Published On: 07.03.2024Last Updated: 07.03.2024Categories: Asiakaskokemukset
Vesangan koulu

Kuva: Tiia Monto 2017 (Wikipedia Commons CC BY-SA 3.0)

Syyskuussa 2023 Vesangan päiväkotikoulu harjoitteli laatimaansa kriisisuunnitelmaa käytännössä ja testasi samalla viranomaisyhteistyön toimivuutta Secapp-järjestelmän kautta. 

Keski-Suomessa järjestettiin syyskuussa 2023 paikallispuolustusharjoitus johon osallistuivat puolustusvoimat, poliisi, pelastuslaitos, Securitas ja Jyväskylän kaupunki. Puolustusharjoituksen yhteydessä pidettiin myös Vesangan päiväkotikoulun kriisiharjoitus, joka toteutettiin yhteistyössä poliisin, pelastuslaitoksen, Avarn Securityn, Jyväskylän liikenteen ja hyvinvointialueen psykososiaalisen tuen ja kriisiryhmän kanssa. Keskeinen yhteistyökumppani oli myös evakuointikeskuksena toiminut Kiponniemen toimintakeskus ja kaupunkiorganisaatiosta mukana olivat kaupungin viestintä, palvelujohtajat ja Kylän Kattaus. 

Yleensä koulujen poistumisharjoitukset päättyvät siihen, kun ihmiset on saatu evakuoitua kokoontumispaikalle. Siitä alkaa todellisuudessa vasta varsinainen kriisitilanteen organisointi. Vesangan päiväkotikoulussa harjoitukseen osallistui koko henkilökunta, noin 60 päiväkodin lasta ja 190 oppilasta. Yhteistyötä tehtiin harjoituspäivän aikana luonnollisesti myös huoltajien kanssa, taustoittaa Joel Linna, Vesangan päiväkotikoulun rehtori.

Harjoituksen aikana päiväkotikoulu käytti Secappia hälyttämiseen ja viestintään oppilaitoksen henkilökunnan ja talon ulkoisten toimijoiden kesken, sekä tilannekuvan välittämiseen ja muodostamiseen.

Secappilla tavoitettiin kaikki harjoituksen osapuolet reaaliajassa 

Harjoituspäivälle oli laadittu selkeä suunnitelma ja aikataulu: kyseessä oli kuvitteellinen pommiuhka- ja evakuointitilanne joka saisi alkunsa siitä, kun päiväkotikoulun pihalla huomataan epäilyttävä ja tuntematon ajoneuvo. Tarkoituksena oli evakuoida koulu ja kuljettaa oppilasryhmät busseilla evakuointikeskukseen, jossa koulupäivä poikkeuksellisesti järjestettäisiin. 

Secapp kulki harjoituksen aikana näppärästi mukana henkilökunnan mobiililaitteissa. Sen avulla tilanteesta hälytettiin kaikille oleellisille käyttäjille, joihin lukeutuivat koulun henkilökunnan lisäksi Jyväskylän palvelujohtajat, kaupungin viestintä sekä toimialajohtaja. Korkean prioriteetin Secapp-hälytys antaa puhelimen hiljaisen tilan ohittavan vahvan herätteen, jonka avulla varmistettiin että tieto kriisitilanteesta saavutti heti tavoitellut henkilöt. 

Hälyttämisen lisäksi Secappin avulla välitettiin tilannekuvan kehittymistä ja laadittiin kriisitilanteen etenemisestä tilannepäiväkirja, josta nähdään myös jälkikäteen toimenpiteiden tapahtuma-ajat ja tilanteen eteneminen. Secappin kautta välitettiin esimerkiksi tietoa oppilaiden paikallaolosta ja ensimmäisen bussin saapumisesta evakuointikeskukseen. Tilannekuvan muodostamista tuki Secappin pikakuittausominaisuus, joka voi vaatia vastaanottajilta välitöntä vastausta (OK/NOK) esimerkiksi sen perusteella, ovatko he paikalla kiinteistössä. Näin saatiin nopeasti kokonaiskuva siitä, ketkä olivat mukana evakuointitilanteessa. 

– Secapp toimi harjoituksessa moitteettomasti ja sen avulla tavoitettiin kaikki harjoitukseen osallistuvat. Tilannekuvan kehittyminen pystyttiin viestimään reaaliajassa kaikille ja Secappin kautta henkilökunta sai tarvittavat toimintaohjeet, kuvailee Linna. 

Hyvän valmistautumisen ja suunnittelun ansiosta harjoituspäivä siirtymisineen oli onnistunut ja keräsi kiitosta eri osapuolilta. 

Secapp auttaa onnistumaan kriittisessä tilanteessa parhaalla mahdollisella tavalla 

Vesangan päiväkotikoulussa Secappia käyttävät kaikki toimijat: koulun ja päiväkodin henkilökunta, siistijät, Kylän Kattaus -ruokapalvelu, kirjastonhoitaja sekä terveydenhoitaja. Secappia käytetään yleisimpien hälytysten toteuttamiseen joihin lukeutuvat esimerkiksi evakuointi- ja palohälytykset, sisälle suojautumistilanteet, lapsen katoaminen tai etsintä, sekä “tarvitsen apua” -pyynnöt. Lisäksi sen kautta jaetaan tietoa koko taloa koskevista turvallisuusilmotuksista. Secappin Tiedostoihin on tallennettu yleisimmät toimintaohjeet, yksikön pohjakartta ja aluekartta.

– Turvallisuuskulttuurin kehittämisessä tärkeintä on huolehtia kokonaisuudesta. Mieluusti kutsun tätä kokonaisuutta turvallisuuden ekosysteemiksi. Secapp on tärkeä osa kriittisen tilanteen viestintää ja se muodostaa yhdessä Turvakaapin, Säpin ja eri harjoiteltujen toimintamallien kanssa kokonaisuuden, missä jokainen osatekijä on pyritty miettimään huolella. 

Turvallisuusjohtamisessa suunnitelmien tulee olla kunnossa ja kokonaisuuden hallinnassa. Lopulta kuitenkin “viimeinen metri ratkaisee”. Lopputulokseen vaikuttaa ratkaisevasti se, kuinka hyvin turvallisuusketjun päässä toimivat yksittäiset henkilöt hoitavat hommansa kriittisessä tilanteessa. Secapp auttaa meitä kaikkia onnistumaan parhaalla mahdollisella tavalla, Linna kehuu. 

Secapp yhdistää talon kaikki toimijat 

Ennen Secappia päiväkotikoululla ei ollut kuulutusten lisäksi käytössä mitään yhteistä järjestelmää, millä koko henkilökunta olisi tavoitettu. Nykyään Secappin toiminnallisuutta harjoitellaan oppilaitoksen turvallisuusharjoituksissa säännöllisesti ja huolehditaan siitä, että henkilökunnalla säilyy tuntuma järjestelmän käyttöön. Kun järjestelmän käyttöä on harjoiteltu, toimii se hyvin tarkoituksessaan. Myös tässä harjoituksessa henkilökunnan palautteessa korostui sovellusten ja välineiden säännöllisen harjoittelun tärkeys.

“Secappin ehdoton vahvuus on se, että se yhdistää talon kaikki käyttäjät samaan sähköiseen järjestelmään. Tätä kautta turvallisuuden tilannekuva pystytään välittämään kaikille. Kaikki tietävät, mitä tapahtuu ja mikä on suunnitelma. Toivoisin Secappin laajenevan osaksi kaikkien koulujen ja päiväkotien arkea.

Haluatko kuulla lisää?

Puhutaan siitä, kuinka voit hyötyä Secappista.

Ota yhteyttä
Vesangan koulu

Kuva: Tiia Monto 2017 (Wikipedia Commons CC BY-SA 3.0)

Syyskuussa 2023 Vesangan päiväkotikoulu harjoitteli laatimaansa kriisisuunnitelmaa käytännössä ja testasi samalla viranomaisyhteistyön toimivuutta Secapp-järjestelmän kautta. 

Keski-Suomessa järjestettiin syyskuussa 2023 paikallispuolustusharjoitus johon osallistuivat puolustusvoimat, poliisi, pelastuslaitos, Securitas ja Jyväskylän kaupunki. Puolustusharjoituksen yhteydessä pidettiin myös Vesangan päiväkotikoulun kriisiharjoitus, joka toteutettiin yhteistyössä poliisin, pelastuslaitoksen, Avarn Securityn, Jyväskylän liikenteen ja hyvinvointialueen psykososiaalisen tuen ja kriisiryhmän kanssa. Keskeinen yhteistyökumppani oli myös evakuointikeskuksena toiminut Kiponniemen toimintakeskus ja kaupunkiorganisaatiosta mukana olivat kaupungin viestintä, palvelujohtajat ja Kylän Kattaus. 

Yleensä koulujen poistumisharjoitukset päättyvät siihen, kun ihmiset on saatu evakuoitua kokoontumispaikalle. Siitä alkaa todellisuudessa vasta varsinainen kriisitilanteen organisointi. Vesangan päiväkotikoulussa harjoitukseen osallistui koko henkilökunta, noin 60 päiväkodin lasta ja 190 oppilasta. Yhteistyötä tehtiin harjoituspäivän aikana luonnollisesti myös huoltajien kanssa, taustoittaa Joel Linna, Vesangan päiväkotikoulun rehtori.

Harjoituksen aikana päiväkotikoulu käytti Secappia hälyttämiseen ja viestintään oppilaitoksen henkilökunnan ja talon ulkoisten toimijoiden kesken, sekä tilannekuvan välittämiseen ja muodostamiseen.

Secappilla tavoitettiin kaikki harjoituksen osapuolet reaaliajassa 

Harjoituspäivälle oli laadittu selkeä suunnitelma ja aikataulu: kyseessä oli kuvitteellinen pommiuhka- ja evakuointitilanne joka saisi alkunsa siitä, kun päiväkotikoulun pihalla huomataan epäilyttävä ja tuntematon ajoneuvo. Tarkoituksena oli evakuoida koulu ja kuljettaa oppilasryhmät busseilla evakuointikeskukseen, jossa koulupäivä poikkeuksellisesti järjestettäisiin. 

Secapp kulki harjoituksen aikana näppärästi mukana henkilökunnan mobiililaitteissa. Sen avulla tilanteesta hälytettiin kaikille oleellisille käyttäjille, joihin lukeutuivat koulun henkilökunnan lisäksi Jyväskylän palvelujohtajat, kaupungin viestintä sekä toimialajohtaja. Korkean prioriteetin Secapp-hälytys antaa puhelimen hiljaisen tilan ohittavan vahvan herätteen, jonka avulla varmistettiin että tieto kriisitilanteesta saavutti heti tavoitellut henkilöt. 

Hälyttämisen lisäksi Secappin avulla välitettiin tilannekuvan kehittymistä ja laadittiin kriisitilanteen etenemisestä tilannepäiväkirja, josta nähdään myös jälkikäteen toimenpiteiden tapahtuma-ajat ja tilanteen eteneminen. Secappin kautta välitettiin esimerkiksi tietoa oppilaiden paikallaolosta ja ensimmäisen bussin saapumisesta evakuointikeskukseen. Tilannekuvan muodostamista tuki Secappin pikakuittausominaisuus, joka voi vaatia vastaanottajilta välitöntä vastausta (OK/NOK) esimerkiksi sen perusteella, ovatko he paikalla kiinteistössä. Näin saatiin nopeasti kokonaiskuva siitä, ketkä olivat mukana evakuointitilanteessa. 

– Secapp toimi harjoituksessa moitteettomasti ja sen avulla tavoitettiin kaikki harjoitukseen osallistuvat. Tilannekuvan kehittyminen pystyttiin viestimään reaaliajassa kaikille ja Secappin kautta henkilökunta sai tarvittavat toimintaohjeet, kuvailee Linna. 

Hyvän valmistautumisen ja suunnittelun ansiosta harjoituspäivä siirtymisineen oli onnistunut ja keräsi kiitosta eri osapuolilta. 

Secapp auttaa onnistumaan kriittisessä tilanteessa parhaalla mahdollisella tavalla 

Vesangan päiväkotikoulussa Secappia käyttävät kaikki toimijat: koulun ja päiväkodin henkilökunta, siistijät, Kylän Kattaus -ruokapalvelu, kirjastonhoitaja sekä terveydenhoitaja. Secappia käytetään yleisimpien hälytysten toteuttamiseen joihin lukeutuvat esimerkiksi evakuointi- ja palohälytykset, sisälle suojautumistilanteet, lapsen katoaminen tai etsintä, sekä “tarvitsen apua” -pyynnöt. Lisäksi sen kautta jaetaan tietoa koko taloa koskevista turvallisuusilmotuksista. Secappin Tiedostoihin on tallennettu yleisimmät toimintaohjeet, yksikön pohjakartta ja aluekartta.

– Turvallisuuskulttuurin kehittämisessä tärkeintä on huolehtia kokonaisuudesta. Mieluusti kutsun tätä kokonaisuutta turvallisuuden ekosysteemiksi. Secapp on tärkeä osa kriittisen tilanteen viestintää ja se muodostaa yhdessä Turvakaapin, Säpin ja eri harjoiteltujen toimintamallien kanssa kokonaisuuden, missä jokainen osatekijä on pyritty miettimään huolella. 

Turvallisuusjohtamisessa suunnitelmien tulee olla kunnossa ja kokonaisuuden hallinnassa. Lopulta kuitenkin “viimeinen metri ratkaisee”. Lopputulokseen vaikuttaa ratkaisevasti se, kuinka hyvin turvallisuusketjun päässä toimivat yksittäiset henkilöt hoitavat hommansa kriittisessä tilanteessa. Secapp auttaa meitä kaikkia onnistumaan parhaalla mahdollisella tavalla, Linna kehuu. 

Secapp yhdistää talon kaikki toimijat 

Ennen Secappia päiväkotikoululla ei ollut kuulutusten lisäksi käytössä mitään yhteistä järjestelmää, millä koko henkilökunta olisi tavoitettu. Nykyään Secappin toiminnallisuutta harjoitellaan oppilaitoksen turvallisuusharjoituksissa säännöllisesti ja huolehditaan siitä, että henkilökunnalla säilyy tuntuma järjestelmän käyttöön. Kun järjestelmän käyttöä on harjoiteltu, toimii se hyvin tarkoituksessaan. Myös tässä harjoituksessa henkilökunnan palautteessa korostui sovellusten ja välineiden säännöllisen harjoittelun tärkeys.

“Secappin ehdoton vahvuus on se, että se yhdistää talon kaikki käyttäjät samaan sähköiseen järjestelmään. Tätä kautta turvallisuuden tilannekuva pystytään välittämään kaikille. Kaikki tietävät, mitä tapahtuu ja mikä on suunnitelma. Toivoisin Secappin laajenevan osaksi kaikkien koulujen ja päiväkotien arkea.

Haluatko kuulla lisää?

Puhutaan siitä, kuinka voit hyötyä Secappista.

Ota yhteyttä