Published On: 04.02.2022Last Updated: 12.10.2022Categories: Uutiset

Yli 7 miljoonaa Secapp-hälytystä maailmanlaajuisesti vuonna 2021

 

Vuonna 2021 Secapp auttoi monenlaisissa viestintä- ja kriisitilanteissa muun muassa Suomessa, Virossa kuin Lähi-idässäkin oli kyse sitten Kalajoen metsäpaloja vastaan taisteleminen tai sairaaloiden yksiköiden päivittäinen toiminta. Secapp jalkautui arjen turvallisuuden takaamiseen myös entistä vahvemmin yksityisellä sektorilla muun muassa kansainvälisissä kauppakeskuksissa, satamissa, tuotantolaitoksissa ja turvallisuusalan toimijoiden käytössä, muutamia esimerkkejä mainitaksemme. Secappin voi hyvällä syyllä sanoa olleen pelastamassa ihmishenkiä maailmanlaajuisesti, mistä osoituksena ovat yli 7 miljoonaa Secapp-hälytystä viime vuonna.

Secapp tuottaa ja kehittää tietoturvallista sovellusta monipuoliseen organisaatio- ja kriisiviestintäkäyttöön. Sovelluksen pääominaisuudet ovat kriisin johtamisessa ja ratkaisemisessa tärkeiden ammattihenkilöiden ja yksiköiden hälyttäminen monikanavaisesti, tietoturvallinen pikaviestintä sekä kriittisten tietojen dokumentointi ja raportointi. Secappin hälytyksillä tieto vaikkapa suuronnettomuudesta tai uhkatilanteesta saadaan oikeille tahoille nopeasti ja toimintavarmasti niin, että tieto huomataan ja siihen voidaan reagoida sekunneissa. Sovellus selkeyttää ja nopeuttaa viestintää, säästää aikaa, resursseja ja viime kädessä ihmishenkiä. 

 

Secappin tärkeä työ turvallisemman maailman eteen korostui entisestään vuonna 2021. Jotta merkityksellinen työ ihmishenkien turvaamiseksi ja pelastamiseksi jatkuisi ja voisimme auttaa entistä laajempaa asiakaskuntaa, Secapp rekrytoi 15 uutta työntekijää kasvattaen kokonaismäärän 43 henkilöön. Palvelun käyttö on laajentunut uusiin maihin, missä se on luotettavana työkaluna apuna monen eri alan ammattilaisen työssä. Yhteistyökumppanimme edustavat maailmanlaajuisesti Secappia tänä päivänä yhteensä 12 eri maassa ja jalkauttavat sitä yhä laajempaan käyttöön asiakkaiden avuksi.

 

”Korona-epidemiasta huolimatta yritys ja sen toiminta kehittyi, kasvoi ja uudistui. Erityiskiitos tästä kuuluu työntekijöillemme, jotka poikkeusoloissakin ovat suhtautuneet työhönsä, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneidemme tarpeisiin, pandemiaan, itsensä ja kollegoidensa terveysturvallisuuteen vastuullisesti”, Secappin toimitusjohtaja Kari Aho kiittää henkilöstöään.

Arvostettuja kumppaneita ja kunnianosoituksia

Secapp sai viime vuonna kumppanikseen Pohjoismaiden suurimman ja vakavaraisimman pankin, kun Nordea myönsi sille 750 000 euron kasvurahoituksen. Rahoituksen myöntämisen tärkeimmät kriteerit ovat kunnossa oleva kassavirta ja liiketoiminta. 

”Nämä kriteerit olemme täyttäneet. Rahoituksen turvin pystymme rekrytoimaan Suomessa lisää työntekijöitä ja laajentamaan kumppaniverkostoamme”, kommentoi Aho. ”Se auttaa rakentamaan tietä vahvemmin kansainvälisyyteen ja turvaamaan tulevaisuutta pyrkiessämme tekemään maailmasta turvallisemman”, Aho lisää.

Toinen uusi tärkeä kumppani on pääomasijoitusrahasto Midinvest Oy, joka omistusjärjestelyn jälkeen omistaa Secappista noin 10 %. Midinvest tuo vahvaa osaamista ja kokemusta rahoitus- ja talouspuolelle kansainvälisessä SaaS-liiketoiminnassa. ”Mukana matkassamme on nyt vahva tiimipelaaja, jonka kanssa yhteistyö on alusta asti ollut saumatonta”, Aho toteaa.

Kesän kynnyksellä koko Secappin henkilöstö iloitsi yritykselle myönnetystä Maineteko maailmalla -palkinnosta. Se on Keski-Suomen kauppakamarin vuosittain jakama palkinto keskisuomalaiselle yritykselle, joka on kasvanut menestyksekkäästi ja vienyt toiminnallaan paikallista osaamista maailmalle. ”Vuonna 2021 palkinto luovutettiin Secappille, mistä kunnianosoituksesta olemme todella ylpeitä. Palkinto on iso kiitos hyvin tehdystä työstämme”, toimitusjohtaja Aho kertoo ylpeyttä äänessään.

Kasvu näkyy luvuissa

Aktiivinen myyntityö ja Secappin tarpeellisuus poikkeusoloissa näkyi uusina asiakkaina, joka lupaa hyvää pohjaa myös vuoden 2022 tekemiselle.  ”Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 2,62 miljoonan euron tasolla siinä missä 2020 se oli 2 miljoonaa euroa. Vahvan kasvun moottoreina toimi myös kansainvälisen liiketoiminnan laajentuminen niin, että toimimme nyt jo 12 maassa”, Aho summaa viime vuotta. Samaan kasvutarinaan kuuluu myös toimipisteen avaaminen Ruotsissa Solna Business Parkissa.

”Vuoden 2021 aikana palkkasimme 15 uutta työntekijää ja meitä secappilaisia on nyt 43 henkeä tekemässä ja kehittämässä tärkeää työkalua. Myös uusia työtehtäviä syntyi, joista tärkeimpinä Customer Success-tiimin vahvistaminen ja Partnership-tiimin perustaminen. Customer Success -tiimi vie läpi käyttöönottovaiheen koulutuksineen asiakkaan kanssa, tarjoaa tarvittaessa asiakastukea ja aktivoi palvelun käyttöön. Partnership-tiimin tehtävä on vahvistaa yhteistyötä nykyisten kumppaneidemme kanssa ja solmia uusia kumppanuuksia kansainvälisillä markkinoilla. Tämä kaikki edesauttaa maailman saamista entistä turvallisemmaksi”, Aho kertoo.

Secapp kiinnostaa yhä enemmän kansainvälisillä markkinoilla

Korona-tilanteen helpottaessa hetkeksi, maailma avautui varovasti ja pitkästä aikaa oli mahdollisuus osallistua muutamiin kansainvälisiin messuihin ja tapahtumiin paikan päällä.

”Tärkein tapahtuma oli marraskuun alussa Madridissa pidetyt Critical Communications World 2021 -messut, jossa pandemiasta huolimatta oli runsaasti osallistujia. Tapahtuma oli järjestetty  terveysturvallisuus etusijalla, joten messuista asiakaskohtaamisineen ja verkostoitumisineen jäi hyvä kokemus”, kertaa Aho. ”Secapp herätti paljon mielenkiintoa ja saimme uusia avauksia useampaan maahan. Meillä on tällä hetkellä 29 yhteistyökumppania viemässä Secappia laajempaan käyttöön asiakkaiden avuksi, mutta kumppaniverkostomme laajentaminen jatkuu kohti 100 valikoidun partnerin verkostoa”, Aho lisää.

Luotettava tietoturva osana Secappin arkea

Yrityksen kasvu on ollut merkittävää, mutta palvelu ja sen laatu tulevat pysymään jatkossakin korkealla tasolla. Sen suhteen Secapp ei tee kompromisseja. 

”Tiedonhallinta on olennainen osa toimintaamme. Asiakkaamme asettavat vaatimuksia toiminnallemme ja heidän tietojensa suojaamiseen. Viime vuonna kävimme läpi onnistuneesti ISO27001-auditointiprosessin, minkä lopputulemana Secappille on haettu ISO27001 -sertifikaattia, jonka odotamme saavamme alkuvuodesta 2022. Haluamme sertifikaatilla osoittaa, että johdamme systemaattisesti toimintaamme ja asiakkaidemme tietojen turvaamista pitääksemme ne hyvin suojattuina ja noudattaen sovellettavaa lainsäädäntöä”, toteaa Aho.

Henkilöstöanti sitouttaa ja kannustaa

Joulukuun loppua kohden korona-tilanteen huonontuessa Secappissakin palattiin takaisin etätyömalliin. Viime vuonna hyväksi havaittuja etätyökäytänteitä on jatkettu, vaikka se tarkoitaakin kasvokkaisten tapaamisten ja kontaktien pysymistä minimissään. Secappin yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta ihmisten välillä ylläpidetään esimerkiksi vapaamuotoisilla virtuaalisilla kahvitauoilla, joihin uudenkin työntekijän on helppo tulla mukaan ja tutustua yrityskulttuuriin ja ihmisiin, jotka sitä rakentavat. Ahkerassa käytössä on myös ns. olohuonechat ja teknologia mahdollistaa myös firman yhteiset etäjuhlat ohjelmanumeroineen.

”Henkilöstö on meidänkin tärkein voimavaramme ja osaavien työntekijöiden säilyminen ja motivoiminen tärkeää, painottaa Aho. Vuonna 2021 avasimme henkilöstöllemme oman osakeohjelman, jolla tarjosimme työntekijöillemme mahdollisuuden hankkia osakeomistus Secapp Oy:ssä ja liittyä näin vahvemmin osaksi Secappia ja secappilaisuutta. Omistamalla osan yritystä henkilöstö tietää tekevänsä töitä myös itselleen ja pääsee näkemään tuloksia Secappin edistymisestä tulevaisuudessa”, Aho korostaa.

Asiakasvaihtuvuus säilyy nollassa myös vuonna 2022

Secappin tavoite on tukea asiakkaita heidän omassa työssään ja ympäristössään niin, että asiakkuus säilyy ja syvenee, asiakastyytyväisyys on paras mahdollinen ja Secappin käyttöä saadaan mahdollisuuksien mukaan laajennettua. Secappin asiakasvaihtuvuus on kaikkein yli kymmenen toimintavuoden aikana ollut lähes nolla prosenttia. Se on selkeä osoitus asiakaspalvelumme hyvästä laadusta ja siihen panostamisesta sekä asiakastyytyväisyydestä. 

”Pyrimme avaamaan liiketoimintaamme uusiin maihin ja vahvistamaan toimintaamme niissä maissa, joissa meillä on jo toimintaa. Tässä onnistumme hyvien jälleenmyyjien ja yhteistyökumppaneiden avulla, joita toimintamme laajetessa etsimmekin aktiivisesti lisää. Jatkamme kasvustrategiamme toteuttamista monella saralla, mikä liikevaihdon osalta tarkoittaa noin 4 meur tavoitetta alkaneelle vuodelle. Jatkamme myös aktiivisesti rekrytointeja ja tavoitteena on 75 – 100 henkilön kokoluokka vuoden 2022 loppuun mennessä. Mutta kaikkein tärkein tavoitteemme edelleen on olla tekemässä maailmaa turvallisemmaksi ja auttaa pelastamaan ihmishenkiä”, toimitusjohtaja Kari Aho painottaa.

Oletko kiinnostunut kumppanuudesta tai haluatko kuulla kuinka Secapp voi auttaa sinun organisaatiotasi viestimään turvallisesti ja hälyttämään sekunneissa? Ota yhteyttä:

Kari Aho
CEO
+358 50 4063 028
kari.aho@secapp.fi 

Timo Harju
Head of Partnerships
+358 50 3719 663
timo.harju@secapp.fi 

Aleksi Aaltonen
Head of Sales
+358 50 4350 028
aleksi.aaltonen@secapp.fi 

Secapp Oy

  • Suunnittelee, tuottaa ja kehittää Secapp-nimistä, tietoturvallista sovellusta monipuoliseen organisaatio- ja kriisiviestintäkäyttöön.
  • Sovelluksen pääominaisuudet ovat kriisin johtamisessa ja ratkaisemisessa tärkeiden henkilöiden ja yksiköiden hälyttäminen monikanavaisesti, tietoturvallinen pikaviestintä sekä kriittisten tietojen dokumentointi ja raportointi.
  • Toimii Suomessa valtakunnallisesti sekä lisäksi muun muassa Pohjoismaissa, Virossa, Lähi-Idässä, Espanjassa, Portugalissa, Brasiliassa ja Japanissa.
  • Secappia käyttää tällä hetkellä yli 100 000 ammattihenkilöä yli 800 organisaatiossa, joihin kuuluu viranomaisia, oppilaitoksia, julkishallintoa ja yrityksiä.

Lue seuraavaksi

Kalajoen palo raju urakka Jokilaaksojen pelastuslaitokselle
Secappin kumppaniksi pääomasijoitusrahasto Midinvest
Secapp mullisti Kuopion yliopistollisen sairaalan viestinnän

Yli 7 miljoonaa Secapp-hälytystä maailmanlaajuisesti vuonna 2021

 

Vuonna 2021 Secapp auttoi monenlaisissa viestintä- ja kriisitilanteissa muun muassa Suomessa, Virossa kuin Lähi-idässäkin oli kyse sitten Kalajoen metsäpaloja vastaan taisteleminen tai sairaaloiden yksiköiden päivittäinen toiminta. Secapp jalkautui arjen turvallisuuden takaamiseen myös entistä vahvemmin yksityisellä sektorilla muun muassa kansainvälisissä kauppakeskuksissa, satamissa, tuotantolaitoksissa ja turvallisuusalan toimijoiden käytössä, muutamia esimerkkejä mainitaksemme. Secappin voi hyvällä syyllä sanoa olleen pelastamassa ihmishenkiä maailmanlaajuisesti, mistä osoituksena ovat yli 7 miljoonaa Secapp-hälytystä viime vuonna.

Secapp tuottaa ja kehittää tietoturvallista sovellusta monipuoliseen organisaatio- ja kriisiviestintäkäyttöön. Sovelluksen pääominaisuudet ovat kriisin johtamisessa ja ratkaisemisessa tärkeiden ammattihenkilöiden ja yksiköiden hälyttäminen monikanavaisesti, tietoturvallinen pikaviestintä sekä kriittisten tietojen dokumentointi ja raportointi. Secappin hälytyksillä tieto vaikkapa suuronnettomuudesta tai uhkatilanteesta saadaan oikeille tahoille nopeasti ja toimintavarmasti niin, että tieto huomataan ja siihen voidaan reagoida sekunneissa. Sovellus selkeyttää ja nopeuttaa viestintää, säästää aikaa, resursseja ja viime kädessä ihmishenkiä. 

 

Secappin tärkeä työ turvallisemman maailman eteen korostui entisestään vuonna 2021. Jotta merkityksellinen työ ihmishenkien turvaamiseksi ja pelastamiseksi jatkuisi ja voisimme auttaa entistä laajempaa asiakaskuntaa, Secapp rekrytoi 15 uutta työntekijää kasvattaen kokonaismäärän 43 henkilöön. Palvelun käyttö on laajentunut uusiin maihin, missä se on luotettavana työkaluna apuna monen eri alan ammattilaisen työssä. Yhteistyökumppanimme edustavat maailmanlaajuisesti Secappia tänä päivänä yhteensä 12 eri maassa ja jalkauttavat sitä yhä laajempaan käyttöön asiakkaiden avuksi.

 

”Korona-epidemiasta huolimatta yritys ja sen toiminta kehittyi, kasvoi ja uudistui. Erityiskiitos tästä kuuluu työntekijöillemme, jotka poikkeusoloissakin ovat suhtautuneet työhönsä, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneidemme tarpeisiin, pandemiaan, itsensä ja kollegoidensa terveysturvallisuuteen vastuullisesti”, Secappin toimitusjohtaja Kari Aho kiittää henkilöstöään.

Arvostettuja kumppaneita ja kunnianosoituksia

Secapp sai viime vuonna kumppanikseen Pohjoismaiden suurimman ja vakavaraisimman pankin, kun Nordea myönsi sille 750 000 euron kasvurahoituksen. Rahoituksen myöntämisen tärkeimmät kriteerit ovat kunnossa oleva kassavirta ja liiketoiminta. 

”Nämä kriteerit olemme täyttäneet. Rahoituksen turvin pystymme rekrytoimaan Suomessa lisää työntekijöitä ja laajentamaan kumppaniverkostoamme”, kommentoi Aho. ”Se auttaa rakentamaan tietä vahvemmin kansainvälisyyteen ja turvaamaan tulevaisuutta pyrkiessämme tekemään maailmasta turvallisemman”, Aho lisää.

Toinen uusi tärkeä kumppani on pääomasijoitusrahasto Midinvest Oy, joka omistusjärjestelyn jälkeen omistaa Secappista noin 10 %. Midinvest tuo vahvaa osaamista ja kokemusta rahoitus- ja talouspuolelle kansainvälisessä SaaS-liiketoiminnassa. ”Mukana matkassamme on nyt vahva tiimipelaaja, jonka kanssa yhteistyö on alusta asti ollut saumatonta”, Aho toteaa.

Kesän kynnyksellä koko Secappin henkilöstö iloitsi yritykselle myönnetystä Maineteko maailmalla -palkinnosta. Se on Keski-Suomen kauppakamarin vuosittain jakama palkinto keskisuomalaiselle yritykselle, joka on kasvanut menestyksekkäästi ja vienyt toiminnallaan paikallista osaamista maailmalle. ”Vuonna 2021 palkinto luovutettiin Secappille, mistä kunnianosoituksesta olemme todella ylpeitä. Palkinto on iso kiitos hyvin tehdystä työstämme”, toimitusjohtaja Aho kertoo ylpeyttä äänessään.

Kasvu näkyy luvuissa

Aktiivinen myyntityö ja Secappin tarpeellisuus poikkeusoloissa näkyi uusina asiakkaina, joka lupaa hyvää pohjaa myös vuoden 2022 tekemiselle.  ”Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 2,62 miljoonan euron tasolla siinä missä 2020 se oli 2 miljoonaa euroa. Vahvan kasvun moottoreina toimi myös kansainvälisen liiketoiminnan laajentuminen niin, että toimimme nyt jo 12 maassa”, Aho summaa viime vuotta. Samaan kasvutarinaan kuuluu myös toimipisteen avaaminen Ruotsissa Solna Business Parkissa.

”Vuoden 2021 aikana palkkasimme 15 uutta työntekijää ja meitä secappilaisia on nyt 43 henkeä tekemässä ja kehittämässä tärkeää työkalua. Myös uusia työtehtäviä syntyi, joista tärkeimpinä Customer Success-tiimin vahvistaminen ja Partnership-tiimin perustaminen. Customer Success -tiimi vie läpi käyttöönottovaiheen koulutuksineen asiakkaan kanssa, tarjoaa tarvittaessa asiakastukea ja aktivoi palvelun käyttöön. Partnership-tiimin tehtävä on vahvistaa yhteistyötä nykyisten kumppaneidemme kanssa ja solmia uusia kumppanuuksia kansainvälisillä markkinoilla. Tämä kaikki edesauttaa maailman saamista entistä turvallisemmaksi”, Aho kertoo.

Secapp kiinnostaa yhä enemmän kansainvälisillä markkinoilla

Korona-tilanteen helpottaessa hetkeksi, maailma avautui varovasti ja pitkästä aikaa oli mahdollisuus osallistua muutamiin kansainvälisiin messuihin ja tapahtumiin paikan päällä.

”Tärkein tapahtuma oli marraskuun alussa Madridissa pidetyt Critical Communications World 2021 -messut, jossa pandemiasta huolimatta oli runsaasti osallistujia. Tapahtuma oli järjestetty  terveysturvallisuus etusijalla, joten messuista asiakaskohtaamisineen ja verkostoitumisineen jäi hyvä kokemus”, kertaa Aho. ”Secapp herätti paljon mielenkiintoa ja saimme uusia avauksia useampaan maahan. Meillä on tällä hetkellä 29 yhteistyökumppania viemässä Secappia laajempaan käyttöön asiakkaiden avuksi, mutta kumppaniverkostomme laajentaminen jatkuu kohti 100 valikoidun partnerin verkostoa”, Aho lisää.

Luotettava tietoturva osana Secappin arkea

Yrityksen kasvu on ollut merkittävää, mutta palvelu ja sen laatu tulevat pysymään jatkossakin korkealla tasolla. Sen suhteen Secapp ei tee kompromisseja. 

”Tiedonhallinta on olennainen osa toimintaamme. Asiakkaamme asettavat vaatimuksia toiminnallemme ja heidän tietojensa suojaamiseen. Viime vuonna kävimme läpi onnistuneesti ISO27001-auditointiprosessin, minkä lopputulemana Secappille on haettu ISO27001 -sertifikaattia, jonka odotamme saavamme alkuvuodesta 2022. Haluamme sertifikaatilla osoittaa, että johdamme systemaattisesti toimintaamme ja asiakkaidemme tietojen turvaamista pitääksemme ne hyvin suojattuina ja noudattaen sovellettavaa lainsäädäntöä”, toteaa Aho.

Henkilöstöanti sitouttaa ja kannustaa

Joulukuun loppua kohden korona-tilanteen huonontuessa Secappissakin palattiin takaisin etätyömalliin. Viime vuonna hyväksi havaittuja etätyökäytänteitä on jatkettu, vaikka se tarkoitaakin kasvokkaisten tapaamisten ja kontaktien pysymistä minimissään. Secappin yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta ihmisten välillä ylläpidetään esimerkiksi vapaamuotoisilla virtuaalisilla kahvitauoilla, joihin uudenkin työntekijän on helppo tulla mukaan ja tutustua yrityskulttuuriin ja ihmisiin, jotka sitä rakentavat. Ahkerassa käytössä on myös ns. olohuonechat ja teknologia mahdollistaa myös firman yhteiset etäjuhlat ohjelmanumeroineen.

”Henkilöstö on meidänkin tärkein voimavaramme ja osaavien työntekijöiden säilyminen ja motivoiminen tärkeää, painottaa Aho. Vuonna 2021 avasimme henkilöstöllemme oman osakeohjelman, jolla tarjosimme työntekijöillemme mahdollisuuden hankkia osakeomistus Secapp Oy:ssä ja liittyä näin vahvemmin osaksi Secappia ja secappilaisuutta. Omistamalla osan yritystä henkilöstö tietää tekevänsä töitä myös itselleen ja pääsee näkemään tuloksia Secappin edistymisestä tulevaisuudessa”, Aho korostaa.

Asiakasvaihtuvuus säilyy nollassa myös vuonna 2022

Secappin tavoite on tukea asiakkaita heidän omassa työssään ja ympäristössään niin, että asiakkuus säilyy ja syvenee, asiakastyytyväisyys on paras mahdollinen ja Secappin käyttöä saadaan mahdollisuuksien mukaan laajennettua. Secappin asiakasvaihtuvuus on kaikkein yli kymmenen toimintavuoden aikana ollut lähes nolla prosenttia. Se on selkeä osoitus asiakaspalvelumme hyvästä laadusta ja siihen panostamisesta sekä asiakastyytyväisyydestä. 

”Pyrimme avaamaan liiketoimintaamme uusiin maihin ja vahvistamaan toimintaamme niissä maissa, joissa meillä on jo toimintaa. Tässä onnistumme hyvien jälleenmyyjien ja yhteistyökumppaneiden avulla, joita toimintamme laajetessa etsimmekin aktiivisesti lisää. Jatkamme kasvustrategiamme toteuttamista monella saralla, mikä liikevaihdon osalta tarkoittaa noin 4 meur tavoitetta alkaneelle vuodelle. Jatkamme myös aktiivisesti rekrytointeja ja tavoitteena on 75 – 100 henkilön kokoluokka vuoden 2022 loppuun mennessä. Mutta kaikkein tärkein tavoitteemme edelleen on olla tekemässä maailmaa turvallisemmaksi ja auttaa pelastamaan ihmishenkiä”, toimitusjohtaja Kari Aho painottaa.

Oletko kiinnostunut kumppanuudesta tai haluatko kuulla kuinka Secapp voi auttaa sinun organisaatiotasi viestimään turvallisesti ja hälyttämään sekunneissa? Ota yhteyttä:

Kari Aho
CEO
+358 50 4063 028
kari.aho@secapp.fi 

Timo Harju
Head of Partnerships
+358 50 3719 663
timo.harju@secapp.fi 

Aleksi Aaltonen
Head of Sales
+358 50 4350 028
aleksi.aaltonen@secapp.fi 

Secapp Oy

  • Suunnittelee, tuottaa ja kehittää Secapp-nimistä, tietoturvallista sovellusta monipuoliseen organisaatio- ja kriisiviestintäkäyttöön.
  • Sovelluksen pääominaisuudet ovat kriisin johtamisessa ja ratkaisemisessa tärkeiden henkilöiden ja yksiköiden hälyttäminen monikanavaisesti, tietoturvallinen pikaviestintä sekä kriittisten tietojen dokumentointi ja raportointi.
  • Toimii Suomessa valtakunnallisesti sekä lisäksi muun muassa Pohjoismaissa, Virossa, Lähi-Idässä, Espanjassa, Portugalissa, Brasiliassa ja Japanissa.
  • Secappia käyttää tällä hetkellä yli 100 000 ammattihenkilöä yli 800 organisaatiossa, joihin kuuluu viranomaisia, oppilaitoksia, julkishallintoa ja yrityksiä.

Lue seuraavaksi

Kalajoen palo raju urakka Jokilaaksojen pelastuslaitokselle
Secappin kumppaniksi pääomasijoitusrahasto Midinvest
Secapp mullisti Kuopion yliopistollisen sairaalan viestinnän