Secappin Tilasto-sivulla voidaan tehdä erilaisia koonteja ja suodatuksia Secappin eri toimintoihin liittyen. Nyt tilastosta on mahdollista ladata raporttina myös käyttäjätiedot. Raportti auttaa helpommin hahmottamaan mihin kaikkiin Secapp-organisaatioihin (organisaation nimi, organisaation id) käyttäjä kuuluu ja millaisia käyttäjätasoja hänellä on. Lisäksi raportti näyttää käyttäjän muut tiedot, kuten ryhmät ja osaamiset sekä mitä Secappin toimintoja hänellä on käytössä. 

Vaikka henkilö kuuluisi useaan kymmeneenkin eri Secapp-organisaatioon, listassa on aina vain yksi rivi per käyttäjä, mikä helpottaa luettavuutta ja silmäiltävyyttä. Siitä näkee myös helposti mikä on se organisaatio, johon käyttäjää koskevat laskut kohdistuvat.  

Ensimmäisessä versiossa raportin saa ladattua JSON -tiedostomuodossa. Se on tiedostomuoto, joka mahdollistaa tiedon tarkastelun esim. Excelissä, ja sen lisäksi myös tiedon välittämisen eri sovellusten välillä ja integroimisen ulkoisiin järjestelmiin. Loka-marraskuussa 2022 julkaisemme version, jossa raportin voi ladata tilastosivulta myös suoraan Excel-tiedostona.