Pyydä demo
Pyydä demo

Viesti- ja hälytyspohjat

Dokumentti julkaistu 10.10.2023

Järjestelmä mahdollistaa viestipohjien ja toimintaohjeiden luonnin järjestelmään valmiiksi eri tilanteita varten. Nämä voivat olla esimerkiksi organisaation oman turvallisuuspolitiikan (esim. palohälytykset, onnettomuudet, uhkaavat henkilöt, häiriötilanteet) mukaisiin sisältöihin ja toimintaohjeisiin. Järjestelmässä pohjat sisältävät mm. kuvauksen, toimintaohjeet, ikonin, viestin prioriteetin, kenelle viesti toimitetaan ja tarvittavat asetukset. Viestipohjia hyödyntämällä voidaan parantaa varautumista ja minimoida inhimillisten virheiden vaikutuksia, kun järjestelmä sisältää valmiiksi eri tilanteita varten organisaation oman politiikan mukaiset toimintaohjeet, jotka ovat nopeasti valittavissa lähetystä varten.

Viestien sisältöjen kielituki #

Käyttäjä voi luoda viestipohjan ja viestin sisällöt yhdelle tai useammalle kielelle. Kun tällainen viesti lähetetään, se näytetään vastaanottajalle hänen itsensä asetuksiin määrittämän kielen perusteella, jos viestiin on lisätty kyseisen kielen mukainen sisältö. Muutoin viesti toimitetaan lähettäjän määrittämällä oletussisällöllä/-kielellä. 

Toiminnan yksityiskohdat ja järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentin laatimishetkellä. Secapp kehittää palvelua jatkuvasti ja voi tehdä muutoksia yksityiskohtiin sikäli kun ne eivät olennaisesti heikennä sovittua palvelun toimintaa tai tietoturvaa. Käyttäjien laite- ja ohjelmistovalmistajien päivitykset saattavat myös vaikuttaa toiminnallisuuden yksityiskohtiin.

Go to Top