Published On: 15.11.2022Last Updated: 20.03.2023Categories: Uutiset

Tietoturvaseteli soveltuu myös Secappin palveluiden hankintaan

Tietoturvan kehittämisen tuki (niin kutsuttu Tietoturvaseteli) tulee haettavaksi yrityksille 1.12.2022 alkaen. Tukea myönnetään tietoturvaa parantaviin toimiin Suomeen rekisteröityneille yrityksille, jotka toimivat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisellä alalla. Haettavaa tukea on kahta erilaista: enintään 15 000 tuki, tai enintään 100 000 euron tuki.  Yritys voi saada vain yhden tuen, ei molempia tai useampia tukia.

Mihin haettavaa tukea voi käyttää?

 • Tietoturvallisuuden kehittämistä tukevien välineiden, laitteiden ja palvelulisenssien hankintaan

 • Tietoturvallisuusosaamisen kehittämiseen koulutuksella

 • Tietoturvallisuuden kehittämistä tukevaan tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoimintaan

 • Tietoturvallisuuden kehittämistä tukevan konsultointipalvelun hankintaan

Tukea voi hakea 1.12.2022 alkaen Traficomilta
Löydät Traficomin sivuilta kattavasti tietoa tuen edellytyksiin ja hakuohjeisiin.

Jokainen sekunti merkitsee  -kehittämisprojekti

– Tarjoamme nyt yrityksille ainutlaatuisen paketin tietoturvallisen häiriö- ja poikkeustilaviestinnän kehittämiseen Secappin avulla.

Voit suoraan hyödyntää projektiin 15 000 euron arvoista tietoturvaseteliä.

Kehittämisprojektin sisältö

✔ Häiriö- ja poikkeustilanneviestinnän nykytilan selvitys

✔ Valittujen kehittämiskohteiden tietoturvallinen toteuttaminen

✔ Häiriö- ja poikkeustilaviestinnän vakiinnuttaminen organisaatiossa

✔ Häiriö- ja poikkeustilanneviestinnän jatkokehittäminen

✔ Häiriö- ja poikkeustilanneviestinnän harjoitus

✔ Avustaminen loppuraportoinnissa Traficomille

Projektin eri vaiheisiin sisältyy muun muassa kartoituksia, koulutuksia, työpajoja, konkreettisia työkaluja, tukea ja apua.

Hinta: 15 000 euroa

Projektin kesto: 1 vuosi

Jokainen sekunti merkitsee – Miksi kannattaa kehittää organisaation tietoturvallista viestintää?

Jokainen sekunti merkitsee. Oli kyseessä sitten työturvallisuus, ihmishengen pelastaminen, parempi toipumisennuste tai tuotannon häiriötilanne, josta aiheutuu liiketoiminnalle merkittävät rahalliset tappiot. Varautumisella ja ammattikäyttöön tarkoitetuilla viestintäratkaisuilla voidaan purkaa merkittäviä pullonkauloja ja siksi säästää ihmishenkiä, aikaa ja rahaa. Ja pitää organisaation tiedot tietoturvallisesti vain niille tarkoitetuilla henkilöillä.

Puutteellinen varautuminen ja tehoton viestintä voivat johtaa merkittäviin kustannuksiin ja jopa ihmishenkien menettämiseen. Esimerkiksi:

 • IT-järjestelmähäiriön keskimääräinen kustannus on 5750 euroa /minuutti ja jopa 555 360 euroa/tunti. Yhden tietomurron aiheuttamat kustannukset ovat keskimäärin 3,93 miljoonaa euroa. Henkilötietojen siirto EU-alueen ulkopuolelle tai niiden luvaton käsittely esimerkiksi kuluttajaviestintään tarkoitetuilla viestintäratkaisuilla (mm. WhatsAppilla), voi johtaa GDPR-sanktioihin, jotka ovat jopa 4 prosenttia yrityksen edeltävän tilikauden liikevaihdosta.

 • Yhdeltä henkilöltä voi kulua jopa 7-8 tuntia päivässä erilaiseen henkilöiden hälyttämiseen, tehtävien koordinointiin ja työvuorojen paikkaamiseen soittorinkejä ja eri viestintävälineitä käyttämällä.

 • Tehohoitoon joutuneen potilaan keskimääräinen terveydenhuoltokustannus on 44 517  euroa, mikä ei vielä pidä sisällään organisaation omaan toimintaa liittyviä kustannuksia.

 • Yksintyöskentelevät tuntevat usein olonsa turvattomaksi. Miten hälyttää apua, jos tapahtuu onnettomuus tai joku uhkaa sinua? Työturvallisuuslaki velvoittaa, että työnantajan on järjestettävä yksintyöskentelevälle mahdollisuus tarpeelliseen yhteydenpitoon ja avun hälyttämiseen.

 • Sähkökatkot voivat aiheuttaa erilaisia vaaratilanteita ja lyhyessäkin ajassa isoja kustannuksia, jos prosessit keskeytyvät ja tuotantolaitteet vahingoittuvat.

Tietoturvallisen viestinnän lisäksi saat Secappilla myös muita hyötyjä

Secapp on tietoturvallinen ja GDPR:n vaatimukset täyttävä SaaS-palvelu varautumiseen, päivittäiseen viestintään sekä poikkeaviin tilanteisiin, joissa pitää toimia nopeasti. Secapp myös hälyttää apua puolestasi ellet itse pysty. Uusia laitehankintoja ei tarvita, vaan Secapp toimii kaikilla yleisimmillä laitteilla ja voit integroida sen myös osaksi muita järjestelmiä tai laitteita.

💡 Tutustu tarkemmin Secappiin

Turvallisuus
 • Tavoita henkilöt luotettavasti ja nopeasti

 • Varautuminen, nopea reagointi ja toimintakyvyn säilyminen 24/7

 • Yksintyöskentelyn turva

 • Tietoturvallinen ja data asiakkaan hallussa

 • Koordinoi, analysoi, harjoittele, opi

Sujuvampi arki
 • Vähemmän inhimillisiä virheitä ja paperitöitä

 • Nopea sijaisten tai lisätyövoiman töihinkutsu, myös työajan ulkopuolella

 • Yhdellä sovelluksella monta prosessia

 • Integrointi muihin järjestelmiin

 • Tehostaa arjen rutiineja ja on tosipaikan tullen tuttu käyttää

Läpinäkyvyys
 • Nopea tilannekuva ja viestintä sidosryhmille ajasta ja paikasta riippumatta

 • Suuren ihmisjoukon nopea tavoittaminen ja informointi yli organisaatiorajojen

 • Päätösten perusteena reaaliaikainen data

 • Laiteviat, häiriöt yms. eivät jää huomaamatta

Ajan ja rahan säästö
 • Automaatio säästää resursseja ja vähentää manuaalista työtä

 • Vähentää soittorinkien ja tekstiviestien tarvetta ja säästää euroja

 • Häiriötilanteiden ehkäisy ja niistä nopea palautuminen

 • Tietoturvallisuuden kehittämistä tukevan konsultointipalvelun hankintaan

 • Nopea käyttöönotto jopa 2-3 tunnissa eikä erillisiä laiteinvestointeja

Ota yhteyttä

Tietoturvaseteli soveltuu myös Secappin palveluiden hankintaan

Tietoturvan kehittämisen tuki (niin kutsuttu Tietoturvaseteli) tulee haettavaksi yrityksille 1.12.2022 alkaen. Tukea myönnetään tietoturvaa parantaviin toimiin Suomeen rekisteröityneille yrityksille, jotka toimivat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisellä alalla. Haettavaa tukea on kahta erilaista: enintään 15 000 tuki, tai enintään 100 000 euron tuki.  Yritys voi saada vain yhden tuen, ei molempia tai useampia tukia.

Mihin haettavaa tukea voi käyttää?

 • Tietoturvallisuuden kehittämistä tukevien välineiden, laitteiden ja palvelulisenssien hankintaan

 • Tietoturvallisuusosaamisen kehittämiseen koulutuksella

 • Tietoturvallisuuden kehittämistä tukevaan tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoimintaan

 • Tietoturvallisuuden kehittämistä tukevan konsultointipalvelun hankintaan

Tukea voi hakea 1.12.2022 alkaen Traficomilta
Löydät Traficomin sivuilta kattavasti tietoa tuen edellytyksiin ja hakuohjeisiin.

Jokainen sekunti merkitsee  -kehittämisprojekti

– Tarjoamme nyt yrityksille ainutlaatuisen paketin tietoturvallisen häiriö- ja poikkeustilaviestinnän kehittämiseen Secappin avulla.

Voit suoraan hyödyntää projektiin 15 000 euron arvoista tietoturvaseteliä.

Kehittämisprojektin sisältö

✔ Häiriö- ja poikkeustilanneviestinnän nykytilan selvitys

✔ Valittujen kehittämiskohteiden tietoturvallinen toteuttaminen

✔ Häiriö- ja poikkeustilaviestinnän vakiinnuttaminen organisaatiossa

✔ Häiriö- ja poikkeustilanneviestinnän jatkokehittäminen

✔ Häiriö- ja poikkeustilanneviestinnän harjoitus

✔ Avustaminen loppuraportoinnissa Traficomille

Projektin eri vaiheisiin sisältyy muun muassa kartoituksia, koulutuksia, työpajoja, konkreettisia työkaluja, tukea ja apua.

Hinta: 15 000 euroa

Projektin kesto: 1 vuosi

Jokainen sekunti merkitsee – Miksi kannattaa kehittää organisaation tietoturvallista viestintää?

Jokainen sekunti merkitsee. Oli kyseessä sitten työturvallisuus, ihmishengen pelastaminen, parempi toipumisennuste tai tuotannon häiriötilanne, josta aiheutuu liiketoiminnalle merkittävät rahalliset tappiot. Varautumisella ja ammattikäyttöön tarkoitetuilla viestintäratkaisuilla voidaan purkaa merkittäviä pullonkauloja ja siksi säästää ihmishenkiä, aikaa ja rahaa. Ja pitää organisaation tiedot tietoturvallisesti vain niille tarkoitetuilla henkilöillä.

Puutteellinen varautuminen ja tehoton viestintä voivat johtaa merkittäviin kustannuksiin ja jopa ihmishenkien menettämiseen. Esimerkiksi:

 • IT-järjestelmähäiriön keskimääräinen kustannus on 5750 euroa /minuutti ja jopa 555 360 euroa/tunti. Yhden tietomurron aiheuttamat kustannukset ovat keskimäärin 3,93 miljoonaa euroa. Henkilötietojen siirto EU-alueen ulkopuolelle tai niiden luvaton käsittely esimerkiksi kuluttajaviestintään tarkoitetuilla viestintäratkaisuilla (mm. WhatsAppilla), voi johtaa GDPR-sanktioihin, jotka ovat jopa 4 prosenttia yrityksen edeltävän tilikauden liikevaihdosta.

 • Yhdeltä henkilöltä voi kulua jopa 7-8 tuntia päivässä erilaiseen henkilöiden hälyttämiseen, tehtävien koordinointiin ja työvuorojen paikkaamiseen soittorinkejä ja eri viestintävälineitä käyttämällä.

 • Tehohoitoon joutuneen potilaan keskimääräinen terveydenhuoltokustannus on 44 517  euroa, mikä ei vielä pidä sisällään organisaation omaan toimintaa liittyviä kustannuksia.

 • Yksintyöskentelevät tuntevat usein olonsa turvattomaksi. Miten hälyttää apua, jos tapahtuu onnettomuus tai joku uhkaa sinua? Työturvallisuuslaki velvoittaa, että työnantajan on järjestettävä yksintyöskentelevälle mahdollisuus tarpeelliseen yhteydenpitoon ja avun hälyttämiseen.

 • Sähkökatkot voivat aiheuttaa erilaisia vaaratilanteita ja lyhyessäkin ajassa isoja kustannuksia, jos prosessit keskeytyvät ja tuotantolaitteet vahingoittuvat.

Tietoturvallisen viestinnän lisäksi saat Secappilla myös muita hyötyjä

Secapp on tietoturvallinen ja GDPR:n vaatimukset täyttävä SaaS-palvelu varautumiseen, päivittäiseen viestintään sekä poikkeaviin tilanteisiin, joissa pitää toimia nopeasti. Secapp myös hälyttää apua puolestasi ellet itse pysty. Uusia laitehankintoja ei tarvita, vaan Secapp toimii kaikilla yleisimmillä laitteilla ja voit integroida sen myös osaksi muita järjestelmiä tai laitteita.

💡 Tutustu tarkemmin Secappiin

Turvallisuus
 • Tavoita henkilöt luotettavasti ja nopeasti

 • Varautuminen, nopea reagointi ja toimintakyvyn säilyminen 24/7

 • Yksintyöskentelyn turva

 • Tietoturvallinen ja data asiakkaan hallussa

 • Koordinoi, analysoi, harjoittele, opi

Sujuvampi arki
 • Vähemmän inhimillisiä virheitä ja paperitöitä

 • Nopea sijaisten tai lisätyövoiman töihinkutsu, myös työajan ulkopuolella

 • Yhdellä sovelluksella monta prosessia

 • Integrointi muihin järjestelmiin

 • Tehostaa arjen rutiineja ja on tosipaikan tullen tuttu käyttää

Läpinäkyvyys
 • Nopea tilannekuva ja viestintä sidosryhmille ajasta ja paikasta riippumatta

 • Suuren ihmisjoukon nopea tavoittaminen ja informointi yli organisaatiorajojen

 • Päätösten perusteena reaaliaikainen data

 • Laiteviat, häiriöt yms. eivät jää huomaamatta

Ajan ja rahan säästö
 • Automaatio säästää resursseja ja vähentää manuaalista työtä

 • Vähentää soittorinkien ja tekstiviestien tarvetta ja säästää euroja

 • Häiriötilanteiden ehkäisy ja niistä nopea palautuminen

 • Tietoturvallisuuden kehittämistä tukevan konsultointipalvelun hankintaan

 • Nopea käyttöönotto jopa 2-3 tunnissa eikä erillisiä laiteinvestointeja

Ota yhteyttä