Published On: 27.04.2022Last Updated: 30.05.2024Categories: Asiakaskokemukset, Uutiset

Luotettava ja helppokäyttöinen kriisiviestintäjärjestelmä takaa ydinturvallisuuden hälytyksen sattuessa – hätäviestit kulkevat myös yli organisaatiorajojen

Säteilyturvakeskus (STUK) vaihtoi tekstiviestipohjaiset hälytysjärjestelmät Secappin kriittisen viestinnän ja hälyttämisen järjestelmään vuoden 2020 alussa. Luotettavuus, helppokäyttöisyys ja turvallisuus ovat vakuuttaneet järjestelmää käyttävän henkilöstön. Tapahtumien aikainen tiedonvaihto hoituu nyt varmasti myös STUKin ja sen yhteistyöorganisaatioiden välillä.

Säteilyturvakeskuksessa käytettiin aiemmin pitkään erilaisia tekstiviestipohjaisia järjestelmiä viestintään ja hälyttämiseen, mutta muutama vuosi sitten ne alkoivat tulla elinkaarensa päähän sekä teknisesti että toiminnallisesti. STUK päätti selvittää markkinoilla olevia vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka sopisivat etenkin kriittiseen viestintään ja akuuttiin hälyttämiseen.

– Valitsimme Secappin, koska se oli toimivin, turvallisin ja kustannustehokkain vaihtoehto meidän tarpeisiimme. Secapp on muutenkin järkevä ratkaisu kaikille sellaisille organisaatioille, joilla on tarve hälyttää henkilökunta yhtäkkiä paikan päälle, STUKin valmiuspalveluiden ylitarkastaja Antero Kuusi kertoo.

Tärkein kriteeri Secappin valintaan oli luotettavuus: hätäviestit menevät varmasti perille äänettömyysasetustenkin ohi ja tarvittaessa koko STUKin 350-päiselle henkilökunnalle. Lisäksi Secappin järjestelmä on helppo- ja varmakäyttöinen, jolloin paineenkin alla kriittisessä tilanteessa viestit tavoittavat juuri oikeat henkilöt.

Vaakakupissa painoivat myös kustannukset. Secappin SaaS-palvelua käyttäessä kokonaiskustannukset pysyvät kohtuullisina, kun taas tekstiviestipohjaisissa järjestelmissä kulut voivat nousta merkittävästi, jos viestejä joudutaan lähettämään suuria määriä jatkuvasti.

– Odotuksemme Secappin järjestelmästä ovat täyttyneet täysin. Henkilökuntamme tietää, miksi järjestelmä on olemassa ja miten se toimii. Myös Secappin käyttöönotto hoitui sujuvasti, kun saimme esimerkiksi siirrettyä olemassa olevat yhteystietolistamme suoraan Secappiin.


Tilannekuva haltuun hätäviestien avulla 

Säteilyturvakeskus on viranomainen, joka valvoo Suomessa säteily- ja ydinturvallisuutta. 10. joulukuuta 2020 Secappia hyödynnettiin ensimmäistä kertaa tositoimissa, kun järjestelmä hälytti STUKin työntekijöitä Olkiluoto 2 -ydinvoimalan laitoshätätilasta. Kyseessä oli oikea hälytys, mutta lopulta tilanne ei johtanut toimenpiteisiin.

STUKissa simuloidaankin oikeita hälytystilanteita säännöllisesti valmiusharjoituksissa, jotta tosipaikan tullen osataan toimia tehokkaasti ja oikein. Alkuvaiheen järjestäytyminen ja tilannekuvan rakentaminen Secappin avulla on merkittävässä osassa – etenkin silloin, jos hälytys tulee työajan ulkopuolella.

– Kun hälytys tulee, päivystäjämme saa siitä ensimmäisenä tiedon. Hän hälyttää tarvittaessa muun henkilöstön Secappilla. Organisaatiossamme on kuusi toimintaryhmää, joille on Secappissa omat keskusteluryhmänsä. Secappin kautta voimme viestiä kätevästi muun muassa siitä, ketkä tulevat paikan päälle ja mitkä tehtävät voidaan hoitaa etänä, Kuusi kuvailee.

Hätätilanteita tulee onneksi harvoin vastaan. Niinpä STUKissa hyödynnetään Secappia päivittäin myös muuhun kuin akuuttiin tiedonvälitykseen. Ajankohtaisista asioista voidaan keskustella Secappin tietoturvallisessa ympäristössä sekä virka-ajalla että vapaa-ajalla.

Kriisiviestintää yli organisaatiorajojen turvallisuus edellä

Secappin monipuolinen järjestelmä mahdollistaa sen, että STUK pystyy viestimään tarpeen vaatiessa yli organisaatiorajojen. STUKilla on aktiivinen keskusteluyhteys sen tärkeimpien yhteistyöorganisaatioiden kanssa.

– Esimerkiksi ydinonnettomuuden sattuessa leviämisennusteet perustuvat säämalleihin ja epävarmuuksien tulkintaan. Siksi on tärkeää, että kriisitilanteessa pystymme viestimään yhteistyötahojemme kanssa suoraan, Kuusi tähdentää.

Aiemmin oli tapana, että yhteistyöorganisaatiosta saapui asiantuntija tarvittaessa paikan päälle STUKin toimipisteeseen, mutta nyt kriittinen viestintä voidaan hoitaa tehokkaasti etänä Secappin avulla. Tällöin toimenpiteet voidaan aloittaa saman tien, eikä odotteluun kulu kallisarvoista aikaa.

STUKilla on reservissään myös vapaaehtoisten säteilymittausjoukko, jolle on luotu Secappiin oma keskusteluryhmänsä. Säteilymittausjoukko toimii samaan tapaan kuin vapaapalokunta, joten tilanteen vaatiessa se voidaan kutsua koolle ja organisoida sen toimintaa Secappin kautta.

Secappin ominaisuudet joustavat käyttötarpeiden mukaan

Secapp on räätälöinyt viestintä- ja hälytysjärjestelmän vastaamaan STUKin yksilöllisiä tarpeita. Esimerkiksi Secapp-järjestelmän hälytysominaisuus on integroitu STUKin säteilyturvavalvontaan, jolloin se pystyy lähettämään hätäviestejä automaattisesti.

Myös tiedostojen lähettäminen on nyt mahdollista Secappin kautta.

– Tiedosto-ominaisuuden ansiosta STUKin kulloinkin vuorossa olevalla päivystäjällä on käytössään päivitetty ohjeistus erilaisten tilanteiden varalta. Aiemmin ongelmana oli, miten kaikki ohjeet saataisiin pysymään ajan tasalla ja kaikkien saavutettavissa, Kuusi mainitsee.

Prosessien mallintamisessa STUK ei ole vielä hyödyntänyt Secappia, mutta seuraavana kehitysaskeleena voisi olla Kuusen mukaan se, miten STUKin toimintaa voidaan johtaa hybridimallin mukaisesti. Secappilla olisi tässä kokonaisuudessa tärkeä rooli.

– Tietyissä tilanteissa on mahdollista, että osa työntekijöistämme on paikan päällä valmiuskeskuksessa perinteiseen tapaan ja osa voi hoitaa vaikkapa tiedotustoimintaa toisaalla. Näin kriittiset toimenpiteet saadaan käynnistettyä aiempaa nopeammin, Kuusi toteaa.

Kiinnostuitko? Ole yhteydessä:

Janne Mylläri
Account Director, Valtionhallinto ja kriittinen infrastruktuuri
janne.myllari@secapp.fi
+358 50 696 66

Teksti: Nelli Leppänen
Kuva: Jumpstory

Luotettava ja helppokäyttöinen kriisiviestintäjärjestelmä takaa ydinturvallisuuden hälytyksen sattuessa – hätäviestit kulkevat myös yli organisaatiorajojen

Säteilyturvakeskus (STUK) vaihtoi tekstiviestipohjaiset hälytysjärjestelmät Secappin kriittisen viestinnän ja hälyttämisen järjestelmään vuoden 2020 alussa. Luotettavuus, helppokäyttöisyys ja turvallisuus ovat vakuuttaneet järjestelmää käyttävän henkilöstön. Tapahtumien aikainen tiedonvaihto hoituu nyt varmasti myös STUKin ja sen yhteistyöorganisaatioiden välillä.

Säteilyturvakeskuksessa käytettiin aiemmin pitkään erilaisia tekstiviestipohjaisia järjestelmiä viestintään ja hälyttämiseen, mutta muutama vuosi sitten ne alkoivat tulla elinkaarensa päähän sekä teknisesti että toiminnallisesti. STUK päätti selvittää markkinoilla olevia vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka sopisivat etenkin kriittiseen viestintään ja akuuttiin hälyttämiseen.

– Valitsimme Secappin, koska se oli toimivin, turvallisin ja kustannustehokkain vaihtoehto meidän tarpeisiimme. Secapp on muutenkin järkevä ratkaisu kaikille sellaisille organisaatioille, joilla on tarve hälyttää henkilökunta yhtäkkiä paikan päälle, STUKin valmiuspalveluiden ylitarkastaja Antero Kuusi kertoo.

Tärkein kriteeri Secappin valintaan oli luotettavuus: hätäviestit menevät varmasti perille äänettömyysasetustenkin ohi ja tarvittaessa koko STUKin 350-päiselle henkilökunnalle. Lisäksi Secappin järjestelmä on helppo- ja varmakäyttöinen, jolloin paineenkin alla kriittisessä tilanteessa viestit tavoittavat juuri oikeat henkilöt.

Vaakakupissa painoivat myös kustannukset. Secappin SaaS-palvelua käyttäessä kokonaiskustannukset pysyvät kohtuullisina, kun taas tekstiviestipohjaisissa järjestelmissä kulut voivat nousta merkittävästi, jos viestejä joudutaan lähettämään suuria määriä jatkuvasti.

– Odotuksemme Secappin järjestelmästä ovat täyttyneet täysin. Henkilökuntamme tietää, miksi järjestelmä on olemassa ja miten se toimii. Myös Secappin käyttöönotto hoitui sujuvasti, kun saimme esimerkiksi siirrettyä olemassa olevat yhteystietolistamme suoraan Secappiin.


Tilannekuva haltuun hätäviestien avulla 

Säteilyturvakeskus on viranomainen, joka valvoo Suomessa säteily- ja ydinturvallisuutta. 10. joulukuuta 2020 Secappia hyödynnettiin ensimmäistä kertaa tositoimissa, kun järjestelmä hälytti STUKin työntekijöitä Olkiluoto 2 -ydinvoimalan laitoshätätilasta. Kyseessä oli oikea hälytys, mutta lopulta tilanne ei johtanut toimenpiteisiin.

STUKissa simuloidaankin oikeita hälytystilanteita säännöllisesti valmiusharjoituksissa, jotta tosipaikan tullen osataan toimia tehokkaasti ja oikein. Alkuvaiheen järjestäytyminen ja tilannekuvan rakentaminen Secappin avulla on merkittävässä osassa – etenkin silloin, jos hälytys tulee työajan ulkopuolella.

– Kun hälytys tulee, päivystäjämme saa siitä ensimmäisenä tiedon. Hän hälyttää tarvittaessa muun henkilöstön Secappilla. Organisaatiossamme on kuusi toimintaryhmää, joille on Secappissa omat keskusteluryhmänsä. Secappin kautta voimme viestiä kätevästi muun muassa siitä, ketkä tulevat paikan päälle ja mitkä tehtävät voidaan hoitaa etänä, Kuusi kuvailee.

Hätätilanteita tulee onneksi harvoin vastaan. Niinpä STUKissa hyödynnetään Secappia päivittäin myös muuhun kuin akuuttiin tiedonvälitykseen. Ajankohtaisista asioista voidaan keskustella Secappin tietoturvallisessa ympäristössä sekä virka-ajalla että vapaa-ajalla.

Kriisiviestintää yli organisaatiorajojen turvallisuus edellä

Secappin monipuolinen järjestelmä mahdollistaa sen, että STUK pystyy viestimään tarpeen vaatiessa yli organisaatiorajojen. STUKilla on aktiivinen keskusteluyhteys sen tärkeimpien yhteistyöorganisaatioiden kanssa.

– Esimerkiksi ydinonnettomuuden sattuessa leviämisennusteet perustuvat säämalleihin ja epävarmuuksien tulkintaan. Siksi on tärkeää, että kriisitilanteessa pystymme viestimään yhteistyötahojemme kanssa suoraan, Kuusi tähdentää.

Aiemmin oli tapana, että yhteistyöorganisaatiosta saapui asiantuntija tarvittaessa paikan päälle STUKin toimipisteeseen, mutta nyt kriittinen viestintä voidaan hoitaa tehokkaasti etänä Secappin avulla. Tällöin toimenpiteet voidaan aloittaa saman tien, eikä odotteluun kulu kallisarvoista aikaa.

STUKilla on reservissään myös vapaaehtoisten säteilymittausjoukko, jolle on luotu Secappiin oma keskusteluryhmänsä. Säteilymittausjoukko toimii samaan tapaan kuin vapaapalokunta, joten tilanteen vaatiessa se voidaan kutsua koolle ja organisoida sen toimintaa Secappin kautta.

Secappin ominaisuudet joustavat käyttötarpeiden mukaan

Secapp on räätälöinyt viestintä- ja hälytysjärjestelmän vastaamaan STUKin yksilöllisiä tarpeita. Esimerkiksi Secapp-järjestelmän hälytysominaisuus on integroitu STUKin säteilyturvavalvontaan, jolloin se pystyy lähettämään hätäviestejä automaattisesti.

Myös tiedostojen lähettäminen on nyt mahdollista Secappin kautta.

– Tiedosto-ominaisuuden ansiosta STUKin kulloinkin vuorossa olevalla päivystäjällä on käytössään päivitetty ohjeistus erilaisten tilanteiden varalta. Aiemmin ongelmana oli, miten kaikki ohjeet saataisiin pysymään ajan tasalla ja kaikkien saavutettavissa, Kuusi mainitsee.

Prosessien mallintamisessa STUK ei ole vielä hyödyntänyt Secappia, mutta seuraavana kehitysaskeleena voisi olla Kuusen mukaan se, miten STUKin toimintaa voidaan johtaa hybridimallin mukaisesti. Secappilla olisi tässä kokonaisuudessa tärkeä rooli.

– Tietyissä tilanteissa on mahdollista, että osa työntekijöistämme on paikan päällä valmiuskeskuksessa perinteiseen tapaan ja osa voi hoitaa vaikkapa tiedotustoimintaa toisaalla. Näin kriittiset toimenpiteet saadaan käynnistettyä aiempaa nopeammin, Kuusi toteaa.

Kiinnostuitko? Ole yhteydessä:

Janne Mylläri
Account Director, Valtionhallinto ja kriittinen infrastruktuuri
janne.myllari@secapp.fi
+358 50 696 66

Teksti: Nelli Leppänen
Kuva: Jumpstory