Published On: 13.02.2023Last Updated: 30.05.2024Categories: Asiakaskokemukset

Kun mobiiliverkossa on häiriö, tärkeintä on että vika saadaan korjattua nopeasti. Varsinkin kun on kyse suuresta tietoliikenne- ja matkapuhelinverkkoyhtiöstä, kuten DNA:sta, ajan tasalla olevat yhteystiedot, nopea tiedottaminen ja tilanteeseen reagointi ovat merkittävässä osassa. Secapp auttaa DNA:n valvomoa tavoittamaan oikeat henkilöt nopeasti ja varmasti.

DNA on osa Telenor-konsernia, joka on Pohjoismaiden johtava televiestintäyritys ja maailmanlaajuisesti merkittävä televiestintäalan toimija. DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyrityksistä. Heidän 4G-verkkonsa kattaa 99 % Suomen väestöstä ja 5G jo yli 80 % väestöstä. DNA on myös kiinteän verkon laajakaistan markkinajohtaja Suomessa. DNA:lla on kiinteissä ja matkaviestinverkoissa yhteensä noin 3,6 miljoonaa liittymää.

Halusimme saada kriittisten tilanteiden kannalta välttämättömät ihmiset ja heidän yhteystietonsa yhteen paikkaan entisten hajallaan olevien exceleiden sijaan.”

DNA on käyttänyt Secappin dokumentoinnin ja raportoinnin työkalua jo lähes kymmenen vuoden ajan. Secappin järjestelmä voidaan räätälöidä organisaation tarpeisiin ja eri toiminnot voidaan ottaa käyttöön tarpeen mukaan. Tästä syystä järjestelmä on myös helppo ottaa käyttöön, koska eri toimintoja voidaan ottaa käyttöön vaiheittain. DNA on laajentanut Secappin käyttöä vähitellen, ja vuoden 2022 alusta lähtien Secappin viestintä– ja hälytysmoduulit otettiin valtakunnalliseen käyttöön useissa eri käyttötilanteissa.

Secapp on osoittautunut tärkeäksi työkaluksi erityisesti asioiden helpottamisessa ja säästänyt viestintään ja henkilöiden yhteystietojen hallintaan kuluvaa aikaa.

Halusimme saada kriittisten tilanteiden kannalta välttämättömät ihmiset ja heidän yhteystietonsa yhteen paikkaan entisten hajallaan olevien exceleiden sijaan. Toinen tavoitteemme oli saada organisaatioon turvallinen viestintätyökalu, jotta muita chat-sovelluksia ei käytettäisi asioihin, joihin niitä ei pitäisi käyttää, kertoo DNA:n prosessikehitys- ja viranomaispalveluiden johtaja Tomas Lång  Secappin viestintämoduulin käyttöönottoon liittyvistä taustoista.

Secapp on osa päivittäistä varautumista ja kriittistä viestintää

SaaS-ohjelmistona (Software as a Service) Secapp on helppo ratkaisu asiakkaille. DNA:lla on helppouden lisäksi toinenkin hyvä syy SaaS-palvelun käyttöön..

”Secappin käyttäminen SaaS-palveluna on osa arjen varautumista – koska työkalu on häiriö- ja kriisiviestintään, haluamme sen olevan myös mahdollisimman riippumaton DNA:n omasta toimintaympäristöstä. Näin varmistetaan se, että mikäli omaan infraan tulee jokin vika, kriittinen viestintäsovellus kuitenkin toimii.”

– Secappin käyttäminen SaaS-palveluna on osa arjen varautumista – koska työkalu on häiriö- ja kriisiviestintään, haluamme sen olevan myös mahdollisimman riippumaton DNA:n omasta toimintaympäristöstä. Näin varmistetaan se, että mikäli omaan infraan tulee jokin vika, kriittinen viestintäsovellus kuitenkin toimii, sanoo Tomas Lång.

Secapp auttaa DNA:ta parantamaan varautumista, lyhentämään reagointiaikoja ja muodostamaan nopesti tilannekuvan erilaisista häiriöistä tai kriittisistä tilanteista. Tällaisia tilanteita johtavat verkkotoimintojen valvomo, turva- ja johtoryhmät, ja niihin reagoivat erilaiset operatiiviset tiimit ja henkilöt. 

Alla listattuna erilaisia tilanteita, joissa DNA käyttää Secappin viestintätoimintoja:
 • Äärimmäiset sääolosuhteet / laajat häiriöt
 • Häiriöt palveluissa: mobiilidata, puhelin- prepaid-liittymät tai tv-palvelut eivät toimi tai ne toimivat heikentyneellä palvelun laadulla
 • Verkkoinfrastruktuurin viat: esimerkiksi radio- ja runkoverkot, siirto, laitetilojen viat
 • Kyber- ja tietoturvaloukkaukset
 • Liiketoiminnan tukijärjestelmien häiriöt
 • Toimistoinfrastruktuurin viat: häiriöt IT-järjestelmissä, sähkönsyötössä, vedenjakelussa tai ilmastointihäiriöt
 • Sisäiset järjestelmähäiriöt: tietoliikenne, valvonta, raportointijärjestelmät
 • Palvelintilaan liittyvät: esimerkiksi palvelinten valvontajärjestelmät, virtualisoidut ympäristöt, fyysiset palvelimet, ISP

Keskitetty käyttäjähallinta pitää yhteystiedot ajan tasalla ja auttaa tavoittamaan oikeat henkilöt

Keskitetyt käyttäjätiedot on integroitu automaattisesti niin, että ajantasaiset yhteystiedot ovat aina saatavilla Secappin kautta. Secappilla lähetetään hälytyksiä ryhmille ja yksittäisille henkilöille erilaisia valmiita viestipohjia hyödyntäen.

DNA:lla ollaan tyytyväisiä siihen, että Secappilla juuri oikeat henkilöt tavoitetaan tarvittaessa luotettavasti ja nopeasti. Kun käyttäjätiedot on automaattisesti integroitu Secappiin, ei myöskään kenenkään tarvitse huolehtia manuaalisesti tietojen päivittämisestä. Jonkun poistuessa talosta tai uuden työntekijän aloittaessa tiedot päivittyvät automaattisesti DNA:n taustajärjestelmistä, jossa on aina ajan tasalla oleva käyttäjäryhmä omasta organisaatiostaan.

Ennen Secappia käytössä oli useita excel-listoja, joissa oli erilaisia ​​yhteystietoja. Se taas aiheutti epävarmuutta, mistä löytyy uusin versio ja ovatko henkilöiden vastuualueet ja yhteystiedot ajan tasalla.

Tomas Lång kertoo esimerkin tilanteesta, jossa Secappista on ollut iso apu:

– Esimerkiksi jos matkaviestinverkossa on jokin laajempi häiriö, yksi henkilö ottaa aina päävastuun tilanteen koordinoinnista ja johtamisesta. Ennen Secappia vastuuhenkilö hoiti yhteydenpidon puhelimitse, sähköpostitse sekä muissa kanavissa useille eri henkilöille. Tämä vei paljon aikaa, sillä eri ryhmien ja yksilöiden henkilökohtaiset yhteystiedot piti hakea eri paikoista. Mistä löytyy uusin lista? Onko se ajan tasalla? Onko kyseinen henkilö edelleen vastuussa tällaisesta asiasta? Mikä on paras tapa tavoittaa henkilö?

Secappin ansiosta tämä kaikki on automatisoitua. Kaikki yhteystiedot siirtyvät automaattisesti Secappiin, joten sekä ihmiset että heidän yhteystietonsa ovat aina ajan tasalla.

”Ihmisten ja ryhmien tavoitettavuus yhden sovelluksen kautta on todella hyvää ja nopeaa. Secappissa yhteystiedot ovat turvallisessa paikassa ja henkilölle voi soittaa myös suoraan sovelluksesta.”

Tilannejohtaminen nopeutuu merkittävästi Secappin valmiilla viestipohjilla

Secappia hyödyntämällä DNA on pystynyt luomaan etukäteen suunniteltuja erilaisille aiemmin tässä artikkelissa mainituille tapausskenaarioille. Pohjat sisältävät oletusprioriteetin, kenelle hälytykset lähtevätt, toimintaohjeet sekä muita ohjeita inhimillisten virheiden minimoimiseksi nopeampaan reagointiin. 

Nykyään tämä koko tilannehallinta on viety nyt Secappiin, ja se on vapauttanut merkittävästi aikaa. Sen lisäksi, että yhteystiedot ovat ajan tasalla, Secappiin luotujen valmiiden viestipohjien avulla pystytään minimoimaan inhimilliset virheet ja saadaan häiriöilmoituksen tullessa lähetettyä viesti kerralla koko ryhmälle vain muutamalla klikkauksella. Sen ansiosta saadaan todella nopeasti kasaan tarvittava ryhmä, ketkä ovat käytössä kriisitilanteen selvittämisessä ja korjaamisessa. Valvomossa työskentelevän työntekijän ei enää tarvitse käyttää aikaa ihmisten tavoittamiseen – hän voi luottaa siihen, että sama viesti tavoittaa kaikki.

Hälytykset menevät vastaanottajille eri viestintäkanavien kautta, mobiilisovellus, työpöytäsovellus, tekstiviestinä ja sähköpostina. Näin varmistutaan, että tieto menee perille kaikille asiaankuuluville sidosryhmille riippumatta siitä, missä he ovat ja mitä laitteita he käyttävät..

 Laajamittaisen häiriön koordinointi ja toiminnan aloittaminen on nopeutunut valtavasti. Tämä säästää myös paljon aikaa valvomossa muihin töihin. Yksi napin painallus ja asiat lähtevät rullaamaan.”

Secapp vaatii myös käyttäjältä välitöntä reagointia antamalla lähettäjälle nopean tilannetietokuvan, jotta hän pystyy reagoimaan jokaiseen tilanteeseen ja tarkempaa koordinointia voidaan jatkaa turvallisessa Secapp-chatissa.

Tämä esimerkiksi korvaa perinteiset menettelyt, jotka vaativat henkilökohtaista soittamista. Lisäksi Secappin mahdollisuudet työskennellä offline-tilassa tarjoavat arvokasta lisäarvoa tilanteissa, joissa datayhteydet katkeavat.

Välittömien vastausten ansiosta tarvittava ryhmä saadaan koottua erittäin nopeasti, ja he voivat aloittaa tapauksen tutkimisen ja korjaamisen.

Laajamittaisen häiriön koordinointi ja toiminnan aloittaminen on nopeutunut valtavasti. Tämä säästää myös paljon aikaa valvomossa muihin töihin. Yksi napin painallus ja asiat lähtevät rullaamaan”, Lång iloitsee.

Keskitetty tietoturvallinen viestintä yhdessä paikassa

Secapp on DNA:lla havaittu hyväksi työkaluksi siihen, että kriittisen viestinnän saa keskitettyä yhteen työkaluun ja tarvittavat henkilöt tavoitetaan nopeasti saman kanavan kautta. Tilanteisiin reagointi on nopeutunut merkittävästi kun sekä yhteystiedot että häiriöviestintä on yhdessä paikassa ja niihin voi luottaa. Ennalta määritetyt viestipohjat ja automaatio tekevät siitä helppoa ja nopeaa käyttäjille.

Jos käytössä on monia erilaisia ​​viestintäkanavia, on olemassa riski, että tieto hajaantuu eri paikkoihin. Tällöin yhteystiedot ja yhteyshenkilöt eivät pysy ajan tasalla ja viestintä lipeää helposti muihin chat-sovelluksiin, jotka eivät ole yhtä turvallisia.”

”Jos käytössä on monia erilaisia ​​viestintäkanavia, on olemassa riski, että tieto hajaantuu eri paikkoihin. Tällöin yhteystiedot ja yhteyshenkilöt eivät pysy ajan tasalla ja viestintä lipeää helposti muihin chat-sovelluksiin, jotka eivät ole yhtä turvallisia ja ryhmissä voi olla mukana esimerkiksi talosta jo lähteneitä henkilöitä”, tietää Tomas Lång.

Asiantuntija Jouni Granlund DNA:lta toteaa, että vian sattuessa tärkeintä on saada palvelut loppukäyttäjille takaisin toimintaan. Keskitetty ja nopea viestintä on siinä isossa roolissa. Secappin hälytys- ja viestintätoimintojen avulla DNA voi myös automatisoida viestintää.

– Jos esimerkiksi viesti lähetetään henkilölle, eikä hän vastaa, automatiikka huolehtii, että viesti menee henkilölle ensin uudelleen esimerkiksi kaksi kertaa. Ellei henkilö reagoi viestiin mitenkään, voidaan tilanne eskaloida eteenpäin, ja viesti lähteekin seuraavaksi eri henkilölle.

Sekä Granlund että Lång nostavat yleisestikin tärkeäksi asiaksi sen, että tieto pysyy yhdessä paikassa ja pitää kaikki osalliset ajan tasalla. Varmasti monelle organisaatiolle on tuttua, että erilaisia paikkoja sekä viestinnälle että tiedon säilyttämiselle on todella paljon. Suurimpana haasteena usein onkin se, että tieto on pirstaloitunut eri paikkoihin – mistä löydät juuri oikean tiedon silloin kun on kiire. Molemmat ovat tyytyväisiä Secappin tuomaan varmuuteen tässä asiassa.

Secappiin on mahdollista lisätä myös ohjeita, jolloin myös ne ovat samassa paikassa viestinnän lisäksi.

”Viestintä on turvallista, nopeaa ja helppokäyttöistä. Secapp on osoittautunut myös erittäin toimintavarmaksi. En muista, että järjestelmässä olisi koskaan ollut mitään katkosta käyttömme aikana”, kiittää Lång.

Secapp tarjoaa parhaita käytäntöjä ja kuuntelee asiakkaiden ääntä

DNA:n toiveita on kuunneltu Secappin tuotekehityksessä hyvin ja heidän tarpeitaan on toteutettu kiitettävän paljon. Kaikkea ei toki voida täysin räätälöidä, mutta paljon voidaan tehdä.

“Vastaus ei ole koskaan ollut muotoa “ei onnistu, unohtakaa”, vaan olemme aina saaneet tukea ja ratkaisuehdotuksia”, kehuu Lång. Konkreettiset kehitysehdotukset Secappille ovat myös usein sellaisia, joista on ollut hyötyä myös kaikille asiakkaille.

”Järjestelmässä on valtavasti mahdollisuuksia, mikä on hieno asia. Pääkäyttäjällä on takanaan Secappin ammattitaitoinen ja asiantunteva tuki, joka auttaa käyttämään ja hyödyntämään ohjelman mahdollisuuksia.”

Tomas Lång kiittää Secappin tukitiimiä, joka on ollut suureksi avuksi eri toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

– Järjestelmässä on valtavasti mahdollisuuksia, mikä on hieno asia. Pääkäyttäjällä on takanaan Secappin ammattitaitoinen ja asiantunteva tuki, joka auttaa käyttämään ja hyödyntämään ohjelman mahdollisuuksia. Kun olemme kertoneet tuelle, mitä tarvitsemme, niin saamme nopeasti apua, ja myös konkreettisia neuvoja ja lisäehdotuksia parhaista käytännöistä.

Sekä Lång että Granlund näkevät positiivisena asiana sen, että järjestelmässä on monia mahdollisuuksia myös laajentaa käyttöä, mutta kaikkea ei kuitenkaan tarvitse ottaa kerralla käyttöön, vaan sen voi tehdä vaiheittain ja oman organisaation tarpeiden mukaan.  Samaan aikaan kun suunnitellaan oman organisaation käytäntöjä, myös Secappin käyttäjiä ja käyttötapoja voidaan lisätä.

LISÄTIETOJA DNA:STA

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyrityksistä. Se tarjoaa yhteyksiä, palveluita ja laitteita koteihin ja työpaikkoihin, mikä edistää yhteiskunnan digitalisaatiota. DNA:n asiakkaat ovat jatkuvasti maailman mobiilidatan käytön johtajia. DNA:lla on noin 3,6 miljoonaa liittymää kiinteissä ja matkaviestinverkoissa, ja DNA on myös kiinteän verkon laajakaistan markkinajohtaja Suomessa. Yritys on palkittu useita kertoja erinomaisena työnantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2021 DNA:n kokonaisliikevaihto oli 956 miljoonaa euroa ja yhtiö työllisti noin 1 600 henkilöä ympäri Suomen. DNA on osa Telenor-konsernia, joka on Pohjoismaiden johtava televiestintäyritys.

Lisätietoja: www.dna.fi, Twitter @DNA_fi, Facebook @DNA.fi ja LinkedIn @DNA-Oyj.

Verkkosivut: https://corporate.dna.fi/

Kun mobiiliverkossa on häiriö, tärkeintä on että vika saadaan korjattua nopeasti. Varsinkin kun on kyse suuresta tietoliikenne- ja matkapuhelinverkkoyhtiöstä, kuten DNA:sta, ajan tasalla olevat yhteystiedot, nopea tiedottaminen ja tilanteeseen reagointi ovat merkittävässä osassa. Secapp auttaa DNA:n valvomoa tavoittamaan oikeat henkilöt nopeasti ja varmasti.

DNA on osa Telenor-konsernia, joka on Pohjoismaiden johtava televiestintäyritys ja maailmanlaajuisesti merkittävä televiestintäalan toimija. DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyrityksistä. Heidän 4G-verkkonsa kattaa 99 % Suomen väestöstä ja 5G jo yli 80 % väestöstä. DNA on myös kiinteän verkon laajakaistan markkinajohtaja Suomessa. DNA:lla on kiinteissä ja matkaviestinverkoissa yhteensä noin 3,6 miljoonaa liittymää.

Halusimme saada kriittisten tilanteiden kannalta välttämättömät ihmiset ja heidän yhteystietonsa yhteen paikkaan entisten hajallaan olevien exceleiden sijaan.”

DNA on käyttänyt Secappin dokumentoinnin ja raportoinnin työkalua jo lähes kymmenen vuoden ajan. Secappin järjestelmä voidaan räätälöidä organisaation tarpeisiin ja eri toiminnot voidaan ottaa käyttöön tarpeen mukaan. Tästä syystä järjestelmä on myös helppo ottaa käyttöön, koska eri toimintoja voidaan ottaa käyttöön vaiheittain. DNA on laajentanut Secappin käyttöä vähitellen, ja vuoden 2022 alusta lähtien Secappin viestintä– ja hälytysmoduulit otettiin valtakunnalliseen käyttöön useissa eri käyttötilanteissa.

Secapp on osoittautunut tärkeäksi työkaluksi erityisesti asioiden helpottamisessa ja säästänyt viestintään ja henkilöiden yhteystietojen hallintaan kuluvaa aikaa.

Halusimme saada kriittisten tilanteiden kannalta välttämättömät ihmiset ja heidän yhteystietonsa yhteen paikkaan entisten hajallaan olevien exceleiden sijaan. Toinen tavoitteemme oli saada organisaatioon turvallinen viestintätyökalu, jotta muita chat-sovelluksia ei käytettäisi asioihin, joihin niitä ei pitäisi käyttää, kertoo DNA:n prosessikehitys- ja viranomaispalveluiden johtaja Tomas Lång  Secappin viestintämoduulin käyttöönottoon liittyvistä taustoista.

Secapp on osa päivittäistä varautumista ja kriittistä viestintää

SaaS-ohjelmistona (Software as a Service) Secapp on helppo ratkaisu asiakkaille. DNA:lla on helppouden lisäksi toinenkin hyvä syy SaaS-palvelun käyttöön..

”Secappin käyttäminen SaaS-palveluna on osa arjen varautumista – koska työkalu on häiriö- ja kriisiviestintään, haluamme sen olevan myös mahdollisimman riippumaton DNA:n omasta toimintaympäristöstä. Näin varmistetaan se, että mikäli omaan infraan tulee jokin vika, kriittinen viestintäsovellus kuitenkin toimii.”

– Secappin käyttäminen SaaS-palveluna on osa arjen varautumista – koska työkalu on häiriö- ja kriisiviestintään, haluamme sen olevan myös mahdollisimman riippumaton DNA:n omasta toimintaympäristöstä. Näin varmistetaan se, että mikäli omaan infraan tulee jokin vika, kriittinen viestintäsovellus kuitenkin toimii, sanoo Tomas Lång.

Secapp auttaa DNA:ta parantamaan varautumista, lyhentämään reagointiaikoja ja muodostamaan nopesti tilannekuvan erilaisista häiriöistä tai kriittisistä tilanteista. Tällaisia tilanteita johtavat verkkotoimintojen valvomo, turva- ja johtoryhmät, ja niihin reagoivat erilaiset operatiiviset tiimit ja henkilöt. 

Alla listattuna erilaisia tilanteita, joissa DNA käyttää Secappin viestintätoimintoja:
 • Äärimmäiset sääolosuhteet / laajat häiriöt
 • Häiriöt palveluissa: mobiilidata, puhelin- prepaid-liittymät tai tv-palvelut eivät toimi tai ne toimivat heikentyneellä palvelun laadulla
 • Verkkoinfrastruktuurin viat: esimerkiksi radio- ja runkoverkot, siirto, laitetilojen viat
 • Kyber- ja tietoturvaloukkaukset
 • Liiketoiminnan tukijärjestelmien häiriöt
 • Toimistoinfrastruktuurin viat: häiriöt IT-järjestelmissä, sähkönsyötössä, vedenjakelussa tai ilmastointihäiriöt
 • Sisäiset järjestelmähäiriöt: tietoliikenne, valvonta, raportointijärjestelmät
 • Palvelintilaan liittyvät: esimerkiksi palvelinten valvontajärjestelmät, virtualisoidut ympäristöt, fyysiset palvelimet, ISP

Keskitetty käyttäjähallinta pitää yhteystiedot ajan tasalla ja auttaa tavoittamaan oikeat henkilöt

Keskitetyt käyttäjätiedot on integroitu automaattisesti niin, että ajantasaiset yhteystiedot ovat aina saatavilla Secappin kautta. Secappilla lähetetään hälytyksiä ryhmille ja yksittäisille henkilöille erilaisia valmiita viestipohjia hyödyntäen.

DNA:lla ollaan tyytyväisiä siihen, että Secappilla juuri oikeat henkilöt tavoitetaan tarvittaessa luotettavasti ja nopeasti. Kun käyttäjätiedot on automaattisesti integroitu Secappiin, ei myöskään kenenkään tarvitse huolehtia manuaalisesti tietojen päivittämisestä. Jonkun poistuessa talosta tai uuden työntekijän aloittaessa tiedot päivittyvät automaattisesti DNA:n taustajärjestelmistä, jossa on aina ajan tasalla oleva käyttäjäryhmä omasta organisaatiostaan.

Ennen Secappia käytössä oli useita excel-listoja, joissa oli erilaisia ​​yhteystietoja. Se taas aiheutti epävarmuutta, mistä löytyy uusin versio ja ovatko henkilöiden vastuualueet ja yhteystiedot ajan tasalla.

Tomas Lång kertoo esimerkin tilanteesta, jossa Secappista on ollut iso apu:

– Esimerkiksi jos matkaviestinverkossa on jokin laajempi häiriö, yksi henkilö ottaa aina päävastuun tilanteen koordinoinnista ja johtamisesta. Ennen Secappia vastuuhenkilö hoiti yhteydenpidon puhelimitse, sähköpostitse sekä muissa kanavissa useille eri henkilöille. Tämä vei paljon aikaa, sillä eri ryhmien ja yksilöiden henkilökohtaiset yhteystiedot piti hakea eri paikoista. Mistä löytyy uusin lista? Onko se ajan tasalla? Onko kyseinen henkilö edelleen vastuussa tällaisesta asiasta? Mikä on paras tapa tavoittaa henkilö?

Secappin ansiosta tämä kaikki on automatisoitua. Kaikki yhteystiedot siirtyvät automaattisesti Secappiin, joten sekä ihmiset että heidän yhteystietonsa ovat aina ajan tasalla.

”Ihmisten ja ryhmien tavoitettavuus yhden sovelluksen kautta on todella hyvää ja nopeaa. Secappissa yhteystiedot ovat turvallisessa paikassa ja henkilölle voi soittaa myös suoraan sovelluksesta.”

Tilannejohtaminen nopeutuu merkittävästi Secappin valmiilla viestipohjilla

Secappia hyödyntämällä DNA on pystynyt luomaan etukäteen suunniteltuja erilaisille aiemmin tässä artikkelissa mainituille tapausskenaarioille. Pohjat sisältävät oletusprioriteetin, kenelle hälytykset lähtevätt, toimintaohjeet sekä muita ohjeita inhimillisten virheiden minimoimiseksi nopeampaan reagointiin. 

Nykyään tämä koko tilannehallinta on viety nyt Secappiin, ja se on vapauttanut merkittävästi aikaa. Sen lisäksi, että yhteystiedot ovat ajan tasalla, Secappiin luotujen valmiiden viestipohjien avulla pystytään minimoimaan inhimilliset virheet ja saadaan häiriöilmoituksen tullessa lähetettyä viesti kerralla koko ryhmälle vain muutamalla klikkauksella. Sen ansiosta saadaan todella nopeasti kasaan tarvittava ryhmä, ketkä ovat käytössä kriisitilanteen selvittämisessä ja korjaamisessa. Valvomossa työskentelevän työntekijän ei enää tarvitse käyttää aikaa ihmisten tavoittamiseen – hän voi luottaa siihen, että sama viesti tavoittaa kaikki.

Hälytykset menevät vastaanottajille eri viestintäkanavien kautta, mobiilisovellus, työpöytäsovellus, tekstiviestinä ja sähköpostina. Näin varmistutaan, että tieto menee perille kaikille asiaankuuluville sidosryhmille riippumatta siitä, missä he ovat ja mitä laitteita he käyttävät..

 Laajamittaisen häiriön koordinointi ja toiminnan aloittaminen on nopeutunut valtavasti. Tämä säästää myös paljon aikaa valvomossa muihin töihin. Yksi napin painallus ja asiat lähtevät rullaamaan.”

Secapp vaatii myös käyttäjältä välitöntä reagointia antamalla lähettäjälle nopean tilannetietokuvan, jotta hän pystyy reagoimaan jokaiseen tilanteeseen ja tarkempaa koordinointia voidaan jatkaa turvallisessa Secapp-chatissa.

Tämä esimerkiksi korvaa perinteiset menettelyt, jotka vaativat henkilökohtaista soittamista. Lisäksi Secappin mahdollisuudet työskennellä offline-tilassa tarjoavat arvokasta lisäarvoa tilanteissa, joissa datayhteydet katkeavat.

Välittömien vastausten ansiosta tarvittava ryhmä saadaan koottua erittäin nopeasti, ja he voivat aloittaa tapauksen tutkimisen ja korjaamisen.

Laajamittaisen häiriön koordinointi ja toiminnan aloittaminen on nopeutunut valtavasti. Tämä säästää myös paljon aikaa valvomossa muihin töihin. Yksi napin painallus ja asiat lähtevät rullaamaan”, Lång iloitsee.

Keskitetty tietoturvallinen viestintä yhdessä paikassa

Secapp on DNA:lla havaittu hyväksi työkaluksi siihen, että kriittisen viestinnän saa keskitettyä yhteen työkaluun ja tarvittavat henkilöt tavoitetaan nopeasti saman kanavan kautta. Tilanteisiin reagointi on nopeutunut merkittävästi kun sekä yhteystiedot että häiriöviestintä on yhdessä paikassa ja niihin voi luottaa. Ennalta määritetyt viestipohjat ja automaatio tekevät siitä helppoa ja nopeaa käyttäjille.

Jos käytössä on monia erilaisia ​​viestintäkanavia, on olemassa riski, että tieto hajaantuu eri paikkoihin. Tällöin yhteystiedot ja yhteyshenkilöt eivät pysy ajan tasalla ja viestintä lipeää helposti muihin chat-sovelluksiin, jotka eivät ole yhtä turvallisia.”

”Jos käytössä on monia erilaisia ​​viestintäkanavia, on olemassa riski, että tieto hajaantuu eri paikkoihin. Tällöin yhteystiedot ja yhteyshenkilöt eivät pysy ajan tasalla ja viestintä lipeää helposti muihin chat-sovelluksiin, jotka eivät ole yhtä turvallisia ja ryhmissä voi olla mukana esimerkiksi talosta jo lähteneitä henkilöitä”, tietää Tomas Lång.

Asiantuntija Jouni Granlund DNA:lta toteaa, että vian sattuessa tärkeintä on saada palvelut loppukäyttäjille takaisin toimintaan. Keskitetty ja nopea viestintä on siinä isossa roolissa. Secappin hälytys- ja viestintätoimintojen avulla DNA voi myös automatisoida viestintää.

– Jos esimerkiksi viesti lähetetään henkilölle, eikä hän vastaa, automatiikka huolehtii, että viesti menee henkilölle ensin uudelleen esimerkiksi kaksi kertaa. Ellei henkilö reagoi viestiin mitenkään, voidaan tilanne eskaloida eteenpäin, ja viesti lähteekin seuraavaksi eri henkilölle.

Sekä Granlund että Lång nostavat yleisestikin tärkeäksi asiaksi sen, että tieto pysyy yhdessä paikassa ja pitää kaikki osalliset ajan tasalla. Varmasti monelle organisaatiolle on tuttua, että erilaisia paikkoja sekä viestinnälle että tiedon säilyttämiselle on todella paljon. Suurimpana haasteena usein onkin se, että tieto on pirstaloitunut eri paikkoihin – mistä löydät juuri oikean tiedon silloin kun on kiire. Molemmat ovat tyytyväisiä Secappin tuomaan varmuuteen tässä asiassa.

Secappiin on mahdollista lisätä myös ohjeita, jolloin myös ne ovat samassa paikassa viestinnän lisäksi.

”Viestintä on turvallista, nopeaa ja helppokäyttöistä. Secapp on osoittautunut myös erittäin toimintavarmaksi. En muista, että järjestelmässä olisi koskaan ollut mitään katkosta käyttömme aikana”, kiittää Lång.

Secapp tarjoaa parhaita käytäntöjä ja kuuntelee asiakkaiden ääntä

DNA:n toiveita on kuunneltu Secappin tuotekehityksessä hyvin ja heidän tarpeitaan on toteutettu kiitettävän paljon. Kaikkea ei toki voida täysin räätälöidä, mutta paljon voidaan tehdä.

“Vastaus ei ole koskaan ollut muotoa “ei onnistu, unohtakaa”, vaan olemme aina saaneet tukea ja ratkaisuehdotuksia”, kehuu Lång. Konkreettiset kehitysehdotukset Secappille ovat myös usein sellaisia, joista on ollut hyötyä myös kaikille asiakkaille.

”Järjestelmässä on valtavasti mahdollisuuksia, mikä on hieno asia. Pääkäyttäjällä on takanaan Secappin ammattitaitoinen ja asiantunteva tuki, joka auttaa käyttämään ja hyödyntämään ohjelman mahdollisuuksia.”

Tomas Lång kiittää Secappin tukitiimiä, joka on ollut suureksi avuksi eri toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

– Järjestelmässä on valtavasti mahdollisuuksia, mikä on hieno asia. Pääkäyttäjällä on takanaan Secappin ammattitaitoinen ja asiantunteva tuki, joka auttaa käyttämään ja hyödyntämään ohjelman mahdollisuuksia. Kun olemme kertoneet tuelle, mitä tarvitsemme, niin saamme nopeasti apua, ja myös konkreettisia neuvoja ja lisäehdotuksia parhaista käytännöistä.

Sekä Lång että Granlund näkevät positiivisena asiana sen, että järjestelmässä on monia mahdollisuuksia myös laajentaa käyttöä, mutta kaikkea ei kuitenkaan tarvitse ottaa kerralla käyttöön, vaan sen voi tehdä vaiheittain ja oman organisaation tarpeiden mukaan.  Samaan aikaan kun suunnitellaan oman organisaation käytäntöjä, myös Secappin käyttäjiä ja käyttötapoja voidaan lisätä.

LISÄTIETOJA DNA:STA

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyrityksistä. Se tarjoaa yhteyksiä, palveluita ja laitteita koteihin ja työpaikkoihin, mikä edistää yhteiskunnan digitalisaatiota. DNA:n asiakkaat ovat jatkuvasti maailman mobiilidatan käytön johtajia. DNA:lla on noin 3,6 miljoonaa liittymää kiinteissä ja matkaviestinverkoissa, ja DNA on myös kiinteän verkon laajakaistan markkinajohtaja Suomessa. Yritys on palkittu useita kertoja erinomaisena työnantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2021 DNA:n kokonaisliikevaihto oli 956 miljoonaa euroa ja yhtiö työllisti noin 1 600 henkilöä ympäri Suomen. DNA on osa Telenor-konsernia, joka on Pohjoismaiden johtava televiestintäyritys.

Lisätietoja: www.dna.fi, Twitter @DNA_fi, Facebook @DNA.fi ja LinkedIn @DNA-Oyj.

Verkkosivut: https://corporate.dna.fi/