Pyydä demo
Pyydä demo

Projektit

ūüí° N√§m√§ toiminnot (tai osa niist√§) eiv√§t v√§ltt√§m√§tt√§ ole k√§yt√∂ss√§ organisaatiossasi. Lis√§tietoja lis√§ominaisuuksien k√§ytt√∂√∂notosta ja hinnoittelusta saat ottamalla yhteytt√§ myyntiimme.

Projektien avulla voidaan koota työpaketteja ja kohteita yhdeksi isommaksi kokonaisuudeksi laajemmin kuin mitä pelkillä kohteilla voitaisiin tehdä, jolloin on helpompi hallita toisiinsa liittyviä asioita. Lisäksi projektien käyttö mahdollistaa projektin hallintaan liittyviä työkaluja, joilla voidaan hallita projektin etenemistä. Voidaan esimerkiksi rajoittaa, ketkä kaikki organisaation työntekijät ovat projektiin osallisina tai määrätä projektille oma budjetti.

Projektit-listanäkymä #

Projektit-listanäkymässä listataan organisaation projektit, joihin käyttäjällä on oikeus. Tavalliset käyttäjät näkevät vain projektit, joissa ovat osallisina, kun taas järjestelmänvalvojat näkevät kaikki organisaation projektit. Yksittäisen projektin tietoja pääsee hallitsemaan klikkaamalla sitä listasta.

Muita näkymässä käytössä olevia toimintoja ovat:

 • Uusi projekti: Luo uuden projektin.
 • Poista: Poistaa valitut projektit
 • Siirr√§: Siirt√§√§ valitun projektin toisen projektin aliprojektiksi.

Mainintana myös, että myöhässä olevat eli projektin aikarajan ylittäneet projektit korostetaan punaisella. Vihreää taas käytetään merkitsemään valmistuneita projekteja ja keltaisella korostetaan projektit, jotka ovat vaarassa myöhästyä.

Edellä kuvattujen toimintojen lisäksi näkymässä näytetään tilastotietoja valitsemalla Suodattimet ja mittarit, Valmiina kpl tai Valmiina %, jotka näyttävät projekteihin liitettyjen työpakettien perusteella tilastotietoa.

Info #

Projektin info-näkymässä näytetään projektin perustiedot, joita voidaan muokata. Lisäksi näkymässä näytetään kartta, jossa esitetään projektiin liitettyjen kohteiden sijainnit. Kohdetta klikkaamalla kartassa aukeaa ikkuna, jossa näytetään kohteeseen liitetyt projektin työpaketit.

Näkymästä löytyviä tietoja on:

 • Projektin nimi: Listauksissa esitett√§v√§ projektin nimi
 • Projektin tyyppi: Projektin tyyppi, esimerkiksi rakentaminen
 • Projektin alku: P√§iv√§m√§√§r√§ jolloin projekti alkaa
 • Projektin aikaraja: P√§iv√§m√§√§r√§ johon menness√§ projektin pit√§√§ olla valmis
 • Projektin arvioitu valmistuminen: P√§iv√§m√§√§r√§ jolloin projektin on arvioitu valmistuvan
 • Projektin valmistuminen: P√§iv√§m√§√§r√§ jolloin projekti valmistui
 • Vastuuhenkil√∂: K√§ytt√§j√§, joka on vastuussa projektista. Vieress√§ olevalla ikonilla voi valita suoraan itsens√§ vastuuhenkil√∂ksi.
 • Projektin budjetti: Projektille varattu budjetti
 • Ty√∂paketin aikarajan varoitus: P√§ivien m√§√§r√§ kuinka kauan ennen ty√∂paketin aikarajaa ennen aletaan n√§ytt√§m√§√§n, ett√§ projekti on vaarassa my√∂h√§sty√§. T√§m√§ tapahtuu korostamalla ty√∂pakettilistauksissa keltaisella my√∂h√§stymisvaarassa olevat ty√∂paketit.
 • Projektin aikarajan varoitus: P√§ivien m√§√§r√§ kuinka kauan ennen projektin aikarajaa aletaan n√§ytt√§m√§√§n, ett√§ projekti on vaarassa my√∂h√§sty√§. T√§m√§ n√§kyy muun muassa ty√∂p√∂yd√§n projektit tilastossa, jossa on Vaarassa my√∂h√§sty√§ -kohta. Lis√§ksi projektit listauksessa Vaarassa my√∂h√§sty√§ -projektit korostetaan keltaisella v√§rill√§.
 • Nimit√§ henkil√∂lle: Hallitsee projektissa olevia k√§ytt√§ji√§. Projektissa mukana olevat tavalliset k√§ytt√§j√§t n√§kev√§t projektin listassa.

Huomioitavaa on, että muuttuneet tiedot pitää tallentaa, jotta ne tulevat voimaan.

Kohteet #

Projektin kohteet näkymässä listataan projektiin liitetyt kohteet ja niiden tiedot. Myös projektin aliprojektien kohteet näkyvät listauksessa eli, jos aliprojektille lisätään kohde, niin sama kohde näkyy ylemmän tason projekteilla.

Listauksen yksittäisen kohteen tietoja pääsee tarkastelemaan klikkaamalla kohdetta listasta, kun taas tilastoja kohteista näkee käyttämällä Suodattimet ja mittarit -toimintoa. Lisäksi itse kohteita voi hallita näkymässä seuraavilla toiminnoilla:

 • Luo kohde: Luo uuden kohteen projektille joko k√§ytt√§en valmista pohjaa tai luoden tyhj√§st√§ t√§ysin uuden.
 • Liit√§ kohde: Liitt√§√§ olemassa olevan kohteen osaksi projektia. Kohteessa olemassa olevat ty√∂paketit eiv√§t kuitenkaan tule mukaan projektiin.
 • Poista: Poistaa valitut kohteet projektista. Kuitenkin kohteet viel√§ ovat projektista poiston j√§lkeen olemassa ja l√∂ytyv√§t Kohteet-n√§kym√§st√§, jossa kohde voidaan poistaa tarvittaessa kokonaan.
 • Lis√§√§ ty√∂paketti: Luo valitulle kohteelle uuden ty√∂paketin, joka lis√§t√§√§n my√∂s projektiin mukaan. Ty√∂paketin luonti tapahtuu samalla tavalla kuin muuallakin, mutta ty√∂pakettiin voidaan valita vain projektissa mukana olevia k√§ytt√§ji√§.
 • Siirr√§ projektiin‚Ķ: Siirt√§√§ valitun kohteen toiseen projektiin, joka on samassa projektipuussa. Jos kohde siirret√§√§n ylemm√§n tason projektista johonkin aliprojektiin, niin kohde ei kuitenkaan katoa listauksesta, sill√§ kohteet n√§kym√§ss√§ esitet√§√§n my√∂s aliprojektien kohteet. HUOM! Toisin kuin muissa n√§kym√§n toiminnoissa, t√§ytyy siirt√§minen tallentaa, jotta muutos j√§√§ voimaan.

Työpaketit #

Projektin työpaketit näkymässä listataan projektiin liitetyt työpaketit. Huomioitavaa on, että jotta työpaketit tulevat osaksi projektia, tulee ne luoda projektin Kohteet-näkymässä. Jos projektin ulkopuolella lisää projektiin kuuluvalle kohteelle työpaketin, se ei automaattisesti tule osaksi projektia.

Klikkaamalla työpakettia listasta, pääsee sitä tarkastelemaan omaan näkymäänsä. Näkymässä on myös seuraavat toiminnot käytössä:

 • Suodattimet ja mittarit: Yhteenveto listattujen (tai valittujen) ty√∂pakettien m√§√§rist√§ niiden tilan mukaan ryhmiteltyn√§. Ty√∂pakettilistaa voidaan suodattaa ty√∂pakettitilan mukaan napsauttamalla tilan nime√§. Lis√§tietoja ty√∂pakettitiloista ja n√§iden muokkauksesta on t√§m√§n oppaan kohdassa Organisaation asetukset > Yrityksen asetukset > Ty√∂pakettitilat. Lis√§ksi suodattimien ja mittarien alla on seuraavat toiminnot:
 • Valitse n√§ytett√§v√§t ty√∂paketit: Suodattaa ty√∂pakettilistan n√§ytt√§m√§√§n vain ne ty√∂paketit, jotka on luotu jostakin pudotusvalikossa valituista pohjista.
 • Aikarajaukset: Suodattaa ty√∂pakettilistan n√§ytt√§m√§√§n vain ty√∂paketit, joiden aloitus-, luonti-, viimeisin muokkaus- tai arvioitu/vaadittu/todellinen valmistumisaika sis√§ltyy m√§√§ritettyyn aikaikkunaan.
 • N√§yt√§ kaikki: Poistaa kaikki ty√∂pakettilistaan kohdistuvat suodatukset ja palauttaa kaikki ty√∂paketit n√§kyviin listaan.
 • Vie Exceliin: Ty√∂pakettien yhteenvedon vienti taulukkolaskentaohjelmassa k√§sitelt√§v√§√§n tiedostoon.
 • Pikamuokkaus: Aloittaa pikamuokkaustilan, jossa osaa ty√∂paketin kentist√§ voi muokata t√§ss√§ n√§kym√§ss√§. Tilasta p√§√§se pois klikkaamalla pikamuokkausta uudelleen.
 • Poista: Poistaa valitut ty√∂paketit. Aukeavassa dialogissa voi p√§√§tt√§√§ poistaako ty√∂paketit kokonaan vai pelk√§st√§√§n projektista.
 • Ty√∂pakettiraportti: Siirtyy valmistelemaan ty√∂pakettiraporttia valituista ty√∂paketeista. Toiminto on k√§ytett√§viss√§ vain, kun kaikki valitut ty√∂paketit on luotu samaa ty√∂pakettipohjaa k√§ytt√§en. Lis√§tietoja ty√∂pakettiraportista on t√§ss√§ oppaassa osiossa Ty√∂paketit > Ty√∂pakettiraportti.
 • Laskuta n valittua: Avaa laskutusn√§kym√§n annettujen ty√∂pakettien laskuttamista varten.

Mainintana myös, että myöhässä olevat eli työpaketin aikarajan ylittäneet työpaketit korostetaan punaisella. Vihreää taas käytetään merkitsemään valmistuneita työpaketteja ja keltaisella korostetaan työpaketit, jotka ovat vaarassa myöhästyä.

Työpaketit kohteittain #

Työpaketit kohteittain -näkymässä listataan projektin työpaketit siten, että kohteet ovat työpakettien kohteet ovat keskiössä. Jokaisella taulukon rivillä listataan kohde ja työpaketit, jotka kohteella on. Taulukon soluissa esitettävän arvon taas voi muuttaa haun vieressä olevalla valintalistalla, josta voi valita jonkin seuraavista:

 • Ty√∂paketin aikaraja: Ty√∂paketille asetettu aikaraja
 • Ty√∂paketin nimi: Ty√∂paketille asetettu nimi
 • Ty√∂ntekij√§: Ty√∂pakettiin asetetut k√§ytt√§j√§t
 • Tila: Ty√∂paketin tila

Listattuja työpaketteja voidaan lisäksi suodattaa samalla tavalla kuin muissakin työpakettinäkymissä käyttäen Suodattimet ja mittarit -toimintoa.

Tilaukset #

Projektin Tilaukset-n√§kym√§ss√§ listataan projektin tilaukset ja n√§kym√§ toimii toimintojen ja suodatusten suhteen l√§hes t√§ysin samalla tavalla kuin muissakin tilausn√§kymiss√§, joita k√§sitell√§√§n tarkemmin osiossa Tilaukset, laskut ja kustannusten seuranta > Tilaukset.

Erona kuitenkin on, että Uusi tilaus -toiminnon sijaan käytössä on Lisää tilaus projektiin -toiminto, jolla voi olemassa olevan lähetetyn tilauksen tuoda projektiin. Jos tuotavan tilauksen kohde ei ole vielä projektissa, niin se lisätään osaksi projektin kohteita. Myös käänteisesti tilauksen poistaminen poistaa tilaukseen liittyvät kohteet ja työpaketit, jotka eivät muuten ole osa projektia.

Laskut #

Projektin Laskut-n√§kym√§ss√§ n√§ytet√§√§n projektiin kuuluvat laskut. N√§kym√§ toimii muuten suodautuksiltaan ja toiminnoiltaan samalla tavalla kuin muut Laskut-n√§kym√§t, mutta t√§ss√§ n√§kym√§ss√§ ei voi lis√§t√§ tai poistaa laskuja. Laskut n√§kym√§st√§ yleisemmin osiossa Tilaukset, laskut ja kustannusten seuranta > Laskut. Klikkaamalla laskua listasta p√§√§se laskun tietoihin, jossa sit√§ voi k√§sitell√§.

Liitteet #

Projektin Liitteet-näkymässä voi hallita projektissa olevia liitetiedostoja lisäämällä ja poistamalla niitä.

Kalenteri #

Projektin Kalenteri-näkymässä näytetään, kuinka projektiin liitetyt työpaketit ajoittuvat. Valitsemalla jonkin työpaketin kalenterista, tulee näkyviin perustietoja valitusta työpaketista.

Aliprojektit #

Projektit jotka kuuluvat toisiin projekteihin ovat näiden projektien aliprojekteja. Aliprojekteja voi olla samalla projektilla useita ja myös aliprojekteilla voi olla omia aliprojekteja, jolloin muodostuu puumainen rakenne projekteista. Aliprojekteja voidaan käyttää erottelemaan pienempiä kokonaisuuksia isommasta projektista, jotta projektin hallinta ja hahmottaminen olisi helpompaa.

Aliprojektit-näkymässä listataan kaikki projektista polveutuvat aliprojektit (eli aliprojektit, aliprojektien aliprojektit ja niin edelleen). Projektille voidaan lisätä uusia aliprojekteja käyttämällä Uusi-painiketta, joka luo uuden projektin. Aliprojektin luonnissa voi antaa projektille ominaisia tietoja, jotka ovat samoja kuin, mitä projektin Info-näkymässä voi asettaa.

Aliprojekteja voi myös poistaa, jolloin aliprojekti katoaa listauksesta, mutta aliprojektin tiedot kuten työpaketit ja kohteet siirtyvät osaksi projektia, johon poistettava aliprojekti kuuluu.

Klikkaamalla aliprojektia pääsee käsittelemään aliprojektin tietoja. Aukeavassa aliprojektin näkymässä on samat valikot käytössä kuin projektilla, ja niillä voi hallita aliprojektia samalla tavalla kuin tavallistakin projektia. Erona kuitenkin, että aliprojekteilla ei ole omia Liitteet-, Kalenteri- ja Gantt-näkymiä.

Lisäksi aliprojektin aliprojekteilla (tai vielä matalamman tason aliprojekteilla) on käytössä ylänuoli-ikonilla ja ylemmän projektin nimellä varustettu painike, jolla pääsee palaamaan ylemmän tason projektiin. Suoraan ylimmän tason projektiin taas pääsee palaamaan ylhäältä löytyviä valikkoja käyttämällä (eli Info, Kohteet, Työpaketti ja niin edelleen).

Gantt #

Projektin Gantt-näkymässä esitetään Gantt-kaavio projektista, ja kaaviossa käytetään projektiin kuuluvia aliprojekteja, kohteita ja työpaketteja, joiden edistymistä voi kaavion avulla seurata. Lisäksi kaavioissa listattuihin projekteihin, kohteisiin ja työpaketteihin voi siirtyä näkymästä suoraan käyttämällä niiden vieressä olevaa silmä-ikonia.

Go to Top