Published On: 19.10.2023Last Updated: 19.10.2023Categories: Uutiset

Secappin Asiakaspäivä 2023 – Yhteistyö ja varautuminen

Secappin Asiakaspäivä 2023 tarjosi arvokasta tietoa ja uusia oivalluksia varautumisesta, kriisiviestinnästä ja yhteistyöstä eri toimijoiden kesken. Tuoteuutisten lisäksi päivä sisälsi monipuolisia puheenvuoroja ja keskusteluita. Yhteistä kaikille oli se, kuinka tärkeää on olla valmistautunut erilaisiin odottamattomiin tilanteisiin jo etukäteen, niin että tilanteen keskellä tiedetään miten toimia ja pystytään hallitsemaan asioita paremmin. 

Tuotejohtaja Timo Harju valotti myös Secappin tuotekehityksen vuotta ja mitä uutta Secappiin on tehty tai työn alla. Asiakkuusjohtaja Mika Kataikko antoi katsauksen kyberturvallisuuteen ja kertoi yhteistyöstä Cyberwatch Finlandin kanssa.

Varautumisen on oltava jatkuvaa ja ennakoivaa

Päivän avauspuheenvuorossa Secappin toimitusjohtaja Kari Aho korosti varautumisen ja yhteistyön merkitystä kiristyneessä kansainvälisessä ilmapiirissä. Erilaiset uhkakuvat ovat asettaneet organisaatiot uusien haasteiden eteen. Esimerkkeinä Aho mainitsi muun muassa kyberhyökkäykset, järjestelmähäiriöt, sähkökatkokset ja fyysiset turvallisuusuhat. 

Organisaatioita kohtaavat kriisit voivat olla monenlaisia, kuten taloudellisia kriisejä, operatiivisia kriisejä tai oikeudellisia kriisejä. Ne voivat johtaa erilaisiin toimenpiteisiin, kuten toiminnan keskeytymiseen ja sitä kautta myös hyvityksiin, korvauksiin tai asiakassuhteiden menetyksiin. Kaikkiin mainittuihin kriiseihin liittyy myös mainekriisi, joten myös sen hallinta sekä sisäisesti että ulkoisesti on tärkeää.

Aho nosti esiin myös hälyttävän faktan: 51 prosenttia organisaatioista suunnittelee lisäävänsä investointeja varautumiseen vasta sen jälkeen, kun jokin uhka on jo realisoitunut. Aho korosti tarvetta ennakoivaan toimintaan ja investoimista ja riittäviä resursseja varautumiseen, koulutukseen, harjoitteluun ja tarvittaviin työkaluihin. Silloin organisaatiot voivat reagoida odottamattomiin tilanteisiin tehokkaasti ja säilyttää toimintakykynsä kriisin keskellä.

Toimivaa viestintää ja tilannekuvan jakamista

Kriisiviestinnän ja varautumisen johtava konsultti Tuukka Hetemäki viestintätoimisto Tekiristä kertoi kriisiviestinnän avainasioita. Kriisin kohdatessa on tärkeää säilyttää johdonmukaisuus viestinnässä, ylläpidettävä jatkuvasti tilannekuvaa ja välttämästä itse eskaloimasta kriisiä. 

Viestinnässä on myös huomioitava oikea äänensävy ja empatia sekä muistettava viestiä myös eri sidosryhmille. Viestintäkanavat on valittava kohderyhmien mukaan, jotta tavoitetaan kaikki olennaiset kohderyhmät.

Secappin asiakkuusjohtaja Pasi Tervosen vetämässä paneelikeskustelussa korostettiin erityisesti yhteistyön tärkeyttä eri toimijoiden välillä. Keskustelijoina olivat turvallisuuspäällikkö Jouni Varis (Karelia-ammattikorkeakoulu), turvallisuuspäällikkö Tapani Temisevä (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria) ja valmius- ja turvallisuusjohtaja  Lasse Kylén (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue). He kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että varautumisen tulisi olla osa päivittäistä toimintaa, ja harjoittelun avulla varmistetaan, että toimintamallit ovat selviä ja toimivia kriisitilanteissa. 

Tilannekuvan ylläpitäminen ja sen reaaliaikainen jakaminen nähtiin myös tärkeäksi kriisivalmiuden osatekijäksi ja samalla myös osaksi arkea. Lain ja säädösten noudattaminen ja valmiussuunnitelmien ylläpitäminen olivat myös keskeisiä aiheita.

Turvallisuus syntyy valmiudesta toimia

Tietoiskuissa painotettiin varautumisen merkitystä sekä suunnitelmien käytännön toteutuksen tärkeyttä. Varautuminen on juuri niin hyvällä tasolla kuin miten hyvin se on viety käytännön tasolle organisaatiossa. Sen vuoksi suunnitelmien laatimisen lisäksi niiden harjoittelu ja niistä oppiminen on olennaista, erityisesti tilanteissa, joissa suunnitelmat eivät toimi odotetusti. On tärkeää, että suunnitelmia päivitetään, niitä ei pidetä “pöytälaatikossa piilossa” ja toimintaohjeet ovat avoimesti saatavilla kaikille asianosaisille ja helposti löydettävissä silloin kun niitä tarvitaan.  

Secappin henkilöstöjohtaja Heidi Kolehmainen kertoi tietoiskussaan, että turvallisuus on tunne, joka syntyy valmiudesta toimia. Tietoiskussa pohdittiin muun muassa miten voitaisiin lisätä turvallisuuden tunnetta ja tuoda turvallisuus osaksi yrityskulttuuria. Tärkeänä seikkana nähtiin myös psykologinen turvallisuus ja miten positiivisella viestinnällä voidaan parantaa turvallisuuden tunnetta. Keskusteluissa nousi myös esiin miten turvallisuudesta tulisi tehdä uusi normi ja työhyvinvoinnista kilpailuetu. 

Valmiusasiantuntija Marko Tervo Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta Secappin asiakkuuspäällikkö  Niina Markkanen käsittelivät tietoiskussaan tilannekuvatiedon keräämistä Secappin avulla. Yhteistyössä Secappin kanssa he ovat löytäneet, miten hyödyntää Secappin dokumentointiominaisuuksia kerätäkseen tietoa eri yksiköistä. Secappin ja ohjelmistokehittäjä Pinjan yhteistyönä puolestaan on kehityksessä tämän tiedon visualisoiminen Microsoft Power BI:n avulla.

Marko Tervo korosti ihmisen roolin tärkeyttä tilannetiedon keräämisessä ja painotti, että vaikka tekniset ratkaisut saattavat pettää, on tärkeää että tiedetään, keneltä kysyä ja mitä tehdä. Hänen visiossaan tilannekuvan kerääminen toimii ennustamisen välineenä ja mahdollisuutena estää vastaavien ongelmien toistuminen tulevaisuudessa tai ainakin kyvyn reagoida niihin tehokkaasti.

Kaiken kaikkiaan Secappin asiakaspäivä oli jälleen tarpeellinen tapahtuma jakaa yhteisiä kokemuksia, oppia erilaisia käyttötapoja ja tavata muita käyttäjiä. Tapahtuman teeman mukaisesti yhteistyö on tärkeä osa varautumista, ja siihen päivä antoi hyvät eväät ja tilaisuuksia verkostoitua toisten Secapp-käyttäjien kanssa.

Secappin Asiakaspäivä 2023 – Yhteistyö ja varautuminen

Secappin Asiakaspäivä 2023 tarjosi arvokasta tietoa ja uusia oivalluksia varautumisesta, kriisiviestinnästä ja yhteistyöstä eri toimijoiden kesken. Tuoteuutisten lisäksi päivä sisälsi monipuolisia puheenvuoroja ja keskusteluita. Yhteistä kaikille oli se, kuinka tärkeää on olla valmistautunut erilaisiin odottamattomiin tilanteisiin jo etukäteen, niin että tilanteen keskellä tiedetään miten toimia ja pystytään hallitsemaan asioita paremmin. 

Tuotejohtaja Timo Harju valotti myös Secappin tuotekehityksen vuotta ja mitä uutta Secappiin on tehty tai työn alla. Asiakkuusjohtaja Mika Kataikko antoi katsauksen kyberturvallisuuteen ja kertoi yhteistyöstä Cyberwatch Finlandin kanssa.

Varautumisen on oltava jatkuvaa ja ennakoivaa

Päivän avauspuheenvuorossa Secappin toimitusjohtaja Kari Aho korosti varautumisen ja yhteistyön merkitystä kiristyneessä kansainvälisessä ilmapiirissä. Erilaiset uhkakuvat ovat asettaneet organisaatiot uusien haasteiden eteen. Esimerkkeinä Aho mainitsi muun muassa kyberhyökkäykset, järjestelmähäiriöt, sähkökatkokset ja fyysiset turvallisuusuhat. 

Organisaatioita kohtaavat kriisit voivat olla monenlaisia, kuten taloudellisia kriisejä, operatiivisia kriisejä tai oikeudellisia kriisejä. Ne voivat johtaa erilaisiin toimenpiteisiin, kuten toiminnan keskeytymiseen ja sitä kautta myös hyvityksiin, korvauksiin tai asiakassuhteiden menetyksiin. Kaikkiin mainittuihin kriiseihin liittyy myös mainekriisi, joten myös sen hallinta sekä sisäisesti että ulkoisesti on tärkeää.

Aho nosti esiin myös hälyttävän faktan: 51 prosenttia organisaatioista suunnittelee lisäävänsä investointeja varautumiseen vasta sen jälkeen, kun jokin uhka on jo realisoitunut. Aho korosti tarvetta ennakoivaan toimintaan ja investoimista ja riittäviä resursseja varautumiseen, koulutukseen, harjoitteluun ja tarvittaviin työkaluihin. Silloin organisaatiot voivat reagoida odottamattomiin tilanteisiin tehokkaasti ja säilyttää toimintakykynsä kriisin keskellä.

Toimivaa viestintää ja tilannekuvan jakamista

Kriisiviestinnän ja varautumisen johtava konsultti Tuukka Hetemäki viestintätoimisto Tekiristä kertoi kriisiviestinnän avainasioita. Kriisin kohdatessa on tärkeää säilyttää johdonmukaisuus viestinnässä, ylläpidettävä jatkuvasti tilannekuvaa ja välttämästä itse eskaloimasta kriisiä. 

Viestinnässä on myös huomioitava oikea äänensävy ja empatia sekä muistettava viestiä myös eri sidosryhmille. Viestintäkanavat on valittava kohderyhmien mukaan, jotta tavoitetaan kaikki olennaiset kohderyhmät.

Secappin asiakkuusjohtaja Pasi Tervosen vetämässä paneelikeskustelussa korostettiin erityisesti yhteistyön tärkeyttä eri toimijoiden välillä. Keskustelijoina olivat turvallisuuspäällikkö Jouni Varis (Karelia-ammattikorkeakoulu), turvallisuuspäällikkö Tapani Temisevä (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria) ja valmius- ja turvallisuusjohtaja  Lasse Kylén (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue). He kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että varautumisen tulisi olla osa päivittäistä toimintaa, ja harjoittelun avulla varmistetaan, että toimintamallit ovat selviä ja toimivia kriisitilanteissa. 

Tilannekuvan ylläpitäminen ja sen reaaliaikainen jakaminen nähtiin myös tärkeäksi kriisivalmiuden osatekijäksi ja samalla myös osaksi arkea. Lain ja säädösten noudattaminen ja valmiussuunnitelmien ylläpitäminen olivat myös keskeisiä aiheita.

Turvallisuus syntyy valmiudesta toimia

Tietoiskuissa painotettiin varautumisen merkitystä sekä suunnitelmien käytännön toteutuksen tärkeyttä. Varautuminen on juuri niin hyvällä tasolla kuin miten hyvin se on viety käytännön tasolle organisaatiossa. Sen vuoksi suunnitelmien laatimisen lisäksi niiden harjoittelu ja niistä oppiminen on olennaista, erityisesti tilanteissa, joissa suunnitelmat eivät toimi odotetusti. On tärkeää, että suunnitelmia päivitetään, niitä ei pidetä “pöytälaatikossa piilossa” ja toimintaohjeet ovat avoimesti saatavilla kaikille asianosaisille ja helposti löydettävissä silloin kun niitä tarvitaan.  

Secappin henkilöstöjohtaja Heidi Kolehmainen kertoi tietoiskussaan, että turvallisuus on tunne, joka syntyy valmiudesta toimia. Tietoiskussa pohdittiin muun muassa miten voitaisiin lisätä turvallisuuden tunnetta ja tuoda turvallisuus osaksi yrityskulttuuria. Tärkeänä seikkana nähtiin myös psykologinen turvallisuus ja miten positiivisella viestinnällä voidaan parantaa turvallisuuden tunnetta. Keskusteluissa nousi myös esiin miten turvallisuudesta tulisi tehdä uusi normi ja työhyvinvoinnista kilpailuetu. 

Valmiusasiantuntija Marko Tervo Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta Secappin asiakkuuspäällikkö  Niina Markkanen käsittelivät tietoiskussaan tilannekuvatiedon keräämistä Secappin avulla. Yhteistyössä Secappin kanssa he ovat löytäneet, miten hyödyntää Secappin dokumentointiominaisuuksia kerätäkseen tietoa eri yksiköistä. Secappin ja ohjelmistokehittäjä Pinjan yhteistyönä puolestaan on kehityksessä tämän tiedon visualisoiminen Microsoft Power BI:n avulla.

Marko Tervo korosti ihmisen roolin tärkeyttä tilannetiedon keräämisessä ja painotti, että vaikka tekniset ratkaisut saattavat pettää, on tärkeää että tiedetään, keneltä kysyä ja mitä tehdä. Hänen visiossaan tilannekuvan kerääminen toimii ennustamisen välineenä ja mahdollisuutena estää vastaavien ongelmien toistuminen tulevaisuudessa tai ainakin kyvyn reagoida niihin tehokkaasti.

Kaiken kaikkiaan Secappin asiakaspäivä oli jälleen tarpeellinen tapahtuma jakaa yhteisiä kokemuksia, oppia erilaisia käyttötapoja ja tavata muita käyttäjiä. Tapahtuman teeman mukaisesti yhteistyö on tärkeä osa varautumista, ja siihen päivä antoi hyvät eväät ja tilaisuuksia verkostoitua toisten Secapp-käyttäjien kanssa.