Pyydä demo
Pyydä demo

Yhteystietojen keskitetty ja automatisoitu hallinta

Dokumentti julkaistu 10.10.2023

Secappissa olevat yhteystiedot ovat järjestelmässä oletuksena vain asiakasorganisaation pääkäyttäjien ja kunkin käyttäjän itsensä hallinnoitavissa, mutta käyttöoikeuksienhallinnan kautta ne voidaan avata näkyviin myös muille asiakkaan käyttäjille. Yhteystiedot pysyvät Secapp-järjestelmän sisällä eivätkä esimerkiksi sovellusta käytettäessä integroidu / sekoitu puhelimessa oleviin muihin yhteystietoihin. Näin ollen järjestelmän kautta saatavilla olevat yhteystiedot ovat aina keskitetysti hallittuja – kuten myös pääsy niihin. Mobiilisovellukseen on lisäksi mahdollista kytkeä päälle offline-tuki, mikä mahdollistaa yhteystietojen rajatun käytön myös ilman verkkoyhteyttä.

Henkilötietoja voidaan päivittää ja ylläpitää Secappissa keskitetysti kolmella eri tavalla. Tavat eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan voivat tarvittaessa täydentää toisiaan.

1. Suoraan Secapp-järjestelmän käyttöliittymien kautta (luo, muokkaa, poista käyttäjiä). Käyttäjät voidaan ja yleensä jaetaan omiin organisaatioihin/yksiköihin, jolloin ylläpito jalkautetaan kunkin yksikön vastuuhenkilöille.

2. Henkilötiedot (mm. nimi, puhelinnumero, sähköposti, osaamiset, ryhmät, osoite) voidaan tuoda ja päivittää massana erillisellä excel/CSV-tiedostolla, tyypillisesti esimerkiksi koekäyttötilanteissa ja laajamittaisissa käyttöönotoissa.

3. Henkilötiedot (järjestelmästä riippuen esimerkiksi nimi, yhteystiedot, osaamiset) tuodaan automaattisesti toisen järjestelmän kautta. Erikseen sovittaessa voidaan toteuttaa myös liityntöjä muihin rajapintoihin (esim. potilastietojärjestelmät), joilla käyttäjätietoja päivitetään. Tällä hetkellä suoraan tuetut tavat ovat:

  1. Azure AD -käyttäjäsiirtorajapinta
  2. Secappin oma REST API-rajapinta 

AD-integraatioon voidaan liittää myös käyttäjien tunnistautuminen (ns. single sign-on – SSO), jolloin erillistä salasanaa Secappin käyttämiseksi ei tarvita.

Toiminnan yksityiskohdat ja järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentin laatimishetkellä. Secapp kehittää palvelua jatkuvasti ja voi tehdä muutoksia yksityiskohtiin sikäli kun ne eivät olennaisesti heikennä sovittua palvelun toimintaa tai tietoturvaa. Käyttäjien laite- ja ohjelmistovalmistajien päivitykset saattavat myös vaikuttaa toiminnallisuuden yksityiskohtiin.

Go to Top