Helppoa ja vaivatonta raportointia ilman uusia laiteinvestointeja

Raportit voidaan tehdään suoraan käyttäjien omien älypuhelimien tai vaikkapa tablettien kautta ja vastuuhenkilö näkee reaaliajassa prosessin etenemisen sekä voi loppujen lopuksi koostaa raportteja laajemmaksi kokonaisuudeksi. Samaa raporttipohjaa voi yhtäaikaa täyttää useat eri henkilöt. Raportit ja koonnit voidaan myös viedä ulos Secapp-järjestelmästä sekä Word- että PDF-tiedostoiksi.

Reaaliaikainen seuranta

Voit viedä Secappiin haluamasi tehtävä- ja tarkastuslistat (päivittäiset tarkastukset, asennukset, huollot, toimintaohjeet) kuin myös infraan, toimipisteisiin ja assetteihin liittyvät tiedot kuten esimerkiksi laitekortit ja kohdetiedot.

 • Mukautuu helposti eri toimialojen vaatimuksiin ja käytänteisiin.

 • Kukin henkilö voi seurata tarkasti, mitä hänen tulee tehdä ja raportoida, ja nähdä mitä muut ovat jo tehneet.

 • Kohteiden hallinnalla puolestaan voi ylläpitää eri kohteiden, laitetilojen ja laitteiden tietoja.

 • Soveltuu sekä päivittäiseen käyttöön että hätätilanteisiin. Kaikki tehdyt toiminnot on helppo tallentaa ja viedä ulos Secappista yksittäisinä tiedostoina.

Kohde- ja laiterekisterit

Secappin kohteiden hallinnalla voit ylläpitää eri kohteiden, laitetilojen ja laitteiden tietoja.

 • Kohteiden, kaluston, laitteiden tietojen luonti ja muokkaus kunkin toimialan omien tarpeiden mukaan

 • Kohde- ja laiterekisterit ovat helposti muokattavissa ja ylläpidettävissä: mahdollisuus muokata ja lisätä kuvia, videoita, älykenttiä, koordinaatteja, QR-/viivakoodeja, allekirjoituksia, vapaata tekstiä/numeroita ja valintalistoja.

 • Jaa pääsyä tietoihin turvallisesti.

Kansallinen tehohoidon koordinoiva toimisto

”Kahdeksalta aamulla lähetetään tilannetietoviesti jokaiseen teho-osaston yhteysnumeroon Secapp-sovelluksella.”

Katso miten Kuopion Yliopistollisessa Sairaalassa koordinoidaan kansallista tehohoidon tilannetta.

Kokonaisvaltainen hallinnointityökalu

Laajamittaista hallintaa varten järjestelmässä on toiminnot myös projekteille, hinnastoille, tilauksille ja laskutukselle. Secappilla saat käyttöösi kokonaisvaltaiset työkalut reaaliaikaisen johtamiseen, laadunvarmistukseen ja tarvittava dokumentaatio on helposti löydettävissä sekä jaettavissa turvallisesti henkilöstösi ja sidosryhmiesi kesken.

 • Dokumentoi ja hallinnoi tilojen, paikan ja laitteiden tietoja.

 • Luo ja seuraa projekteja, kuluja, tilauksia ja laskuja.

 • Hallitse ja jaa sisältöä usean eri toimijan ympäristössä.

  
  
  Community Verified icon

Anonyymilomake

Secappin anonyymit lomakkeet ovat yksinkertainen, mutta luotettava ilmoituskanava esimerkiksi onnettomuus- ja häirintätilanteissa. Lomakkeiden avulla organisaatiot voivat pyytää henkilöstöään ilmoittamaan ongelmia nimettöminä ja näin ollen niihin voidaan puuttua ajoissa. Työhyvinvoinnin lisääntymisen lisäksi voidaan estää esimerkiksi mahdolliset julkiset mainekriisit.

Näin anonyymilomake toimii:

Anonyymille lomakkeelle perustetaan nettisivu. Nettisivun linkkiä voidaan käyttää täysin anonyymisti erilaisiin ilmoituksiin. Lomake lähettää halutuille vastaanottajille Secapp-hälytysviestin aina, kun lomake täytetään. Nettisivulomake on täysin muokattavissa.

Vastaanottaja voi viestin perusteella ryhtyä jatkotoimenpiteisiin sekä lisäksi koota ja viedä tietoja ulos Secappista Word-, PDF- ja CSV-muodossa. Vientiominaisuus tukee myös eri järjestelmien rajapintoja.

Jutellaan millaista hyötyä Secappista on sinulle ja organisaatiollesi?

Pyydä demo