Published On: 15.03.2023Last Updated: 15.03.2024Categories: Asiakaskokemukset
Vieraskynä: Seppo Hujanen, Turvallisuuspäällikkö, Essote

Etelä-Savon hyvinvointialueella Secappin sovellus on laajasti käytössä. Organisaatiossamme sitä käytetään töihinkutsujärjestelmänä ja häiriötilanteiden viestinnässä ja se tuo myös erittäin tarpeellista turvaa sote-sektorilla kotiin vietäviin palveluihin. Yksintyöskentelyn turvan lisäksi Secappia käytetään myös turvapuhelinhälytysten välittämiseen auttajakäyntejä tekeville henkilöille.

Tavoitteenamme on ollut, että yhdellä sovelluksella voisi hoitaa mahdollisimman monta asiaa, ja se on Secappin avulla onnistunut. Tämä helpottaa henkilöstön työtä ja ihmiset myös tuntevat sovelluksen käytön ja ominaisuudet paremmin, kun samaa sovellusta käytetään laajasti.

Hyvinvointialueellamme Secappia käytetään selkeästi eniten töihinkutsuihin. Jakelussa on laaja ryhmä, jolle voidaan lähettää massaviestinä Secapp-viesti tai tekstiviesti tarjolla olevista työvuoroista. Vuoron täyttäminen sujuu sen jälkeen kuin itsestään – viestiin ensimmäisenä reagoinut saa vuoron, ja automaatio hoitaa vastauksen muille täytetystä vuorosta.

Toinen tärkeä Secappin käyttökohde meillä on häiriötilanneviestintä. Secappin viestipohjien avulla tiedotetaan nopeasti häiriöstä ja samalla hälytetään avainhenkilöt tai esimerkiksi johtoa paikalle. Näissä toiminnoissa Secapp on ollut käytössä pitkään.

Secappin käyttöä laajennettiin tuomaan turvaa myös kotiin vietäviin palveluihin

Muutama vuosi sitten laajensimme Secappin käyttöä entisestään ottamalla käyttöön yksintyöskentelyn turvan. 

Organisaatiossamme oli aikaisemmin hankittu kotiin vietäviin palveluihin henkilöstön turvaksi hälyttimiä. Niiden puutteena oli kuitenkin, että ne eivät paikantaneet hälyttäjän sijaintia. Jos siis henkilö teki hälytyksen, hälytyskeskuksessa saattoi olla tiedossa se, kenellä hälytin on mukana, mutta ei sitä, missä henkilö sillä hetkellä on. 

Osittain tästä syystä henkilöt, jotka työskentelivät kotihoidossa, sosiaalitoimen tehtävissä ja muissa kotiin vietävissä palveluissa, eivät pitäneet hälyttimiä mukanaan. 

Koska Secapp oli jo ennestään käytössä myös töihinkutsuissa, oli luonnollista laajentaa käyttöä saman järjestelmän sisällä myös yksintyöskentelyn turvaamiseen. Etuna tässä oli myös se, että työntekijöitä ei tarvinnut kouluttaa erikseen eri järjestelmien käyttöön. 

Vuoden 2020 alkupuolella sain kuulla, että Secapp oli tuomassa markkinoille jo käytössämme olevaan Secapp-järjestelmään henkilöturvan toiminnallisuutta ja siihen integroitavaa fyysistä painiketta. Tämä toimisi GPS/Bluetooth -paikannuksen avulla, jolloin apua hälyttävä henkilö paikantuisi melko tarkasti.  

Koska Secapp oli jo ennestään käytössä myös töihinkutsuissa, oli luonnollista laajentaa käyttöä saman järjestelmän sisällä myös yksintyöskentelyn turvaamiseen. Etuna tässä oli myös se, että työntekijöitä ei tarvinnut kouluttaa erikseen eri järjestelmien käyttöön. 

Kun tuotekehitys oli edennyt pidemmälle, sovimme Secappin kanssa pilotin käynnistämisestä pienen henkilöstömäärän käyttöön. Pilotin avulla varmistuimme siitä, että hälyttäminen onnistuu puhelimen Secapp-sovelluksen painikkeilla tai erillisellä hälytinpainikkeella. Pilottivaiheen jälkeen otimme sen ensin kotihoidon käyttöön, seuraavaksi terveydenhoitoon sekä sosiaalitoimeen kotikäyntejä tekeville henkilöille.

Hälytykset ohjautuvat tilannekeskukseen, jossa on henkilökuntaa töissä kaikkina vuorokaudenaikoina. He olivat myös aktiivisesti mukana viemässä eteenpäin palvelun käyttöönottoa sekä kouluttamassa henkilökuntaa sovelluksen käyttöön.

Yksintyöskentelyn turvalla parempaa työhyvinvointia

Olemme todenneet Secappin yksintyöskentelyn turvan aikaisempaa ratkaisua helpommaksi. Edellinen järjestelmämme perustui siihen, että henkilö ilmoitti missä hän on tai tulee olemaan.  Paikannus on iso etu Secappin yksintyöskentelyn toiminnossa. Työntekijöiden ei tarvitse muistaa etukäteen ilmoittaa missä kulloinkin on. Ja jos jotain sattuisi tapahtumaan matkan aikana, tiedetään heti, missä henkilö on. 

Turvallisuuden kannalta on merkittävää, kun hälytyksen saapuessa vastaanottaja näkee heti, missä apua tarvitaan. Secappin lisäksi kaikilla työntekijöillä on työpuhelimissa myös 112-sovellus, jolla saa yhteyden hätäkeskukseen. 

Osa työntekijöistämme käyttää fyysisiä bluetooth-painikkeita, osa taas vain puhelimen sovelluksessa olevia painikkeita. Tavoitteenamme on, että erillisiä painikkeita otettaisiin enemmänkin käyttöön, koska sen avulla voi helposti ja huomaamattomasti hälyttää apua. 

Onneksi apua on tarvinnut hälyttää vain harvoin, vain muutama hälytys on tullut uhkaavan tilanteen vuoksi. Sovelluksessa oleva ominaisuus, mikä aiheuttaa hälytyksen, jos puhelinta ei liikuta tiettyyn aikaan, toi turvaa yksin liikkumiseen. Toki mikään hälytysjärjestelmä ei poista väkivaltatilanteiden mahdollisuutta, mutta se tuo tietoisuuden siitä, että tarvittaessa saa apua paikalle.

Suurin merkitys yksintyöskentelyn turvalla onkin sen antama turvallisuuden tunne, jota ei pidä vähätellä. Kun tietää, että apu on vain napin painalluksen päässä, sillä on myös iso työhyvinvointia lisäävä merkitys.

Secapp on myös yrityksenä halunnut jatkuvasti kehittää näitä toimintoja ja siten edistää työntekijöiden turvallisuutta.

Henkilöstöstä on pulaa, täten kaikki mitä voimme järjestelmään liittyvillä ratkaisuilla tehdä työviihtyvyyden eteen, on tehtävä, että hoitotyön ammattilaisilla olisi mahdollisimman hyvä ja turvallinen työympäristö.

Samalla järjestelmällä pystytään hoitamaan monta asiaa 

Olemme kokonaisuudessaan olleet tyytyväisiä siihen, että yhdellä järjestelmällä pystytään tekemään monta asiaa, se helpottaa myös henkilöstöä, kun ei ole useita opeteltavia järjestelmiä. Mitä tutummaksi sovelluksen käyttö tulee normaalissa arjessa, sen helpompaa sen käyttö on – oli se sitten hätätilanne tai päivittäinen rutiinityö. 

Henkilöturvan lisäksi saamme Secappilla tehokkaasti tavoitettua tarvittaessa koko henkilöstön,  Essoten aikana noin 2000 henkilöä, oli kyseessä sitten töihinkutsut tai häiriötilanneviestintä. Tärkeää on myös, että Secapp on tietoturvallinen ja toimintakykyinen myös häiriötilanteissa. 

Organisaatiossamme on käytetty Secappin massaviestejä tilanteissa, joissa on ollut esimerkiksi tietoliikenne- tai puhelinhäiriö. Secapp-viestien hyvä puoli on, että viestiin täytyy vastata (OK tai NOK), joka taas antaa lähettäjälle varmuuden siitä, että viesti on mennyt perille ja siihen on reagoitu.

Voin vilpittömästi suositella Secappia, jos organisaatiolla on tarvetta yksin työskentelevien työn turvaamiseen esimerkiksi kotikäyntejä tekeville sekä yleisesti kaikille, joilla on tarve tavoittaa nopeasti suuria määriä ihmisiä.

Koska taloudelliset resurssit ovat rajalliset, on entistä tärkeämpää, että käytettävät järjestelmät palvelevat käyttäjiä monipuolisesti ja kustannustehokkaasti. Secappissa on monipuoliset mahdollisuudet laajentaa käyttöä. Hyvinvointialueisiin siirtymisen myötä keskustelua Secappin laajentamisesta vielä muihinkin toimintoihin tullaan varmasti käymään.

Oli järjestelmä mikä tahansa, perehdyttäminen käyttöön on tärkeää, jolloin sovellusta on helppo lähteä käyttämään heti. Secappilla on selvästi myös panostettu kouluttamiseen ja käytön perehdyttämiseen. Apua saa aina, jos käyttöön liittyviä ongelmia ilmenee. Oma pääkäyttäjämme on ollut myös aktiivinen ja auttanut käyttäjiä Secappin käyttämisessä. Kuulemani käyttäjäpalaute on ollut pelkästään positiivista. 

Voin vilpittömästi suositella Secappia, jos organisaatiolla on tarvetta yksin työskentelevien työn turvaamiseen esimerkiksi kotikäyntejä tekeville sekä yleisesti kaikille, joilla on tarve tavoittaa nopeasti suuria määriä ihmisiä.

Vieraskynä: Seppo Hujanen, Turvallisuuspäällikkö, Essote

Etelä-Savon hyvinvointialueella Secappin sovellus on laajasti käytössä. Organisaatiossamme sitä käytetään töihinkutsujärjestelmänä ja häiriötilanteiden viestinnässä ja se tuo myös erittäin tarpeellista turvaa sote-sektorilla kotiin vietäviin palveluihin. Yksintyöskentelyn turvan lisäksi Secappia käytetään myös turvapuhelinhälytysten välittämiseen auttajakäyntejä tekeville henkilöille.

Tavoitteenamme on ollut, että yhdellä sovelluksella voisi hoitaa mahdollisimman monta asiaa, ja se on Secappin avulla onnistunut. Tämä helpottaa henkilöstön työtä ja ihmiset myös tuntevat sovelluksen käytön ja ominaisuudet paremmin, kun samaa sovellusta käytetään laajasti.

Hyvinvointialueellamme Secappia käytetään selkeästi eniten töihinkutsuihin. Jakelussa on laaja ryhmä, jolle voidaan lähettää massaviestinä Secapp-viesti tai tekstiviesti tarjolla olevista työvuoroista. Vuoron täyttäminen sujuu sen jälkeen kuin itsestään – viestiin ensimmäisenä reagoinut saa vuoron, ja automaatio hoitaa vastauksen muille täytetystä vuorosta.

Toinen tärkeä Secappin käyttökohde meillä on häiriötilanneviestintä. Secappin viestipohjien avulla tiedotetaan nopeasti häiriöstä ja samalla hälytetään avainhenkilöt tai esimerkiksi johtoa paikalle. Näissä toiminnoissa Secapp on ollut käytössä pitkään.

Secappin käyttöä laajennettiin tuomaan turvaa myös kotiin vietäviin palveluihin

Muutama vuosi sitten laajensimme Secappin käyttöä entisestään ottamalla käyttöön yksintyöskentelyn turvan. 

Organisaatiossamme oli aikaisemmin hankittu kotiin vietäviin palveluihin henkilöstön turvaksi hälyttimiä. Niiden puutteena oli kuitenkin, että ne eivät paikantaneet hälyttäjän sijaintia. Jos siis henkilö teki hälytyksen, hälytyskeskuksessa saattoi olla tiedossa se, kenellä hälytin on mukana, mutta ei sitä, missä henkilö sillä hetkellä on. 

Osittain tästä syystä henkilöt, jotka työskentelivät kotihoidossa, sosiaalitoimen tehtävissä ja muissa kotiin vietävissä palveluissa, eivät pitäneet hälyttimiä mukanaan. 

Koska Secapp oli jo ennestään käytössä myös töihinkutsuissa, oli luonnollista laajentaa käyttöä saman järjestelmän sisällä myös yksintyöskentelyn turvaamiseen. Etuna tässä oli myös se, että työntekijöitä ei tarvinnut kouluttaa erikseen eri järjestelmien käyttöön. 

Vuoden 2020 alkupuolella sain kuulla, että Secapp oli tuomassa markkinoille jo käytössämme olevaan Secapp-järjestelmään henkilöturvan toiminnallisuutta ja siihen integroitavaa fyysistä painiketta. Tämä toimisi GPS/Bluetooth -paikannuksen avulla, jolloin apua hälyttävä henkilö paikantuisi melko tarkasti.  

Koska Secapp oli jo ennestään käytössä myös töihinkutsuissa, oli luonnollista laajentaa käyttöä saman järjestelmän sisällä myös yksintyöskentelyn turvaamiseen. Etuna tässä oli myös se, että työntekijöitä ei tarvinnut kouluttaa erikseen eri järjestelmien käyttöön. 

Kun tuotekehitys oli edennyt pidemmälle, sovimme Secappin kanssa pilotin käynnistämisestä pienen henkilöstömäärän käyttöön. Pilotin avulla varmistuimme siitä, että hälyttäminen onnistuu puhelimen Secapp-sovelluksen painikkeilla tai erillisellä hälytinpainikkeella. Pilottivaiheen jälkeen otimme sen ensin kotihoidon käyttöön, seuraavaksi terveydenhoitoon sekä sosiaalitoimeen kotikäyntejä tekeville henkilöille.

Hälytykset ohjautuvat tilannekeskukseen, jossa on henkilökuntaa töissä kaikkina vuorokaudenaikoina. He olivat myös aktiivisesti mukana viemässä eteenpäin palvelun käyttöönottoa sekä kouluttamassa henkilökuntaa sovelluksen käyttöön.

Yksintyöskentelyn turvalla parempaa työhyvinvointia

Olemme todenneet Secappin yksintyöskentelyn turvan aikaisempaa ratkaisua helpommaksi. Edellinen järjestelmämme perustui siihen, että henkilö ilmoitti missä hän on tai tulee olemaan.  Paikannus on iso etu Secappin yksintyöskentelyn toiminnossa. Työntekijöiden ei tarvitse muistaa etukäteen ilmoittaa missä kulloinkin on. Ja jos jotain sattuisi tapahtumaan matkan aikana, tiedetään heti, missä henkilö on. 

Turvallisuuden kannalta on merkittävää, kun hälytyksen saapuessa vastaanottaja näkee heti, missä apua tarvitaan. Secappin lisäksi kaikilla työntekijöillä on työpuhelimissa myös 112-sovellus, jolla saa yhteyden hätäkeskukseen. 

Osa työntekijöistämme käyttää fyysisiä bluetooth-painikkeita, osa taas vain puhelimen sovelluksessa olevia painikkeita. Tavoitteenamme on, että erillisiä painikkeita otettaisiin enemmänkin käyttöön, koska sen avulla voi helposti ja huomaamattomasti hälyttää apua. 

Onneksi apua on tarvinnut hälyttää vain harvoin, vain muutama hälytys on tullut uhkaavan tilanteen vuoksi. Sovelluksessa oleva ominaisuus, mikä aiheuttaa hälytyksen, jos puhelinta ei liikuta tiettyyn aikaan, toi turvaa yksin liikkumiseen. Toki mikään hälytysjärjestelmä ei poista väkivaltatilanteiden mahdollisuutta, mutta se tuo tietoisuuden siitä, että tarvittaessa saa apua paikalle.

Suurin merkitys yksintyöskentelyn turvalla onkin sen antama turvallisuuden tunne, jota ei pidä vähätellä. Kun tietää, että apu on vain napin painalluksen päässä, sillä on myös iso työhyvinvointia lisäävä merkitys.

Secapp on myös yrityksenä halunnut jatkuvasti kehittää näitä toimintoja ja siten edistää työntekijöiden turvallisuutta.

Henkilöstöstä on pulaa, täten kaikki mitä voimme järjestelmään liittyvillä ratkaisuilla tehdä työviihtyvyyden eteen, on tehtävä, että hoitotyön ammattilaisilla olisi mahdollisimman hyvä ja turvallinen työympäristö.

Samalla järjestelmällä pystytään hoitamaan monta asiaa 

Olemme kokonaisuudessaan olleet tyytyväisiä siihen, että yhdellä järjestelmällä pystytään tekemään monta asiaa, se helpottaa myös henkilöstöä, kun ei ole useita opeteltavia järjestelmiä. Mitä tutummaksi sovelluksen käyttö tulee normaalissa arjessa, sen helpompaa sen käyttö on – oli se sitten hätätilanne tai päivittäinen rutiinityö. 

Henkilöturvan lisäksi saamme Secappilla tehokkaasti tavoitettua tarvittaessa koko henkilöstön,  Essoten aikana noin 2000 henkilöä, oli kyseessä sitten töihinkutsut tai häiriötilanneviestintä. Tärkeää on myös, että Secapp on tietoturvallinen ja toimintakykyinen myös häiriötilanteissa. 

Organisaatiossamme on käytetty Secappin massaviestejä tilanteissa, joissa on ollut esimerkiksi tietoliikenne- tai puhelinhäiriö. Secapp-viestien hyvä puoli on, että viestiin täytyy vastata (OK tai NOK), joka taas antaa lähettäjälle varmuuden siitä, että viesti on mennyt perille ja siihen on reagoitu.

Voin vilpittömästi suositella Secappia, jos organisaatiolla on tarvetta yksin työskentelevien työn turvaamiseen esimerkiksi kotikäyntejä tekeville sekä yleisesti kaikille, joilla on tarve tavoittaa nopeasti suuria määriä ihmisiä.

Koska taloudelliset resurssit ovat rajalliset, on entistä tärkeämpää, että käytettävät järjestelmät palvelevat käyttäjiä monipuolisesti ja kustannustehokkaasti. Secappissa on monipuoliset mahdollisuudet laajentaa käyttöä. Hyvinvointialueisiin siirtymisen myötä keskustelua Secappin laajentamisesta vielä muihinkin toimintoihin tullaan varmasti käymään.

Oli järjestelmä mikä tahansa, perehdyttäminen käyttöön on tärkeää, jolloin sovellusta on helppo lähteä käyttämään heti. Secappilla on selvästi myös panostettu kouluttamiseen ja käytön perehdyttämiseen. Apua saa aina, jos käyttöön liittyviä ongelmia ilmenee. Oma pääkäyttäjämme on ollut myös aktiivinen ja auttanut käyttäjiä Secappin käyttämisessä. Kuulemani käyttäjäpalaute on ollut pelkästään positiivista. 

Voin vilpittömästi suositella Secappia, jos organisaatiolla on tarvetta yksin työskentelevien työn turvaamiseen esimerkiksi kotikäyntejä tekeville sekä yleisesti kaikille, joilla on tarve tavoittaa nopeasti suuria määriä ihmisiä.