Pyydä demo
Pyydä demo

Näin Secapp toimii: Aluehälytykset

Secappin aluehälytykset ovat parhaimmillaan merkittävä tuki organisaation viestintään sekä turvallisuushallintaan.

Secappin aluehälytyksillä organisaatiot voivat määrittää esimerkiksi työpaikkansa tai tehdasalueensa niin, että sen sisällä oleville henkilöille, sinne saapuville tai sieltä lähteville voidaan lähettää automatisoituja viestejä, kuten ohjeita, varoituksia, tai onnettomuus- ja uhkahälytyksiä.

1. Yleiskuva #

 1. Ensimmäiseksi määritetään viestipohjan asetukset ja alue, jolle viesti lähetetään.
 2. Toiseksi pyydetään käyttäjiä aktivoimaan sijainninseuranta päälle käyttämistään älylaitteista.
 3. Tämän jälkeen Secapp hoitaa hälytykset ja viestien lähettämisen automaattisesti.

2. Asetukset Secapp-järjestelmässä #

 • Ensiksi mennään Secappissa kohtaan ”uusi viesti”, jolloin aukeaa uusi viestipohja.
 • Viestille määritellään perustiedot ja ”lähetä”-kohdassa valitaan kohteeksi ”alue”.

3. Alueen määritys #

 • Seuraavaksi määritellään alue hälytyksiä varten.
 • Alue voi olla perinteinen ympyrä tai monikulmio, kuten tässä esimerkissä.
 • Monikulmion etu on se, että haluttu alue saadaan rajattua tarkasti.

4. Hälytysasetukset #

Hälytysasetuksia on kolme: alueella olevat käyttäjät, alueelle saapuvat käyttäjät ja alueelta lähtevät käyttäjät.

 • Alueella olevat käyttäjät
  • Voidaan käyttää esim. evakuoinneissa tai muuhun alueellisen tiedottamiseen. Kaikki käyttäjät, jotka ovat alueella, saavat hälytyksen.
  • Nämä hälytykset lähetetään välittömästi.
 • Alueelle saapuvat käyttäjät
  • Esimerkiksi raskaan kaluston kuljettajat, huoltohenkilöt tai muut alihankkijat saavat liikkumisohjeet, kun saapuvat alueelle.
  • Näiden viestien lähettäminen voidaan ajastaa.
 • Alueelta lähtevät käyttäjät
  • Esimerkiksi vaarallisten aineiden kanssa alueella työskenteleviä voidaan muistuttaa puhdistustoimenpiteistä tai muista varotoimista ennen kuin he poistuvat alueelta.
  • Näiden viestien lähettäminen voidaan ajastaa.

5. Ajastaminen #

 • Hälytyksille voidaan asettaa voimassaoloaika. Se voi olla jokin tietty aika tai hälytys voi olla aina päällä.
 • Tämä asetus on mahdollinen kun hälytykselle on valittu ehdoksi joko ”alueelle saapuvat käyttäjät” tai ”alueelta lähtevä käyttäjät”.

6. Käyttäjien rajaaminen #

 • Käyttämällä käyttäjien rajaamista voidaan hälytykselle määrittää kenen kanssa aluehälytyksen raja on tekemisissä.
 • Esimerkki: Määritellään rajaus ryhmille ja ryhmä on hallitus. Näin ollen esimerkiksi turvallisuuspäällikkö saa aina tiedon, kun hallituksen jäsenet liikkuvat alueelle, sieltä pois tai alueella olevat hallituksen jäsenet tavoitetaan vaaratilantessa suoraan keskitetysti aluehälytyksellä.

7. Kuka saa tiedon lähetetyistä hälytyksistä? #

 • Kohdassa ”Lähetä” määritetään se, ketkä saavat tiedon lähetetyistä hälytyksistä.
 • Esimerkki: Logistiikkapäällikkö saa tiedon, kun kuljetus saapuu tehdasalueen portille ja samalla määritetylle alueelle.

8. Hyödyt #

Secappin aluehälytysten käyttäminen tuo monia hyötyjä organisaation päivittäiseen toimintaan.

Esimerkkejä hyödyistä:

 • Alueen ja sillä työskentelevien henkilöiden turvallisuus lisääntyy
 • Voidaan varmistua, että kaikki alueelle tulevat saavat esim. liikkumis- ja toimintaohjeet heti portilla
 • Mikäli tapahtuu vaaratilanne, niin voidaan välittömästi varoittaa ja ohjeistaa esim. evakuoinnista kaikkia alueella olevia
 • Hälyttäminen ja viestintä on automatisoitu (ei käyttäjävirheitä, eikä riippuvuutta siitä, että jonkun pitäisi saada hälytykset lähetettyä)
 • Vaatii vain luvan henkilökunnan sijainnin seuraamiseen Secapp-sovelluksessa ja tämän jälkeen aluehälytykset toimivat automaattisesti
Go to Top