman käyttäjätunnuksia järjestelmään sekä lisäksi niihin voidaan aktivoida myös kaksivaiheinen tunnistautuminen tietoturvan lisäämiseksi.

Järjestelmä sisältää mahdollisuuden Windows-työasemakäyttöön omalla sovelluksellaan. Secappin Windows-työasemasemasovellus sisältää seuraavat toiminnot:

  • Sovellus käynnistyy tietokoneen käynnistyessä (jos perusasennus on tehty)
  • Sovelluksessa on sign in/out -toiminnot (kirjaudu sisään/ulos)
  • Sovellus vastaanottaa kaikki käyttäjälle lähetetyt viestit riippumatta lähetyskanavista tai vaikka niitä ei olisi valittu ollenkaan
  • Sovellus näyttää Secapp-viestien kuvaliitteet
  • Secapp-viestit voi kuitata OK tai NOK
  • Sovellukseen on mahdollista määrittää OneClick-painikkeet (valittavissa käyttäjä/asennuskohtaisesti)
  • Vain yksi Secappin työasemasovellus voi olla päällä kerrallaan per käyttäjätunnus
  • Sovellus päivittyy automaattisesti (päivityksen voi asentaa vain tietokoneen käyttäjän admin-oikeuksilla)

Secappin Windows -työasemasovellus ei tue keskusteluita (chat), viestihistoriaa tai vastaanottajatietojen näyttämistä.

Asiakas lataa työasemasovelluksen Secappin WWW-sivuilta Secappin toimittamasta osoitteesta, mikäli muuta ei sovita.

Tekstiviesti- ja robottipuhelukäyttö #

Järjestelmää voi käyttää myös ilman datayhteyksiä tai ns. peruspuhelimilla kaksisuuntaiseen viestintään. Peruspuhelimilla käyttö rajautuu tekstiviesti- ja robottipuhelinpohjaisiin toimintoihin. Yleensä tilanteissa, joissa puhelimessa on mobiilisovellus ja organisaatiossa on offline-asetukset sallittuna, mobiilisovellusta voi käyttää ilman datayhteyttä mm. yhteystietojen selaamiseen, sovellukseen ladattujen tiedostojen avaamiseen, chat- ja hälytysviestihistorioiden selaamiseen. Lisäksi sovellusta voi käyttää ilman datayhteyttä automaattisena apuna tekstiviestien laatimisessa (ts. sovellus esitäyttää tekstiviestin lähetystä varten).

Secappissa tekstiviestien ja robottipuheluiden käyttö on rakennettu tuomaan mahdollisuus myös matalan kynnyksen käyttöön, jossa ei vaadita erillisen sovelluksen asentamista. Toisaalta SMS-viesteillä ja robottipuheluilla voidaan tavoittaa myös vanhempi laitekanta ja se toimii varakanavana tilanteissa, joissa ei ole datayhteyttä saatavilla.

Tekstiviesteillä voidaan vastaanottaa hälytykset/viestit ja kuitata niihin vastaamalla viestin lähettäneeseen numeroon. Kuittaus tehdään kirjoittamalla haluttu kuittaus (esim. OK tai NOK) käsin ja lisäämällä tarvittaessa kuittauksen perään halutut lisätiedot. Esimerkiksi ”OK 5 min” lähetetään takaisin Secapp-numeroon. Kuittaustieto välittyy hälyttäjälle samaan näkymään, mihin muistakin kanavista tulevat kuittaukset tulevat. 

Robotti- / automaattipuhelut laajentavat henkilöiden tavoittamismahdollisuuksia entisestään. Toiminnolla tarkoitetaan sitä, että Secapp voi soittaa määritellyille käyttäjille puhelun suoraan järjestelmästä. Puhelun yhteydessä Secapp toistaa joko hälyttäjän tallentaman oman tallenteen tai kääntää viestin/hälytyksen tekstin puheeksi ja jää odottamaan käyttäjän kuittausta viestiin. Automaatti-/robottipuheluihin kuitatessa käytetään puhelimen numeronäppäimiä (esim. 1 = OK ja 2 = NOK).

TETRA/Virve-käyttö #

Secapp tukee VIRVE-viestinnän (TETRA) osalta kahta eri toimitusvaihtoehtoa:

  1. SDS-viestit, jotka vastaavat kaupallisen puolen tekstiviestejä sekä
  2. Callout-viestejä, joilla voidaan aktivoida vastaanottavassa laitteessa edistyneitä toimintoja.

Teknisesti Secapp lähettää viestit ns. TCS (Tetra Connectivity Server) palvelimelle rajapinnan ylitse ja vastaavasti vastaanottaa Secappiin osoitetut Virve-viestit sitä kautta. Yhteydet TCS-palvelimeen tapahtuvat dedikoidun yhteyden kautta.

VIRVE-laitteella vastatessa lähetetään SDS-viesti Secappin ISSI-numeroon (ts. TCS-palvelimelle). Callout-tapauksissa terminaali tarjoaa suoraan esimerkiksi Accept-nappia, joka parametrisoidaan lähettämään vastaus suoraan haluttuun ISSI-numeroon. Lisätietojen antaminen Virvellä toimii vastaavasti kuin SMS:llä vastatessa laittamalla lisätiedot kuittaustiedon perään tai erillisellä viestillä kuittauksen jälkeen.

Secapp Oy ei vastaa mahdollisesta VIRVE-päätelaitteiden parametroinnista.

Käyttöliittymien kielituki #

Secappin käyttöliittymät on käännetty useille kielille ja tarvittaessa kielitukea voidaan laajentaa. Secappin mobiili- ja selainkäyttöliittymässä sekä Windows-sovelluksessa tuettuja kieliä ovat tällä hetkellä mm. suomi, viro, englanti, ruotsi, norja, portugali, espanja, ranska ja arabia. 

Selainkäyttöliittymä noudattaa käyttäjän Secapp-asetuksissa olevaa kieliasetusta. Mobiilisovellus noudattaa puhelimen kieliasetusta ja Windows-sovellus noudattaa tietokoneen kieliasetusta. Jos kyseistä, käyttäjän valitsemaa kieliversiota ei ole tuettuna kyseisen toiminnon osalta, järjestelmä toimii englannin kielellä. Kielivalinta vaikuttaa myös käyttöliittymän tekstien asetteluun ja suuntaan niissä kielissä, joita luetaan oikealta vasemmalle (esim. arabia).

Toiminnan yksityiskohdat ja järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentin laatimishetkellä. Secapp kehittää palvelua jatkuvasti ja voi tehdä muutoksia yksityiskohtiin sikäli kun ne eivät olennaisesti heikennä sovittua palvelun toimintaa tai tietoturvaa. Käyttäjien laite- ja ohjelmistovalmistajien päivitykset saattavat myös vaikuttaa toiminnallisuuden yksityiskohtiin.

Go to Top