Pyydä demo
Pyydä demo

Käyttäjien sijaintitieto

Dokumentti julkaistu 10.10.2023

Mobiilisovelluksen käyttäjien sijaintitieto pohjautuu kunkin käyttäjän tai organisaation Secappin asetuksissa määrittämään lupaan hyödyntää sijaintitietoa (ts. kunkin itse päätettävissä sallitaanko vai ei – oletuksena yleensä ei) ja vaatii lisäksi, että mobiililaitteella on sijainnin seuranta päällä ja Secapp-mobiilisovellukselle on annettu lupa sijaintitiedon käyttöön. Joitakin sijaintitietoa koskevia organisaatiokohtaisia asetuksia määritetään tyypillisesti käyttöönottovaiheessa yhdessä Secapp Oy:n kanssa ja jatkossa pääkäyttäjä saattaa hallinnoida joitakin asetuksia ja joitakin asetuksia hallinnoidaan Secappin tukipalvelussa. Sijaintitiedolle voidaan määrittää mm. seuraavat asetukset:

  1. Onko sijaintitieto sallittu
  2. Onko sijaintihistoria sallittu (jos ei ole, vain viimeisin sijaintitieto näytetään)
  3. Onko sijaintieto sallittu vain tiettyinä kellonaikoina ja/tai viikonpäivinä
  4. Onko sijaintieto sallittu vain, jos vastaa johonkin hälytysviestiin ja kuinka kauan vastaamisen jälkeen
  5. Mille käyttäjille tai ryhmille sijaintitieto näkyy

Sijaintitieto voidaan kerätä edellä mainittujen asetusten mukaisesti mobiilisovelluksen käyttäjiltä. Sijaintitieto on myös mahdollista kerätä VIRVE-laitteista LIP-protokollaa hyödyntäen (vaatii erillisen integraation).

Toiminnan yksityiskohdat ja järjestelmävaatimukset on kuvattu dokumentin laatimishetkellä. Secapp kehittää palvelua jatkuvasti ja voi tehdä muutoksia yksityiskohtiin sikäli kun ne eivät olennaisesti heikennä sovittua palvelun toimintaa tai tietoturvaa. Käyttäjien laite- ja ohjelmistovalmistajien päivitykset saattavat myös vaikuttaa toiminnallisuuden yksityiskohtiin.

Go to Top