Pyydä demo
Pyydä demo

Johdanto

Sisällysluettelo

Dokumentti julkaistu 10.10.2023

Secapp on turvallinen viestintä- ja johtamisjärjestelmä erilaisten organisaatioiden, yritysten ja viranomaisten käyttöön. Secapp auttaa keskittämään kaksisuuntaisen viestinnän, hälytystoiminnan, toimintaohjeet, yhteystiedot ja dokumentaation yhteen koottuun paikkaan. Järjestelmän avulla voi esimerkiksi lähettää massaviestejä, hälyttää yksilöitä ja tiimejä, käsitellä kriittisiä tietoja ja viestiä tietoturvallisen chatin sekä videopuheluiden avulla niin kriisitilanteissa (esim. suuronnettomuudet ja -häiriötilanteet), kuin arkipäiväisessä käytössä.

Secappiin on keskitetty yleisimpien viestintäkanavien tuki (mm. SMS, Android, iOS, sähköposti, robottipuhelut, Windows-työpöytäsovellus) sekä viranomaisviestintätuki (TETRA/VIRVE). Lisäarvoa Secappissa tuottaa myös mahdollisuus sijaintitiedon yhdistämiseen viestintään sekä tilannejohtamiseen. Viestien välitys hoidetaan turvallisesti SSL-salattua kanavaa pitkin, ja viesteissä on lisäksi mahdollista käyttää AES-256 kryptausta. Secapp tarjoaa mahdollisuuden liittää mukaan myös tehtävälistat ja raportit, joilla taataan myös eri tilanteiden ohjaus ja dokumentointi. 

Secapp on helppo ja nopea ottaa käyttöön, sillä sitä voi käyttää esimerkiksi yleisimmillä matkapuhelimilla tai selaimen kautta ilman uusia laiteinvestointeja. Lisäksi Secappia kehitetään jatkuvasti asiakkailta saadun palautteen ja kehitystoiveiden perusteella ja uusia päivityksiä julkaistaan säännöllisesti asiakkaidemme käyttöön.

Toimintaperiaate #

Secapp tarjoaa työkalut keskittää viestinnän, hälytystoiminnan, toimintaohjeet, dokumentaation ja yhteystiedot yhteen koottuun paikkaan. Selaimen tai mobiilisovelluksen kautta käytettävissä oleva hallintapaneeli mahdollistaa kaksisuuntaiset hälyttämiset, töihinkutsut ja muun viestinnän sekä viranomaislaitteisiin että kaupallisen puolen laitteisiin. Toimituskanavina toimivat mm.

  1. Mobiilisovellus
  2. Robottipuhelut
  3. Tekstiviestit
  4. Sähköpostit
  5. TETRA/VIRVE SDS-viestit
  6. TETRA/VIRVE Callout-viestit

Kaikkeen viestintään on mahdollista yhdistää myös paikkatieto joko tilanteen johtamiseksi tai viestinnän kohdentamiseksi. Sanoma/hälytys-tyyppisen viestinnän lisäksi Secapp tarjoaa mahdollisuuden myös vapaamuotoisille keskusteluille (chat) sekä puhe- ja videoyhteyksille.

Secapp mukautuu asiakkaidensa omaan toimintaan suoraan käyttöliittymästä niin vapaasti muodotettavilla viesteillä kuin myös viestipohjien kautta, joilla voidaan rakentaa valmiit toimintaohjeet ja käytänteet eri tilanteisiin. Järjestelmä mahdollistaa lisäksi yhteystietojen, osaamisten ja ryhmien hallinnan suoraan käyttöliittymästä.

Secapp on esimerkiksi yhteystietojen hallinnan ja hälytystoiminnan kannalta useilla asiakkaillamme yksi kriittisistä järjestelmistä, mistä johtuen sen kehittämisessä on huomioitu mahdollisuus integroida Secapp muihin järjestelmiin. Secapp pystyy sekä vastaanottamaan että lähettämään tietoa eri järjestelmiin olemassa olevien rajapintojen kautta. Tarkemmat rajapintakuvaukset ovat toimitettavissa pyynnöstä. Secappiin on tarvittaessa mahdollista kehittää uusia rajapintoja. Secappin valmiit rajapinnat sisältävät mm. AD-järjestelmäintegraation yhteystietojen hallinnoimiseksi, hälytysrajapinnan, joilla ulkopuolisista lähteistä (esim. valvontajärjestelmät) voidaan käynnistää määritelty Secapp-hälytys sekä export-rajapinnat, joista tietoa voidaan koostaa ulkopuolisiin järjestelmiin (esim. business intelligence).

Toiminnan yksityiskohdat ja järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentin laatimishetkellä. Secapp kehittää palvelua jatkuvasti ja voi tehdä muutoksia yksityiskohtiin sikäli kun ne eivät olennaisesti heikennä sovittua palvelun toimintaa tai tietoturvaa. Käyttäjien laite- ja ohjelmistovalmistajien päivitykset saattavat myös vaikuttaa toiminnallisuuden yksityiskohtiin. Dokumentti julkaistu 10.10.2023

Go to Top