SAADA LIHTSALT HOIATUSI, TEADAANDEID JA ARUANDEID, MIS PÜÜAVAD TÄHELEPANU

Secapp on Soomes loodud SAAS platvorm kriitilise kommunikatsiooni ja hoiatuste jaoks. Secappi peamised funktsioonid on masshoiatuste saatmine, indiviidide ja meeskondade informeerimine, reaalajas oluliste andmete kogumine ja edastamine sõnumite, vestluste ja videokõnede abil. Platvormiga jagatud andmed on alati turvatud ja püsivad kliendi omandis.

Secapp aitab päästa elusid ning hallata esmatähtsaid tegevusi kriisiolukordades.

VALMISTA ETTE, REAGEERI, STABILISEERI OLUKORD – PROOVI MEIE DEMORAKENDUST

Secapp on kasulik nii igapäevastes olukordades kui keerulistes kriisisituatsioonides. Valmistu kriisideks, halda ning stabiliseeri ootamatud olukorrad Secappi abiga:

 • Sõnumite ja juhendite kommunikeerimiseks kohandatavad häiremallid annavad erinevatele huvirühmadele viivitamatult teada reageerimisvajadusest.
 • Meeskonna kontaktide, oskuste ja valmisoleku haldamist saab personalitarkvaraga liidestades automatiseerida.
 • Häirete saatmine on seadistatav ühe klikiga, et teavitada esimeste sekundite jooksul kiirreageerijaid või kogu organisatsiooni. Häired eiravad nutitelefonide vaikset režiimi ning nõuavad saajatelt kohest vastamist.
 • Personaliteavitusi saab suunata oskuste, valmisoleku, asukoha või manuaalse grupeeringu alusel, et teavitada meeskonda kiireloomulistest ülesannetest või vabadest töövahetustest.
 • Paanikanupud nutitelefoni avaekraanil, surnud mehe lüliti, geotarad ja integratsioonid väliste häiresüsteemidega aitavad tagada isikute ja hoonete turvalisuse.
 • Nutitelefonis kergelt täidetavad vormid ja aruanded registreerivad hetkega olulised andmed. Nii saab koguda kiire ülevaate konkreetsest operatsioonist, igapäevaste protseduuride teostamisest, ent ka üleriigilisest olukorrateadlikkusest.
 • Esmatähtsate varade ning alade haldamine – hooned, seadmed, sõidukid ning muud hetketegevusega seotud varad.

Meie spetsialistid tutvustavad hea meelega Secappi võimalusi ja funktsioone. Võta meiega ühendust ja proovi Secappi demoversiooni – soovi korral seadistame uutele klientidele projekti juba samal päeval!

HÄIRED JA SÕNUMID

Teavituste edastamisel Secappis on fookus töökindlusel ja turvalisusel. Kriisiolukorras peab olulist infot saama saata sekunditega, sõltumata sellest kas saajaks on üks inimene või tuhanded.

Sõnumeid saab suunata inimestele nende saadavaloleku, oskuste või asukoha, ent ka manuaalselt loodud kasutajagruppide põhjal.

Häirete ja sõnumite kohalejõudmise garantii

Et olulised sõnumid ei jääks tähelepanuta, eirab Secapp vajadusel nutitelefonide aktiivset helirežiimi (näiteks vaikne või hääletu režiim). Sõnumite kohalejõudmise kindlustamiseks kasutab Secapp paralleelselt ka mitmeid erinevaid kommunikatsioonikanaleid, näiteks:

 • Nutirakendused (Android, iOS, Windows phone, Win10)
 • SMS
 • Robotkõned
 • Email
 • TETRA raadioside (SDS ja väljakutsed)

Secapp saadab info kõikidesse kanalitesse ühekorraga!

Häire sihtgrupis olevad inimesed näevad reaalajas teiste reageerijate vastuseid ja oskuseid. Häired ja sõnumid saab olemasolevate süsteemidega liidestades ka automatiseerida.

Krüpteeritud otsevestlused, grupivestlused ja häirepõhised vestlused lubavad reaalajas infot jagada nii igapäevaste toimingute raames kui kriisiolukordades. Secappi vestlused töötavad platvormiüleselt nii nutirakendustes kui veebibrauserites.

HÄIRENUPUD JA TÖÖOHUTUS

Secapp pakub mitmekülgseid tööriistu tööohutuse tõstmiseks erinevates olukordades.

Füüsilised ja mobiilsed häirenupud

Häirenupud lasevad kasutajatel saata häiresignaale ja sõnumeid ühe nupuvajutusega. Nuppe võib kasutada näiteks abi kutsumiseks või probleemidest teatamiseks.

Surnud mehe lüliti

Surnud mehe lüliti saadab automaatse häire juhul kui meeskonnaliige ei vajuta teatud aja jooksul taimeri nuppu, või kui tema nutiseade ei muuda teatud aja jooksul asukohta. Nii saab reageerida olukordadele kus inimene ei suuda ise endale abi kutsuda.

Surnud mehe lülitiga saadetud häired sisaldavad ka täpset asukohainfot, et abi saaks võimalikult kiiresti kohale jõuda.

ARUANDED JA ESMATÄHTSA INFRASTRUKTUURI HALDUS

Secapp on võimas tööriist dokumentide ja info haldamiseks, näiteks igapäevaste kontrollnimekirjade täitmiseks või olukorrajuhendite salvestamiseks. Aruannete ja vormide täitmine Secappis vähendab üleliigset bürokraatiat ning lihtsustab igapäevast tööd.

Kontrollnimekirjad ja vormid teevad igapäevase aruandluse lihtsamaks ja arusaadavamaks, ning informeerivad meeskonnaliikmeid teineteise tegevusest.

Jälgi tegevuste protsessi reaalajas – Secapp sobib igasse valdkonda

Secappis on võimalik luua ning importida andmeid territooriumite, hoonete, varustuse ning muude varade kohta. Nii püsib info nende olukorra ja seotud tegevuste kohta alati ajakohane.

Secappi andmebaas on lihtsasti kohandatav ning sobib väga hästi mitmesugustele organisatsioonidele. Secapp on usaldusväärne nii igapäevatöös kui eriolukordades. Kõik tegevused dokumenteeritakse ning on seadistatavate aruannete abil kergelt kokku võetavad.

Terviklik haldusrakendus

Suurte operatsioonide juhtimiseks pakub Secapp ka projektikatalooge, samuti tellimuslehtede ja arvete esitamise funktsionaalsust. See on täiskomplekt tööriistu reaalajas projekti- ning kvaliteedijuhtimiseks ning meeskonnale või koostööpartneritele vajaliku informatsiooni jagamiseks.

 • Registreeri ja halda territooriumi, hoonete ja varustuse üksikasju
 • Loo ja halda projektikaustu, kuludokumente, tellimuslehti ning arveid
 • Halda ning jaga infot ja tegevusi mitmetele osapooltele

KASUTUSJUHUD

Secapp on väärtuslik abiline otsuste tegemiseks ja kommunikatsiooniks nii igapäevastes olukordades kui valmistudes ja reageerides keerulistele kriisisituatsioonidele.

Secappi klientide seas on väga erinevaid organisatsioone – nii riigiameteid, vabaühendusi kui eraettevõtteid – keskasutavad rakendust siseteavitusteks ning esmatähtsa info haldamiseks. Secappi rakendus on kasutajasõbralik ning muudab tööprotsessid kiireks ja momentaalseks.

Secapp on loodud turvalisuse tõstmiseks, infrastruktuuri ja protsesside haldamiseks, aruandluseks ja erakorraliste muutuste ja häirete teavituseks.

Igapäevased olukorrad

 • Meeskonnaliikmete teavitamine: kiire ja vajaduspõhine töövahetuste täitmine.

 • Reageerimisrühmade koostamine ja teavitamine.

 • Reaalajas sisekommunikatsioon: turvaline asendus tarbijarakendustele nagu WhatsApp.

 • Massiteavitused klientide ja huvirühmade informeerimiseks.

 • Igapäevane haldus: korduvate tegevuste koordineerimine (paigaldus, hooldus, ülevaatus).

 • Territooriumi, hoonete ja varadega seotud dokumentatsioon.

 • Kuluhaldus: materjalide ja teenuste tellimused, vahendite ja kulude jälgimine.

 • Mitmete huvirühmade koostöö: turvaline andmete jagamine ja dokumentatsioon.

 • Turvakontroll: töökohtadel, ehitusplatsidel jne.

Kriisid ja eriolukorrad

 • Ettevalmistus eriolukordadeks: häirete ja tegevuste mallid ja automatiseerimine.

 • Kontaktide, oskuste, valmisoleku ja asukoha teabe haldamine.

 • Meeskonna ja huvirühmade hoiatamine ja teavitamine kriisiolukordades nagu: tulekahjud, keemilised lekked, terrorism, looduskatastroofid, voolukatkestused, vee saastumine ja süsteemitõrked.

 • Automaatne või manuaalne huvirühmade hoiatamine süsteemitõrgete puhul, et garanteerida ligipääs ajakohasele informatsioonile.

 • Operatiivmeeskonna mobiliseerimine ja juhtimisotsuste koordineerimine, näiteks suhtekorralduskriiside puhul.

 • Ülesanded ja kontrollnimekirjad kriisiolukordade koordineerimiseks ja aruandluseks.

 • Tööohutuse vahendid: asukoha jälgimine, aja- või liikumispõhine surnud mehe lüliti ning kohandatavad paanikanupud.

 • Õnnetuste ja ohuolukordade raporteerimine paari klikiga.

 • Automaatsed häired intergreeritud süsteemidest.

Meie kliendid (in english)

Secappi meedkonnal on aastakümnete pikkune kogemus missioonikriitilistes valdkondades tegutsemise alal ning tuleviku kommunikatsioonitehnoloogiate leiutamises Nokia kontsernis ja Euroopa Kosmoseagentuuris.

Secapp valiti 2020. aastal Soome Kasvuettevõtteks, ning on pärjatud Euroopa Komisjoni kvaliteedimärgisega “Seal of Excellence” ning Soome Kaubanduskoja küberturvalisuse eriauhinnaga.

Secapp on valitud kolme kõige rohkem Soome siseturvalisust tõstnud ettevõtte hulka ning on kasutusel sadades ettevõtetes – haiglad, tuletõrjekomandod, koolid, linnavalitsused, tööstusettevõtted ning turvafirmad. Secapp on Airbusi maapealsete kommunikatsioonilahenduste ametlik koostööpartner.

The National Intensive Care Coordinating Office

“At eight o’clock in the morning, a situational awareness message is sent to the contact number of each Intensive Care Unit using the Secapp application.”

Learn how KYS maintains a national ICU situation.

Citycon

“Now we can inform our personnel entering the Kista Galleria area automatically using geofencing and ready-made templates.”

Read more about how Citycon is improving its safety culture in its shopping centres.

The Finnish Air Rescue Society

“We use Secapp for alerting, coordinating and reporting.”

Watch a video on how Finnish Air Rescue Society uses Secapp for mobile coordinating and reporting.

Räägime sellest, kuidas saate Secappist kasu saada?

Võta meiega ühendust