Published On: 16.07.2020Last Updated: 01.07.2022Categories: Asiakaskokemukset

Kuvassa vasemmalta oikealle Stepani Bendel, Matti Reinikainen, Sari Rahikainen, Eija Vaskelainen ja Sonja Julkunen.

Suomen kansallista tehohoidon tilannekuvaa pidetään yllä Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa. Tehohoidon ja sen kapasiteetin riittävyys ovat olleet merkittävässä asemassa, kun koronavirukseen ja sen hallintaan liittyviä toimintoja on suunniteltu. Tilannekuvaa pidetään yllä keräämällä tietoa Secapp-sovelluksella.

KYS:n artikkelin mukaan Kuopiossa toimivan kansallisen tehohoidon koordinoivan toimiston tehtävänä on COVID-19-epidemian valtakunnallisen tilannekuvan ylläpito. Lisäksi toimisto vastaa tarvittaessa tehohoitopotilaiden sijoittelusta Suomessa.

–   Tilannekuvaraporttimme, joissa on kuvattu myös sairaaloiden kyky lisätä tehohoidon kapasiteettia, ovat vahvistaneet luottamusta siihen, että tehohoitoa tarvitsevat potilaat kyetään Suomessa hoitamaan, kuvaa anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen.

Tutkimushoitajatiimi vastaa tiedonkeruusta

–  Aamulla kello kahdeksan jokaisen teho-osaston yhteysnumeroon lähtee tilannekuvakyselyviesti Secapp-sovelluksella. Jokainen teho-osasto vastaa kyselyyn aamupäivän aikana. HUSin sairaaloista saamme heidän kokoamansa tilannekuvaraportin. Nämä tiedot kootaan yhteen, tarkistetaan ja tarvittaessa täydennetään, kertovat tutkimushoitajat Eija Vaskelainen, Sari Rahikainen, Sonja Julkunen ja Elina Halonen tehohoidon koordinoivan toimiston käytännön työstä.

Tiimi tekee laajaa yhteistyötä viranomaisten, ensihoidon ja muiden sairaaloiden teho-osastojen kanssa.

–  Olemme esimerkiksi keränneet yhteystietoja, tehneet toiminnan suunnittelua potilassiirtojen varalle ja kartoittaneet käytettävissä olevaa välineistöä tehohoidon osalta.

Lähde ja kuva: psshp.fi

Kuvassa vasemmalta oikealle Stepani Bendel, Matti Reinikainen, Sari Rahikainen, Eija Vaskelainen ja Sonja Julkunen.

Suomen kansallista tehohoidon tilannekuvaa pidetään yllä Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa. Tehohoidon ja sen kapasiteetin riittävyys ovat olleet merkittävässä asemassa, kun koronavirukseen ja sen hallintaan liittyviä toimintoja on suunniteltu. Tilannekuvaa pidetään yllä keräämällä tietoa Secapp-sovelluksella.

KYS:n artikkelin mukaan Kuopiossa toimivan kansallisen tehohoidon koordinoivan toimiston tehtävänä on COVID-19-epidemian valtakunnallisen tilannekuvan ylläpito. Lisäksi toimisto vastaa tarvittaessa tehohoitopotilaiden sijoittelusta Suomessa.

–   Tilannekuvaraporttimme, joissa on kuvattu myös sairaaloiden kyky lisätä tehohoidon kapasiteettia, ovat vahvistaneet luottamusta siihen, että tehohoitoa tarvitsevat potilaat kyetään Suomessa hoitamaan, kuvaa anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen.

Tutkimushoitajatiimi vastaa tiedonkeruusta

–  Aamulla kello kahdeksan jokaisen teho-osaston yhteysnumeroon lähtee tilannekuvakyselyviesti Secapp-sovelluksella. Jokainen teho-osasto vastaa kyselyyn aamupäivän aikana. HUSin sairaaloista saamme heidän kokoamansa tilannekuvaraportin. Nämä tiedot kootaan yhteen, tarkistetaan ja tarvittaessa täydennetään, kertovat tutkimushoitajat Eija Vaskelainen, Sari Rahikainen, Sonja Julkunen ja Elina Halonen tehohoidon koordinoivan toimiston käytännön työstä.

Tiimi tekee laajaa yhteistyötä viranomaisten, ensihoidon ja muiden sairaaloiden teho-osastojen kanssa.

–  Olemme esimerkiksi keränneet yhteystietoja, tehneet toiminnan suunnittelua potilassiirtojen varalle ja kartoittaneet käytettävissä olevaa välineistöä tehohoidon osalta.

Lähde ja kuva: psshp.fi