Secappin viestitilastoihin ja Azure AD -integraatioon uusia ominaisuuksia

Secappiin on julkaistu uusia ominaisuuksia alkukesän aikana. Uudet ominaisuudet tarjoavat lisätietoja sovelluksen käytöstä sekä lisäävät Azure AD -integraation joustavuutta.

1. Entistä paremmat viestitilastot
1.1 Viestitilaston uudet tiedot
1.2 Viestipohjatilaston uudet tiedot

2. Azure AD:n integraatioihin lisää joustavuutta
2.1 Aliryhmien tuonti Secappiin
2.2 Käyttäjien tuonti inaktiivisena


1. Entistä paremmat viestitilastot

Secappin viestitilastot tarjoavat entistä paremmat ja kattavammat tiedot lähetetyistä viesteistä organisaatioiden käyttöön. Tilastoista voidaan esimerkiksi tarkastaa käyttävätkö organisaation käyttäjät järjestelmää ja sen ominaisuuksia niin kuin on ohjeistettu, tai onko käyttö yhdenmukaista.

Esimerkiksi sairaaloissa ja terveydenhuollon organisaatiossa voidaan seurata kuinka paljon tiettyjä hälytyksiä (esim. trauma, sydänkohtaus, töihinkutsut) tulee tai että käytetäänkö tiettyjä viestipohjia ollenkaan.

Vastaavat tiedot ovat käytössä tarvittaessa myös sairaanhoitopiiritasolla, jolloin eri yksiköiden Secapp-käyttöä pystytään vertaamaan toisiinsa ja viemään parhaimpia käytänteitä eteenpäin. Tilastojen perusteella henkilökuntaa voidaan ohjeistaa järjestelmän käytössä ja tehostaa Secappin käyttöä niin, että viesti- ja hälytyspohjat ja niiden sisällöt ovat tarkoituksenmukaisia ja sopivia kuhunkin käyttökohteeseen.

Tilastojen perusteella Secappin käyttöä pystytään ohjaamaan oikeaan suuntaan, mikä näkyy parhaimmillaan suorina hyötyinä työnteossa:

– Tehokkuuden lisääminen ja ajansäästö yhdenmukaisilla viestipohjilla
– Oikeat, tarkoituksenmukaiset ja parhaat käytännöt sisältävät viesti- ja hälytyspohjat käytössä
– Tavoitetaan oikeat ihmiset nopeammin

Tilastot löytyvät Secappin web-käyttöliittymän yläpalkin Tilastot-kohdasta.


Kuva 1: Tilastot-välilehti löytyy yläpalkin oikeasta laidasta.

1.1 Viestitilaston uudet tiedot

– Viestipohjan tunniste
– Viestipohjan nimi
– OK/NOK-kuittaukset
– Ei-vastausten määrä
– Ei-lähetettyjen viestien määrä

Tilastojen Lataa-napilla data voidaan ladata Secappista excelinä (csv-tiedosto) tietokoneelle, jolloin tietojen tarkastelu onnistuu myös järjestelmän ulkopuolella ja sen sisältöä voi helposti jalostaa eteenpäin organisaation muuhun käyttöön.


Kuva 2: Viestitilastojen uudet tiedot.

1.2 Viestipohjatilaston uudet tiedot

– Viestipohjan lähettänyt Secapp-organisaatio
– Viestipohjan tunniste
– Viestipohjan nimi
– Viestien määrä
– Vastaanottajien määrä

Viestipohjatilastoista nähdään suoraan, mitä viestipohjia ja kuinka paljon niitä organisaatiossa käytetään. Näin pääkäyttäjä pystyy seuraamaan laajemmalla tasolla esimerkiksi minkälaisia hälytyksiä organisaatiossa kertyy eniten ja varmistamaan parhaiden käytänteiden leviämisen organisaatiossa.


Kuva 3: Viestipohjien tiedot.

2 Azure AD -integraatioon lisää joustavuutta

2.1 Aliryhmien tuonti Secappiin

Secappiin on nyt mahdollista tuoda aliryhmiä Azure AD:stä. Aikaisemmin Secappin Azure AD -integraatio toi AD-ryhmät järjestelmään samalle hierarkiatasolle. Uudistuksen myötä Secapp tukee useamman kerroksen aliryhmärakennetta ja Secappiin rakentuu vastaava ryhmärakenne kuin asiakkaan AD-järjestelmässä on käytössä.

Aliryhmien myötä Secappilla pystyy lähettämään viestejä ja hälytyksiä tietylle ryhmälle tai koontiryhmälle, jota käytetään muutenkin arjessa esim. sähköpostin lähetyslistana.

2.2 Käyttäjien tuonti inaktiivisena

Secappiin on nyt mahdollisuus tuoda käyttäjät Azure AD:n kautta inaktiivisena siten, että pääkäyttäjä hyväksyy tuotavat käyttäjät ennen kuin he voivat kirjautua Secappiin tai vastaanottaa viestejä.

Inaktiivinen käyttäjäprofiili on löydettävissä Secappista, mutta jonkun hallintotunnuksellisen organisaation jäsenen on käytävä aktivoimassa käyttäjäprofiili ennen kuin kirjautuminen Azure AD:n kautta on mahdollista.


Kuva 4: Ylhäällä käyttäjän oikeudet inaktivoitu. Alhaalla inaktiivisen käyttäjätason profiili muuttunut x-merkiksi.

Vinkki: Käyttäjän aktiivisuutta/inaktiivisuutta voidaan käyttää myös käsin tehtävässä käyttäjien ylläpidossa. Mikäli joku käyttäjä on esimerkiksi pidempään organisaation toiminnasta pois, voidaan hänet inaktivoida myös Secappista. Käyttäjäprofiili voidaan aktivoida jälleen, kun henkilö palaa takaisin.

Jos olet kiinnostunut uusista Azure AD -integraation ominaisuuksista, olethan meihin yhteydessä.