Pyydä demo
Pyydä demo

Keskitetty viestintäkanavien hallinta

Dokumentti julkaistu 10.10.2023

Secapp mahdollistaa eri viestintäkanavien hallinnan keskitetysti yhdestä paikkaa ja viestintäkanavat ovat kaksisuuntaisia. Tuettuina kanavina ovat esimerkiksi selain, mobiilisovellus, Windows-sovellus, tekstiviesti (SMS), robottipuhelu, sähköposti ja TETRA-/VIRVE-viranomaiskanavat. Toimituskanavia on mahdollista laajentaa myös muihin toimitustapoihin integraatioiden avulla. Viestien toimituskanavat ovat valittavissa viestikohtaisesti ja niitä voi olla yhdestä useampaan per viesti. Jos viestiin valitaan useampi toimituskanava, priorisointi menee seuraavasti:

  1. Mobiilisovellus- tai tekstiviesti lähetetään vaihtoehtoisena eri käyttäjille. Toisin sanoen, jos käyttäjällä on mobiilisovellus aktiivisena, lähtee käyttäjälle ainoastaan mobiilisovellukseen tarkoitettu viesti. Jos taas käyttäjällä ei ole mobiilisovellusta lainkaan tai se ei ole aktiivinen, toimitetaan viesti perille tekstiviestinä, jos käyttäjän tiedoissa on puhelinnumero listattuna.
  2. Robottipuhelut toimitetaan aina kaikille vastaanottajille, joilla on käyttäjätiedoissa puhelinnumero määriteltynä.
  3. Sähköpostiviesti toimitetaan aina kaikille vastaanottajille, joilla on käyttäjätiedoissa sähköpostiosoite määriteltynä.
  4. Windows-sovellus- ja selainviestit toimitetaan aina kaikille vastaanottajille, jotka ovat kirjautuneena sillä hetkellä.
  5. TETRA-/VIRVE-viestit toimitetaan aina kaikille vastaanottajille, joilla on käyttäjätiedoissa TETRA-/VIRVE-numero listattuna.

Secapp toimii useilla verkkoyhteystavoilla, riippuen käyttötavasta joko tavanomaisilla datayhteyksillä (mobiiliverkot tai kiinteät yhteydet), SMS-/puheyhteyksin tai VIRVE-yhteyksin. 

Toiminnan yksityiskohdat ja järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentin laatimishetkellä. Secapp kehittää palvelua jatkuvasti ja voi tehdä muutoksia yksityiskohtiin sikäli kun ne eivät olennaisesti heikennä sovittua palvelun toimintaa tai tietoturvaa. Käyttäjien laite- ja ohjelmistovalmistajien päivitykset saattavat myös vaikuttaa toiminnallisuuden yksityiskohtiin.

Go to Top