Published On: 26.04.2023Last Updated: 26.04.2023Categories: Uutiset
Secapp mobile

Vuonna 2022 kriisitilanteisiin varautuminen nousi Ukrainan sodan myötä erityisen ajankohtaiseksi ympäri maailmaa niin organisaatioissa kuin jokaisen omassa arjessakin. Vuotta leimasi myös energiakriisien uhka, merkittävätkin muutokset eri toimialoilla ja maailmanlaajuinen talouden tilanteen muutos.Secapp on ollut entistä vahvemmin takaamassa arjen turvallisuutta eri toimialoilla pitäen huolen siitä, että tieto tavoittaa nopeasti oikeat henkilöt. 

Oli toimiala mikä tahansa, yhteistyö on tärkeää, eikä tiedon kulku saa katketa. Secappin avulla eri toimialoilla on pystytty tehostamaan ja automatisoimaan toimintaa. Aikaa jää tärkeämpään työhön, kun sitä ei kulu esimerkiksi moniin erillisiin puheluihin tai teknologian kanssa toimimiseen. Olemme iloisia, että Secappin tuoma apu on huomattu ja otettu monilla toimialoilla mukaan myös päivittäiseen arkeen.  

Secapp on monipuolinen ja räätälöitävä palvelu organisaatioiden arjen turvallisuuteen sekä kriittiseen viestintään. Secappilla hallitaan tilannejohtaminen, tärkeiden ammattihenkilöiden ja yksiköiden monikanavainen hälyttäminen, tietoturvallinen pikaviestintä ja kriittisten tietojen dokumentointi ja raportointi. Secappin hälytysten avulla tieto esimerkiksi uhkatilanteesta, sähkökatkosta, järjestelmähäiriöstä, myrskytuhosta tai yksin työskentelevän hädästä saadaan oikeille henkilöille nopeasti, ja siihen voidaan reagoida sekunneissa. 

Vuoden loppuun mennessä Secappin käyttäjiä oli yli 124 000 ja hälytyksiä tehtiin yhteensä ympäri maailmaa jo yli 10 miljoonaa. Vähintään alustavaa toimintaa Secappilla oli viime vuoden loppuun mennessä 15 eri maassa, mikä osaltaan korostaa maailmanlaajuista tarvetta varautumiselle, turvallisuudelle ja kriittiseen käyttöön suunnitellulle viestinnälle.

Epävakaa maailmantilanne kasvattaa turvallisuusalan markkinaa

Vuosi 2022 oli jälleen globaalisti epävakaata aikaa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan, lisääntyneet kyberuhat, energiakriisi, pandemian jälkivaikutukset, ilmastonmuutoksen tuomat sään ääri-ilmiöt, logistiikkahaasteet ja maailmantalouden tilanne loivat kukin epävarmuuden varjoa maailman ylle. Valitettavasti vastaava epävarmuus jatkuu mitä todennäköisemmin myös vuonna 2023 ja niihin varautuminen onkin ikäänkuin uusi normaali. Turvallisemman maailman rakentamiseksi kriittisen viestinnän ja turvallisuusalan ratkaisujen tarve kasvaa koko ajan. 

Kriisienhallinnan ratkaisujen markkinoiden on arvioitu kasvavan vuoden 2022 121,4 miljardista USD vuonna 2022 163,6 miljardiin vuoteen 2027 mennessä (Markets and Marketsin raportti). Tähän ovat syynä edellä kuvattujen epävarmuustekijöiden lisäksi muun muassa toimintaa säätelevien aloitteiden, säädösten ja lakien lisääntyminen sekä toisaalta myös terroristien ja biologisten vaaratekijöiden lisääntyneet uhkakuvat ja niiden realisoitumiset. 

Koko globaalin julkisen turvallisuusmarkkinan puolestaan on arvioitu kasvavan 433.6 miljardista USD vuonna 2022 707.2 miljardiin vuoteen 2027 mennessä (Markets and Marketsin raportti). Markkina tulee siis kasvamaan jopa 63 prosenttia. 

Jatkuva epävarmuus on luonnollisesti negatiivinen asia kokonaisuutena, mutta toisaalta se avaa Secapp Oy:lle mahdollisuuksia auttaa eri toimialoilla. Kriisien maailmassa kriisiviestinnän ratkaisut ja tarve varautua nousevat organisaatioiden prioriteetissa. Esimerkiksi sähkökatkon laukaisemat varotoimet on saatava liikkeelle nopeasti, sillä ilman nopeaa reagointia vahingot ovat kymmeniä ja jopa satoja tuhansia euroja.

Näin ollen esimerkiksi hälytysten automatisointia tarvitaan yhä enemmän, ja sen eteen Secapp on tehnyt jo nyt tärkeää työtä. Vuonna 2022 Secapp on liitetty esimerkiksi säävalvontajärjestelmiin ja sähköntuotantoilmoituksiin varautumisen ja nopeamman reagoinnin parantamiseksi.

Secapp Oy:n selkeitä kilpailuetuja kasvavassa markkinassa ovat muun muassa

 • Yhden kokonaisratkaisun tarjoaminen (hälytys, viestintä, dokumentointi)
 • Tekninen etumatka (esim. äänettömyyden ohitus, monikanavaviestintä, luotettavuus myös poikkeusoloissa)
 • Mahdollisuus organisaatiorajat ylittävään yhteistoimintaan ja viestintäryhmiin Secappin sisällä
 • Laaja ekosysteemi (esim. fyysiset turvapainikkeet, integroinnit eri järjestelmiin ja laitteisiin sekä , kumppaneiden tarjoamat erilaiset asiantuntija- ja turvapalvelut)
 • Edullinen käyttöönotto ja skaalautuvuus
 • Tietoturva, ISO27001-sertifikaatti ja paikalliset palvelimet

Organisaatiot ovat myös yhä tarkempia datan käsittelystä ja säilytyksestä ja niihin liittyvistä tietoturva- ja turvallisuusmääräyksistä. Secapp Oy pystyy vastaamaan tähän kysyntään sekä hälytys- viestintä- että dokumentointiratkaisuissa, josta yhtenä osoituksena yritykselle myönnettiin vuonna 2022 kansainväliset standardit täyttävä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä ISO 27001 -sertifikaatti Huld Certification Oyn toimesta. 

Globaalin taloustilanteen heikentyessä, yritykset ovat yhä tarkempia investoinneissa. Secappin matala käyttöönottokustannus on ehdoton kilpailuetu tiukassa taloustilanteessa, ja sama järjestelmä soveltuu organisaatiossa monenlaisiin tarpeisiin.

Tyytyväiset asiakkaat ja toimiva kumppanuusohjelma

Asiakastyytyväisyys on ollut erittäin korkea vuoden aikana, ja NPS (Net Promoter Score) -luvun 31 mukaan suurin osa asiakkaista suosittelisi Secappia myös muille. Secapp on saanut paljon positiivista palautetta esimerkiksi tukipalvelun nopeudesta ja asiantuntemuksesta sekä siitä, että se pystytään hyvin räätälöimään asiakkaan tarpeisiin. 

Asiakkaat ovat antaneet kiitosta myös siitä, että järjestelmää ei tarvitse ottaa kokonaisuudessaan käyttöön, vaan toimintoja voi ottaa käyttöön organisaation tarpeiden mukaan ja tarvittaessa laajentaa.

Secappin hyvin toiminut kumppanuusohjelma on tuonut uusia kumppaneita, joita on jo yhteensä 49 – sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tämä vahvisti entisestään Secappin asemaa alalla ja tarjosi uusia mahdollisuuksia kasvulle ja asiakkaiden kokonaisvaltaisemmalle palvelemiselle. 

Haluamme panostaa myös muuhun yhteistyöhön ja tehdä hyvää yhteiskunnalle. Kesällä 2022 olimme tukemassa palokuntanuorten Eldis-leiriä, jossa nuoret ja heidän ohjaajansa pääsivät käyttämään Secappia. Tuimme myös Ukrainaa lahjoituspaketeilla sekä jatkoimme yhteistyötä Kummit Ry:n kanssa ohjaamalla joululahjoituksemme Kummien toiminnan tukemiseen.

Yhteenvetona voimme sanoa, että Secappin vuosi 2022 oli monipuolinen ja jatkoi yrityksen tarinaa kasvustrategian mukaisesti. Tähän astinen kasvu ja kehitys osoittavat, että Secapp on vahva ja luotettava toimija alallaan. Yritys jatkaa kasvuaan ja kehittymistä vahvasti myös tänä vuonna. 

Vuonna 2022

 • Secappin liikevaihto kasvoi 3.3 miljoonaan euroon
 • Secappilla tehtiin yli 10 miljoonaa hälytystä
 • Secappia käyttää jo runsaat 124 000 käyttäjää
 • Secapp on jo 15 eri maassa
 • Secappilla on 49 kumppania
 • Secappilla työskenteli jo 49 ammattilaista

Yli 94% työntekijöistä on tyytyväinen työhönsä ja suosittelee Secappia työpaikkana

Vuonna 2022 saimme kasvavaan joukkoomme yli kymmenen uutta huippuosaajaa kirittämään kasvuamme. Muun muassa Kanadan entisen senaattorin Vernon Whiten kokemus poliisihallinnon toiminnasta ja kansainvälisestä turvallisuusalasta tuo arvokasta tietotaitoa Secappille Senior Partnership Director -roolissa. 

Chief Financial Officer Kari Kalmukoski puolestaan on tuonut vahvaa talouden osaamista ja prosessien automatisointia kasvavaan SaaS-firmaan, jolla on isot tavoitteet. Karilla on työhistoriassaan taustaa mm. SaaS-yhtiön viemisestä aina pörssiin asti. 

Heidi Kolehmainen aloitti Head of People & Culture -tehtävässä ja hänen johdollaan panostettiin myös olemassa olevan henkilöstön kehittämiseen, koulutukseen ja hyvinvointiin. Henkilöstön kehittämisryhmä ”Secapp Tribe” aloitti toimintansa loppuvuodesta 2022 ja sen tavoitteena on panostaa yhä enemmän secappilaisten viihtyvyyteen, oppimispolkuihin, osaamisen kehittämiseen ja hyvinvointiin. 

”Ennen kaikkea henkilöstömme aktiivinen osallistuminen, yhdessä toimiminen, palautteet ja toiveet yhteisen, entistäkin paremman työpaikan rakentamisessa ovat olleet tärkeitä yrityskulttuurin kehittämisen kulmakiviä.”

Henkilöstön tyytyväisyys työpaikkaansa on todella korkea, sillä kesällä 2022 tehdyn henkilöstötutkimuksen mukaan yli 94% työntekijöistä suosittelee Secappia työpaikkana.

”Meillä on voitu iloita myös työsuojelutyön ja hyvinvointijohtamisen vahvistamisesta sekä monien toimintaa ohjaavien ja ketteröittävien prosessien kehittämisen tuloksista. Ennen kaikkea henkilöstömme aktiivinen osallistuminen, yhdessä toimiminen, palautteet ja toiveet yhteisen, entistäkin paremman työpaikan rakentamisessa ovat olleet tärkeitä yrityskulttuurin kehittämisen kulmakiviä. Secappissa vahvistettiin avointa keskustelukulttuuria ja yhdessä tekemistä koronavuosien jälkeen myös erilaisten yhteisten tapahtumien ja yhdessäolon myötä — sekä paikan päällä että virtuaalisesti”, kertoo Heidi Kolehmainen.

– Seuraaviin vuosiin tähyilemme innostuneella ja odottavalla asenteella, sillä vuosi 2022 osoitti, että kasvua kohti pääsemme askel askeleelta, toimien yhdessä ja iloiten kasvumatkan varrella yhteisistä onnistumisista.

Secappin käyttäjiin uusia toimialoja

Asiakaskuntamme laajeni viime vuonna uusille toimialoille, näistä esimerkkinä Cascain lentokenttä, jonka turvallisuutta ja reagointikykyä Secapp nyt varmistaa. 

Vuonna 2022 olemme tehneet valmistelevaa työtä ja tuotekehitystä myös sen eteen, että Secappilla saadaan hoidettua sujuvasti myös uusien hyvinvointialueiden yhteistyö eri tahojen kesken – aina työntekijätasolta alueelliseen yhteistyöhön saakka. Tavoitteena, että tiedonkulun katkeaminen ei ainakaan olisi syynä potilaan hengen vaarantumiseen.

Myös oppilaitoksissa on tarve varautua ja reagoida nopeasti. Sisälle suojautuminen, turvallisuusharjoitukset ja hätäviestintä otetaan oppilaitoksissa vakavasti. Secappin avulla oppilaitoksissa on häiriöviestinnän lisäksi pystytty parantamaan myös henkilökunnan ja opiskelijoiden turvallisuutta. Secapp turvasi erään oppilaitoksen tiedokulun ja kriistilanteen hoitamisen merkittävän kyberhyökkäyksen aikana, jolloin muut oppilaitoksen järjestelmät olivat poissa pelistä ja oli ensiarvoisen tärkeää saada tieto kulkemaan ja toiminta palautettua mahdollisimman nopeasti. 

Teollisuudessa lisääntynyt tarve turvallisuusratkaisuista, ja Secappin tuoma hyöty on huomattu myös tällä toimialalla. Lisäksi Secapp tarjoaa helpon työkalun laissakin määritellyn yksintyöskentelyn turvaamiseen kentällä tai haastavissa oloissa työskentelevälle henkilöstölle. Tällaisesta käytöstä esimerkkinä Komatsu Forest.

Olemme iloisia siitä, että Secappin järjestelmää myös käytetään osana turvallisuusharjoituksia, niin että tosipaikan tullen se on tuttu ja käyttö ei ole uutta. Helsingin satamassa järjestettiin lokakuussa 2022 turvallisuusharjoitus, jossa Secappia käytettiin viestimiseen.

Secapp on kehittyvä tuote, jolle on myönnetty myös sertifikaatti tietoturvan hallinnasta

Secappin tuote kehittyi monipuolisesti vuoden 2022 aikana, mistä asiakkailtakin on saatu positiivista palautetta. Kiinnostus lisääntyi myös Secapp Meet -videoneuvottelua kohtaan. Muiden käytössä olevien videoneuvottelupalveluiden teknisten häiriöiden tai käyttökatkojen vuoksi organisaatioissa herättiin siihen, että on varalla on hyvä olla myös joku toinenkin keino videopalavereiden järjestämiseen.

Integraatiot erilaisten järjestelmien kanssa ovat tärkeä osa varautumistaKeväällä 2022 julkaistiin Secappin integraatio  korkeakouluopiskelijoiden opiskelua tukevan Tuudo-järjestelmän kanssa, jonka ansiosta oppilaitosten turvallisuus otti merkittävän harppauksen eteenpäin, kun henkilökunta ja opiskelijat saavat turvallisuusuhkatilanteissa saumattomasti tarvittavat ohjeistukset. 

Myöhemmin syksyllä toteutettu integraatio fyysisten AINA-Bluetooth -painikkeiden kanssa puolestaan lisää yksin työskentelevien turvallisuutta. Painikkeesta on turvaa erityisesti uhkaavissa ja ennalta-arvaamattomissa tilanteissa, jolloin hälytyksen voi tehdä huomaamattomasti ja nopeasti taskussa nappia painamalla ilman puhelimen avaamista. Secappin paikannuksen ansiosta vastaanottaja näkee heti, mistä hälytys tulee. 

Secappin ulkoasua ja ilmettä yhtenäistettiin, ja sen tuloksena myös Secapp Dokumentointi (ent. MDO) sai uuden ilmeen ja värin. Dokumentoinnin ja raportoinnin puoli Secappista on nyt samassa linjassa Secappin viestintätoimintojen kanssa.

”ISO 27001 sertifikaatti on osoitus toimintamme kansainväliset kriteerit täyttävästä korkeasta tasosta ja halusta sitoutua jatkuvaan kehittämiseen.”

Secappin SaaS-alustan tietoturvan hallinta sai maaliskuussa 2022 ISO27001:2013-sertifikaatin (Huld Certification Oy). ISO27001 tarkoitus on varmistaa muun muassa, että tietovarat pidetään luottamuksellisina, ehyinä ja saatavilla niitä tarvitseville. Kyberturvallisuus ja reagointikyky mahdollisiin häiriötilanteisiin on tärkeä huomioida. 

ISO 27001 sertifikaatti on osoitus toimintamme kansainväliset kriteerit täyttävästä korkeasta tasosta ja halusta sitoutua jatkuvaan kehittämiseen. Lisäksi tie kohti sertifiointia auttoi meitä kirjaamaan vuosia käytössä olleet hyvät käytänteet määrämuotoisiksi ohjeiksi sekä selkeiksi toimintatavoiksi.”, kertoo Secappin toimitusjohtaja Kari Aho.

Paluu tapahtumiin

Koronavuosien jälkeen pääsimme aktiivisesti osallistumaan kymmeniin eri maissa järjestettyihin tapahtumiin ja messuille kertomaan Secappin palvelusta laajemmalle yleisölle. Halusimme jälleen päästä keskustelemaan kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa kasvotusten sen jälkeen kun kaikki on tapahtunut etänä. 

Tapahtumissa olimme Suomessa, Ruotsissa, Itävallassa, Kanadassa ja Saudi-Arabiassa. Secappilla on aito halu kasvaa ja olla myös kansainvälisesti esillä. Nämä tapahtumat antavat Secappille mahdollisuuden verkostoitua ja luoda uusia liikesuhteita ja kumppanuuksia, mikä on tärkeää jatkuvan kasvun kannalta.

Varautuminen ja kriittisen viestinnän toimivuus on maailmantilanteen vuoksi tullut yhä tärkeämmäksi. Secappin asiantuntemus näissä asioissa on vahvaa ja  toimitusjohtaja Kari Aho on ollut kysytty henkilö puhumaan eri tapahtumiin näistä aiheista – tällaisesta esimerkkinä muun muassa Aalto-yliopiston Internet-foorumi.

Secappin oma asiakaspäivä päästiin pitämään taas kolmen vuoden jälkeen. Sekä yrityksen että asiakkaiden mielestä tapahtuma nähtiin tärkeänä yhteistyön kannalta. Mukana oli asiakkaita eri toimialoilta, muun muassa turvallisuusalalta, terveydenhuollosta, turvallisuusalalta, oppilaitoksista, valtionhallinnosta, kriittisen infrastruktuurin alalta ja teollisuus- ja energia-alalta. 

Tapahtuma oli monessa mielessä tärkeä, sekä asiakkaiden välisen tiedon jakamisen että Secappin kehittämisen kannalta. Pohdimme yhdessä miten yhteiskunnan turvallisuutta ja varautumista voidaan kehittää ja viedä seuraavalle tasolle.Tapahtuman pohjalta myös nykyiset Secappin asiakkaat ryhtyivät toimiin, jossa Secappin sisälle muodostettiin erilaisia yhteistoimintaryhmiä.

Jokainen sekunti merkitsee

Kun jotain odottamatonta tapahtuu, nopealla reagoinnilla säästyy jopa ihmishenkiä. Tästä on johdettu Secappin uusi slogan “Jokainen sekunti merkitsee”, joka otettiin käyttöön kesäkuussa 2022 tehdyn brändiuudistuksen myötä. Uudistuksen tavoitteena oli modernisoida yrityksen ilmettä väreillä ja typografialla sekä tuoda paremmin esiin Secappin erilaisia käyttötilanteita ja ihmisiä eri toimialoilla. Uuden ilmeen haluttiin myös tukevan paremmin Secappiin yhdistettyjä mielikuvia, kuten turvallisuus ja luotettavuus.

Näkyvin osa Secappin uutta ilmettä on uudistettu verkkosivusto. Sivustolta löytyy paljon uutta kiinnostavaa sisältöä, kuten asiakkaiden kokemuksia Secappin käytöstä – esimerkiksi kansainväliseltä lentokentältä, johtavalta teleoperaattorilta tai Säteilyturvakeskukselta. 

Vuonna 2022 Secappin avulla lähetetyt yli 10 miljoonaa hälytystä maailmanlaajuisesti kertovat omaa tarinaansa kuinka merkittävä määrä sekunteja on eri tilanteissa säästetty ja kriisitilanteissa myös pelastettu ihmishenkiä. Jokainen secappilainen tietää tekemänsä työn merkityksen, ja työ turvallisemman maailman saavuttamiseksi jatkuu myös vuonna 2023.

Secapp mobile

Vuonna 2022 kriisitilanteisiin varautuminen nousi Ukrainan sodan myötä erityisen ajankohtaiseksi ympäri maailmaa niin organisaatioissa kuin jokaisen omassa arjessakin. Vuotta leimasi myös energiakriisien uhka, merkittävätkin muutokset eri toimialoilla ja maailmanlaajuinen talouden tilanteen muutos.Secapp on ollut entistä vahvemmin takaamassa arjen turvallisuutta eri toimialoilla pitäen huolen siitä, että tieto tavoittaa nopeasti oikeat henkilöt. 

Oli toimiala mikä tahansa, yhteistyö on tärkeää, eikä tiedon kulku saa katketa. Secappin avulla eri toimialoilla on pystytty tehostamaan ja automatisoimaan toimintaa. Aikaa jää tärkeämpään työhön, kun sitä ei kulu esimerkiksi moniin erillisiin puheluihin tai teknologian kanssa toimimiseen. Olemme iloisia, että Secappin tuoma apu on huomattu ja otettu monilla toimialoilla mukaan myös päivittäiseen arkeen.  

Secapp on monipuolinen ja räätälöitävä palvelu organisaatioiden arjen turvallisuuteen sekä kriittiseen viestintään. Secappilla hallitaan tilannejohtaminen, tärkeiden ammattihenkilöiden ja yksiköiden monikanavainen hälyttäminen, tietoturvallinen pikaviestintä ja kriittisten tietojen dokumentointi ja raportointi. Secappin hälytysten avulla tieto esimerkiksi uhkatilanteesta, sähkökatkosta, järjestelmähäiriöstä, myrskytuhosta tai yksin työskentelevän hädästä saadaan oikeille henkilöille nopeasti, ja siihen voidaan reagoida sekunneissa. 

Vuoden loppuun mennessä Secappin käyttäjiä oli yli 124 000 ja hälytyksiä tehtiin yhteensä ympäri maailmaa jo yli 10 miljoonaa. Vähintään alustavaa toimintaa Secappilla oli viime vuoden loppuun mennessä 15 eri maassa, mikä osaltaan korostaa maailmanlaajuista tarvetta varautumiselle, turvallisuudelle ja kriittiseen käyttöön suunnitellulle viestinnälle.

Epävakaa maailmantilanne kasvattaa turvallisuusalan markkinaa

Vuosi 2022 oli jälleen globaalisti epävakaata aikaa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan, lisääntyneet kyberuhat, energiakriisi, pandemian jälkivaikutukset, ilmastonmuutoksen tuomat sään ääri-ilmiöt, logistiikkahaasteet ja maailmantalouden tilanne loivat kukin epävarmuuden varjoa maailman ylle. Valitettavasti vastaava epävarmuus jatkuu mitä todennäköisemmin myös vuonna 2023 ja niihin varautuminen onkin ikäänkuin uusi normaali. Turvallisemman maailman rakentamiseksi kriittisen viestinnän ja turvallisuusalan ratkaisujen tarve kasvaa koko ajan. 

Kriisienhallinnan ratkaisujen markkinoiden on arvioitu kasvavan vuoden 2022 121,4 miljardista USD vuonna 2022 163,6 miljardiin vuoteen 2027 mennessä (Markets and Marketsin raportti). Tähän ovat syynä edellä kuvattujen epävarmuustekijöiden lisäksi muun muassa toimintaa säätelevien aloitteiden, säädösten ja lakien lisääntyminen sekä toisaalta myös terroristien ja biologisten vaaratekijöiden lisääntyneet uhkakuvat ja niiden realisoitumiset. 

Koko globaalin julkisen turvallisuusmarkkinan puolestaan on arvioitu kasvavan 433.6 miljardista USD vuonna 2022 707.2 miljardiin vuoteen 2027 mennessä (Markets and Marketsin raportti). Markkina tulee siis kasvamaan jopa 63 prosenttia. 

Jatkuva epävarmuus on luonnollisesti negatiivinen asia kokonaisuutena, mutta toisaalta se avaa Secapp Oy:lle mahdollisuuksia auttaa eri toimialoilla. Kriisien maailmassa kriisiviestinnän ratkaisut ja tarve varautua nousevat organisaatioiden prioriteetissa. Esimerkiksi sähkökatkon laukaisemat varotoimet on saatava liikkeelle nopeasti, sillä ilman nopeaa reagointia vahingot ovat kymmeniä ja jopa satoja tuhansia euroja.

Näin ollen esimerkiksi hälytysten automatisointia tarvitaan yhä enemmän, ja sen eteen Secapp on tehnyt jo nyt tärkeää työtä. Vuonna 2022 Secapp on liitetty esimerkiksi säävalvontajärjestelmiin ja sähköntuotantoilmoituksiin varautumisen ja nopeamman reagoinnin parantamiseksi.

Secapp Oy:n selkeitä kilpailuetuja kasvavassa markkinassa ovat muun muassa

 • Yhden kokonaisratkaisun tarjoaminen (hälytys, viestintä, dokumentointi)
 • Tekninen etumatka (esim. äänettömyyden ohitus, monikanavaviestintä, luotettavuus myös poikkeusoloissa)
 • Mahdollisuus organisaatiorajat ylittävään yhteistoimintaan ja viestintäryhmiin Secappin sisällä
 • Laaja ekosysteemi (esim. fyysiset turvapainikkeet, integroinnit eri järjestelmiin ja laitteisiin sekä , kumppaneiden tarjoamat erilaiset asiantuntija- ja turvapalvelut)
 • Edullinen käyttöönotto ja skaalautuvuus
 • Tietoturva, ISO27001-sertifikaatti ja paikalliset palvelimet

Organisaatiot ovat myös yhä tarkempia datan käsittelystä ja säilytyksestä ja niihin liittyvistä tietoturva- ja turvallisuusmääräyksistä. Secapp Oy pystyy vastaamaan tähän kysyntään sekä hälytys- viestintä- että dokumentointiratkaisuissa, josta yhtenä osoituksena yritykselle myönnettiin vuonna 2022 kansainväliset standardit täyttävä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä ISO 27001 -sertifikaatti Huld Certification Oyn toimesta. 

Globaalin taloustilanteen heikentyessä, yritykset ovat yhä tarkempia investoinneissa. Secappin matala käyttöönottokustannus on ehdoton kilpailuetu tiukassa taloustilanteessa, ja sama järjestelmä soveltuu organisaatiossa monenlaisiin tarpeisiin.

Tyytyväiset asiakkaat ja toimiva kumppanuusohjelma

Asiakastyytyväisyys on ollut erittäin korkea vuoden aikana, ja NPS (Net Promoter Score) -luvun 31 mukaan suurin osa asiakkaista suosittelisi Secappia myös muille. Secapp on saanut paljon positiivista palautetta esimerkiksi tukipalvelun nopeudesta ja asiantuntemuksesta sekä siitä, että se pystytään hyvin räätälöimään asiakkaan tarpeisiin. 

Asiakkaat ovat antaneet kiitosta myös siitä, että järjestelmää ei tarvitse ottaa kokonaisuudessaan käyttöön, vaan toimintoja voi ottaa käyttöön organisaation tarpeiden mukaan ja tarvittaessa laajentaa.

Secappin hyvin toiminut kumppanuusohjelma on tuonut uusia kumppaneita, joita on jo yhteensä 49 – sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tämä vahvisti entisestään Secappin asemaa alalla ja tarjosi uusia mahdollisuuksia kasvulle ja asiakkaiden kokonaisvaltaisemmalle palvelemiselle. 

Haluamme panostaa myös muuhun yhteistyöhön ja tehdä hyvää yhteiskunnalle. Kesällä 2022 olimme tukemassa palokuntanuorten Eldis-leiriä, jossa nuoret ja heidän ohjaajansa pääsivät käyttämään Secappia. Tuimme myös Ukrainaa lahjoituspaketeilla sekä jatkoimme yhteistyötä Kummit Ry:n kanssa ohjaamalla joululahjoituksemme Kummien toiminnan tukemiseen.

Yhteenvetona voimme sanoa, että Secappin vuosi 2022 oli monipuolinen ja jatkoi yrityksen tarinaa kasvustrategian mukaisesti. Tähän astinen kasvu ja kehitys osoittavat, että Secapp on vahva ja luotettava toimija alallaan. Yritys jatkaa kasvuaan ja kehittymistä vahvasti myös tänä vuonna. 

Vuonna 2022

 • Secappin liikevaihto kasvoi 3.3 miljoonaan euroon
 • Secappilla tehtiin yli 10 miljoonaa hälytystä
 • Secappia käyttää jo runsaat 124 000 käyttäjää
 • Secapp on jo 15 eri maassa
 • Secappilla on 49 kumppania
 • Secappilla työskenteli jo 49 ammattilaista

Yli 94% työntekijöistä on tyytyväinen työhönsä ja suosittelee Secappia työpaikkana

Vuonna 2022 saimme kasvavaan joukkoomme yli kymmenen uutta huippuosaajaa kirittämään kasvuamme. Muun muassa Kanadan entisen senaattorin Vernon Whiten kokemus poliisihallinnon toiminnasta ja kansainvälisestä turvallisuusalasta tuo arvokasta tietotaitoa Secappille Senior Partnership Director -roolissa. 

Chief Financial Officer Kari Kalmukoski puolestaan on tuonut vahvaa talouden osaamista ja prosessien automatisointia kasvavaan SaaS-firmaan, jolla on isot tavoitteet. Karilla on työhistoriassaan taustaa mm. SaaS-yhtiön viemisestä aina pörssiin asti. 

Heidi Kolehmainen aloitti Head of People & Culture -tehtävässä ja hänen johdollaan panostettiin myös olemassa olevan henkilöstön kehittämiseen, koulutukseen ja hyvinvointiin. Henkilöstön kehittämisryhmä ”Secapp Tribe” aloitti toimintansa loppuvuodesta 2022 ja sen tavoitteena on panostaa yhä enemmän secappilaisten viihtyvyyteen, oppimispolkuihin, osaamisen kehittämiseen ja hyvinvointiin. 

”Ennen kaikkea henkilöstömme aktiivinen osallistuminen, yhdessä toimiminen, palautteet ja toiveet yhteisen, entistäkin paremman työpaikan rakentamisessa ovat olleet tärkeitä yrityskulttuurin kehittämisen kulmakiviä.”

Henkilöstön tyytyväisyys työpaikkaansa on todella korkea, sillä kesällä 2022 tehdyn henkilöstötutkimuksen mukaan yli 94% työntekijöistä suosittelee Secappia työpaikkana.

”Meillä on voitu iloita myös työsuojelutyön ja hyvinvointijohtamisen vahvistamisesta sekä monien toimintaa ohjaavien ja ketteröittävien prosessien kehittämisen tuloksista. Ennen kaikkea henkilöstömme aktiivinen osallistuminen, yhdessä toimiminen, palautteet ja toiveet yhteisen, entistäkin paremman työpaikan rakentamisessa ovat olleet tärkeitä yrityskulttuurin kehittämisen kulmakiviä. Secappissa vahvistettiin avointa keskustelukulttuuria ja yhdessä tekemistä koronavuosien jälkeen myös erilaisten yhteisten tapahtumien ja yhdessäolon myötä — sekä paikan päällä että virtuaalisesti”, kertoo Heidi Kolehmainen.

– Seuraaviin vuosiin tähyilemme innostuneella ja odottavalla asenteella, sillä vuosi 2022 osoitti, että kasvua kohti pääsemme askel askeleelta, toimien yhdessä ja iloiten kasvumatkan varrella yhteisistä onnistumisista.

Secappin käyttäjiin uusia toimialoja

Asiakaskuntamme laajeni viime vuonna uusille toimialoille, näistä esimerkkinä Cascain lentokenttä, jonka turvallisuutta ja reagointikykyä Secapp nyt varmistaa. 

Vuonna 2022 olemme tehneet valmistelevaa työtä ja tuotekehitystä myös sen eteen, että Secappilla saadaan hoidettua sujuvasti myös uusien hyvinvointialueiden yhteistyö eri tahojen kesken – aina työntekijätasolta alueelliseen yhteistyöhön saakka. Tavoitteena, että tiedonkulun katkeaminen ei ainakaan olisi syynä potilaan hengen vaarantumiseen.

Myös oppilaitoksissa on tarve varautua ja reagoida nopeasti. Sisälle suojautuminen, turvallisuusharjoitukset ja hätäviestintä otetaan oppilaitoksissa vakavasti. Secappin avulla oppilaitoksissa on häiriöviestinnän lisäksi pystytty parantamaan myös henkilökunnan ja opiskelijoiden turvallisuutta. Secapp turvasi erään oppilaitoksen tiedokulun ja kriistilanteen hoitamisen merkittävän kyberhyökkäyksen aikana, jolloin muut oppilaitoksen järjestelmät olivat poissa pelistä ja oli ensiarvoisen tärkeää saada tieto kulkemaan ja toiminta palautettua mahdollisimman nopeasti. 

Teollisuudessa lisääntynyt tarve turvallisuusratkaisuista, ja Secappin tuoma hyöty on huomattu myös tällä toimialalla. Lisäksi Secapp tarjoaa helpon työkalun laissakin määritellyn yksintyöskentelyn turvaamiseen kentällä tai haastavissa oloissa työskentelevälle henkilöstölle. Tällaisesta käytöstä esimerkkinä Komatsu Forest.

Olemme iloisia siitä, että Secappin järjestelmää myös käytetään osana turvallisuusharjoituksia, niin että tosipaikan tullen se on tuttu ja käyttö ei ole uutta. Helsingin satamassa järjestettiin lokakuussa 2022 turvallisuusharjoitus, jossa Secappia käytettiin viestimiseen.

Secapp on kehittyvä tuote, jolle on myönnetty myös sertifikaatti tietoturvan hallinnasta

Secappin tuote kehittyi monipuolisesti vuoden 2022 aikana, mistä asiakkailtakin on saatu positiivista palautetta. Kiinnostus lisääntyi myös Secapp Meet -videoneuvottelua kohtaan. Muiden käytössä olevien videoneuvottelupalveluiden teknisten häiriöiden tai käyttökatkojen vuoksi organisaatioissa herättiin siihen, että on varalla on hyvä olla myös joku toinenkin keino videopalavereiden järjestämiseen.

Integraatiot erilaisten järjestelmien kanssa ovat tärkeä osa varautumistaKeväällä 2022 julkaistiin Secappin integraatio  korkeakouluopiskelijoiden opiskelua tukevan Tuudo-järjestelmän kanssa, jonka ansiosta oppilaitosten turvallisuus otti merkittävän harppauksen eteenpäin, kun henkilökunta ja opiskelijat saavat turvallisuusuhkatilanteissa saumattomasti tarvittavat ohjeistukset. 

Myöhemmin syksyllä toteutettu integraatio fyysisten AINA-Bluetooth -painikkeiden kanssa puolestaan lisää yksin työskentelevien turvallisuutta. Painikkeesta on turvaa erityisesti uhkaavissa ja ennalta-arvaamattomissa tilanteissa, jolloin hälytyksen voi tehdä huomaamattomasti ja nopeasti taskussa nappia painamalla ilman puhelimen avaamista. Secappin paikannuksen ansiosta vastaanottaja näkee heti, mistä hälytys tulee. 

Secappin ulkoasua ja ilmettä yhtenäistettiin, ja sen tuloksena myös Secapp Dokumentointi (ent. MDO) sai uuden ilmeen ja värin. Dokumentoinnin ja raportoinnin puoli Secappista on nyt samassa linjassa Secappin viestintätoimintojen kanssa.

”ISO 27001 sertifikaatti on osoitus toimintamme kansainväliset kriteerit täyttävästä korkeasta tasosta ja halusta sitoutua jatkuvaan kehittämiseen.”

Secappin SaaS-alustan tietoturvan hallinta sai maaliskuussa 2022 ISO27001:2013-sertifikaatin (Huld Certification Oy). ISO27001 tarkoitus on varmistaa muun muassa, että tietovarat pidetään luottamuksellisina, ehyinä ja saatavilla niitä tarvitseville. Kyberturvallisuus ja reagointikyky mahdollisiin häiriötilanteisiin on tärkeä huomioida. 

ISO 27001 sertifikaatti on osoitus toimintamme kansainväliset kriteerit täyttävästä korkeasta tasosta ja halusta sitoutua jatkuvaan kehittämiseen. Lisäksi tie kohti sertifiointia auttoi meitä kirjaamaan vuosia käytössä olleet hyvät käytänteet määrämuotoisiksi ohjeiksi sekä selkeiksi toimintatavoiksi.”, kertoo Secappin toimitusjohtaja Kari Aho.

Paluu tapahtumiin

Koronavuosien jälkeen pääsimme aktiivisesti osallistumaan kymmeniin eri maissa järjestettyihin tapahtumiin ja messuille kertomaan Secappin palvelusta laajemmalle yleisölle. Halusimme jälleen päästä keskustelemaan kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa kasvotusten sen jälkeen kun kaikki on tapahtunut etänä. 

Tapahtumissa olimme Suomessa, Ruotsissa, Itävallassa, Kanadassa ja Saudi-Arabiassa. Secappilla on aito halu kasvaa ja olla myös kansainvälisesti esillä. Nämä tapahtumat antavat Secappille mahdollisuuden verkostoitua ja luoda uusia liikesuhteita ja kumppanuuksia, mikä on tärkeää jatkuvan kasvun kannalta.

Varautuminen ja kriittisen viestinnän toimivuus on maailmantilanteen vuoksi tullut yhä tärkeämmäksi. Secappin asiantuntemus näissä asioissa on vahvaa ja  toimitusjohtaja Kari Aho on ollut kysytty henkilö puhumaan eri tapahtumiin näistä aiheista – tällaisesta esimerkkinä muun muassa Aalto-yliopiston Internet-foorumi.

Secappin oma asiakaspäivä päästiin pitämään taas kolmen vuoden jälkeen. Sekä yrityksen että asiakkaiden mielestä tapahtuma nähtiin tärkeänä yhteistyön kannalta. Mukana oli asiakkaita eri toimialoilta, muun muassa turvallisuusalalta, terveydenhuollosta, turvallisuusalalta, oppilaitoksista, valtionhallinnosta, kriittisen infrastruktuurin alalta ja teollisuus- ja energia-alalta. 

Tapahtuma oli monessa mielessä tärkeä, sekä asiakkaiden välisen tiedon jakamisen että Secappin kehittämisen kannalta. Pohdimme yhdessä miten yhteiskunnan turvallisuutta ja varautumista voidaan kehittää ja viedä seuraavalle tasolle.Tapahtuman pohjalta myös nykyiset Secappin asiakkaat ryhtyivät toimiin, jossa Secappin sisälle muodostettiin erilaisia yhteistoimintaryhmiä.

Jokainen sekunti merkitsee

Kun jotain odottamatonta tapahtuu, nopealla reagoinnilla säästyy jopa ihmishenkiä. Tästä on johdettu Secappin uusi slogan “Jokainen sekunti merkitsee”, joka otettiin käyttöön kesäkuussa 2022 tehdyn brändiuudistuksen myötä. Uudistuksen tavoitteena oli modernisoida yrityksen ilmettä väreillä ja typografialla sekä tuoda paremmin esiin Secappin erilaisia käyttötilanteita ja ihmisiä eri toimialoilla. Uuden ilmeen haluttiin myös tukevan paremmin Secappiin yhdistettyjä mielikuvia, kuten turvallisuus ja luotettavuus.

Näkyvin osa Secappin uutta ilmettä on uudistettu verkkosivusto. Sivustolta löytyy paljon uutta kiinnostavaa sisältöä, kuten asiakkaiden kokemuksia Secappin käytöstä – esimerkiksi kansainväliseltä lentokentältä, johtavalta teleoperaattorilta tai Säteilyturvakeskukselta. 

Vuonna 2022 Secappin avulla lähetetyt yli 10 miljoonaa hälytystä maailmanlaajuisesti kertovat omaa tarinaansa kuinka merkittävä määrä sekunteja on eri tilanteissa säästetty ja kriisitilanteissa myös pelastettu ihmishenkiä. Jokainen secappilainen tietää tekemänsä työn merkityksen, ja työ turvallisemman maailman saavuttamiseksi jatkuu myös vuonna 2023.