FÖR BEKYMMERSFRIA AVISERINGAR, MEDDELANDEN OCH RAPPORTER SOM FÅNGAR DIN UPPMÄRKSAMHET

Secapp är en finsk SaaS-plattform för kritisk kommunikation och meddelanden. Den är byggd för att sända massmeddelanden, varna individer och team, samla kritisk data och tillhandahålla säkra chattar och videon i realtid. Allt detta på en plattform där datan hålls säkra och i kundens ägo.

Secapp kan i slutändan hjälpa till att rädda liv och hantera kritiska åtgärder under kriser.

VAR REDO, REAGERA, RÄDDA: PROVA DEMO!

Secapp hjälper dig i allt från vardagskommunikation till att hantera komplexa krisscenarier. Var redo för, hantera och rädda kritiska situationer genom att använda Secapp:

 • Aviseringsmallarna kan anpassas för att sända meddelanden och instruktioner som kräver omedelbar reaktion av en kombination av olika intressenter.
 • Kontaktdetaljer, kompetens och hantering av tillgänglighet kan automatiseras fullständigt genom att integrera Secapp i personalförvaltningssystem
 • Meddelande med ett klick som gör det möjligt att sända och svara på meddelanden på några sekunder, meddelanden kan kringgå enhetens ljudinställningar och kräver en omedelbar reaktion.
 • Personsökning för att få individer och team att reagera på brådskande uppgifter eller för att ersätta ett arbetsskift. Anrop kan riktas på basis av grupper, kompetens, tillgänglighet och platsinformation.
 • Mobila panikknappar, dödmans switch, geostaket och integrationer med externa varningssystem för att säkerställa personalens och fastighetens säkerhet.
 • Mobila checklistor som kan användas för att samla in kritiska data på några minuter. Oavsett om det gäller individuellt fältarbete, en daglig checklista över tillgångar eller för att bilda sig en riksomfattande bild av läget.
 • Hantering av kritisk tillgångar och platser för att hantera vilka olika slags fastigheter, enheter, fordon eller tillgångar som berör din verksamhet.
 • Våra experter visar dig mer än gärna hur Secapp och dess funktioner kan hjälpa dig.

AVISERINGS- OCH MEDDELANDEFUNKTIONER

Sändning av meddelanden i Secapp har utvecklats med betoning på pålitlighet och säkerhet. När en situation uppstår kan kritisk information skickas till önskade mottagare inom sekunder, vare sig det är till en eller tusentals personer.

Meddelanden kan riktas på basis av tillgänglighet, kompetens, platsinformation och användargrupper.

Garanterad leverans av aviseringar och meddelanden

För att säkerställa att kritiska meddelanden inte går obemärkta förbi kan Secapp kringgå enheters ljudinställningar (såsom tyst eller ”stör inte”-läge). För att säkerställa leverans använder Secapp också flera olika kommunikationskanaler såsom:

 • Nativappar (Android, iOS och Win10)
 • SMS
 • Robotsamtal
 • E-post
 • TETRA-nätverket (SDS, Callout)
 • Allt från ett ställe och med ett enda kommando!

De aviserade personerna kan se andras svar och kompetensprofiler i realtid. Genom att integrera Secapp i befintliga system kan aviseringar och meddelanden även automatiseras fullständigt.

Secapps krypterade privat-, grupp- eller aviseringsspecifika chatt möjliggör diskussioner och utbyte av innehåll i realtid mellan nyckelpersonal både i daglig verksamhet och i kritiska situationer. Plattformsoberoende Secapp-chattar kan användas i appen och på webben.

LARMKNAPPAR OCH PERSONALSÄKERHET

Secapp innehåller mångsidiga verktyg för att förbättra personalsäkerheten i olika situationer.

Fysiska och mobila larmknappar

Med fysiska och mobila larmknappar kan användarna skicka meddelanden och aviseringar med bara ett tryck. Knapparna kan användas till exempel för att kalla på hjälp eller för att rapportera en avvikelse eller ett fel.

Dödmans switch

Dödmans switch tillåter automatiserade aviseringar om användaren glömt att återställa en timer eller hens telefon inte rör på sig inom en fördefinierad tidsperiod. På så sätt kan hjälp tillkallas även om användaren är oförmögen att göra det. För att säkerställa att hjälpen når fram så snabbt som möjligt innehåller aviseringar som skickas med larmknapp eller dödmans switch även platsinformation.

CHECKLISTOR OCH DRIFTKRITISK INFRASTRUKTUR

Secapp ger dig kraftfulla verktyg för hantering av dokumentation, bilagor och information. Importera dina uppgifter och checklistor såsom dagliga rutinkontroller och instruktioner för olika scenarier till Secapp och minska onödigt pappersarbete och friktion i den dagliga verksamheten.

Med uppgifter och checklistor vet användarna vad de behöver göra och rapportera och de håller även sig informerade om vad som har gjorts eller vad andra gör.

Övervaka uppgifter i realtid: Secapp passar alla branscher

Importera och skapa information om fastigheter, objekt, utrustning och andra tillgångar och upprätthåll på ett enkelt sätt uppdaterad information om status och åtgärder kring dessa.

Secapp är mycket anpassningsbart och därmed lämpligt för alla slags organisationer. Du kan lita på Secapp såväl i daglig verksamhet som i nödsituationer. Du kan enkelt spara och exportera alla vidtagna åtgärder som individuellt riktade rapporter.

Ett heltäckande administrationsverktyg

För hantering av storskalig verksamhet kan Secapp också omfatta och användas för att hantera projekt, kataloger, ordrar och fakturor. Således har du alla verktyg du behöver för ledarskap och kvalitetsledning i realtid till ditt förfogande. Personal och övriga parter kan enkelt hitta och få åtkomst till all dokumentation.

 • Dokument och hantera information om plats, plats och utrustning
 • Skapa och spåra projekt, kostnader, order och fakturor
 • Hantera och dela innehåll och aktiviteter i miljöer med flera leverantörer

ANVÄNDNINGSFALL

Secapp är ett värdefullt verktyg för att hantera och förbereda oväntade kritiska händelser i daglig verksamhet, beslutsfattande och kommunikation.

Många slags statliga, icke-statliga och privata organisationer litar på Secapp för att avisera och kalla på anställda samt samla in kritisk data. Utöver sitt bekväma användargränssnittet gör Secapp att processerna fungerar snabbt – till och med inom bara några sekunder.

Secapp har utvecklats för att förbättra säkerhet, hantera infrastruktur och processer, rapportera och hålla människor informerade om förändringar och störningar, för att nämna några tillämpningar.

Vardagssituationer

 • Avisera och kalla på personal: hitta och avisera vikarier och inhoppare när behov uppstår.

 • Sammankalla och avisera snabba svarsteam.

 • Chatta och leverera information i realtid: ett säkert substitut för konsumentappar såsom WhatsApp.

 • Skicka massmeddelanden för att hålla kunder och intressenter informerade.

 • Operativ ledning: koordinera rutinmässiga uppgifter och kontroller (såsom installationer, underhåll, inspektioner).

 • Dokument fastigheter, objekt och tillgångar.

 • Hantera utgifter: arbets- och materialbeställningar, håll reda på kapital- och driftkostnader.

 • Hantera miljöer med flera intressenter via säkra informationsdelnings- och dokumentationsverktyg.

 • Gör säkerhetskontroller på arbetsplatser, byggarbetsplatser och så vidare.

Säkerhet, kriser och oväntade situationer

 • Gör förberedelser inför oväntade händelser: skapa meddelande- och uppgiftsmallar samt automatiseringar.

 • Hantera kontaktuppgifter, kompetens, tillgänglighet och platsinformation.

 • Avisera och informera personal och intressenter vid kriser eller oväntade händelser såsom bränder, kemikalieläckage, terrorism, naturkatastrofer, strömavbrott, vattenföroreningar och systemfel.

 • Informera intressenter automatiserat eller manuellt i händelse av systemfel för att säkerställa att de har omedelbar tillgång till uppdaterad information.

 • Avisera operativ personal och koordinera ledningens beslutsfattande, till exempel i händelse av en PR-kris.

 • Skapa uppgifter och checklistor för att koordinera och rapportera uppgifter i oväntade situationer.

 • Personliga säkerhetsverktyg för arbetstagare: platsspårning, tidsinställt eller rörelsebaserat dödmans switch och anpassningsbara panikknappar.

 • Rapportera olyckor och tillbud med några få knapptryckningar.

 • Automatisera aviseringar från befintliga system via integrationer.

Referenser (in English)

The National Intensive Care Coordinating Office

”At eight o’clock in the morning, a situational awareness message is sent to the contact number of each Intensive Care Unit using the Secapp application.”

Learn how KYS maintains a national ICU situation.

Citycon

“Now we can inform our personnel entering the Kista Galleria area automatically using geofencing and ready-made templates.”

Read more about how Citycon is improving its safety culture in its shopping centres.

The Finnish Air Rescue Society

”We use Secapp for alerting, coordinating and reporting.”

Watch a video on how Finnish Air Rescue Society uses Secapp for mobile coordinating and reporting.

Låt oss prata om hur du kan dra nytta av Secapp?

Kontakt oss