Pyydä demo
Pyydä demo

Käyttäjän lisääminen ja käyttäjän asetukset

Käyttäjän lisääminen #

 • Avaa “käyttäjät” -osio klikkaamalla sitä ja valitsemalla “käyttäjät”.
 • Klikkaa “lisää” lisätäksesi käyttäjän.

 • Syötä käyttäjän nimi, puhelinnumero ja sähköposti. 
 • Valitse, kuinka salasana lähetetään uudelle käyttäjälle.
 • Voit nyt painaa “lisää käyttäjä” lisätäksesi käyttäjän tai jatkaa lisäasetuksiin.

Lisäasetukset #

 1. Klikkaa “lisää asetuksia” avataksesi käyttäjän lisäasetukset.
 1. Käyttäjän TETRA-numero, jos hänellä on sellainen.
 1. Käyttäjän katuosoite.
 1. Käyttäjän kieli; millä kielellä käyttäjän Secapp hänelle tekstit esittää.
 1. Ensimmäinen näkymä käyttäjän avatessa Secappin, oletuksena Inbox.
 1. Jos paikallaolo on pois päältä, käyttäjä ei ota vastaan viestejä, joiden vastaanottajaksi on merkitty “vain paikalla olevat”.
 1. Käyttäjätasot:
  • Aktiivinen: tavallinen käyttäjä.
  • Viestinlähettäjä: käyttäjä, jolla on oikeus lähettää viestejä.
  • Henkilökunta: pääkäyttäjä, jolla on järjestelmän hallinnointioikeudet.
 1. Lisäasetusten klikkaamalla avattavat osiot käsitellään alla.

Lisäasetukset: sijaintiasetukset #

 1. Sijaintiasetusten täytyy olla “päällä”, jotta käyttäjä voi vastaanottaa sijaintiin perustuvia viestejä.
 1. Tuntimäärällä voi määrätä, kuinka kauan käyttäjän sijainti näkyy OK-, NOK-kuittauksen ja/tai viestin jälkeen.
 1. Ajanjakson asettamalla voi määritellä, milloin käyttäjän sijainti on Secapin tiedossa.
 1. Lisää käyttäjä ja/tai ryhmiä, jos haluat sijainnin näkyvän vain tietyille käyttäjille tai ryhmille. Voit irrottaa käyttäjiä osiosta valitsemalla käyttäjän ja painamalla “poista”.

Lisäasetukset: suosikkisijainnit #

 • Secapp olettaa käyttäjän aina olevan jokaisessa suosikkisijainnissaan.
 • Jos viesti lähetetään tietyllä alueella oleville käyttäjille ja käyttäjän suosikkisijainti sijaitsee tämän alueen sisällä, saa käyttäjä viestin, oli tämä alueella tai ei.

Lisäasetukset: osaamiset #

 1. Valitse osaamistyyppi pudotusvalikosta.
 • Käytettävissä olevat osaamiset ja niiden muokkaus löytyy navigointipalkin Info-osiosta.
 1. Valitse, onko osaaminen voimassa toistaiseksi vai aktiivinen tiettynä ajanjaksona.
 1. Jos osaaminen ei ole voimassa toistaiseksi, lisää voimassaolon alku- ja loppupäivämäärä.
 1. Klikkaa “lisää” lisätäksesi käyttäjälle pudotusvalikon osoittaman osaamisen.
 1. Lista käyttäjän osaamisista ja niiden voimassaolosta.

 1. Klikkaa “poista” poistaaksesi käyttäjältä osaamisen.

Lisäasetukset: yksintyöskentely #

 1. Jos yksintyöskentely on päällä, Secapp lähettää automaattisesti viestin, jos käyttäjän laite on ollut aikamääreen verran liikkumattomana esimerkiksi sairaskohtauksen tai onnettomuuden seurauksena.
 1. Laukeamisaika kertoo, kauanko laite odottaa paikoillaan, ennen kuin viesti lähtee.
 1. Kytkin määrittää, hälyttääkö Secapp uudelleen aikamääreen kuluttua, mikäli käyttäjän laite ei ole liikkunut ensimmäisen hälytyksen jälkeen.
 1. Plus-merkkiä painamalla voit valita, mitä viestipohjaa yksintyöskentelyviesti käyttää.
  • Viestipohjia voi muokata “viestipohjat” -sivulta, joka löytyy navigointipalkista.

Lisäasetukset: Ilmoitukset #

 1. Ilmoitusten täytyy olla “päällä”, jotta käyttäjä voi vastaanottaa ilmoituksia.
 1. Pudotusvalikolla voi valita, saako käyttäjä ilmoituksen kaikista vai vain hänelle osoitetuista “keskustelut” -osion viesteistä.
 1. Jos kytkin on pois päältä, käyttäjä ei saa ilmoituksia viesteistä, jos tälle asetettu tila on “poissa”.

Lisäasetukset: Mobiililaitteet #

 • Mobiililaitteet listaa käyttäjän aktiiviset mobiililaitteet.
 • Secapp-kirjautumisen voi poistaa laitteelta painamalla “poista” -painiketta. Poistaminen on tärkeää, jos laite katoaa tai jos listalla on vanhoja, käytöstä poistuneita laitteita.
 • Päälaite on se laite, johon viestit ensimmäiseksi ohjataan.

Lisäasetukset: OneClick-painikkeet #

 • Painamalla plus-merkkiä voit lisätä käyttäjälle OneClick-painikkeen.
 • Klikkaamalla “poista” -painiketta voit poistaa käyttäjältä OneClick-painikkeen.
Go to Top