Secure communication platform - Secapp

Keskitetty viestintäalusta

Secapp on kotimainen salattu viestintä- ja johtamisjärjestelmä. Secapp mahdollistaa automatisoidun ja manuaalisen kaksisuuntaisen viestinnän, hälyttämisen, henkilökutsut ja turvallisuuden varmistamisen niin kriittisessä kuin arkipäiväisessäkin käytössä. Secapp:ia käyttävät esimerkiksi pelastuviranomaiset sopimuspalokuntien hälyttämistoiminnassa, sairaalat henkilökunnan töihinkutsupuolella ja potilasviestinnässä sekä yksityiset organisaatiot häiriötiedottamisessa, turvallisuuden varmistamisessa sekä operatiivisen toiminnan ohjaamisessa.

Secapp tarjoaa rutiineja helpottavia työkaluja massaviestintään, nopeille hälytys-/sanomaviesteille ja niihin liittyviin pikakuittauksiin (nähdään nopeasti kuka on reagoinut ja/tai voi reagoida toimintaan) sekä tietysti yhtälailla vapaampaan tiimiviestintään. Secapp:iin on yhdistetty yhden keskitetyn ratkaisun alle yleisimpien viestintäkanavien tuki (SMS, Android, Windows Phone, iOS, sähköposti, robottipuhelut) sekä viranomaisviestintätuki TETRA/VIRVE-laitteiden kanssa tapahtuvan viestinnän osalta. Lisäarvoa Secapp:ssa tuottaa myös mahdollisuus sijaintitiedon yhdistäminen viestintään sekä tilannejohtamiseen.

OTA YHTEYTTÄ!

Käyttökohteet ja -tapaukset

- Päivittäinen toiminta

Käyttökohteet ja -tapaukset

- Kriittinen viestintä

Viranomaiset ja julkiset toimijat

Secapp mahdollistaa salatun, nopean ja luotettavan viestintä- ja hälytysratkaisun mm. pelastusviranomaisten, poliisin ja sairaaloiden käyttöön. Secapp:ia voidaan hyödyntää myös laajemmin kaupunkien, kuntien tai valtion (kriisi)viestintä- ja tiedottamistarpeisiin. Secapp yhdistää kaupalliset sekä viranomais- (TETRA/VIRVE) viestintäkanavat yhden keskitetyn ratkaisun alle. Lisäksi Secapp on nopea ja helppo ottaa käyttöön vaikka samana päivänä. Secapp mahdollistaa mm.

 • Pelastuviranomaisten, valmiusryhmien ja nopean toiminnan joukkojen hälyttämisen
 • Valmiuden seurannan ja hallinnan (kuinka monta henkilöä kulloinkin valmiudessa)
 • Kootun osaamisten ja pätevyyksien hallinnan
 • Isojen hätä- ja kriisitilantieden hallinnan
 • Kohdennetun vaaratiedottamisen
 • Henkilöturvallisuuden takaamisen
 • Laitteiden, ajoneuvojen ja henkilöiden seurannan - sisä- ja ulkotiloissa
OTA YHTEYTTÄ!


Teollisuus-, energia- ja tietoliikennetoimijat

Secapp tarjoaa tehokkaat ja automatisoidut (massa)viestintätyökalut asiakas-, häiriö- ja operatiiviseen toimintaan liittyvään viestintään, hälyttämiseen ja tilannekuvan muodostamiseen. Kattavilla työkaluilla edesautat yritys- ja kuluttaja-asikkaiden tyytyväisyyttä sekä vähennät manuaalista työtä oman henkilöstösi osalta. Secapp tarjoaa työkalut mm.

 • Kaksisuuntaiseen yritys- ja kuluttaja-asiakasviestintään
 • Häiriöviestintään ja häiröistä toipumiseen
 • Kenttähenkilöstön hälyttämiseen, henkilökutsuihin ja viestintään
 • Suurhäiriöihin, kriiseihin ja katastrofeihin varautumiseen ja hallintaan
 • Henkilöevakuointiin
 • Teollisuuspalokuntien hälyttämiseen
 • Automatisoidun viestinnän toisten järjestelmien antamien herätteiden perusteella
OTA YHTEYTTÄ!

Turvallisuus- ja palvelutoimijat

Secapp tarjoaa modernit työkalut turvallisuudesta vastaaville yksiköille sekä turvallisuusalan yrityksille mm. henkilö-/työkutsuihin, valvomotoimintaan, henkilöturvallisuuden takaamiseen ja hälyttämiseen sekä operatiivisen toiminnanohjaukseen. Turvallisuusalan toimijoiden lisäksi esimerkiksi huolto-, siivous- ja isännöintipalveluita tarjoavat toimijat voivat hyötyä tehostetusta viestinnästä mm. seuraavilla osa-alueilla:

 • Valvomotoiminta
 • Hälytyksien vastaanotto, vahvistaminen ja eskalointi
 • Henkilöstön turvallisuuden takaaminen (erityisesti yksin työtä tekevät)
 • Päivittäisten tehtävien koordinointi
 • Henkilö/-töihinkutsut ja -hälytykset
 • Tiimikeskustelut ja -viestintä
OTA YHTEYTTÄ!

Tapahtumaviestintä ja -hallinta

Secapp tarjoaa keskitetyn viestintäalustan tapahtuman järjestämiseen - suunnittelusta jälkipuinteihin. Erityisesti massaviestintätoiminnallisuudet yhdistettynä pikakuittausmahdollisuuksiin nopeuttavat järjestäjien, vapaaehtoisten, yhteistyökumppaneiden, järjestysmiesten, markkinoinnin ja kävijöiden välistä sekä omaa viestintää. Tapahtumille Secapp mahdollistaa mm.

 • Tapahtuman järjestämiseen liittyvien muistutuksien ja hälytyksien luonnin (esim. viranomaisilmoitukset ja -luvat)
 • Tapahtumanaikaisen viestinnän automatisoinnin ja aikatauluttamisen ennen tapahtumaa
 • Vapaaehtoisten ja järjestäjien koordinoinnin
 • Tapahtuman turvallisuudenhallinnan (mm. viestipohjat, sijainti, hälyttäminen, tilannekuva)
 • Markkinointiviestinnän ja sen kohdantamisen alueellisesti tai ryhmien perusteella
 • Tapahtuman kävijöiden osallistamisen viestiseinäpalveluiden ja pikapalautteiden kautta
 • Oman sovelluksen
OTA YHTEYTTÄ!

Ominaisuudet ja teknologiat

- Tekniset tiedot

Ota yhteyttä

Myyntitiimimme tavoitat seuraavasti

Sähköposti: etunumi.sukunimi@secapp.fi

Lataa Secapp-mobiilisovellus ilmaiseksi sovelluskaupasta. Koekäyttöä ja käyttäjätunnuksia varten ota yhteyttä meihin ja kysy lisätietoja.

Get it on Google Play
Get it from Microsoft
apple store