Pyydä demo
Pyydä demo

Secapp-organisaatiot ja monitoimijaympäristöt

Dokumentti julkaistu 10.10.2023

Secapp mahdollistaa yksittäisen käyttäjätunnuksen käyttämisen useammassa eri organisaatiossa. Esimerkiksi, jos henkilö on mukana vapaaehtoistoiminnassa sekä yritystoiminnassa, jotka molemmat käyttävät Secappia, tai tekee työssään yhteistyötä usean organisaation kanssa, voi henkilö käyttää eri organisaatioiden toiminnassa samaa käyttäjätunnusta (jos organisaatioiden politiikat tämän sallivat). 

Yksittäinen käyttäjätunnus voi siis kuulua yhteen tai useampaan Secapp-organisaatioon tarvittaessa eri rooleissa (peruskäyttäjä, pro-käyttäjä, aktiivikäyttäjä, pääkäyttäjä).

Jokainen Secapp-organisaatio hallinnoi omia käyttäjälistojaan, ryhmiään, viestipohjiaan sekä muita asetuksiaan. Tämä mahdollistaa toiminnan jakamisen sopiviin organisaatioyksiköihin ja yhteistoiminnan muiden Secapp-käyttäjäorganisaatioiden kanssa. Joissakin tilanteissa käyttäjä voi esimerkiksi luoda tiettyyn organisaatioon kuuluvia ryhmäviestintätoimintoja, kuten esimerkiksi ryhmäviestejä tai ryhmäkeskusteluja, eri organisaatioiden käyttäjien välille. Ryhmäviestinnässä ja käyttäjien liittämisessä toiseen organisaatioon voi olla asiakaskohtaisesti sovittuja rajoituksia. 

Toiminnan yksityiskohdat ja järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentin laatimishetkellä. Secapp kehittää palvelua jatkuvasti ja voi tehdä muutoksia yksityiskohtiin sikäli kun ne eivät olennaisesti heikennä sovittua palvelun toimintaa tai tietoturvaa. Käyttäjien laite- ja ohjelmistovalmistajien päivitykset saattavat myös vaikuttaa toiminnallisuuden yksityiskohtiin.

Go to Top