Tietoturvallista ja luotettavaa viestintää, hälyttämistä sekä raportointia julkishallinnon toimijoille

Tietoturvallinen sisäinen viestintä yhdistettynä luotettavaan kriittisten tilanteiden hälyttämis- ja johtamisjärjestelmään ovat avainasemassa julkishallinnon turvallisessa ja keskeytymättömässä toiminnassa. Kotimainen Secapp-sovellus tarjoaa monipuoliset työkalut niin päivittäiseen kuin poikkeustilanteiden kriittiseen viestintään.

Pyydä demo

Säästä aikaa

Raportointi ja tilannekuvan muodostuminen onnistuu nopeasti mobiililaitteen avulla. Tilannekeskus kulkee aina mukanasi!

Varaudu

Varaudu yllättäviin tilanteisiin ja takaa toiminnan jatkuvuus järjestelmällä, joka ottaa huomioon tietoturvan asettamat vaatimukset.

Hälytä

Hälytä ja tavoita kymmeniä, satoja tai jopa tuhansia ihmisiä massaviestitoiminnoilla vain sekunneissa (esim. järjestelmähäiriöt, tulipalot, evakuoinnit).

Mikä Secapp on?

Tällä hetkellä Secappia käytetään julkishallinnon (esim. kaupungit, kunnat, valtionhallinnon virnaomaiset) organisaatioissa esimerkiksi pikaviestintään, henkilö- ja toimitilaturvallisuuteen sekä poikkeustilanteiden hoitamiseen. Lisäksi Secappilla voidaan hälyttää massaviesteillä kaikkia organisaatioon kuuluvia henkilöitä.

Secappilla varmistat toimivat ja tietoturvalliset viestintäyhteydet, selviät poikkeustilanteista sekä parannat niin henkilö- kuin toimitilaturvallisuutta ilman, että uusia laitehankintoja tarvitsee tehdä. Secapp toimii myös Virve-laitteilla.

Lue lisää tuotteesta

Kiinnittää huomion…

Arjessa sekä kriisitilanteissa

Secappiin luodaan valmiit viestipohjat eri häiriö- ja poikkeustilanteita varten. Viestipohjat sisältävät mm. hälytettävät henkilöt ja ryhmät, tilanteen prioriteetin, tilanteen kuvauksen ja toimintaohjeet sekä mahdolliset eskalointiketjut. Henkilöiden yhteystietoja, pätevyyksiä ja hälytysryhmiä hallinnoidaan Secappin työkaluilla.

Häiriö- tai poikkeustilanteen ilmetessä Secappilla tehdään massahälytys hyödyntäen valmiita hälytyspohjia. Hälytys lähtee useampaa viestintäkanavaa (mobiilisovellus, tekstiviesti, robottipuhelu) kaikille niille henkilöille, jotka on määritelty viestipohjassa riippumatta, onko henkilöllä käytössä vanhempi puhelin vai älypuhelin. Mikäli kyseessä on korkean prioriteetin hälytys, Secapp ohittaa puhelimen äänettömyysasetuksen Android- ja iPhone-puhelimissa. Kaikki viestin saajat voivat kuitata hälytyksen ja kertoa voivatko osallistua tilanteen hoitoon.

Secappia käytetään henkilöiden hälytys- ja töihinkutsujärjestelmänä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: korvaavan työntekijän saamisessa työvuoroon äkillisen poissaolon takia, päivystävien henkilöiden hälyttämisessä ja erikoistiimien hälyttämisessä.

Massahälytyksen tekijälle (tilannejohto) muodostuu reaaliaikainen tilannekuva siitä, ketkä ovat pääsemässä mukaan poikkeustilanteen hoitoon.  Tilannekuvasta näkyy hälytettyjen henkilöiden kuittaukset, mahdolliset lisätiedot ja tilannejohto voi jakaa tietoa keskustelussa koko hälytetylle ryhmälle.

Secappiin tallentuu kaikki tapahtumat poikkeustilanteen ajalta: hälytetyt henkilöt, kuittaustiedot, jaetut lisätiedot ja tehdyt päätökset. Syntyneestä tapahtumalogista saadaan luotua raportti, jonka pohjalta voidaan purkaa kyseinen poikkeustilanne läpi ja tarvittaessa kehittää toimintamalleja.

Sujuva ja nopea käyttöönotto

Valitse käyttäjät

Valitse työntekijät, ketkä aloittavat Secappin käyttämisen. Voimme tuoda heidän yhteystiedot Secappiin joko suoraan toisesta järjestelmästä tai manuaalisesti.

2 tunnin etäkoulutus

Käyttäjät kutsutaan kahden tunnin koulutukseen kanssamme. Koulutuksesta jää tallenne myöhempää käyttöä varten.

Valmista!

Olette valmiita aloittamaan Secappin käyttämisen. Emme kuitenkaan jätä teitä yksin – tiimimme auttaa, opettaa ja tukee myös jatkossa.

Asiakkaitamme

Laurea Ammattikorkeakoulu

”Tavoitamme laajan yhteisömme milloin vain.”

Katso videolta, miten autamme Laureaa parantamaan oppilaitoksen turvallisuutta ja massaviestintää.

Citycon

“Nyt meillä on mahdollisuus tiedottaa Kista Gallerian alueelle saapuvaa käyttäjää automaattisesti hyödyntämällä alueviestejä ja valmiita viestipohjia.”

Lue lisää, miten Citycon parantaa turvallisuuskulttuuria kauppakeskuksissaan.

Jokilaaksojen pelastuslaitos

”Ohjelmisto tuo paljon hyötyjä, kuten meille tärkeimmät töihinkutsut ja kaksisuuntaisen viestinnän, jolloin pystymme nopeasti muodostamaan tehtäville reaaliaikaisen tilannekuvan.”

Lue lisää, miten Secappia käytettiin Kalajoen palopelastusoperaatiossa.

Jutellaan miten Secapp voi auttaa teidän organisaatiotanne?

Pyydä demo

Hyödyt

  • Varautumisen, tiedottamisen ja henkilöturvan tehostaminen sekä toiminnan jatkuvuus tietoturvanäkökohdat huomioon ottaen
  • Valmiusryhmätoiminnan varmistaminen
  • Yhteistoiminta (kaupunginjohto, vesihuolto, sähkölaitos)
  • Tietoturvallinen ratkaisu arkiseen pikaviestintään – jaa tekstiä, kuvia ja videoita (chat)
  • Hälytä ja tavoita kymmeniä, satoja tai jopa tuhansia ihmisiä massaviestitoiminnoilla vain sekunneissa (esim. järjestelmähäiriöt, tulipalot, evakuoinnit)
  • Säästä tekstiviestikuluissa jopa kymmeniä tai satoja tuhansia euroja vuodessa
  • Raportointi tai tarkastukset hoituvat mobiilisti suoraan esim. jokaisen omasta työpuhelimesta
  • Videoyhteys esim. etätyöskentelyyn ja -konsultointiin
  • Perusta ja ylläpidä tarvittaessa tilannekeskusta Secappilla – kulkee mukana taskussasi!
  • Paranna henkilökunnan fyysistä turvallisuutta mobiiliturvapainikkeilla (paniikkinappi ja kuolleen miehen kytkin)