REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Secapp Oy
Y-tunnus 2411828-1
Viitaniementie 21 E 47, 40720 JYVÄSKYLÄ
Puh. +358504063028

REKISTERIN NIMI

Secapp Oy:n Secapp-palvelun asiakastietokanta

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteröidyn suostumuksella tai asiakassuhteen perusteella tapahtuva Secapp Oy:n Secapp-palveluun liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Secapp Oy rekisteröi vain ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä yritys, jossa työskentelee
  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot yrityksen osalta
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä, palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
  • Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
  • Lupatiedot ja kiellot, kuten paikkatiedon keräys- ja historian tallennusluvat ja -kiellot
  • Käyttäjän sijaintitiedot, joita käytetään viestien toimittamiseen tietyille alueille ja paikantamiseen tilanteen niin vaatiessa.
  • Käyttäjän älypuhelimen käyttöjärjestelmä viestien toimitusta varten.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös asiakkaan omista vastaavista rekistereistä.

Secapp Oy ei hanki henkilötietoja kaupalliselta tai kolmannelta osapuolelta. Secapp Oy ei myöskään luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

TIETOJEN LUOVUTUS

Secapp Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esim. viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Sidosryhmien henkilötiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojaus ohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurien ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Jokainen asiakasrekisterin tietoja käsittelevä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Secapp Oy
Viitaniementie 21 E 47
40720 JYVÄSKYLÄ