Insights

Secapp Insights on tiedolla johtamisen ratkaisu, jonka avulla voit nähdä yhdellä silmäyksellä toiminta-alueesi tai organisaatiosi tilanteen. Insights kokoaa visuaalisesti organisaatiosi Secapp-ympäristön tiedot yhteen paikkaan, mikä helpottaa reagointia ja päätöksentekoa. Voit käyttää Insightsia mobiililaitteella ja selaimella.

Ota yhteyttä
Successful man in office.
Successful mixed race business woman in office.

Näe yhdellä silmäyksellä toiminta-alueen tai organisaation tilanne

Insights kokoaa visuaalisesti organisaatiosi Secapp-ympäristön tiedot yhteen paikkaan, mikä helpottaa reagointia ja päätöksentekoa. Voit käyttää Insightsia mobiililaitteella ja selaimella.

Tutustu käyttökohteisiin

Näe kokonaiskuva yhdellä silmäyksellä

 Näet yhdellä silmäyksellä koko organisaation tai toiminta-alueen tilanteen ja voit tarvittaessa tarkastella yksityiskohtaisemmin mistä esimerkiksi yksittäisen yksikön haasteet johtuvat.

Tehosta päätöksentekoa datan avulla

Insights on tehnyt datan käsittelystä vaivatonta, mikä helpottaa tietojen jakamista ja jatkojalostusta.

Varmista toiminnan jatkuvuus

Secappilla ja Insightilla on korkea käytettävyys myös silloin, jos oma infranne vikaantuu, joutuu kyberhyökkkäyksen kohteeksi tai ei ole muuten käytettävissä.

Asiakkaat

Hekin luottavat Secappiin

Yli 800 organisaatiota varautuu häiriö- ja poikkeustilanteisiin Secappin avulla.

Lue DNA:n kokemuksia Secappin käytöstä

”Secappin käyttäminen SaaS-palveluna on osa arjen varautumista – koska työkalu on häiriö- ja kriisiviestintään, haluamme sen olevan myös mahdollisimman riippumaton DNA:n omasta toimintaympäristöstä. Näin varmistetaan se, että mikäli omaan infraan tulee jokin vika, kriittinen viestintäsovellus kuitenkin toimii.”

Tomas Lång, prosessikehitys- ja viranomaispalveluiden johtaja, DNA

HYÖDYT

Tiedä mitä organisaatiossasi tapahtuu

  • Kokonaiskuva ja kehittäminen. Seuraa avoimia tapahtumia ja häiriöitä. Karttanäkymässä voit tarkastella tapahtumia myös kohteittain. Lisäksi voit seurata organisaation tärkeimpiä turvallisuusjohtamisen KPI-mittareita, kuten käsittelyn nopeutta ja läheltä piti -ilmoitusten määrää.

  • Nopea reagointi. Hahmotat hetkessä koko organisaatiosi tai toiminta-alueesi tilanteen. Voit myös tutkia eri yksiköitä tarkemmin ja tunnistaa mistä haasteet johtuvat, jotta resurssit osataan kohdistaa oikeaan yksikköön.

  • Dataa investointien ja päätöksen teon tueksi. Insights tekee datan käsittelystä vaivatonta, mikä sujuvoittaa tietojen jakamista ja jatkojalostusta. Se vapauttaa aikaa ja energiaa itse tietojen tarkasteluun ja kehitystoimenpiteiden suunnitteluun.

  • Yhteistyö sidosryhmien kanssa. Insightsista jaat raportteja ja tilannekuvaa eri toimijoille. Se helpottaa yhteistä suunnittelua ja reagointia.

Selvitä miten Insights voi helpottaa arkeasi

Insightsin käyttöönotto ei vaadi järjestelmäintegraatioita, raskaita prosesseja tai nykyisten järjestelmienne uusimista.

Ota yhteyttä
Insights

Mitä Insights sisältää?

Insigtsin avulla laajennat Secappin hyödyntämistä myös datalla johtamiseen. Insights kokoaa visuaalisesti organisaatiosi Secapp-ympäristön tiedot yhteen paikkaan, mikä helpottaa reagointia ja päätöksentekoa.

Yhdistettynä Secappin hälyttämisen toimintoihin, se on lyömätön ratkaisu ennakoida, varautua ja reagoida häiriö- ja poikkeustilanteisiin. Voit käyttää Insightsia mobiililaitteella ja selaimella.

Tilannetiedon analysoinnin työkalu sisältää kolme raporttinäkymää, jotka tehdään asiakkaan tarpeen mukaisiksi. Raporttinäkymiä voidaan tehdä lisää erillistyönä käyttöönoton jälkeen.

Raporttien datalähteinä käytetään esimerkiksi hälytyksiä ja niiden sisältämiä tietoja, dokumentointityökalulla kerättyä tilannetietoa tai anonyymeilla lomakkeilla tehtyjä läheltä piti – ja poikkeamailmoituksia. Lisäksi tietoa voi rikastaa ulkoisista lähteistä saatavalla datalla, kuten säätiedoilla.

Tyypillisesti raporttinäkymät jakautuvat kolmeen tasoon: yleisnäkymä, yksityiskohtainen raportti ja raakadata.

1. Yleisnäkymä. Kuvaa koko toiminta-alueen tai organisaation tilannetta. Valmiutta voi seurata liikennevaloin, joissa yksittäinen valo kuvaa yksikön valmiutta.

2. Yksikkö- ja toimintokohtaiset raportit. Yleisnäkymästä voi siirtyä yksikkö- tai toimintokohtaiseen raporttiin, josta näkee tilannetietojen kehityksen trendikuvaajina ja numeerisina mittareina.

3. Raakadatanäkymä. Tässä näkymässä voi selata kaikkia kerättyjä tilannetietoja taulukkomuodossa ja suodattaa niitä halutuilla mittareilla.

Näytä muille, miten asioihin reagoidaan

Varautuminen häiriö- ja poikkeustilanteisiin tuo varmuutta organisaatiolle ja tosipaikan tullen nopea reagointi auttaa palauttamaan toiminnan nopeasti ennalleen. Minimoi haittavaikutukset.

Ota yhteyttä

Asiakkaidemme toimialoja

Kaikki käyttökohteet

Valmistava teollisuus

Kriittinen infrastruktuuri

Hyvinvointialueet

Tutustu myös muihin Secappin ratkaisuihin

Kaikki käyttötavat

Hälytä ja tiedota

Secappin hälyttämisen ja tiedottamisen toiminnot koostuvat valmiista viestipohjista, hälyttämisestä sekä tilannekuvan jakamisesta.

Lue lisää

Pikaviestintä

Secappin pikaviestintä tekee tiimityöstä sujuvaa sekä pitää työviestinnän turvallisesti erillään henkilökohtaisesta viestinnästä.

Lue lisää

Yksintyöskentelyn turva

Secapp Yksintyöskentelyn turva auttaa turvaamaan yksin työskentelijät työturvallisuuslain vaatimusten mukaisesti.

Lue lisää