Hyvinvointialueilla korostuu tarve järjestelmille, jotka tuottavat monipuolisesti hyötyä päivittäisessä toiminnassa

Arvolupauksemme Hyvinvointialueen yhdistävää kriittistä viestintää mukaisesti Secapp on jo laajalti palvelutuottajana Hyvinvointialueilla sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa, että pelastustoimessa.

Sujuvaa päivittäistä yksiköiden sisäistä viestintää, työhönkutsuja, tehtävävälittämistä ja työskentelyn turvaa. 

Alueellisesti ja kansallisesti painottuvat häiriö- ja poikkeustilanne hälyttäminen, -viestintä ja tilannekuvatiedon kerääminen.

Ota yhteyttä

Hyödyt hyvinvointialueille

Säästä aikaa ja kustannuksia

Automatisoi sekä optimoi päivittäisiä toimintoja ja jopa vähennä järjestelmien määrää.

Varaudu ja hälytä

Luo organisaatiollesi rakenne nopealle henkilöstön tavoitettavuudelle häiriötilanteissa toimiseen ja niistä nopeaan palautumiseen.

Johda tiedolla

Kerää organisaatiotasolla, alueellisesti tai kansallisesti lähes reaaliaikaista tilannekuvatietoa päätöksenteon tueksi.

Lue lisää Hyvinvointialueiden käyttökohteista

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Pelastustoimi

Jutellaan millaista hyötyä Secappista on sinulle ja organisaatiollesi?

Ota yhteyttä myyntiin