Published On: 15.10.2020Last Updated: 23.02.2023Categories: Käyttö

Secappin kotimaista viestintä- ja johtamisjärjestelmää on tänäkin vuonna viety merkittävin harppauksin eteenpäin. Meillä ei ole juuri tapana vilkuilla peruutuspeiliin, mutta nyt siihen on varsin hyvä syy, sillä Secapp on saanut kuluneen vuoden aikana monia uusia ominaisuuksia.

Tässä artikkelissa käymme tiivistetysti läpi uusia ominaisuuksia ja avaamme sitä, minkälaisia hyötyjä niistä voisi Secapp-käyttäjille olla, kannattaa siis lukea ja tutustua!

Uusia ominaisuuksia:

 • Secapp Meet -videopuhelut
 • Tiedostojen offline-hallinta ja tietoturvaparannukset
 • Viestipohjien kopioiminen toiseen organisaatioon
 • Anonyymilomake
 • Chat-ilmoitusten hiljentäminen
 • Aluehälytykset: Kartta-alueen määrittäminen monikulmiona
 • Mobiilikäyttöliittymän parannukset: Sijainnit
 • Secapp IoT Blackbox: Automaattiset hälytykset muista järjestelmistä

Muistathan, että voit milloin tahansa kysyä meiltä lisää Secappista tai pyytää esimerkiksi demoversion käyttöösi!

KYSY LISÄÄ


Secapp Meet -videopuhelut *

Secapp on tuonut käyttäjilleen uuden Secapp Meet -videopuhelualustan, joka toimii niin Android- kuin iOS-laitteilla sekä nettiselaimilla.

Alusta mahdollistaa tietoturvalliset video- ja äänipuhelut osana Secapp-hälytyksiä. Alustan ominaisuuksiin kuuluu mm. näytönjako, mukautuva videolaatu ja salasanalla suojatut kokoukset.

* Erikseen hankittava ominaisuus Secappiin

Tutustu kattavammin Secapp Meetin ominaisuuksiin ja käyttöön! >>


Tiedostojen offline-hallinta * ja tietoturvaparannukset

Tiedostojen offline-hallinnalla pääset käsiksi Secappissa oleviin tiedostoihin myös silloin kuin nettiyhteyttä ei ole saatavilla tai se ei toimi.

Sen lisäksi, että Secappin chatissa voidaan lähettää liitetiedostoja, voidaan niitä tallentaa myös Secappiin järjestelmän omiin, pysyviin tiedostoihin. Näin ollen Secappista (eli käyttäjän älypuhelimesta) löytyy aina esimerkiksi ohjeet tai toimintakortit erilaisia poikkeus- ja vaaratilanteita, kuten tulipaloja, onnettomuuksia tai ilkivaltaa varten.

* Erikseen hankittava ominaisuus Secappiin

Tietoturvaparannus: Tiedostojen ja liitteiden tallennus sekä etätyhjennys

Secappin tiedostojen ja liitteiden turvallisuutta on parannettu niin, että järjestelmässä pystytään määrittämään, mitä kukin käyttäjä voi varastoida omaan laitteeseensa Secappin kautta.

Lisäksi Secapp pystytään tyhjentämään etänä esimerkiksi työsuhteen muutostilanteissa, laitteen kadotessa tai sen joutuessa varastetuksi.


Viestipohjien kopioiminen toiseen organisaatioon

Usealla asiakkaallamme toiminta on hajautettu erilaisiin sisäisiin yksiköihin, kuten esimerkiksi sairaaloissa päivystykseen, ensihoitoon ja kirurgiaan. Jokaisesta yksiköstä on yleensä muodostettu myös oma Secapp-organisaatio, sillä päivittäinen viestintä liittyy vahvasti juuri kunkin omaan yksiköön.

Yksiköillä on kuitenkin myös paljonkin päällekkäisiä toimintoja, kuten esimerkiksi töihinkutsut tai hälytys uhkaavasta henkilöstä, joten nyt tällä uudella ominaisuudella näitä viestipohjia ei tarvitse rakentaa uudestaan jokaiselle yksikölle, vaan kerran tehty pohja on käytettävissä ja kopioitavissa yksiköstä toiseen.

Parannetut yksityisyysasetukset moniorganisaatiollisissa ympäristöissä

Tämän ominaisuuden avulla käyttäjät voivat määrittää, mitkä heidän omista tiedoistaan (esim. puhelinnumero) näkyvät missäkin Secapp-organisaatiossa, kun niitä on käytössä useampia.


Anonyymilomake

Tiesitkö, että Euroopan Unionin neuvosto hyväksyi viime vuonna whistleblowing-direktiivin, joka on saatettava jäsenmaissa voimaan viimeistään vuonna 2021?

Direktiivin mukaan vähintään 50 henkilöä työllistävillä tai liikevaihdoltaan 10 miljoonan euron kokoisilla organisaatioilla on oltava käytössään kanava, minkä kautta voidaan tehdä ilmoituksia väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta.

Nousiko hiki otsalle? Ei hätää, sillä Secapp tarjoaa tähänkin ratkaisun anonyymeillä lomakkeillaan.

Secappin anonyymit lomakkeet ovat yksinkertainen, mutta luotettava ilmoituskanava esimerkiksi onnettomuus- ja häirintätilanteissa. Lomakkeiden avulla organisaatiot voivat pyytää henkilöstöään ilmoittamaan ongelmia nimettöminä ja näin ollen niihin voidaan puuttua ajoissa. Työhyvinvoinnin lisääntymisen lisäksi voidaan estää esimerkiksi mahdolliset julkiset mainekriisit.

Näin anonyymilomake toimii: Anonyymille lomakkeelle perustetaan nettisivu. Nettisivun linkkiä voidaan käyttää täysin anonyymisti erilaisiin ilmoituksiin. Lomake lähettää halutuille vastaanottajille Secapp-hälytysviestin aina, kun lomake täytetään. Nettisivulomake on täysin muokattavissa.

Vastaanottaja voi viestin perusteella ryhtyä jatkotoimenpiteisiin sekä lisäksi koota ja viedä tietoja ulos Secappista Word-, PDF- ja CSV-muodossa. Vientiominaisuus tukee myös eri järjestelmien rajapintoja.


Chat-ilmoitusten hiljentäminen

Secapp on loistava sovellus, mutta olisi kiva saada sen chat hiljaiseksi välillä? Kyllä, mekin tiedostamme tämän tarpeen ja nyt se on mahdollista.

Voit nyt hiljentää Secappin chatin haluamaksesi ajaksi, oli kyse sitten palaverista tai vaikkapa lomasta. Chat voidaan hiljentää halutuksi ajaksi painamalla haluttua keskustelua pitkään ja valitsemalla keskustelun hiljentäminen. Vaihtoehtoina on 1 tunti, 8 tuntia, 1 viikko, 1 kuukausi ja 1 vuosi. Toiminta hiljentää kaikki ilmoitukset kyseisen keskustelun osalta.

Aikamääritteen lisäksi chatin voi hiljentää myös oman käytettävyystilan mukaisesti. Käyttäjä voi esimerkiksi määrittää, että saa ilmoitukset Secapp-keskusteluista vain, kun hänen tilansa on ”paikalla” ja toisaalta, että kun tila on ”poissa”, niin Secapp hiljenee automaattisesti.


Aluehälytykset: Kartta-alueen määrittäminen monikulmiona

Onko valvottava alueesi muu kuin ympyrä, esimerkiksi rakennustyömää, toimistokortteli tai tehdas ympäristöineen? Nyt voit määrittää Secappin hälytysalueen myös monikulmaisena (toisin sanoen minkä muotoisena tahansa), joten saat alueesi rajattua tarkasti sen äärilinjojen mukaisesti. 

Aluevalvonnan lisäksi ominaisuus on parantaa esimerkiksi henkilösuojaustehtäviä, sillä sen avulla Secappiin voidaan määritellä esimerkiksi tärkeiden henkilöiden liikkumispaikat ulkomaiden riskikohteissa. Kuljetusosuuksien, hotellien ja kokouspaikkojen määrittämisellä varmistetaan välitön ja tehokas hälytystoiminta, jos suojattava henkilö poistuu tai viedään pois turva-alueelta.

Lue lisää aluehälytyksistä! >>


Mobiilikäyttöliittymän parannukset: Sijainnit

Secappin mobiilisovellukseen on nyt mahdollista tuoda tietoja organisaation toimipisteistä ja muista kriittisistä sijainneista. Näin ollen esimerkiksi teollisuusorganisaatio voi merkitä kaikki tehtaansa, varastonsa ja muut toimipisteet suoraan Secappiin, jolloin käyttäjien navigointi kohteeseen onnistuu suoraan sovelluksesta ja lisäksi voidaan tarkastella eri tietoja kohteisiin liittyen.

Lisäksi Secappiin voidaan lisätä toiminnan kannalta kriittisiä sijainteja, kuten ensiapu, poliisi, logistiikka, hinaus ja huoltopalvelut.


Secapp IoT Blackbox: Automaattiset hälytykset muista järjestelmistä

Secappin IoT Blackbox julkaistiin vuonna 2019, jolloin se mahdollisti hälytysten tekemisen automaattisesti tekstiviestien tai USB-painikkeiden avulla. Tänä vuonna Blackboxiin on tullut lisää ominaisuuksia:

 • REST API:lla (eli järjestelmän rajapinnalla) voidaan lähettää räätälöityjä viestejä ulkoisista järjestelmistä datayhteyksien avulla
 • Järjestelmän rajapinnalle voidaan antaa oikeudet päästä muihin hälytysominaisuuksiin käsiksi, kuten viestipohjien lähettämiseen
 • Tuki BLE-hälytyspainikkeelle (Bluetooth-pohjainen painike), joka integroituu Secappin Android- ja iOS-sovelluksiin
 • Tuki useille laukaisulaitteille ja -lähteille, kuten hälytysten triggeröinti sähköposteilla ulkoisista laitteista

Heräsikö kysymyksiä tai kiinnostus Secappia kohtaan, kysy meiltä lisää!

KYSY LISÄÄ

Secappin kotimaista viestintä- ja johtamisjärjestelmää on tänäkin vuonna viety merkittävin harppauksin eteenpäin. Meillä ei ole juuri tapana vilkuilla peruutuspeiliin, mutta nyt siihen on varsin hyvä syy, sillä Secapp on saanut kuluneen vuoden aikana monia uusia ominaisuuksia.

Tässä artikkelissa käymme tiivistetysti läpi uusia ominaisuuksia ja avaamme sitä, minkälaisia hyötyjä niistä voisi Secapp-käyttäjille olla, kannattaa siis lukea ja tutustua!

Uusia ominaisuuksia:

 • Secapp Meet -videopuhelut
 • Tiedostojen offline-hallinta ja tietoturvaparannukset
 • Viestipohjien kopioiminen toiseen organisaatioon
 • Anonyymilomake
 • Chat-ilmoitusten hiljentäminen
 • Aluehälytykset: Kartta-alueen määrittäminen monikulmiona
 • Mobiilikäyttöliittymän parannukset: Sijainnit
 • Secapp IoT Blackbox: Automaattiset hälytykset muista järjestelmistä

Muistathan, että voit milloin tahansa kysyä meiltä lisää Secappista tai pyytää esimerkiksi demoversion käyttöösi!

KYSY LISÄÄ


Secapp Meet -videopuhelut *

Secapp on tuonut käyttäjilleen uuden Secapp Meet -videopuhelualustan, joka toimii niin Android- kuin iOS-laitteilla sekä nettiselaimilla.

Alusta mahdollistaa tietoturvalliset video- ja äänipuhelut osana Secapp-hälytyksiä. Alustan ominaisuuksiin kuuluu mm. näytönjako, mukautuva videolaatu ja salasanalla suojatut kokoukset.

* Erikseen hankittava ominaisuus Secappiin

Tutustu kattavammin Secapp Meetin ominaisuuksiin ja käyttöön! >>


Tiedostojen offline-hallinta * ja tietoturvaparannukset

Tiedostojen offline-hallinnalla pääset käsiksi Secappissa oleviin tiedostoihin myös silloin kuin nettiyhteyttä ei ole saatavilla tai se ei toimi.

Sen lisäksi, että Secappin chatissa voidaan lähettää liitetiedostoja, voidaan niitä tallentaa myös Secappiin järjestelmän omiin, pysyviin tiedostoihin. Näin ollen Secappista (eli käyttäjän älypuhelimesta) löytyy aina esimerkiksi ohjeet tai toimintakortit erilaisia poikkeus- ja vaaratilanteita, kuten tulipaloja, onnettomuuksia tai ilkivaltaa varten.

* Erikseen hankittava ominaisuus Secappiin

Tietoturvaparannus: Tiedostojen ja liitteiden tallennus sekä etätyhjennys

Secappin tiedostojen ja liitteiden turvallisuutta on parannettu niin, että järjestelmässä pystytään määrittämään, mitä kukin käyttäjä voi varastoida omaan laitteeseensa Secappin kautta.

Lisäksi Secapp pystytään tyhjentämään etänä esimerkiksi työsuhteen muutostilanteissa, laitteen kadotessa tai sen joutuessa varastetuksi.


Viestipohjien kopioiminen toiseen organisaatioon

Usealla asiakkaallamme toiminta on hajautettu erilaisiin sisäisiin yksiköihin, kuten esimerkiksi sairaaloissa päivystykseen, ensihoitoon ja kirurgiaan. Jokaisesta yksiköstä on yleensä muodostettu myös oma Secapp-organisaatio, sillä päivittäinen viestintä liittyy vahvasti juuri kunkin omaan yksiköön.

Yksiköillä on kuitenkin myös paljonkin päällekkäisiä toimintoja, kuten esimerkiksi töihinkutsut tai hälytys uhkaavasta henkilöstä, joten nyt tällä uudella ominaisuudella näitä viestipohjia ei tarvitse rakentaa uudestaan jokaiselle yksikölle, vaan kerran tehty pohja on käytettävissä ja kopioitavissa yksiköstä toiseen.

Parannetut yksityisyysasetukset moniorganisaatiollisissa ympäristöissä

Tämän ominaisuuden avulla käyttäjät voivat määrittää, mitkä heidän omista tiedoistaan (esim. puhelinnumero) näkyvät missäkin Secapp-organisaatiossa, kun niitä on käytössä useampia.


Anonyymilomake

Tiesitkö, että Euroopan Unionin neuvosto hyväksyi viime vuonna whistleblowing-direktiivin, joka on saatettava jäsenmaissa voimaan viimeistään vuonna 2021?

Direktiivin mukaan vähintään 50 henkilöä työllistävillä tai liikevaihdoltaan 10 miljoonan euron kokoisilla organisaatioilla on oltava käytössään kanava, minkä kautta voidaan tehdä ilmoituksia väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta.

Nousiko hiki otsalle? Ei hätää, sillä Secapp tarjoaa tähänkin ratkaisun anonyymeillä lomakkeillaan.

Secappin anonyymit lomakkeet ovat yksinkertainen, mutta luotettava ilmoituskanava esimerkiksi onnettomuus- ja häirintätilanteissa. Lomakkeiden avulla organisaatiot voivat pyytää henkilöstöään ilmoittamaan ongelmia nimettöminä ja näin ollen niihin voidaan puuttua ajoissa. Työhyvinvoinnin lisääntymisen lisäksi voidaan estää esimerkiksi mahdolliset julkiset mainekriisit.

Näin anonyymilomake toimii: Anonyymille lomakkeelle perustetaan nettisivu. Nettisivun linkkiä voidaan käyttää täysin anonyymisti erilaisiin ilmoituksiin. Lomake lähettää halutuille vastaanottajille Secapp-hälytysviestin aina, kun lomake täytetään. Nettisivulomake on täysin muokattavissa.

Vastaanottaja voi viestin perusteella ryhtyä jatkotoimenpiteisiin sekä lisäksi koota ja viedä tietoja ulos Secappista Word-, PDF- ja CSV-muodossa. Vientiominaisuus tukee myös eri järjestelmien rajapintoja.


Chat-ilmoitusten hiljentäminen

Secapp on loistava sovellus, mutta olisi kiva saada sen chat hiljaiseksi välillä? Kyllä, mekin tiedostamme tämän tarpeen ja nyt se on mahdollista.

Voit nyt hiljentää Secappin chatin haluamaksesi ajaksi, oli kyse sitten palaverista tai vaikkapa lomasta. Chat voidaan hiljentää halutuksi ajaksi painamalla haluttua keskustelua pitkään ja valitsemalla keskustelun hiljentäminen. Vaihtoehtoina on 1 tunti, 8 tuntia, 1 viikko, 1 kuukausi ja 1 vuosi. Toiminta hiljentää kaikki ilmoitukset kyseisen keskustelun osalta.

Aikamääritteen lisäksi chatin voi hiljentää myös oman käytettävyystilan mukaisesti. Käyttäjä voi esimerkiksi määrittää, että saa ilmoitukset Secapp-keskusteluista vain, kun hänen tilansa on ”paikalla” ja toisaalta, että kun tila on ”poissa”, niin Secapp hiljenee automaattisesti.


Aluehälytykset: Kartta-alueen määrittäminen monikulmiona

Onko valvottava alueesi muu kuin ympyrä, esimerkiksi rakennustyömää, toimistokortteli tai tehdas ympäristöineen? Nyt voit määrittää Secappin hälytysalueen myös monikulmaisena (toisin sanoen minkä muotoisena tahansa), joten saat alueesi rajattua tarkasti sen äärilinjojen mukaisesti. 

Aluevalvonnan lisäksi ominaisuus on parantaa esimerkiksi henkilösuojaustehtäviä, sillä sen avulla Secappiin voidaan määritellä esimerkiksi tärkeiden henkilöiden liikkumispaikat ulkomaiden riskikohteissa. Kuljetusosuuksien, hotellien ja kokouspaikkojen määrittämisellä varmistetaan välitön ja tehokas hälytystoiminta, jos suojattava henkilö poistuu tai viedään pois turva-alueelta.

Lue lisää aluehälytyksistä! >>


Mobiilikäyttöliittymän parannukset: Sijainnit

Secappin mobiilisovellukseen on nyt mahdollista tuoda tietoja organisaation toimipisteistä ja muista kriittisistä sijainneista. Näin ollen esimerkiksi teollisuusorganisaatio voi merkitä kaikki tehtaansa, varastonsa ja muut toimipisteet suoraan Secappiin, jolloin käyttäjien navigointi kohteeseen onnistuu suoraan sovelluksesta ja lisäksi voidaan tarkastella eri tietoja kohteisiin liittyen.

Lisäksi Secappiin voidaan lisätä toiminnan kannalta kriittisiä sijainteja, kuten ensiapu, poliisi, logistiikka, hinaus ja huoltopalvelut.


Secapp IoT Blackbox: Automaattiset hälytykset muista järjestelmistä

Secappin IoT Blackbox julkaistiin vuonna 2019, jolloin se mahdollisti hälytysten tekemisen automaattisesti tekstiviestien tai USB-painikkeiden avulla. Tänä vuonna Blackboxiin on tullut lisää ominaisuuksia:

 • REST API:lla (eli järjestelmän rajapinnalla) voidaan lähettää räätälöityjä viestejä ulkoisista järjestelmistä datayhteyksien avulla
 • Järjestelmän rajapinnalle voidaan antaa oikeudet päästä muihin hälytysominaisuuksiin käsiksi, kuten viestipohjien lähettämiseen
 • Tuki BLE-hälytyspainikkeelle (Bluetooth-pohjainen painike), joka integroituu Secappin Android- ja iOS-sovelluksiin
 • Tuki useille laukaisulaitteille ja -lähteille, kuten hälytysten triggeröinti sähköposteilla ulkoisista laitteista

Heräsikö kysymyksiä tai kiinnostus Secappia kohtaan, kysy meiltä lisää!

KYSY LISÄÄ