KRIITTISEEN VIESTINTÄÄN

Secapp on palkittu ammattikäyttöön kehitetty hälytys-, tiedotus- ja työhönkutsujärjestelmä, josta löytyy kattavat pikaviestintäominaisuudet. Secappilla voit lisäksi allokoida tehtäviä, täyttää lomakkeita sekä hallita kriittistä infraa ja laitetiloja, jolloin toimintaasi liittyvä olennainen tieto on kootusti yhdessä paikassa. Secappia voit käyttää millä tahansa kaupallisella tai viranomaislaitteella (VIRVE).

Secappia käytetään erityisesti kriisi-, henkilöturvallisuus-, häiriö-, ja poikkeustilanteisiin liittyvään varautumiseen, reagointiin ja toipumiseen. Näitä ovat esimerkiksi palokuntien hälyttämistoiminta, sairaaloiden henkilökunnan töihinkutsut ja suuronnettomuudet sekä eri organisaatioiden häiriötiedottaminen, henkilöturvallisuuden varmistaminen sekä operatiivisen toiminnan ohjaaminen.

Secapp on suomalainen ohjelmistopalvelu, jonka avulla voit reagoida haastaviinkin tilanteisiin sekunneissa! Secappin saat käyttöösi vaikka saman päivän aikana. Miten voisimme auttaa sinua?

OTA YHTEYTTÄ JO TÄNÄÄN

 

 

Secapp toimii useilla eri alustoilla ja laitteilla

Secapp Tunnusluvut

328 000+
Lähetettyä hälytystä kuukausittain

52 000+
Käyttäjää

57 000+
Dokumentoitua kohde-/laitetilaa

 

HÄLYTYS- JA VIESTINTÄTOIMINNOT

Viestintätoiminnallisuuksissa on kiinnitetty erityistä huomiota viestien luotettavaan perillemenoon, tietoturvaan ja siihen, että kriittinen tieto saadaan lähetettyä ja kohdennettua sekunneissa juuri oikeille henkilöille – oli henkilöitä sitten yksi tai tuhansia. Viestit voidaan kohdentaa henkilöille osaamisten, käytettävyystiedon, ryhmien tai sijaintitiedon perusteella.

Henkilöiden tavoittaminen ja tilanteeseen reagointi voidaan varmistaa esimerkiksi ohittamalla puhelinten äänettömyysasetukset ja hyödyntämällä eri viestintäkanavia. Tilanteesta riippuen viesti voidaan toimittaa sovellukseen (Android, Windows Phone, iOS, Win10), tekstiviestillä, robottipuheluna, sähköpostina tai viranomaisverkon TETRA/VIRVE-laitteisiin – kaikki keskitetysti Secappista, vain yhtä nappia painamalla. Hälytetyt henkilöt näkevät reaaliajassa ketkä pääsevät mukaan hälytystilanteeseen ja millä osaamisella. Secapp tukee myös täysin automaattisia hälytyksiä ja viestintää, jotka ovat käynnistettävissä myös toisesta järjestelmästä tulevan tiedon perusteella.

Secappin salattu pikaviestintä (chat) mahdollistaa turvallisen tavan keskustella ja jakaa sisältöä, kuten kuvia, videoita ja tiedostoja kahdenvälisissä-, aihe-, tilannekohtaisissa tai ryhmäkeskusteluissa. Secapp chat toimii niin mobiilisovelluksilla kuin selaimellakin, joten käyttö on hyvin helppoa. Kaikki tiedot pysyvät Suomen sisällä korkean turvallisuuden palvelintiloissa (korotettu VAHTI-luokitus), mikä tekee Secappista yrityskäyttöön soveltuvan ratkaisun, toisin kuin esimerkiksi kuluttajakäyttöön suunnatut pikaviestintäsovellukset

KYSY ESITTELYÄ

TEHTÄVÄLISTAT JA KRIITTISEN INFRAN OPEROINTI

Secapp mahdollistaa myös tietojen sähköisen dokumentoinnin ja liitetiedostojen hallinnan. Voit viedä web- ja mobiilikäyttöön haluamasi tehtävä- ja tarkastuslistat (päivittäiset tarkastukset, asennukset, huollot, toimintaohjeet) kuin myös infraan, toimipisteisiin ja assetteihin liittyvät tiedot (esim. laitekortit ja kohdetiedot). Tehtävä-/tarkastuslistoilla voidaan varmistaa, että kukin henkilö voi seurata tarkasti, mitä hänen tulee tehdä ja raportoida, ja nähdä mitä muut ovat jo tehneet. Secappin kohteiden hallinnalla puolestaan voi ylläpitää eri kohteiden, laitetilojen ja laitteiden tietoja. Secapp mukautuu helposti eri toimialojen vaatimuksiin ja käytänteisiin – näin ollen voit kattaa niin päivittäiset rutiinitehtävät kuin poikkeustilanteiden raportoinnin.

Laajamittaista hallintaa varten järjestelmässä on toiminnot myös projekteille, hinnastoille, tilauksille ja laskutukselle. Näin ollen saat käyttöösi kokonaisvaltaiset työkalut reaaliaikaisen johtamiseen, laadunvarmistukseen ja tarvittava dokumentaatio on helposti löydettävissä ja jaettavissa turvallisesti henkilöstösi ja sidosryhmiesi kesken.

 

OTA YHTEYTTÄ JA TUTUSTU TARKEMMIN

HENKILÖTURVA JA MOBIILIPAINIKKEET

Secapp sisältää hyödyllisiä ominaisuuksia myös henkilöturvallisuuden varmistamiseen.

Mobiilipainikkeilla tai yhdistämällä Secapp fyysisiin turvapainikkeisiin voidaan lähettää viestejä ja hälytyksiä yhdellä painalluksella. Painikkeisiin voidaan liittää esimerkiksi hätäkutsu tai poikkeamahavainnon raportointi. 

Kuolleen miehen kytkin ja liikkumattomuushälytys antavat yksin työskenteleville turvaa hälyttämällä apua, jos kytkintä ei nollata määräajassa tai mikäli käyttäjän puhelin on ollut liikkumatta määräajan. Näin apu saadaan paikalle, vaikka käyttäjä itse ei kykenisi hälyttämään apua.

Sekä painikkeilla että kuolleen miehen kytkimellä tehtyihin hälytyksiin sisältyy sijaintitieto, jolloin apu saadaan helposti ja nopeasti ohjattua oikeaan paikkaan.

KYSY LISÄÄ

KÄYTTÖKOHTEET

Secappilla voidaan hoitaa sekunneissa niin kriisi- ja poikkeustilanteisiin liittyvä hälyttäminen (esim. suuronnettomuudet, turvallisuusuhat, infrahäiriöt) kuin arkipäiväisen toiminnan ohjaus ja päätöksenteko. Secappia käyttävät esimerkiksi pelastuviranomaiset sopimuspalokuntien hälyttämistoiminnassa, sairaalat henkilökunnan töihinkutsupuolella ja potilasviestinnässä sekä yksityiset organisaatiot tehtävien raportoinnissa, häiriötiedottamisessa, turvallisuuden varmistamisessa, kriittisen infrastruktuurin ja laitteiden dokumentoinnissa sekä operatiivisen toiminnan ohjaamisessa.

 

Arkipäiväinen käyttö

 • Henkilö- ja töihinkutsut, esimerkiksi sijaisen hälyttäminen yllättävän poissaolon tai ruuhkatilanteen takia
 • Ryhmien koollekutsut ja hälyttäminen
 • Organisaation sisäinen pikaviestintä (chat) ja tiedottaminen, esimerkiksi kuluttajakäyttöön tarkoitettujen sovellusten korvaajana (mm. whatsapp)
 • Asiakasviestintä sekä muiden sidosryhmien joukkoviestintä ja tiedottaminen
 • Operatiivinen toiminnanohjaus, esimerkiksi toistuvien tehtävien ja tarkastusten koordinointi (mm. asennukset, huollot, lopputarkastukset, laatutarkastukset)
 • Kiinteistöjen, laitetilojen ja assettien tietojen dokumentointi
 • Kustannusten hallinta (CAPEX- ja OPEX), esimerkiksi työ- ja materiaalitilaukset, kustannusvarukset ja operatiivisten kustannusten seuranta.
 • Monitoimijaympäristön hallinta esimerkiksi jakamalla turvallisesti tarvittavat tiedot eri toimjoiden kesken ja dokumentoimalla tarvittavia tietoja
 • Turvallisuustarkastukset esimerkiksi työmaalla tai toimipisteessä

 

Poikkeustilanne-, häiriö- ja turvallisuuskäyttö

 • Varautuminen poikkeustilanteisiin muokattavien hälytys- ja toimintaohjepohjien sekä yhteystietojen, osaamisten, käytettävyys- ja sijaintitiedon hallinnan avulla.
 • Henkilöstön ja sidosryhmien varoittaminen, informointi ja kriisiviestintä eri poikkeustilanteissa, esimerkiksi tulipalot, kemikaalivuodot, terrorismi, poikkeavat sääilmiöt (myrskyt, maanjäristykset, tulvat), vedenmyrkytykset, jakeluongelmat, sähköhäiriöt tai tietoliikenne/-järjestelmäongelmat.
 • Automatisoitu tai manuaalinen häiriöviestintä sidosryhmille, jotta heillä on  koko ajan viimeisin tieto häiriötilanteen etenemisestä.
 • Operatiivisen henkilöstön hälyttäminen ja johdon tehtävien/päätösten koordinointi esimerkiksi mainekriisien minimoimiseksi sekä tilanteen palauttamiseksi normaalitilaan.
 • Tehtävä- ja tarkastuslistatoiminnot poikkeustilanteiden tehtävien koordinointiin ja raportointiin.
 • Yksintyöskenteleville henkilöturvallisuustoiminteet mm. sijainnin seurannan, kuolleenmiehenkytkimen, liikkumattomuuden tunnistamisen ja mobiilisovellushälytyspainikkeiden ja fyysisten hälytysnappien avulla.
 • Tapaturma- ja läheltä piti -ilmoitusten tekeminen muutamalla napin painalluksella.
 • Automaattihälytykset valvontajärjestelmien tiedon perusteella.

KYSY KOEKÄYTTÖÄ

Asiakkaita, kumppaneita ja palkintojamme

Secappia käyttävät lähes kaikki Suomen sairaanhoitopiirit, pelastuslaitoksia, öljy-, lääke-, elintarvike-, kemian- ja kaivosteollisuuden toimijoita, vapaaehtoisorganisaatioita, mediayhtiöitä, oppilaitoksia, kaupunkeja ja kuntia. Secapp on saanut erityismaininnan EU:n komissiolta maailmaa muuttavasta ratkaisusta, palkittu TOP3:n joukkoon Suomen kansallista turvallisuutta edistäneestä toiminnasta, voittanut Kauppakamarin kyberturvallisuuspalkinnon sekä valittu osaksi Airbussin viranomaisviestintäkumppaneita.