Pyydä demo
Pyydä demo

Secappin avainominaisuudet

Sisällysluettelo

Dokumentti julkaistu 10.10.2023

Seuraavassa esitellyt avaintoiminnallisuuksien ja järjestelmän kuvaukset ovat tämän dokumentin laatimishetken mukaisia. Secapp kehittää palvelua jatkuvasti ja voi tehdä muutoksia yksityiskohtiin sikäli, kun ne eivät olennaisesti heikennä sovittua palvelun toimintaa tai tietoturvaa. Käyttäjien laite- ja ohjelmistovalmistajien päivitykset saattavat myös vaikuttaa toiminnallisuuden yksityiskohtiin. Lisätietoja eri toiminnallisuuksista on saatavilla myös osoitteesta www.secapp.fi.

Secappin päätoiminnot #

Secapp mahdollistaa lukuisia älykkäitä toimintoja, joita voidaan aktivoida ja deaktivoida aina kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Secappin päätoimintoihin kuuluvat muun muassa seuraavat kokonaisuudet.

Varautuminen, kutsu- ja hälytystoiminnot

Tämän kokonaisuuden perusidea on tuoda työkalut erilaisiin poikkeus-, häiriö- ja kriisitilanteisiin varautumiseen sekä niihin reagointiin. Tällaisia tilanteita voivat olla niin päivittäiseen toimintaan liittyvät äkilliset lisäresurssi- ja työhönkutsutarpeet kuin laajemmat suuronnettomuustilanteet. Varsinaisen tilanteen tullessa kohdalle hälyttäjä voi lähettää tarvittavan viestin / viestit ja saada kootusti pikakuittaustiedot (OK/NOK) siitä, miten kukin voi reagoida tilanteeseen. Hälytystoimintaa ja kuittauslogiikkaa voi verrata esimerkiksi perinteisiin hakulaitejärjestelmiin, jotka Secappissa on tuotu osaltaan nykyaikaisemmiksi. Secappin toiminnot kattavat tämän kokonaisuuden osalta mm.: 

 1. Viestipohjat, joilla voidaan varautua eri tilanteisiin etukäteen. 
 2. Yhteystietojen keskitetty hallinta offline-tuella.
 3. Kaksisuuntainen viestintä useaan eri viestintäkanavaan keskitetysti.
 4. Viestien kohdentaminen ryhmien, osaamisen, tilatiedon tai sijainnin perusteella.
 5. Viestien ja hälytysten vastaanotto ja nopeat yhden napin vastaus-/kuittausmahdollisuudet.
 6. Viestiautomatiikka, jonka perusteella järjestelmä lähettää lisätietoja, eskaloi tai ilmoittaa tilanteen olevan ohi.
 7. Tilannekuvanäkymä 1: Karttanäkymä visualisoimaan aluekohtaiset viestit ja käyttäjien sijainnit.
 8. Tilannekuvanäkymä 2: Viestilistaus kaikista lähetyistä viesteistä kuittauksineen.
 9. Turvanappi (OneClick) nopeiden viestien / hälytyksien lähettämiseen.
 10. Yksintyöntekentelynturva automaattisella avunkutsulla.
 11. Oman tilan / käytettävyystiedon päivittäminen

Reaaliaikainen viestintä

Tämän kokonaisuuden tarkoituksena on tuoda käyttöön turvalliset viestintäympäristöt eri organisaation viralliseen käyttöön. Varsinaisiin reaaliaikaisiin viestintätoimintoihin liittyy olennaisena osana se, että Secapp mahdollistaa keskistetyn käyttäjä- ja pääsynhallinnan, millä voidaan hallnnoida, että esimerkiksi entisille työntekijöille ei jää pääsyä keskusteluihin. Nämä toiminnot pitävät sisälläään mm.: 

 1. Keskustelunäkymät chat-viestintään (1-1-, ryhmä- ja hälytyskohtaiset keskustelut, joissa tuettuna mm. teksti-, kuva-, liitetiedosto- ja ääniviestitoiminnot).
 2. Videoneuvottelut nopeaan tiedonvaihtoon (sis. ääni-, videokuva-, ruudunjakotoiminnot).

Dokumentointitoiminnot

Tämän kokonaisuuden tarkoituksena on tuoda työkalut erilaisten lomakkeiden digitalisointiin, tietojen nopeaan keräämiseen ja koostamiseen, erilaiseen raportointiin sekä tarvittavien ohjeistuksien jakamiseen. Nämä toiminnot pitävät sisällään mm.:

 1. Tarkastuslista-/raporttinäkymä tehtävälistojen täyttämiseen.
 2. Liitetiedostopankki mobiilisovelluksen offline-tuella mm. tarvittavien ohjeiden ja tietojen hallinnointiin.
 3. Kohde- ja assettirekisterin hallinta

Mobiilisovelluksissa on myös tiettyjä erityisominaisuuksia:

 1. Eri prioriteettitason viesteihin vastaanotto eri tavoin (esim. korkean prioriteetin viesti ohittaa äänettömyysasetukset).
 2. Ajastettu viesti/hälytys (kuolleen miehen kytkin).
 3. Automaattiset sijaintitietojen päivitykset (jos sallittuna).

Toiminnan yksityiskohdat ja järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentin laatimishetkellä. Secapp kehittää palvelua jatkuvasti ja voi tehdä muutoksia yksityiskohtiin sikäli kun ne eivät olennaisesti heikennä sovittua palvelun toimintaa tai tietoturvaa. Käyttäjien laite- ja ohjelmistovalmistajien päivitykset saattavat myös vaikuttaa toiminnallisuuden yksityiskohtiin.

Go to Top