fbpx

VAD ÄR SECAPP?

Secapp är en finsk SaaS-plattform för kritisk kommunikation och meddelanden. Den är byggd för att sända massmeddelanden, varna individer och team, samla kritisk data och tillhandahålla säkra chattar och videon i realtid. Allt detta på en plattform där datan hålls säkra och i kundens ägo.

Secapp kan i slutändan hjälpa till att rädda liv och hantera kritiska åtgärder under kriser.

VAR REDO, REAGERA, RÄDDA: PROVA DEMO!

Secapp hjälper dig i allt från vardagskommunikation till att hantera komplexa krisscenarier. Var redo för, hantera och rädda kritiska situationer genom att använda Secapp:

 • Aviseringsmallarna kan anpassas för att sända meddelanden och instruktioner som kräver omedelbar reaktion av en kombination av olika intressenter.
 • Kontaktdetaljer, kompetens och hantering av tillgänglighet kan automatiseras fullständigt genom att integrera Secapp i personalförvaltningssystem
 • Meddelande med ett klick som gör det möjligt att sända och svara på meddelanden på några sekunder,  meddelanden kan kringgå enhetens ljudinställningar och kräver en omedelbar reaktion.
 • Personsökning för att få individer och team att reagera på brådskande uppgifter eller för att ersätta ett arbetsskift.  Anrop kan riktas på basis av grupper, kompetens,
  tillgänglighet och platsinformation.
 • Mobila panikknappar, dödmansgrepp, geostaket och integrationer med externa varningssystem för att säkerställa personalens och fastighetens säkerhet.
 • Mobila checklistor som kan användas för att samla in kritiska data på några minuter. Oavsett om det gäller individuellt fältarbete, en daglig checklista över tillgångar eller för att bilda sig en riksomfattande bild av läget.
 • Hantering av kritisk tillgångar och platser för att hantera vilka olika slags fastigheter, enheter, fordon eller tillgångar som berör din verksamhet.
 • Våra experter visar dig mer än gärna hur Secapp och dess funktioner kan hjälpa dig.

Secapps nyckeltal

4 000 000+
Skickade aviseringar årligen

100 000+
Användare

57 000+
dokumenterade objekt och fastigheter

 

©Secapp

Secapp hälytys android puhelimessa

©Secapp

AVISERINGS- OCH MEDDELANDEFUNKTIONER

Sändning av meddelanden i Secapp har utvecklats med betoning på pålitlighet och säkerhet. När en situation uppstår kan kritisk information skickas till önskade mottagare inom sekunder, vare sig det är till en eller tusentals personer.

Meddelanden kan riktas på basis av tillgänglighet, kompetens, platsinformation och användargrupper.

Garanterad leverans av aviseringar och meddelanden

För att säkerställa att kritiska meddelanden inte går obemärkta förbi kan Secapp kringgå enheters ljudinställningar (såsom tyst eller ”stör inte”-läge). För att säkerställa leverans använder Secapp också flera olika kommunikationskanaler såsom:

 • Nativappar (Android, iOS och Win10)
 • SMS
 • Robotsamtal
 • E-post
 • TETRA-nätverket (SDS, Callout)

Allt från ett ställe och med ett enda kommando!

De aviserade personerna kan se andras svar och kompetensprofiler i realtid. Genom att integrera Secapp i befintliga system kan aviseringar och meddelanden även automatiseras fullständigt.

Secapps krypterade privat-, grupp- eller aviseringsspecifika chatt möjliggör diskussioner och utbyte av innehåll i realtid mellan nyckelpersonal både i daglig verksamhet och i kritiska situationer.  Plattformsoberoende Secapp-chattar kan användas i appen och på webben.

KONTAKTA OSS

©Secapp

CHECKLISTOR OCH DRIFTKRITISK INFRASTRUKTUR

Secapp ger dig kraftfulla verktyg för hantering av dokumentation, bilagor och information. Importera dina uppgifter och checklistor såsom dagliga rutinkontroller och instruktioner för olika scenarier till Secapp och minska onödigt pappersarbete och friktion i den dagliga verksamheten.

Med uppgifter och checklistor vet användarna vad de behöver göra och rapportera och de håller även sig informerade om vad som har gjorts eller vad andra gör.

Övervaka uppgifter i realtid: Secapp passar alla branscher

Importera och skapa information om fastigheter, objekt, utrustning och andra tillgångar och upprätthåll på ett enkelt sätt uppdaterad information om status och åtgärder kring dessa.

Secapp är mycket anpassningsbart och därmed lämpligt för alla slags organisationer. Du kan lita på Secapp såväl i daglig verksamhet som i nödsituationer. Du kan enkelt spara och exportera alla vidtagna åtgärder som individuellt riktade rapporter.

Ett heltäckande administrationsverktyg

För hantering av storskalig verksamhet kan Secapp också omfatta och användas för att hantera projekt, kataloger, ordrar och fakturor. Således har du alla verktyg du behöver för ledarskap och kvalitetsledning i realtid till ditt förfogande. Personal och övriga parter kan enkelt hitta och få åtkomst till all dokumentation.

 • Dokumentera och hantera information om plats, plats och utrustning
 • Skapa och spåra projekt, kostnader, order och fakturor
 • Hantera och dela innehåll och aktiviteter i miljöer med flera leverantörer

KONTAKTA OSS

 

©Secapp

secapp-reporting-tasklists  

©Secapp

©Secapp

LARMKNAPPAR OCH PERSONALSÄKERHET

Secapp innehåller mångsidiga verktyg för att förbättra personalsäkerheten i olika situationer.

Fysiska och mobila larmknappar

Med fysiska och mobila larmknappar kan användarna skicka meddelanden och aviseringar med bara ett tryck. Knapparna kan användas till exempel för att kalla på hjälp eller för att rapportera en avvikelse eller ett fel.

Dödmansgrepp

Dödmansgreppet tillåter automatiserade aviseringar om användaren glömt att återställa en timer eller hens telefon inte rör på sig inom en fördefinierad tidsperiod. På så sätt kan hjälp tillkallas även om användaren är oförmögen att göra det. För att säkerställa att hjälpen når fram så snabbt som möjligt innehåller aviseringar som skickas med larmknapp eller dödmansgreppet även platsinformation.

KONTAKTA OSS

 

ANVÄNDNINGSFALL

Secapp är ett värdefullt verktyg för att hantera och förbereda oväntade kritiska händelser i daglig verksamhet, beslutsfattande och kommunikation.

Många slags statliga, icke-statliga och privata organisationer litar på Secapp för att avisera och kalla på anställda samt samla in kritisk data. Utöver sitt bekväma användargränssnittet gör Secapp att processerna fungerar snabbt – till och med inom bara några sekunder.

Secapp har utvecklats för att förbättra säkerhet, hantera infrastruktur och processer, rapportera och hålla människor informerade om förändringar och störningar, för att nämna några tillämpningar.

Vardagssituationer

Avisera och kalla på personal: hitta och avisera vikarier och inhoppare när behov uppstår.

Sammankalla och avisera snabba svarsteam.

Chatta och leverera information i realtid: ett säkert substitut för konsumentappar såsom WhatsApp.

Skicka massmeddelanden för att hålla kunder och intressenter informerade.

Operativ ledning: koordinera rutinmässiga uppgifter och kontroller (såsom installationer, underhåll, inspektioner).

Dokumentera fastigheter, objekt och tillgångar.

Hantera utgifter: arbets- och materialbeställningar, håll reda på kapital- och driftkostnader.

Hantera miljöer med flera intressenter via säkra informationsdelnings- och dokumentationsverktyg.

Gör säkerhetskontroller på arbetsplatser, byggarbetsplatser och så vidare.

Säkerhet, kriser och oväntade situationer

Gör förberedelser inför oväntade händelser: skapa meddelande- och uppgiftsmallar samt automatiseringar.

Hantera kontaktuppgifter, kompetens, tillgänglighet och platsinformation.

Avisera och informera personal och intressenter vid kriser eller oväntade händelser såsom bränder, kemikalieläckage, terrorism, naturkatastrofer, strömavbrott, vattenföroreningar och systemfel.

Informera intressenter automatiserat eller manuellt i händelse av systemfel för att säkerställa att de har omedelbar tillgång till uppdaterad information.

Avisera operativ personal och koordinera ledningens beslutsfattande, till exempel i händelse av en PR-kris.

Skapa uppgifter och checklistor för att koordinera och rapportera uppgifter i oväntade situationer.

Personliga säkerhetsverktyg för arbetstagare: platsspårning, tidsinställt eller rörelsebaserat dödmansgrepp och anpassningsbara panikknappar.

Rapportera olyckor och tillbud med några få knapptryckningar.

Automatisera aviseringar från befintliga system via integrationer.

KONTAKTA OSS

 

 

©Secapp

Våra kunder, partners och utmärkelser

Teamet bakom Secapp har över ett decenniums erfarenhet av uppdragskritiska domäner och av att innovera framtida kommunikationsteknik för Nokia och Europeiska rymdorganisationen.

Secapp utsågs till årets finska tillväxtföretag 2020 och tilldelades EU-kommissionens Seal of Excellence samt Handelskammarens Fast Track Cyber-utmärkelse och fick äran att utses till ett av Finlands TOP3-säkerhetsföretag. Secapp används av hundratals organisationer, såsom sjukhus, brand- och räddningstjänster, städer, skolor, olje- och produktionsbranschen samt säkerhetsföretag. Secapp är också en officiell Airbus-ekosystempartner inom säker landkommunikation.

Se även våra videor om kundupplevelser.

Kuopio universitetssjukhus är ett av Finlands fem universitetssjukhus.

Åbo universitets centralsjukhus är ett av Finlands fem universitetssjukhus och också ett av fem sjukhus i Sydvästra Finlands sjukvårdsdistrikt.

Eksote tillhandahåller offentliga social- och hälsovårdstjänster till cirka 129 000 invånare i nio kommuner i Södra Karelen.

Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax Essote är ett sjukvårdsdistrikt i Södra Savolax.

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt är en samkommun med kommuner i landskapet Södra Österbotten och Storkyro i landskapet Österbotten.

Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt omfattar Egentliga Tavastlands centralsjukhus, med enheter i Tavastehus och Riihimäki.

Kajanalands samkommun för social- och hälsovård tillhandahåller alla social- och hälsovårdstjänster för regionens kommuner.

Västerbottens sjukvårdsdistrikt är en samkommun bestående av Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Torneå and Övertorneå.

Lapplands sjukvårdsdistrikt är en samkommun som ägs av 15 kommuner (bland annat Rovaniemi, Kittilä och Enare).

Norra Karelens samkommun för social- och hälsovård tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster i 13 kommuner.

Soite tillhandahåller offentliga social- och hälsovårdstjänster i form av sömlösa servicekedjor till Mellersta Österbottens invånare.

Östra Savolax sjukvårdsdistrikt, eller Sosteri, administreras av kommunerna i Nyslottsregionen.

Kymmenedalens samkommun för social- och hälsovårdstjänster är ett sjukvårdsdistrikt i Kymmenedalen.

North Estonia Medical Centre är en av Estlands största hälsovårdsproducenter.

Satasairaala är ett distriktssjukhus i Björneborg som ägs av Satakunda samkommun för social- och hälsovårdstjänster.

The Central Uusimaa Rescue Department serves the municipalities and citizens of its area in accordance with the tasks defined for the it.

The Pirkanmaa Rescue Department is divided into functional areas, where staff and fire brigades work for the benefit of the people.

The North Karelia Rescue Department takes care of rescue and first aid services throughout the North Karelia region.

The area of operations of the South Karelia Rescue Department is the South Karelia region.

The permanent staff of the Etelä-Savo Rescue Department, together with the contract fire brigades, take care of accident prevention, rescue operations and preparedness.

The permanent personnel of the Kainuu Rescue Department, together with the contract fire brigades, take care of accident prevention, rescue operations and preparedness.

The Finnish Flight Rescue Association is one of the coordination organizations of the Voluntary Rescue Service (Vapepa) and is responsible for all its air operations.

Volunteer Fire Department in Alajärvi, Finland.

Volunteer Fire Department in Koskenkorva, Finland.

Volunteer Fire Department in Nurmo, Finland.

Volunteer Fire Department in Pihlava suburb in Pori, Finland.

Volunteer Fire Department in Porvoo, Finland.

Volunteer Fire Department in Rauma, Finland.

Volunteer Fire Department in Reposaari, Finland.

Volunteer Fire Department in Riihimäki Finland.

Volunteer Fire Department in Lavia, Finland.

Volunteer Fire Department in Noormarkku, Finland.

Volunteer Fire Department in Rovaniemi, Finland.

Volunteer Fire Department in Sodankylä, Finland.

Laurea University of Applied Sciences operates on six campuses in Uusimaa. Laurea has a total of 7,800 students and approximately 550 employees.

Gradia is the Education Consortium of Jyväskylä.

Vaasa University of Applied Sciences, VAMK educates international experts for business life.

OAMK offers education leading to a bachelor's degree and YAMK degree, open polytechnic education, specialization and in-service training.

Business College Helsinki is a secondary vocational school founded in the late 19th century in Pasila, Helsinki.

Novia's business area is located along the Finnish-Swedish coast and it is active in Vaasa, Turku, Raseborg and Jakobstad.

Pori Steiner School is a unified school that offers classes for grades 1-9.

Turku Steiner School is a unified school whose curriculum is based on Steiner pedagogical values and human perception.

The University of Vaasa is a university focused on responsible business.

Jyväskylä University of Applied Sciences is an internationally recognized learning innovator and developer of competitiveness.

The Church Training College in Järvenpää, Pieksämäki, Lapua, Ruokolahti and Uusikaarlepyy, is a private educational learning institution.

Careeria has about twenty fields of education, and the range of degrees includes more than 80 degrees in various fields.

The JEDU Vocational Training Center is the main provider of secondary vocational education in the southern part of Oulu.

Karelia University of Applied Sciences began operations in 1992 and was established in 1996.

Omnia's training palette, the Espoo region's consortium of educational municipalities, is one of the largest in Finland.

Perho Business College is a professional school in the restaurant industry, tourism and business in Töölö, Malmi and online.

The Northern Central Finland Vocational College POKE offers vocational degree and in-service training. We have facilities in Äänekoski, Saarijärvi, Viitasaari and Laukaa.

Savo Consortium for Education is composed of Savo Vocational College and Varkaus Upper secondary School.

The vocational institute Prakticum is a Swedish-language vocational education institution that educates both young and adults.

The Valkeakoski Region Association of Education Municipalities and the Valkeakoski Vocational College (VAAO) is a multidisciplinary vocational school.

Ylä-Savo Vocational College is an educational organization offering secondary education and adult education, with offices in Iisalmi and Kiuruvesi.

The Kokkola congregation includes six local Evangelical Lutheran congregations in the Kokkola, Kaustinen and Halsua areas.

We promote the quality and awareness of volunteering and functional participation in Jyväskylä. Vapari is part of Jyväskylä's cultural and inclusion services.

The Finnish Flight Rescue Association is one of the coordination organizations of the Voluntary Rescue Service (Vapepa) and is responsible for all its air operations.

STUK is Finland's radiation and nuclear safety authority.

Avarn Security is a strategic and responsible security partner for corporate customers and public sector organizations.

Centry is an international security and investigations company, with services ranging from risk management, project site security and compliance screening.

247 Satakunnan Turvapalvelut Oy is a Finnish, strongly local company with the latest state-of-the-art security technology and efficient on-call customer service.

KIP Service creates an operating environment and a network of partnerships for large industries, offering products, services and solutions that increase the success, competitiveness and reliability of the operators.

The concept of K2 Turvapalvelut combines modern security technology and building automation information with a 24/7 service center.

Kiilto is a 100-year-old growing Finnish family business with a vision for 2080. Kiilto develops, manufactures and markets solutions for the chemical industry.

KIP Service creates an operating environment and a network of partnerships for large industries, offering products, services and solutions that increase the success, competitiveness and reliability of the operators.

The Finnish Meteorological Institute is an institution operating under the Finnish Ministry of Transport and Communications.

DNA is one of Finland's leading telecommunications groups, which offers high-quality voice, data and TV services for communication, entertainment and work.

Suomen Yhteverkko is responsible for the implementation and maintenance of a common mobile network in Northern and Eastern Finland.

The Port of Hanko is the southernmost port in Finland, with a fast connection to Central Europe, all over Finland and Russia.

Netel Oy is a total supplier of telecommunications and electricity transmission networks operating in Finland and Estonia, which shakes the industry's traditional operating models.

Suomen KotiData is an IT support service company founded in 2008.

Jyväskylä is the seventh largest city in Finland and the regional center of Central Finland. Jyväskylä has a population of over 140,000.

The history of the industrial city and today's innovative approach meet in Varkaus. With more than 20,000 inhabitants, Varkaus is an excellent city for entrepreneurship, work and enjoying life.

The Kamppi shopping center is the center of urban culture in Helsinki, Finland. More than 38 million customers visit Kamppi every year.