Kohteiden ja laitteiden hallinta

Secappin Kohteiden ja laitteiden hallinnan avulla voit hallita kohteisiin ja laitteisiin liittyviä ajantasaisia tietoja, tehtäviä ja kustannuksia yhdessä paikassa. Kaikki laitetiedot, yksiköt, tilat jne. voidaan koota Secappiin, joka toimii keskitettynä tietovarastona.

Tämä joustava ratkaisu sujuvoittaa kohteiden suunnittelua, rakentamista ja dokumentointia sekä kenttätyön johtamista reaaliajassa koko kohteen elinkaaren ajan.

Ota yhteyttä
Smiling man, mobile phone and white truck.

Hallitse kaikkia kohteisiin ja laitteisiin liittyviä tietoja, tehtäviä ja kustannuksia keskitetysti yhdessä paikassa

Secappin Kohteiden ja laitteiden hallinta on joustava ja turvallinen ratkaisu, joka sujuvoittaa kohteiden suunnittelua, rakentamista, operointia ja dokumentointia sekä kenttätyön johtamista reaaliajassa koko kohteen elinkaaren ajan.

Tutustu käyttökohteisiin

Tuorein tieto aina saatavilla

Lisää jokaisen kohteen alle esimerkiksi suunnitelmiin, asennuksiin ja tarkastuksiin liittyvät kuvat ja muut liitetiedostot, jolloin ne ovat aina saatavilla ja jaettavissa kaikkien toimijoiden kesken.

Suurten massojen hallinta

Tee muutoksia kymmeniin, satoihin tai tuhansiin kohteisiin kerralla. Voit muokata tietomallin vastaamaan organisaation tarvetta. Tämä määrämuotoinen rakenne mahdollistaa nopean datan ja rakenteen päivittämisen.

Riippumaton muista järjestelmistä

Secappin avulla laitteiden tiedot eivät hajaannu useisiin eri järjestelmiin, eikä riippuvuussuhdetta tietyn laitetoimittajan kanssa synny. Laitetoimittajan vaihtuessa tallennetut tiedot säilyvät ja ne voidaan integroida uuden toimittajan järjestelmän kanssa.

Asiakkaat

Hekin luottavat Secappiin

Yli 800 organisaatiota varautuu häiriö- ja poikkeustilanteisiin Secappin avulla.

Lue DNA:n kokemuksia Secappin käytöstä

”Laajamittaisen häiriön koordinointi ja toiminnan aloittaminen on nopeutunut valtavasti. Tämä säästää myös paljon aikaa valvomossa muihin töihin. Yksi napin painallus ja asiat lähtevät rullaamaan.”

Tomas Lång, prosessikehitys- ja viranomaispalveluiden johtaja, DNA

HYÖDYT

Kattava keskitetty tietovarasto omaisuuden hallintaan

  • Löydä ajantasaisin tieto. Lisää kohteen alle esimerkiksi suunnitelmiin, asennuksiin ja tarkastuksiin liittyvät kuvat ja muut liitetiedostot, jolloin ne ovat aina saatavilla ja jaettavissa kaikkien toimijoiden kesken. Näin pääset eroon erillisten Word-, Excel-, tai PowerPoint-tiedostojen päivittämisestä ja lähettämisestä sekä varmistat, että työt tehdään aina ajantasaisimpaan tietoon pohjautuen.

  • Läpinäkyvä dokumentaatio. Kirjaa kohteelle tehtäviä ja työpaketteja ja ohjaa ne oikeille henkilöille. Henkilöt kirjaavat tehdyt työt määrämuotoisesti ja voivat seurata työpakettien etenemistä reaaliajassa mobiililaitteilla ja selaimella. Tämä poistaa viestintäkatkot, standardisoi dokumentoinnin, säästää aikaa puhelinsoitoilta ja tuo läpinäkyvyyttä työn edistymiseen. Tiedot kulkevat SSL/TLS-salattua kanavaa pitkin, ja järjestelmä tukee myös offline-käyttöä.

  • Suurten massojen hallinta. Tee muutoksia kymmeniin, satoihin tai tuhansiin kohteisiin kerralla. Saat raportit kohteista eri muodoissa, kuten csv-tiedostoina, esitäytettyinä Word-dokumentteina tai valmiiksi tehtyinä pdf-tiedostoina.

  • Yhdistyy muihin Secappin ratkaisuihin. Helpota päivittäistä viestintää tietoturvallisella Pikaviestinnällä, varaudu vika-, häiriö- ja poikkeustilanteisiin Hälyttämisen ja tiedottamisen ratkaisulla tai paranna yksin työskentelevien turvallisuutta Yksintyöskentelyn turvalla.

Haluatko tietää lisää Secappista?

Tiimimme kertoo mielellään lisätietoja järjestelmästä ja sen käyttötavoista.

Ota yhteyttä
Kohteiden ja laitteiden hallinta

Mitä Kohteiden ja laitteiden hallinta sisältää?

Secappin Kohteiden ja laitteiden hallinnan avulla voit hallita kaikkia kohteisiin ja laitteisiin liittyviä ajantasaisia tietoja, tehtäviä ja kustannuksia keskitetysti yhdessä paikassa. Tämä on joustava ja turvallinen ratkaisu, joka sujuvoittaa kohteiden suunnittelua, rakentamista, operointia ja dokumentointia sekä kenttätyön johtamista reaaliajassa koko kohteen elinkaaren ajan. Lisäksi ratkaisu mahdollistaa kohteeseen liittyvien CAPEX- ja OPEX-kulujen sekä tilausten seuraamisen ja vikojen hallinnoinnin.

Järjestelmässä voit hoitaa myös määrämuotoiset tarkastukset, huoltotoimenpiteet, asennukset, auditoinnit ja laadunvalvonnan. Massatoiminnot helpottavat tuhansien kohteiden hallintaa kerralla, ja raporttien avulla tietojen välittäminen sujuu vaivattomasti.

Ratkaisu soveltuu toimialasta riippumatta erityisesti silloin, kun organisaatiolla on satoja tai tuhansia kohteita ja laitteita, joiden tilannetta, kuten asennuksia ja konfiguraatiotietoja, on seurattava.

Se on erinomainen liikkuvaan kenttätyöhön ja työmaille, joissa useiden toimijoiden on tiedettävä kohteen reaaliaikainen tilanne tai pidettävä kohdepäiväkirjaa.

Mobiililaitteilla tapahtuva dokumentointi varmistaa tietojen ja kuvien turvallisen siirron SSL-salatun kanavan kautta järjestelmään. Secappin mobiilisovellus tukee myös offline-käyttöä.

Kohteiden ja laitteiden hallinta yhdistää Asset Management- ja Configuration Management Database -järjestelmien parhaat puolet. Secappin avulla voit hallita organisaationne tärkeää omaisuutta, sekä fyysistä että digitaalista.

Voit seurata esimerkiksi laitetiloja (kuten palvelintiloja), laitteita (esimerkiksi tietokoneita), ajoneuvoja, rakennuksia, ohjelmistoja ja muita organisaation toiminnalle keskeisiä asioita. Kaikki laitteet, yksiköt, tilat jne. voidaan koota Secappiin, joka toimii keskitettynä tietovarastona. Sen avulla voidaan hallita, seurata ja optimoida omaisuuden käyttöä ja suorituskykyä.

Ratkaisu täyttää myös tietoturvan ISO27001-standardin vaatimukset määrittelemällä suojattavan omaisuuden, kuten tietojärjestelmät, toimitilat ja laitteet.

Ratkaisu mahdollistaa kulujen hallinnan ja ennustamisen eri toiminnoittain, kuten käyttöönotto ja huolto. Voit käsitellä tarjouksia, tilauksia, laskuehdotuksia ja laskutusaineistoa kohteittain tai projekteittain. 

Nopea rahankierto

Työnkirjaus ja laskujen hyväksyntä hoituvat samassa järjestelmässä. Alihankkijat voivat kirjata järjestelmään tehdyt työt, materiaalihankinnat ja laskuehdotukset, ja ne voidaan hyväksyä saman järjestelmän sisällä. Tehdyt työt näkyvät reaaliajassa, mikä mahdollistaa nopean laskutuksen.

Secapp voidaan integroida sujuvaa tiedonkulkua varten organisaatiolle tärkeisiin järjestelmiin. Sellaisia voivat olla esimerkiksi työnohjaus-, kartta-, vianhallinta-, viranomais- tai laitetoimittajien järjestelmät.

Näytä muille, mistä ajantasaisin tieto löytyy

Tiedätkö kuinka kalliiksi työn korjaaminen käy, jos se on tehty vanhentuneeseen tietoon pohjautuen? Minimoi riskit ja ota yhteyttä.

Ota yhteyttä

Asiakkaidemme toimialoja

Kaikki käyttökohteet

Kriittinen infrastruktuuri

Hyvinvointialueet

Valmistava teollisuus

Tutustu myös muihin Secappin ratkaisuihin

Kaikki käyttötavat

Pikaviestintä

Secappin pikaviestintä tekee tiimityöstä sujuvaa sekä pitää työviestinnän turvallisesti erillään henkilökohtaisesta viestinnästä.

Lue lisää

Hälytä ja tiedota

Secappin Hälyttämisen ja tiedottamisen ratkaisu on tehokas työkalu reagoida ja viestiä nopeasti päivittäisissä sekä odottamattomissa tilanteissa.

Lue lisää

Insights

Secapp Insights on tiedolla johtamisen ratkaisu, jonka avulla voit nähdä yhdellä silmäyksellä toiminta-alueesi tai organisaatiosi tilanteen.

Lue lisää