Published On: 16.11.2022Last Updated: 16.11.2022Categories: Uutiset

Secappin asiakaspäivää päästiin viettämään jälleen muutaman vuoden tauon jälkeen 3.11.2022 Jyväskylässä. Asiakaspäivän teemana oli “jokainen sekunti merkitsee”, ja miten se näkyy eri toimialoilla nykypäivän varautumisessa ja reagoinnissa erilaisiin uhkakuviin, muun muassa kyberturvallisuusuhkiin. 

Asiakaspäivään osallistui Secappin asiakkaita laajasti eri toimialoilta ja kriittisen infrastuktuurin osa-alueilta sekä Secappin kumppaneita ja jälleenmyyjiä. Tietoiskut ja asiakaspuheenvuorot tarjosivat osallistujille vinkkejä omaan arkeen, valottivat tuotteen uudistuksista ja antoivat ajattelemisen aihetta varautumiseen liittyvissä asioissa. Asiakaspalautteen mukaan tärkeänä päivän antina oli myös mahdollisuus tutustua toisiinsa, jakaa käyttökokemuksia tutustua toisiinsa, jakaa käyttökokemuksia ja oppia myös toisiltaan.

Jokainen sekunti merkitsee eri asioita alasta riippuen

Secappin toimitusjohtaja Kari Aho avasi päivän taustoittamalla, miten päivän teema jokainen sekunti merkitsee tarkoittaa erilaisia asioita eri toimialoilla ja kertoi esimerkkejä tilanteista, joissa Secappin avulla on säästetty sekunteja: 

✔ Terveydenhuollossa hidas tiedonkulku voi tarkoittaa potilaan hoidon viivästymistä ja jopa pysähtymistä. Kuopion bussiturmassa Kuopion yliopistollinen sairaala käytti Secappia henkilöstön hälyttämiseen paikalle sekä viestintään ja tilannekuvan ylläpitoon. 

Kalajoen maastopalossa puolestaan Secapp oli ainoa väylä, jolla henkilöt sekä tavoitettiin nopeasti että saatiin takaisin tieto siitä, pystyvätkö he osallistumaan tehtävän suorittamiseen.  

✔ Kun Säteilyturvakeskus sai tiedon Olkiluodossa ydinvoimalaitoksen 2. yksikössä tapahtuneesta häiriöstä, korkean tason Secapp-hälytyksen jälkeen jo 6 minuuttia myöhemmin kriisiryhmä oli kokoontunut sopimaan jatkotoimenpiteitä.  

Kari Aho nosti myös esiin ajankohtaisen aiheen energiakriisistä ja sähkökatkoihin varautumisesta. Esimerkiksi jo pelkän talouskeittiön kylmälaitteiden lämpeneminen voi aiheuttaa useiden tuhansien eurojen tappiota siinä missä tuotantolaitoksen suunnittelematon katkos voi tarkoittaa samoja kustannuksia per minuutti.

Varautumalla etukäteen pystytään nopeaan reagointiin ja siten minimoimaan katkojen kustannukset ja varmistamaan toiminnan jatkuminen.

Kokemusten jakamista, käyttötilanteita ja kehitysideoita 

Asiakkaiden puheenvuoroissa korostui varautuminen ja miten se tarkoittaa kykyä reagoida erilaisiin tilanteisiin – myös poikkeustilanteisiin. Lisäksi varautumisessa tärkeiksi koettiin nopea hälyttäminen, viestintä ja tilannekuvan käytettävyys, luotettavuus ja oikea-aikaisuus. 

Secapp on monella asiakkaalla nopeuttanut reagointia ja tarjonnut turvallisen ja luotettavan viestintäkanavan esimerkiksi WhatsAppin tai muiden pikaviestimien tilalle. Yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin kesken on tärkeää, ja Secappin koettiin olevan hyvä esimerkki työkalusta, joka toimii molemmilla tahoilla.  

Kyberuhkiin varautuminen on arkipäivää

Päivän yksi pääpuhuja oli kyberturvallisuuden asiantuntija Martti Lehto. Hän käsitteli puheenvuorossaan varautumista nykypäivän kyberuhkiin. Kyberrikollisuus on kasvanut ja erilaiset digitaaliset palvelut ja elämämme verkossa on tehnyt siitä lähes arkipäivää. Mikään toimiala ei ole turvassa, vaan tärkeintä on varautuminen ja miten nopeasti kohdanneeseen uhkaan ja siitä palautumiseen pystytään reagoimaan.   

→ Lue myös: Kyberturvallisuus kuuluu kaikille – kyberuhkiin varautuminen on osa nykypäivän digiarkea

Secapp terveydenhuollossa hälyttämisen kanavana

Projektiasiantuntija ja valmiussuunnittelija Joni Alanko Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä kertoi omassa case-esimerkissään, miten heillä päädyttiin hankkimaan Secapp avuksi terveydenhuollon hälytys- ja viestintätarpeisiin. 

Tavoitteena oli nopeuttaa sijais- ja lisätyövoiman löytämistä, joka vei aikaisemmin joka päivä jopa tunteja aikaa, kun soittotyö tehtiin kliinisen potilastyön ohessa. Lisäksi hälytyksiä on useita kertoja viikossa ja vastaanottajia jopa 300 per hälytys, kappaleittain laskutettavat tekstiviestit tulivat kalliiksi ja olivat tehottomia. Tekstiviestit eivät myöskään herättäneet vastaanottajia yöaikaan, jos tilanne oli kriittinen.

Alanko kertoi Secappin tavoittavan kaikki työntekijät kerralla, joten kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus tarttua työvuoroon ja hälytys vie vain 1-2 minuuttia. Tärkeää potilastyötä voidaan jatkaa Secappin viestiautomaation hoitaessa vuoroon tekijän. Ja vaikka tekijää ei löytyisikään, kenenkään työaikaa ei ole mennyt hukkaan.  

Alangon mukaan Secapp on Seinäjoen sairaanhoitopiirissä lyhentänyt vasteaikaa vastaanottokykyisen potilastiimin kokoamiseen jopa 80%. Monikanavaisen ja tavoittavan hälyttämisen ansiosta tehokas hoito pystytään aloittamaan lähes poikkeuksetta heti, kun potilas on saapunut sairaalaan, millä on suora vaikutus potilaan ennusteeseen. Hoitohenkilökunnalta on myös saatu positiivista palautetta, kun työasiat pysyvät eri kanavassa kuin vapaa-ajan viestintä: viestit halutaan Secappiin – ei WhatsAppiin.

→ Katso video: Seinäjoen keskussairaala vähensi hälyttämiseen kuluvaa aikaa

Secappiin uusia ominaisuuksia vielä loppuvuoden aikana

Secappin käyttäjämäärä on noussut muutaman viime vuoden aikana suuresti. Liiketoimintajohtaja Jani Lehtinen kertoi vielä loppuvuoden aikana tulossa olevista uusista ominaisuuksista tuotteeseen. Näitä ovat muun muassa odotettu ja toivottu mahdollisuus viestiketjuihin sekä keskusteluiden mediagalleria, joka pitää tallessa kaikki Secapp-keskusteluihin liitetyt tiedostot. 

Asiakaspäivän osallistujat pääsivät myös Lehtisen workshopissa jakamaan ajatuksia ja kuulemaan lisää jo olemassa olevista Secappin ominaisuuksista: chat-toiminnosta, liitteistä ja Secappin yksintyöskentelyn turvasta.

Secappin omassa tietoiskussa Kari Aho avasi lisää myös sitä, miten Secappin eri käyttötilanteissa konkretisoituu teema jokainen sekunti merkitsee. Hän nosti esiin etukäteissuunnittelun merkityksen varautumisessa. Ihmiset ja prosessit ovat isossa roolissa ja ovat myös herkimpiä pettämään kovassa painetilanteessa. 

– Muistanko kaikki asiat, mistä pitää huolehtia, osaanko käyttää hälytyksiä, tehdä suunnitellun prosessin mukaan jne., havainnollisti Aho. Hän myös korosti, että Secappin avulla asioista pystytään huolehtimaan pitkälle etukäteen. 

Yksinkertaisia, mutta aikaa säästäviä keinoja siihen on esimerkiksi tehdä Secappiin valmiiksi hälytyspohjia ja toimintaohjeita esimerkiksi sähkökatkon tai kyberuhan varalle – ketä pitää varoittaa, jos kriittinen järjestelmä pettää. Secappilla pystytään tukemaan päivittäistä toimintaa jo silloin kun ei ole kiire.

Secappin asiakaspäivää päästiin viettämään jälleen muutaman vuoden tauon jälkeen 3.11.2022 Jyväskylässä. Asiakaspäivän teemana oli “jokainen sekunti merkitsee”, ja miten se näkyy eri toimialoilla nykypäivän varautumisessa ja reagoinnissa erilaisiin uhkakuviin, muun muassa kyberturvallisuusuhkiin. 

Asiakaspäivään osallistui Secappin asiakkaita laajasti eri toimialoilta ja kriittisen infrastuktuurin osa-alueilta sekä Secappin kumppaneita ja jälleenmyyjiä. Tietoiskut ja asiakaspuheenvuorot tarjosivat osallistujille vinkkejä omaan arkeen, valottivat tuotteen uudistuksista ja antoivat ajattelemisen aihetta varautumiseen liittyvissä asioissa. Asiakaspalautteen mukaan tärkeänä päivän antina oli myös mahdollisuus tutustua toisiinsa, jakaa käyttökokemuksia tutustua toisiinsa, jakaa käyttökokemuksia ja oppia myös toisiltaan.

Jokainen sekunti merkitsee eri asioita alasta riippuen

Secappin toimitusjohtaja Kari Aho avasi päivän taustoittamalla, miten päivän teema jokainen sekunti merkitsee tarkoittaa erilaisia asioita eri toimialoilla ja kertoi esimerkkejä tilanteista, joissa Secappin avulla on säästetty sekunteja: 

✔ Terveydenhuollossa hidas tiedonkulku voi tarkoittaa potilaan hoidon viivästymistä ja jopa pysähtymistä. Kuopion bussiturmassa Kuopion yliopistollinen sairaala käytti Secappia henkilöstön hälyttämiseen paikalle sekä viestintään ja tilannekuvan ylläpitoon. 

Kalajoen maastopalossa puolestaan Secapp oli ainoa väylä, jolla henkilöt sekä tavoitettiin nopeasti että saatiin takaisin tieto siitä, pystyvätkö he osallistumaan tehtävän suorittamiseen.  

✔ Kun Säteilyturvakeskus sai tiedon Olkiluodossa ydinvoimalaitoksen 2. yksikössä tapahtuneesta häiriöstä, korkean tason Secapp-hälytyksen jälkeen jo 6 minuuttia myöhemmin kriisiryhmä oli kokoontunut sopimaan jatkotoimenpiteitä.  

Kari Aho nosti myös esiin ajankohtaisen aiheen energiakriisistä ja sähkökatkoihin varautumisesta. Esimerkiksi jo pelkän talouskeittiön kylmälaitteiden lämpeneminen voi aiheuttaa useiden tuhansien eurojen tappiota siinä missä tuotantolaitoksen suunnittelematon katkos voi tarkoittaa samoja kustannuksia per minuutti.

Varautumalla etukäteen pystytään nopeaan reagointiin ja siten minimoimaan katkojen kustannukset ja varmistamaan toiminnan jatkuminen.

Kokemusten jakamista, käyttötilanteita ja kehitysideoita 

Asiakkaiden puheenvuoroissa korostui varautuminen ja miten se tarkoittaa kykyä reagoida erilaisiin tilanteisiin – myös poikkeustilanteisiin. Lisäksi varautumisessa tärkeiksi koettiin nopea hälyttäminen, viestintä ja tilannekuvan käytettävyys, luotettavuus ja oikea-aikaisuus. 

Secapp on monella asiakkaalla nopeuttanut reagointia ja tarjonnut turvallisen ja luotettavan viestintäkanavan esimerkiksi WhatsAppin tai muiden pikaviestimien tilalle. Yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin kesken on tärkeää, ja Secappin koettiin olevan hyvä esimerkki työkalusta, joka toimii molemmilla tahoilla.  

Kyberuhkiin varautuminen on arkipäivää

Päivän yksi pääpuhuja oli kyberturvallisuuden asiantuntija Martti Lehto. Hän käsitteli puheenvuorossaan varautumista nykypäivän kyberuhkiin. Kyberrikollisuus on kasvanut ja erilaiset digitaaliset palvelut ja elämämme verkossa on tehnyt siitä lähes arkipäivää. Mikään toimiala ei ole turvassa, vaan tärkeintä on varautuminen ja miten nopeasti kohdanneeseen uhkaan ja siitä palautumiseen pystytään reagoimaan.   

→ Lue myös: Kyberturvallisuus kuuluu kaikille – kyberuhkiin varautuminen on osa nykypäivän digiarkea

Secapp terveydenhuollossa hälyttämisen kanavana

Projektiasiantuntija ja valmiussuunnittelija Joni Alanko Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä kertoi omassa case-esimerkissään, miten heillä päädyttiin hankkimaan Secapp avuksi terveydenhuollon hälytys- ja viestintätarpeisiin. 

Tavoitteena oli nopeuttaa sijais- ja lisätyövoiman löytämistä, joka vei aikaisemmin joka päivä jopa tunteja aikaa, kun soittotyö tehtiin kliinisen potilastyön ohessa. Lisäksi hälytyksiä on useita kertoja viikossa ja vastaanottajia jopa 300 per hälytys, kappaleittain laskutettavat tekstiviestit tulivat kalliiksi ja olivat tehottomia. Tekstiviestit eivät myöskään herättäneet vastaanottajia yöaikaan, jos tilanne oli kriittinen.

Alanko kertoi Secappin tavoittavan kaikki työntekijät kerralla, joten kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus tarttua työvuoroon ja hälytys vie vain 1-2 minuuttia. Tärkeää potilastyötä voidaan jatkaa Secappin viestiautomaation hoitaessa vuoroon tekijän. Ja vaikka tekijää ei löytyisikään, kenenkään työaikaa ei ole mennyt hukkaan.  

Alangon mukaan Secapp on Seinäjoen sairaanhoitopiirissä lyhentänyt vasteaikaa vastaanottokykyisen potilastiimin kokoamiseen jopa 80%. Monikanavaisen ja tavoittavan hälyttämisen ansiosta tehokas hoito pystytään aloittamaan lähes poikkeuksetta heti, kun potilas on saapunut sairaalaan, millä on suora vaikutus potilaan ennusteeseen. Hoitohenkilökunnalta on myös saatu positiivista palautetta, kun työasiat pysyvät eri kanavassa kuin vapaa-ajan viestintä: viestit halutaan Secappiin – ei WhatsAppiin.

→ Katso video: Seinäjoen keskussairaala vähensi hälyttämiseen kuluvaa aikaa

Secappiin uusia ominaisuuksia vielä loppuvuoden aikana

Secappin käyttäjämäärä on noussut muutaman viime vuoden aikana suuresti. Liiketoimintajohtaja Jani Lehtinen kertoi vielä loppuvuoden aikana tulossa olevista uusista ominaisuuksista tuotteeseen. Näitä ovat muun muassa odotettu ja toivottu mahdollisuus viestiketjuihin sekä keskusteluiden mediagalleria, joka pitää tallessa kaikki Secapp-keskusteluihin liitetyt tiedostot. 

Asiakaspäivän osallistujat pääsivät myös Lehtisen workshopissa jakamaan ajatuksia ja kuulemaan lisää jo olemassa olevista Secappin ominaisuuksista: chat-toiminnosta, liitteistä ja Secappin yksintyöskentelyn turvasta.

Secappin omassa tietoiskussa Kari Aho avasi lisää myös sitä, miten Secappin eri käyttötilanteissa konkretisoituu teema jokainen sekunti merkitsee. Hän nosti esiin etukäteissuunnittelun merkityksen varautumisessa. Ihmiset ja prosessit ovat isossa roolissa ja ovat myös herkimpiä pettämään kovassa painetilanteessa. 

– Muistanko kaikki asiat, mistä pitää huolehtia, osaanko käyttää hälytyksiä, tehdä suunnitellun prosessin mukaan jne., havainnollisti Aho. Hän myös korosti, että Secappin avulla asioista pystytään huolehtimaan pitkälle etukäteen. 

Yksinkertaisia, mutta aikaa säästäviä keinoja siihen on esimerkiksi tehdä Secappiin valmiiksi hälytyspohjia ja toimintaohjeita esimerkiksi sähkökatkon tai kyberuhan varalle – ketä pitää varoittaa, jos kriittinen järjestelmä pettää. Secappilla pystytään tukemaan päivittäistä toimintaa jo silloin kun ei ole kiire.