Published On: 29.11.2021Last Updated: 28.06.2022Categories: Asiakaskokemukset, Kriittinen kommunikaatio, Uutiset

“Koulun alueella on tunkeilija, suojautukaa luokkaan”. Lauseet, joita kukaan ei halua kuulla, mutta joihin on varauduttava. Oppilaitosturvallisuudessa ollaan Suomessa ottamassa merkittäviä askeleita eteenpäin yksinkertaisella, mutta sitäkin nerokkaammalla keksinnöllä: Turvakaapilla. Kun pakettiin lisätään vielä Secappin viestintäominaisuudet sekä laadukas poikkeustilanneharjoittelu, on ekosysteemi kenties ainoaa laatuaan koko maailmassa.

Mennäänpä hieman ajassa taaksepäin, vuoteen 2018. Tuolloin jyväskyläläiset rehtorit Joel Linna ja Juhana Autio ideoivat koulujen oviin tarkoitetun turvalukitsemisvälineen, Säpin.

Säppi toimii loistavasti yksinkertaisessa tehtävässään: oven kahvaa ei voi kääntää, kun se on asetettu paikoilleen. Väline estää oven avaamisen myös avaimella. Tällä on haluttu lisätä suojautumiskykyä tilanteissa, joissa koulun ulkopuolinen henkilö olisi saanut avaimen käyttöönsä ja muodostaisi turvallisuusuhan.

– Jäin opintovapaalle ja jo ensimmäisenä päivänä istuin tuijottamassa terassilla ovenkahvaa samalla miettien, että joku ratkaisu tähän täytyy olla. Neljän eri kehitysversion jälkeen Säppi on nyt valmis ja sille myönnettiin elokuussa patentti, Joel Linna kertoo taustoja.


Säppi-turvalukitsin estää oven avaamisen, vaikka avaajalla olisi avain käytössään.

Matka toimivaan tuotteeseen sisälsi paljon tuotekehittelyä ja armotonta pohdintaa oppilaitosturvallisuuden hyväksi. 

– Säppi on ollut meille sydämen asia jo pelkästään siitä syystä, että tiedämme mitä uhkia opetushenkilöstö ja oppilaat voivat kohdata, ja toisaalta, kuinka haavoittuvassa asemassa he voivat olla. Lisäksi me rehtorit toimimme oppilaitostemme turvallisuusjohtajina, joten jos tämä konsepti auttaa ketään kollegaamme, niin olemme jo onnistuneet, Linna jatkaa.

Säppi laajeni Turvakaapiksi – kaikki tarvittava tutussa paikassa

Säpin kehitystyö ei jäänyt siihen, että luokkahuoneen tai toimiston oven saa varmasti lukittua. Seuraava askel olikin Turvakaappi-konseptin kehittäminen, joka on myös varsin nerokas idea kaikessa yksinkertaisuudessaan.

– Pelkkä oven lukitseminen vie turvallisuuskulttuuria vain pienesti eteenpäin. Kyse on kuitenkin kokonaisuudesta, ekosysteemistä, joten veimme konseptin vielä pidemmälle. Turvakaappi on mainio apuväline esimerkiksi oppilaitosten kokonaisvaltaisen turvallisuuden hallintaan. Se sisältää Säpin, mutta myös paljon muuta, kuten hätätilanneohjeita ja poistumiskartan, ryhmänjohtajan evakuointiliivin tilatunnuksella sekä ensiaputarvikkeita. Toisin sanoen kaapista löytyy kaikki tarpeellinen hädän hetkellä ja nopeasti myös silloin, kun töissä on sijainen, Linna kertoo.


Turvakaappi on turvallisuusajatteluun ohjaava kaluste. Kaappiin on koottu kaikki tilakohtaiseen varautumiseen ja turvallisuuteen liittyvä olennainen välineistö. Kuva: Säppi.

Turvakaappi on saanut yhdistettyä myös eri viranomaistahot, joilta saatu palaute on ollut positiivista.

– Sitä on ihmetelty isollakin joukolla, että eikö tällaista oikeasti ole kukaan aikaisemmin keksinyt. Nyt meillä konsepti, jonka kaikki tietävät ja joka tulee viemään turvallisuuskulttuuria oppilaitoksissa merkittävästi eteenpäin, Linna toteaa.

Ekosysteemi yhdistää Turvakaapin, reaaliaikaisen mobiiliviestinnän ja turvallisuuskoulutukset

Säppi ja Turvakaappi vievät eittämättä oppilaitosturvallisuutta oikeaan suuntaan. Rehtorina Linna kuitenkin tietää, että paljon enemmänkin on tehtävissä. 

Oppilaitosten lisäksi turvallisuuden ekosysteemi toimii myös muissa julkisissa tiloissa ja yrityksissä.

– Mikään yksittäinen tekijä tai väline ei itsestään ratkaise täysin niistä turvallisuushaasteita, joita toimitiloissa täytyy ottaa huomioon. Tähän olemmekin kehittäneet vision kokonaisvaltaisesta turvallisuuden ekosysteemistä, joka lisää turvallisuutta monella eri osa-alueella, Linna kertoo.

– Yksi on tietysti Turvakaappi ja sen sisältämät välineet sekä tarvikkeet. Toiseksi sitten tulee erittäin tärkeä tekijä eli kuinka viestintä- ja hälytystoiminnot hoidetaan niin sisäisesti kuin vaikkapa viranomaisten suuntaan. Tässä Secapp toimii täydellisesti ja järjestelmä onkin jo laajasti eri alojen organisaatioiden käytössä. Kolmanneksi tarvitaan kouluttautumista ja harjoittelua, jolloin toisaalta varautumisvalmius saadaan korkealle tasolle ja toisaalta myös välineiden sekä viestinnän käyttö on tuttua, Linna kuvailee visiotaan.

Oppilaitosmaailman hallinnointimallit saattavat olla varsin mutkikkaita, mikä asettaa haasteita muun muassa viestinnälle. Secappilla voidaan kuitenkin tavoittaa kaikki käyttäjät organisaatiosta riippumatta.

– On esimerkiksi tilanteita, joissa päiväkotikoulu on samassa rakennuksessa, mutta niin päiväkoti kuin koulu kuuluvat eri hallintokuntiin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että välttämättä minkäänlaista yhteistä teknistä alustaa viestintään ei ole olemassa. Toisin sanoen millään omalla järjestelmällä ei saada viestiä vaikkapa hätätilanteessa kaikille samassa rakennuksessa oleville. Secapp ratkaisee tämän ongelman – jopa yhdellä napin painalluksella voidaan vain sekunneissa tavoittaa sekä päiväkodin että koulun henkilökunta. Hätätilanteissa aikaa ei ole hukattavaksi, Linna toteaa.

Secappin toimitusjohtajan Kari Ahon mukaan Secapp-järjestelmän käyttöönotto ei vaadi asiakkailta minimissään muuta kuin hankintapäätöksen ja sopimuksen käyttöönotosta.

Järjestelmää voidaan käyttää suoraan asiakkaan olemassa olevilla laitteilla – niin vanhoilla kuin moderneillakin. Secapp integroituu tarvittaessa myös osaksi asiakkaan avainjärjestelmiä.

– Secappin SaaS-palveluna tuottama viestintä- ja hälytysratkaisu edesauttaa oppilaitosten arjen turvallisuutta ja valmiutta reagoida erilaisiin poikkeama-, henkilöturva- ja kriisitilanteisiin, Aho kuvailee.

Secapp on saanut kunniamaininnan kansallisen turvallisuuden edistämisestä oppilaitosturvallisuuden edistämisen takia (Finnish Security Awards).

Pilotit pyörivät jo – huima valtakunnallinen potentiaali

Säppi ja Turvakaappi turvaavat koulutyötä jo useammassa oppilaitoksessa. Säpin pilotointi on käynnissä Laukaan ja Uuraisten kouluissa. Turvakaapin osalta puolestaan Vesangassa ja Multialla.

Kahden pilotin jälkeen on myös panostettu entistä enemmän markkinointiin ja Tampereelle uuteen Olkahisen kouluun on niin ikään nyt asennettu ensimmäiset kaapit.

– Säppi ja Turvakaappi sopivat mainiosti jo olemassa oleviin oppilaitoksiin, mutta pyrimme olemaan mukana varsinkin uusissa, rakennushankevaiheissa olevissa koulukeskuksissa. Silloin nämä turvallisuusasiat voidaan ottaa heti alusta alkaen huomioon jo arkkitehdin pöydällä. Tällä hetkellä hankkeita saatetaan hyväksyä, rakentaa ja luovuttaa käyttöön ilman, että näitä asioita on kovin syvällisesti pohdittua. Mikäli koko ekosysteemi olisi selvillä jo alusta asti, toisi se aivan merkittävän turvallisuustyökalun loppukäyttäjille. Samalla pystymme tarjoamaan tästä kilpailuedun rakennuttajille, sillä meidän palvelu on mietitty täysin loppuun asti, Linna sanoo.

Video: Turvakaapin ja Säpin esittely


Faktat

Säppi Oy

 • Toimitilaturvallisuuden asiantuntijayritys
 • Kehittänyt Säppi-turvalukitsimen ja Turvakaappi-konseptin
 • Perustajat ja pääosakkaat: rehtorit Joel Linna ja Juhana Autio
 • Vähemmistöosakkaana kokenut päiväkotiyrittäjä Janne Jukarainen
 • Tutustu tarkemmin: sappi.fi

Secapp Oy

 • Suunnittelee, tuottaa ja kehittää Secapp-nimistä, tietoturvallista sovellusta monipuoliseen organisaatio- ja kriisiviestintäkäyttöön.
 • Sovelluksen pääominaisuudet ovat tärkeiden henkilöiden hälyttäminen monikanavaisesti, tietoturvallinen pikaviestintä sekä kriittisten tietojen dokumentointi ja raportointi.
 • Toimii Suomessa valtakunnallisesti sekä lisäksi muun muassa Pohjoismaissa, Virossa, Lähi-Idässä, Espanjassa ja Japanissa.
 • Secappia käyttää tällä hetkellä yli 100 000 ammattihenkilöä yli 600 organisaatiossa, joihin kuuluu viranomaisia, oppilaitoksia, julkishallintoa ja yrityksiä.

“Koulun alueella on tunkeilija, suojautukaa luokkaan”. Lauseet, joita kukaan ei halua kuulla, mutta joihin on varauduttava. Oppilaitosturvallisuudessa ollaan Suomessa ottamassa merkittäviä askeleita eteenpäin yksinkertaisella, mutta sitäkin nerokkaammalla keksinnöllä: Turvakaapilla. Kun pakettiin lisätään vielä Secappin viestintäominaisuudet sekä laadukas poikkeustilanneharjoittelu, on ekosysteemi kenties ainoaa laatuaan koko maailmassa.

Mennäänpä hieman ajassa taaksepäin, vuoteen 2018. Tuolloin jyväskyläläiset rehtorit Joel Linna ja Juhana Autio ideoivat koulujen oviin tarkoitetun turvalukitsemisvälineen, Säpin.

Säppi toimii loistavasti yksinkertaisessa tehtävässään: oven kahvaa ei voi kääntää, kun se on asetettu paikoilleen. Väline estää oven avaamisen myös avaimella. Tällä on haluttu lisätä suojautumiskykyä tilanteissa, joissa koulun ulkopuolinen henkilö olisi saanut avaimen käyttöönsä ja muodostaisi turvallisuusuhan.

– Jäin opintovapaalle ja jo ensimmäisenä päivänä istuin tuijottamassa terassilla ovenkahvaa samalla miettien, että joku ratkaisu tähän täytyy olla. Neljän eri kehitysversion jälkeen Säppi on nyt valmis ja sille myönnettiin elokuussa patentti, Joel Linna kertoo taustoja.


Säppi-turvalukitsin estää oven avaamisen, vaikka avaajalla olisi avain käytössään.

Matka toimivaan tuotteeseen sisälsi paljon tuotekehittelyä ja armotonta pohdintaa oppilaitosturvallisuuden hyväksi. 

– Säppi on ollut meille sydämen asia jo pelkästään siitä syystä, että tiedämme mitä uhkia opetushenkilöstö ja oppilaat voivat kohdata, ja toisaalta, kuinka haavoittuvassa asemassa he voivat olla. Lisäksi me rehtorit toimimme oppilaitostemme turvallisuusjohtajina, joten jos tämä konsepti auttaa ketään kollegaamme, niin olemme jo onnistuneet, Linna jatkaa.

Säppi laajeni Turvakaapiksi – kaikki tarvittava tutussa paikassa

Säpin kehitystyö ei jäänyt siihen, että luokkahuoneen tai toimiston oven saa varmasti lukittua. Seuraava askel olikin Turvakaappi-konseptin kehittäminen, joka on myös varsin nerokas idea kaikessa yksinkertaisuudessaan.

– Pelkkä oven lukitseminen vie turvallisuuskulttuuria vain pienesti eteenpäin. Kyse on kuitenkin kokonaisuudesta, ekosysteemistä, joten veimme konseptin vielä pidemmälle. Turvakaappi on mainio apuväline esimerkiksi oppilaitosten kokonaisvaltaisen turvallisuuden hallintaan. Se sisältää Säpin, mutta myös paljon muuta, kuten hätätilanneohjeita ja poistumiskartan, ryhmänjohtajan evakuointiliivin tilatunnuksella sekä ensiaputarvikkeita. Toisin sanoen kaapista löytyy kaikki tarpeellinen hädän hetkellä ja nopeasti myös silloin, kun töissä on sijainen, Linna kertoo.


Turvakaappi on turvallisuusajatteluun ohjaava kaluste. Kaappiin on koottu kaikki tilakohtaiseen varautumiseen ja turvallisuuteen liittyvä olennainen välineistö. Kuva: Säppi.

Turvakaappi on saanut yhdistettyä myös eri viranomaistahot, joilta saatu palaute on ollut positiivista.

– Sitä on ihmetelty isollakin joukolla, että eikö tällaista oikeasti ole kukaan aikaisemmin keksinyt. Nyt meillä konsepti, jonka kaikki tietävät ja joka tulee viemään turvallisuuskulttuuria oppilaitoksissa merkittävästi eteenpäin, Linna toteaa.

Ekosysteemi yhdistää Turvakaapin, reaaliaikaisen mobiiliviestinnän ja turvallisuuskoulutukset

Säppi ja Turvakaappi vievät eittämättä oppilaitosturvallisuutta oikeaan suuntaan. Rehtorina Linna kuitenkin tietää, että paljon enemmänkin on tehtävissä. 

Oppilaitosten lisäksi turvallisuuden ekosysteemi toimii myös muissa julkisissa tiloissa ja yrityksissä.

– Mikään yksittäinen tekijä tai väline ei itsestään ratkaise täysin niistä turvallisuushaasteita, joita toimitiloissa täytyy ottaa huomioon. Tähän olemmekin kehittäneet vision kokonaisvaltaisesta turvallisuuden ekosysteemistä, joka lisää turvallisuutta monella eri osa-alueella, Linna kertoo.

– Yksi on tietysti Turvakaappi ja sen sisältämät välineet sekä tarvikkeet. Toiseksi sitten tulee erittäin tärkeä tekijä eli kuinka viestintä- ja hälytystoiminnot hoidetaan niin sisäisesti kuin vaikkapa viranomaisten suuntaan. Tässä Secapp toimii täydellisesti ja järjestelmä onkin jo laajasti eri alojen organisaatioiden käytössä. Kolmanneksi tarvitaan kouluttautumista ja harjoittelua, jolloin toisaalta varautumisvalmius saadaan korkealle tasolle ja toisaalta myös välineiden sekä viestinnän käyttö on tuttua, Linna kuvailee visiotaan.

Oppilaitosmaailman hallinnointimallit saattavat olla varsin mutkikkaita, mikä asettaa haasteita muun muassa viestinnälle. Secappilla voidaan kuitenkin tavoittaa kaikki käyttäjät organisaatiosta riippumatta.

– On esimerkiksi tilanteita, joissa päiväkotikoulu on samassa rakennuksessa, mutta niin päiväkoti kuin koulu kuuluvat eri hallintokuntiin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että välttämättä minkäänlaista yhteistä teknistä alustaa viestintään ei ole olemassa. Toisin sanoen millään omalla järjestelmällä ei saada viestiä vaikkapa hätätilanteessa kaikille samassa rakennuksessa oleville. Secapp ratkaisee tämän ongelman – jopa yhdellä napin painalluksella voidaan vain sekunneissa tavoittaa sekä päiväkodin että koulun henkilökunta. Hätätilanteissa aikaa ei ole hukattavaksi, Linna toteaa.

Secappin toimitusjohtajan Kari Ahon mukaan Secapp-järjestelmän käyttöönotto ei vaadi asiakkailta minimissään muuta kuin hankintapäätöksen ja sopimuksen käyttöönotosta.

Järjestelmää voidaan käyttää suoraan asiakkaan olemassa olevilla laitteilla – niin vanhoilla kuin moderneillakin. Secapp integroituu tarvittaessa myös osaksi asiakkaan avainjärjestelmiä.

– Secappin SaaS-palveluna tuottama viestintä- ja hälytysratkaisu edesauttaa oppilaitosten arjen turvallisuutta ja valmiutta reagoida erilaisiin poikkeama-, henkilöturva- ja kriisitilanteisiin, Aho kuvailee.

Secapp on saanut kunniamaininnan kansallisen turvallisuuden edistämisestä oppilaitosturvallisuuden edistämisen takia (Finnish Security Awards).

Pilotit pyörivät jo – huima valtakunnallinen potentiaali

Säppi ja Turvakaappi turvaavat koulutyötä jo useammassa oppilaitoksessa. Säpin pilotointi on käynnissä Laukaan ja Uuraisten kouluissa. Turvakaapin osalta puolestaan Vesangassa ja Multialla.

Kahden pilotin jälkeen on myös panostettu entistä enemmän markkinointiin ja Tampereelle uuteen Olkahisen kouluun on niin ikään nyt asennettu ensimmäiset kaapit.

– Säppi ja Turvakaappi sopivat mainiosti jo olemassa oleviin oppilaitoksiin, mutta pyrimme olemaan mukana varsinkin uusissa, rakennushankevaiheissa olevissa koulukeskuksissa. Silloin nämä turvallisuusasiat voidaan ottaa heti alusta alkaen huomioon jo arkkitehdin pöydällä. Tällä hetkellä hankkeita saatetaan hyväksyä, rakentaa ja luovuttaa käyttöön ilman, että näitä asioita on kovin syvällisesti pohdittua. Mikäli koko ekosysteemi olisi selvillä jo alusta asti, toisi se aivan merkittävän turvallisuustyökalun loppukäyttäjille. Samalla pystymme tarjoamaan tästä kilpailuedun rakennuttajille, sillä meidän palvelu on mietitty täysin loppuun asti, Linna sanoo.

Video: Turvakaapin ja Säpin esittely


Faktat

Säppi Oy

 • Toimitilaturvallisuuden asiantuntijayritys
 • Kehittänyt Säppi-turvalukitsimen ja Turvakaappi-konseptin
 • Perustajat ja pääosakkaat: rehtorit Joel Linna ja Juhana Autio
 • Vähemmistöosakkaana kokenut päiväkotiyrittäjä Janne Jukarainen
 • Tutustu tarkemmin: sappi.fi

Secapp Oy

 • Suunnittelee, tuottaa ja kehittää Secapp-nimistä, tietoturvallista sovellusta monipuoliseen organisaatio- ja kriisiviestintäkäyttöön.
 • Sovelluksen pääominaisuudet ovat tärkeiden henkilöiden hälyttäminen monikanavaisesti, tietoturvallinen pikaviestintä sekä kriittisten tietojen dokumentointi ja raportointi.
 • Toimii Suomessa valtakunnallisesti sekä lisäksi muun muassa Pohjoismaissa, Virossa, Lähi-Idässä, Espanjassa ja Japanissa.
 • Secappia käyttää tällä hetkellä yli 100 000 ammattihenkilöä yli 600 organisaatiossa, joihin kuuluu viranomaisia, oppilaitoksia, julkishallintoa ja yrityksiä.