Published On: 15.02.2022Last Updated: 31.10.2022Categories: Uutiset

Tuudo & Secapp: Oppilaitosturvallisuus otti harppauksen eteenpäin Secappin kehittämän uniikin integraation ansiosta

 

 

 

 

 

 

 

Secapp-järjestelmä on vakiinnuttanut asemansa oppilaitosten turvallisuusviestinnässä viime vuosina. Uusi integraatio korkeakouluopiskelijoiden suosiman Tuudo-palvelun kanssa mahdollistaa nyt sen, että kriittinen turvallisuusviestintä tavoittaa myös kymmenet tuhannet opiskelijat ajasta ja paikasta riippumatta – yhdellä napin painalluksella.

Erilaisissa kriisi- ja poikkeustilanteissa oppilaitoksen pitää pystyä tavoittamaan kaikki henkilöt mahdollisimman luotettavasti. Jo 62 oppilaitosta Suomessa käyttää Secapp-järjestelmää kriittisessä viestinnässä ja hälyttämisessä, mutta sen piirissä on ollut tähän asti tyypillisesti vain oppilaitosten henkilökuntaa. 

Uusi integraatio mahdollistaa kriittisten turvallisuusviestien lähettämisen Secapp-järjestelmän kautta suoraan jokaiselle opiskelijalle, joka käyttää Tuudo-sovellusta. Secappin toteuttama integraatio on ainutlaatuinen, sillä toista vastaavaa turvallisuusratkaisua ei ole markkinoilla.

puhelin kädessä

– Kun kahta palvelua voi hyödyntää fiksusti ja tehokkaasti yhdessä, oppilaitoksen kokonaisturvallisuus paranee. Rajapinnan ansiosta tavoitetaan juuri ne ihmiset, jotka halutaankin tavoittaa, vakuuttaa Secappin myyntijohtaja Aleksi Aaltonen.

Hänen mukaansa saumaton integraatio yksinkertaistaa ja helpottaa oppilaitoksen toimintaa, eikä sen käyttöönotto vaadi erityisiä toimenpiteitä. Integraatio on toteutettu siten, että se on mahdollisimman helposti skaalattavissa erikokoisten ja erityyppisten oppilaitosten käyttöön.

 

Hätäviestintäominaisuus on kuin elintärkeä vakuutus

Tuudon liiketoimintajohtaja Harri Koskimäki oli kuullut Secappin kriisiviestintäjärjestelmästä jo aiemmin hyvää palautetta, mikä innosti lopulta yhteistyöhön. Hänen mukaansa integraation toteuttaminen Secappin kanssa oli ehdottomasti synergian paikka. 

– Integraatio mahdollistaa oppilaitokselle jotain, joka on enemmän kuin Secappin ja Tuudon summa. Hätäviestintäominaisuus toimii kuin vakuutuksena, jota ei välttämättä koskaan tarvita. Silti se on äärimmäisen tärkeää olla olemassa, Koskimäki tähdentää.

Nyt integraation ansiosta opiskelijoille voidaan viestiä Secapp-järjestelmän avulla, miten akuuteissa hätätilanteissa – kuten tulipalon sattuessa tai ulkopuolisen tunkeutujan ilmaantuessa – toimitaan. Toisaalta sen kautta voidaan tiedottaa myös vaikkapa koronatilanteeseen liittyvistä ajankohtaisista asioista tai merkittävistä tietojärjestelmävioista.

– Esimerkiksi jos oppilaitokseen saapuu tunkeilija, lähetetään Secappilla hälytys, joka sisältää toimintaohjeet henkilökunnalle ja opiskelijoille. Henkilökunta vastaanottaa Secapp-hälytyksen sisältämät ohjeet Secapp-sovellukseen ja opiskelijat Tuudo-sovellukseen, Aaltonen havainnollistaa.

Koskimäki lisää, että jokainen oppilaitos voi itsenäisesti miettiä, millaisia valmiita hätäviestipohjia se luo Secappin palveluun ja millaisissa tositilanteissa integraation mahdollisuuksia hyödynnetään.

”Kriittinen tieto tavoittaa käytännössä jokaisen opiskelijan”

Vuodesta 2016 lähtien Tuudo-sovelluksesta on tullut tärkeä osa korkeakouluopiskelijoiden jokapäiväistä arkea. Sovellus kerää yhteen paikkaan kaiken sen, mitä opiskelijaa tarvitsee, kuten henkilökohtaisen lukujärjestyksen, kurssi-ilmoittautumiset, kampuskartat, opiskelijaravintoloiden tarjonnan ja kirjastossa asioimisen.

Sovellus on käytössä jo 26 korkeakoulussa, ja sillä on kuukausittain keskimäärin 135 000 aktiivista käyttäjää. Parhaillaan sovellus on rantautumassa myös toisen asteen oppilaitoksiin.

– Tuudo on palvelu, johon opiskelijat luottavat ja jota he suosittelevat. Se on usein ensimmäinen alusta, josta he etsivät tietoa. Siksi se on looginen paikka myös akuutille turvallisuusviestinnälle, Tuudon markkinointi- ja viestintäpäällikkö Sonja Arstio sanoo.

Koska Tuudo on jo laajasti opiskelijoiden käytössä, heidän tavoittamisensa helpottuu uuden integraation ansiosta – opiskeleehan moni nykyään erilaisissa oppimistiloissa ympäri kampusta tai etänä kotonaan. Opiskelijalle uusi ominaisuus tulee sovelluksen myötä toimintaan automaattisesti.

– Esimerkiksi tekstiviestit ovat varsin kalliita ja epäluotettavia, eikä yhteystietoja ole helppo pitää ajan tasalla. Siksi kriittinen viestintä jo käytössä olevan sovelluksen välityksellä on ehdottomasti tehokkaampi keino. Se tavoittaa käytännössä jokaisen opiskelijan, Koskimäki arvioi.

 

Työturvallisuus oppilaitoksen prioriteetiksi

Työterveyslaitoksen ja Turun yliopiston toteuttama EduSafe-tutkimus- ja kehittämishanke osoittaa, että suomalaisia oppilaitoksia pidetään tyypillisesti turvallisina oppimisympäristöinä, mutta viime vuosien aikana niissä on todettu myös turvallisuushaasteita.

Opiskelijoita rappusilla

Oppilaitosturvallisuutta kuitenkin kehitetään monin tavoin. Opetushallituksen mukaan tärkeä rooli on esimerkiksi kriisiviestinnällä, jossa olennaista on ”oikean tiedon jakaminen oikea-aikaisesti oikealle kohderyhmälle”. Juuri tähän tarjoaa ratkaisun Secappin ja Tuudon välinen integraatio.

– On tärkeää, että opiskelijat ja työntekijät voivat mennä oppilaitoksiin aina turvallisin mielin. Niinpä panostamme ennen kaikkea siihen, että järjestelmämme mahdollistaa myös proaktiivisen turvallisuuskulttuurin. Näin vaaratilanteisiin voidaan varautua hyvin tai jopa kokonaan välttää ne, Aaltonen painottaa.

Ensimmäisenä integraatio-ominaisuuden otti käyttöön kesällä 2021 Laurea-ammattikorkeakoulu, jossa järjestetään muutenkin turvallisuusalan koulutusta. Nyt Aaltonen ja Koskimäki kannustavat muitakin oppilaitoksia ottamaan integraation käyttöönsä.

– Tavallisesti oppilaitoksissa opiskelee ja työskentelee poikkeuksellisen paljon ihmisiä samaan aikaan ja samoissa tiloissa. Jos jotakin yllättävää tapahtuu, riskit ovat isot. Siksi työturvallisuus kannattaa ottaa jokaisen oppilaitoksen prioriteetiksi, he päättävät. 

Ota yhteyttä:

Ville Hast
Customer Success Manager, Secapp
+358 45 1231 311
ville.hast@secapp.fi 

 

Teksti: Nelli Leppänen

Lähteet:

Opetushallitus: Turvallisuuden johtaminen: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/turvallisuuden-johtaminen 

Turvallisuuden edistäminen opetusalalla: EduSafe-projektin loppuraportti: https://www.julkari.fi/handle/10024/136842 

Tuudo & Secapp: Oppilaitosturvallisuus otti harppauksen eteenpäin Secappin kehittämän uniikin integraation ansiosta

 

 

 

 

 

 

 

Secapp-järjestelmä on vakiinnuttanut asemansa oppilaitosten turvallisuusviestinnässä viime vuosina. Uusi integraatio korkeakouluopiskelijoiden suosiman Tuudo-palvelun kanssa mahdollistaa nyt sen, että kriittinen turvallisuusviestintä tavoittaa myös kymmenet tuhannet opiskelijat ajasta ja paikasta riippumatta – yhdellä napin painalluksella.

Erilaisissa kriisi- ja poikkeustilanteissa oppilaitoksen pitää pystyä tavoittamaan kaikki henkilöt mahdollisimman luotettavasti. Jo 62 oppilaitosta Suomessa käyttää Secapp-järjestelmää kriittisessä viestinnässä ja hälyttämisessä, mutta sen piirissä on ollut tähän asti tyypillisesti vain oppilaitosten henkilökuntaa. 

Uusi integraatio mahdollistaa kriittisten turvallisuusviestien lähettämisen Secapp-järjestelmän kautta suoraan jokaiselle opiskelijalle, joka käyttää Tuudo-sovellusta. Secappin toteuttama integraatio on ainutlaatuinen, sillä toista vastaavaa turvallisuusratkaisua ei ole markkinoilla.

puhelin kädessä

– Kun kahta palvelua voi hyödyntää fiksusti ja tehokkaasti yhdessä, oppilaitoksen kokonaisturvallisuus paranee. Rajapinnan ansiosta tavoitetaan juuri ne ihmiset, jotka halutaankin tavoittaa, vakuuttaa Secappin myyntijohtaja Aleksi Aaltonen.

Hänen mukaansa saumaton integraatio yksinkertaistaa ja helpottaa oppilaitoksen toimintaa, eikä sen käyttöönotto vaadi erityisiä toimenpiteitä. Integraatio on toteutettu siten, että se on mahdollisimman helposti skaalattavissa erikokoisten ja erityyppisten oppilaitosten käyttöön.

 

Hätäviestintäominaisuus on kuin elintärkeä vakuutus

Tuudon liiketoimintajohtaja Harri Koskimäki oli kuullut Secappin kriisiviestintäjärjestelmästä jo aiemmin hyvää palautetta, mikä innosti lopulta yhteistyöhön. Hänen mukaansa integraation toteuttaminen Secappin kanssa oli ehdottomasti synergian paikka. 

– Integraatio mahdollistaa oppilaitokselle jotain, joka on enemmän kuin Secappin ja Tuudon summa. Hätäviestintäominaisuus toimii kuin vakuutuksena, jota ei välttämättä koskaan tarvita. Silti se on äärimmäisen tärkeää olla olemassa, Koskimäki tähdentää.

Nyt integraation ansiosta opiskelijoille voidaan viestiä Secapp-järjestelmän avulla, miten akuuteissa hätätilanteissa – kuten tulipalon sattuessa tai ulkopuolisen tunkeutujan ilmaantuessa – toimitaan. Toisaalta sen kautta voidaan tiedottaa myös vaikkapa koronatilanteeseen liittyvistä ajankohtaisista asioista tai merkittävistä tietojärjestelmävioista.

– Esimerkiksi jos oppilaitokseen saapuu tunkeilija, lähetetään Secappilla hälytys, joka sisältää toimintaohjeet henkilökunnalle ja opiskelijoille. Henkilökunta vastaanottaa Secapp-hälytyksen sisältämät ohjeet Secapp-sovellukseen ja opiskelijat Tuudo-sovellukseen, Aaltonen havainnollistaa.

Koskimäki lisää, että jokainen oppilaitos voi itsenäisesti miettiä, millaisia valmiita hätäviestipohjia se luo Secappin palveluun ja millaisissa tositilanteissa integraation mahdollisuuksia hyödynnetään.

”Kriittinen tieto tavoittaa käytännössä jokaisen opiskelijan”

Vuodesta 2016 lähtien Tuudo-sovelluksesta on tullut tärkeä osa korkeakouluopiskelijoiden jokapäiväistä arkea. Sovellus kerää yhteen paikkaan kaiken sen, mitä opiskelijaa tarvitsee, kuten henkilökohtaisen lukujärjestyksen, kurssi-ilmoittautumiset, kampuskartat, opiskelijaravintoloiden tarjonnan ja kirjastossa asioimisen.

Sovellus on käytössä jo 26 korkeakoulussa, ja sillä on kuukausittain keskimäärin 135 000 aktiivista käyttäjää. Parhaillaan sovellus on rantautumassa myös toisen asteen oppilaitoksiin.

– Tuudo on palvelu, johon opiskelijat luottavat ja jota he suosittelevat. Se on usein ensimmäinen alusta, josta he etsivät tietoa. Siksi se on looginen paikka myös akuutille turvallisuusviestinnälle, Tuudon markkinointi- ja viestintäpäällikkö Sonja Arstio sanoo.

Koska Tuudo on jo laajasti opiskelijoiden käytössä, heidän tavoittamisensa helpottuu uuden integraation ansiosta – opiskeleehan moni nykyään erilaisissa oppimistiloissa ympäri kampusta tai etänä kotonaan. Opiskelijalle uusi ominaisuus tulee sovelluksen myötä toimintaan automaattisesti.

– Esimerkiksi tekstiviestit ovat varsin kalliita ja epäluotettavia, eikä yhteystietoja ole helppo pitää ajan tasalla. Siksi kriittinen viestintä jo käytössä olevan sovelluksen välityksellä on ehdottomasti tehokkaampi keino. Se tavoittaa käytännössä jokaisen opiskelijan, Koskimäki arvioi.

 

Työturvallisuus oppilaitoksen prioriteetiksi

Työterveyslaitoksen ja Turun yliopiston toteuttama EduSafe-tutkimus- ja kehittämishanke osoittaa, että suomalaisia oppilaitoksia pidetään tyypillisesti turvallisina oppimisympäristöinä, mutta viime vuosien aikana niissä on todettu myös turvallisuushaasteita.

Opiskelijoita rappusilla

Oppilaitosturvallisuutta kuitenkin kehitetään monin tavoin. Opetushallituksen mukaan tärkeä rooli on esimerkiksi kriisiviestinnällä, jossa olennaista on ”oikean tiedon jakaminen oikea-aikaisesti oikealle kohderyhmälle”. Juuri tähän tarjoaa ratkaisun Secappin ja Tuudon välinen integraatio.

– On tärkeää, että opiskelijat ja työntekijät voivat mennä oppilaitoksiin aina turvallisin mielin. Niinpä panostamme ennen kaikkea siihen, että järjestelmämme mahdollistaa myös proaktiivisen turvallisuuskulttuurin. Näin vaaratilanteisiin voidaan varautua hyvin tai jopa kokonaan välttää ne, Aaltonen painottaa.

Ensimmäisenä integraatio-ominaisuuden otti käyttöön kesällä 2021 Laurea-ammattikorkeakoulu, jossa järjestetään muutenkin turvallisuusalan koulutusta. Nyt Aaltonen ja Koskimäki kannustavat muitakin oppilaitoksia ottamaan integraation käyttöönsä.

– Tavallisesti oppilaitoksissa opiskelee ja työskentelee poikkeuksellisen paljon ihmisiä samaan aikaan ja samoissa tiloissa. Jos jotakin yllättävää tapahtuu, riskit ovat isot. Siksi työturvallisuus kannattaa ottaa jokaisen oppilaitoksen prioriteetiksi, he päättävät. 

Ota yhteyttä:

Ville Hast
Customer Success Manager, Secapp
+358 45 1231 311
ville.hast@secapp.fi 

 

Teksti: Nelli Leppänen

Lähteet:

Opetushallitus: Turvallisuuden johtaminen: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/turvallisuuden-johtaminen 

Turvallisuuden edistäminen opetusalalla: EduSafe-projektin loppuraportti: https://www.julkari.fi/handle/10024/136842