Pyydä demo
Pyydä demo
Tuote2023-08-10T13:58:07+03:00

Secapp on palkittu, ammattilaisille kehitetty kriittisen viestinnän ja hälyttämisen SaaS-palvelu

Järjestelmällä voidaan lähettää massaviestejä, hälyttää yksilöitä ja ryhmiä sekä kerätä ja jakaa tietoja. Lisäksi se tarjoaa reaaliaikaiset chat- ja videoyhteystoiminnot. Kaikki tämä alustalla, jonka data säilyy aina turvassa ja asiakkaan hallinnassa.

Parhaimmillaan Secapp auttaa pelastamaan ihmishenkiä ja hallitsemaan kriittisiä toimintoja kriisitilanteissa.

Ominaisuuksia

Voit käyttää Secappia:

 • Nettiselaimella
 • Android- ja iOS-sovelluksilla
 • Win10-sovelluksella
 • TETRA/VIRVE-viranomaislaitteilla: Dabat, päätelaitteet, hakulaitteet
 • Tukee myös tekstiviestejä, sähköposteja, puheluita (myös robottipuhelut) sekä monia eri verkkoteknologioita, mikä tekee Secappista hyvin luotettavan

Secapp Oy:lle on myönnetty tietoturvan hallintajärjestelmän ISO 27001:2013 sertifikaatti maaliskuussa 2022. Lue lisää: Tietoturvallisuus

Vertasimme Secappia tekstiviesteihin, pikaviestisovelluksiin ja puhelinsoittoihin. Katso vertailu: Secapp vs. muut

Secapp sopii kaikenkokoisille organisaatioille, oli käyttäjiä muutamia, kymmeniä, satoja tai tuhansia.

Secappin ominaisuuksia voidaan ottaa joustavasti käyttöön organisaatioiden tarpeiden mukaisesti, ja käyttöä voidaan myös laajentaa tarvittaessa. Lisäksi Secapp tarjoaa kustomointimahdollisuuksia, joiden avulla palvelun ulkoasua ja muuta sisältöä saa muokattua organisaatiosi ilmeeseen istuvaksi

Secappin demoympäristö voidaan rakentaa jo yhteydenottopäivänä, eikä se vaadi sen kummempaa käyttöönottoprojektia. Kokeile rohkeasti!

Haluatko kuulla lisää?

Asiantuntijamme auttavat mielellään – varaa demo.

Pyydä demo

Hälytys- ja viestintätoiminnot

Secappissa on kiinnitetty erityistä huomiota viestien luotettavaan perille menoon, tietoturvaan ja siihen, että kriittinen tieto saadaan lähetettyä ja kohdennettua sekunneissa juuri oikeille henkilöille – on henkilöitä sitten yksi tai tuhansia.

 • Hälytetyt henkilöt näkevät reaaliajassa ketkä pääsevät mukaan hälytystilanteeseen ja millä osaamisella.

 • Viestit voidaan kohdentaa henkilöille esimerkiksi osaamisten (esim. EA-koulutus, hygieniapassi, C-ajokortti) käytettävyystiedon, ryhmien tai sijaintitiedon perusteella.

 • Viestit voivat ohittaa äänettömyysasetukset ja vaativat välitöntä vastausta.

 • Aluehälytyksillä voit automatisoida esimerkiksi tehdasalueen, rakennustyömaan tai toimiston viestintää ja hälytyksiä.

 • Secapp tukee myös täysin automaattisia hälytyksiä ja viestintää, jotka ovat käynnistettävissä myös toisesta järjestelmästä tulevan tiedon perusteella.

Keskustele turvallisesti

Secappin salattu pikaviestintä (chat) mahdollistaa turvallisen tavan keskustella ja jakaa sisältöä, kuten kuvia, videoita ja tiedostoja kahdenvälisissä-, aihe-, tilannekohtaisissa tai ryhmäkeskusteluissa. Secapp chat toimii niin mobiilisovelluksilla kuin selaimellakin, joten käyttö on hyvin helppoa.

Kaikki Secappin tiedot pysyvät Suomessa, mikä tekee Secappista yrityskäyttöön erinomaisesti soveltuvan ratkaisun, toisin kuin esimerkiksi kuluttajakäyttöön suunnatut pikaviestintäsovellukset.

 • Lähetä tekstiä, kuvia, ääntä tai sijaintisi kartalla sekä jaa liitteitä.
 • Voit asettaa keskustelulle aiheen ja päivittää sitä tarvittaessa.

 • Kaikki Secappin tiedot pysyvät Suomessa, mikä tekee Secappista yrityskäyttöön erinomaisesti soveltuvan ratkaisun, toisin kuin esimerkiksi kuluttajakäyttöön suunnatut pikaviestintäsovellukset.

OneClick – yksintyöskentelyn turva

Secappilla voidaan parantaa merkittävästi yksin työskentelevien työntekijöiden turvallisuutta esimerkiksi kriittisissä kohteissa ja tehtävissä sekä yöaikaan. Painikkeisiin voidaan liittää esimerkiksi hätäkutsu tai poikkeamahavainnon raportointi.

 • Lähetä viestejä ja hälytyksiä yhdellä painalluksella.

 • Hälytyksien lähettämistä varten  Secappiin voidaan liittää myös fyysisiä turvapainikkeita.

 • Kuolleen miehen kytkin ja liikkumattomuushälytys antavat yksin työskenteleville turvaa hälyttämällä apua, jos kytkintä ei nollata määräajassa tai mikäli käyttäjän puhelin on ollut liikkumatta määräajan.

 • Sekä OneClick-painikkeilla että kuolleen miehen kytkimellä tehtyihin hälytyksiin on mahdollista liittää sijaintitieto, jolloin apu saadaan helposti ja nopeasti ohjattua oikeaan paikkaan.

Tehtävälistat ja raportointi

Secapp mahdollistaa tietojen digitaalisen dokumentoinnin ja liitetiedostojen hallinnan.

 • Vie web- ja mobiilikäyttöön haluamasi tehtävä- ja tarkastuslistat (päivittäiset tarkastukset, asennukset, huollot, toimintaohjeet) kuin myös infraan, toimipisteisiin ja assetteihin liittyvät tiedot (esim. laitekortit ja kohdetiedot).

 • Raportointityökaluilla hoidat myös läheltä piti -ilmoitukset sekä luot anonyymit lomakkeet EU:n whistleblowing-direktiivin vaatimusten mukaisesti.

 • Secapp mukautuu helposti eri toimialojen vaatimuksiin ja käytänteisiin.

Kohde- ja laiterekisterit

Secappin kohteiden hallinnalla voit ylläpitää eri kohteiden, laitetilojen ja laitteiden tietoja.

 • Kohteiden, kaluston, laitteiden tietojen luonti ja muokkaus kunkin toimialan omien tarpeiden mukaan

 • Kohde- ja laiterekisterit ovat helposti muokattavissa ja ylläpidettävissä: mahdollisuus muokata ja lisätä kuvia, videoita, älykenttiä, koordinaatteja, QR-/viivakoodeja, allekirjoituksia, vapaata tekstiä/numeroita ja valintalistoja.

 • Jaa pääsyä tietoihin turvallisesti.

Integraatiot

Secappin suunnittelun lähtökohtana on ollut helppo integroitavuus organisaation olemassa oleviin järjestelmiin ja fyysisiin painikkeisiin.

 • Lähetä automaattisesti toisesta järjestelmästä hälytys halutulle kohderyhmälle Secappin avulla
 • Synkronoi käyttäjä-, ryhmä- tai osaamistiedot API-rajapinnan kautta
 •  Lähetä Secappista hälytys toiseen järjestelmään
 • Jaa paluutietona esim. kuittaus- ja sijaintitietoja sekä raportteja.

Lue lisää

Kiinnittää huomiosi…

Arjessa

 • Henkilö- ja töihinkutsut: sijaisen hälyttäminen yllättävän poissaolon tai ruuhkatilanteen takia.

 • Ryhmien koollekutsut ja hälyttäminen.

 • Organisaation sisäinen pikaviestintä (chat) ja tiedottaminen: kuluttajakäyttöön tarkoitettujen sovellusten (esim. WhatsApp) korvaaminen.

 • Asiakasviestintä sekä muiden sidosryhmien joukkoviestintä ja tiedottaminen.

 • Operatiivinen toiminnanohjaus: toistuvien tehtävien ja tarkastusten koordinointi (mm. asennukset, huollot, lopputarkastukset ja laatutarkastukset).

 • Kiinteistöjen, laitetilojen ja omaisuuteen liittyvien tietojen dokumentointi.

 • Kustannusten hallinta (CAPEX- ja OPEX): työ- ja materiaalitilaukset, kustannusvaraukset ja operatiivisten kustannusten seuranta.

 • Monitoimijaympäristön hallinta: jakamalla turvallisesti tarvittavat tiedot eri toimijoiden kesken ja dokumentoimalla tarvittavia tietoja.

 • Turvallisuustarkastukset esimerkiksi työmaalla tai toimipisteessä.

Poikkeustilanne-, häiriö- ja turvallisuuskäytössä

 • Varautuminen poikkeustilanteisiin: muokattavat hälytys- ja toimintaohjepohjat sekä yhteystietojen, osaamisten, käytettävyys- ja sijaintitietojen hallinta.

 • Henkilöstön ja sidosryhmien varoittaminen, informointi ja kriisiviestintä eri poikkeustilanteissa: tulipalot, kemikaalivuodot, terrorismi, poikkeavat sääilmiöt (myrskyt, maanjäristykset, tulvat), vedenmyrkytykset, jakeluongelmat, sähköhäiriöt tai tietoliikenne/-järjestelmäongelmat.

 • Automatisoitu tai manuaalinen häiriöviestintä sidosryhmille: sidosryhmillä koko ajan viimeisin tieto häiriötilanteen etenemisestä.

 • Operatiivisen henkilöstön hälyttäminen ja johdon tehtävien/päätösten koordinointi: esimerkiksi mainekriisien minimoimiseksi sekä tilanteen palauttamiseksi normaalitilaan.

 • Tehtävä- ja tarkastuslistatoiminnot: poikkeustilanteiden tehtävien koordinointiin ja raportointiin.

 • Yksintyöskenteleville henkilöturvallisuustoiminnot: sijainnin seuranta, kuolleen miehen kytkin, liikkumattomuuden tunnistaminen sekä mobiilihälytyspainikkeet ja fyysiset hälytysnapit.

 • Tapaturma ja läheltä piti -ilmoitusten tekeminen muutamalla napin painalluksella.

 • Automaattihälytykset valvontajärjestelmien tiedon perusteella.

Jutellaan millaista hyötyä Secappista on sinulle ja organisaatiollesi?

Pyydä demo

Näin käytät Secappia artikkelit

Go to Top