Suomi on tunnettu osaamisestaan teknologian, opetuksen sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen saralla, ja edustaa tätä osaamista myös maailmalla. Ankarassa, Turkissa, 16. marraskuuta järjestettävään “Digital Healthcare Solutions from Finland” -tapahtumaan saapuukin Suomesta kovan luokan terveysalan osaamista edustava ryhmä. Tapahtuman avaa Suomen Turkin suurlähettiläs sekä Finland Health -ohjelman edustajat. Secappia edustaa tapahtumassa toimitusjohtaja Kari Aho.

Finland Health -ohjelma pyrkii yhdistämään ja tuomaan esiin Suomen terveydenhuolto- ja teknologia-alan terävintä kärkeä sekä tuottamaan ratkaisuja, jotka vastaavat alan kovimpiin haasteisiin.

Secapp tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille toimintavarman ja helpon tavan tavoittaa toisensa kriittisissäkin tilanteissa. Secapp-viestit ja -hälytykset saadaan nousemaan esiin informaatiotulvasta ja niihin reagoidaan, jolloin viestintä tehostuu ja tilannekuva pysyy hälyttäjän hallussa alusta loppuun. Viestintä ja hälyttäminen onnistuu niin massaviestintänä kuin kohdentamalla viestejä esimerkiksi tietyn osaamisen omaaville henkilöille tai sijainnin perusteella. Secapp ei vaadi toimiakseen uusia laitteita, vaan on käytettävissä olemassa olevalla laitekannalla sekä kuluttaja- että viranomaispuolella. Tähän päästään hyödyntämällä monipuolisesti viranomaispuolen (TETRA) sekä kuluttajapuolen viestintäratkaisuja (sovellukset, tekstiviestit, email, robottipuhelut, työpöytäsovellukset). Tehokas kaksisuuntainen viestintä mahdollistaa toiminnan organisoinnin ja helpon ohjaamisen niin arkisessa toiminnassa kuin kriisitilanteissakin. Tarkastuslista- ja raportointiominaisuuksilla tilanteista ja toimenpiteistä saadaan myös helposti valmiit raportit.

Secappin avulla sairaalat voivat esimerkiksi:

  • Ylläpitää henkilökunnan yhteystietoja, osaamisia ja paikallaolotietoja
  • Helpottaa ja tehostaa päivittäistä toimintaa (esim. sijaisen löytäminen) sekä kriisitilanteisiin varautumista
  • Varmistaa, että halutut henkilöt tavoitetaan aina tarvittaessa
  • Pienentää kulujaan perinteisiin viestintätapoihin, kuten massatekstiviesteihin ja puheluihin verrattuna
  • Välttää inhimillisiä virheitä kriittisissä tilanteissa
  • Parantaa työntekijöiden (mm. yksin työskentelevät) turvallisuutta

Hyödyntämällä eri viestintäkanavia Secappin avulla viestintä on vähemmän altista ongelmille, kuten verkon häiriöille ja ruuhkautumiselle tai luonnonkatastrofeille. Monipuolisuudestaan huolimatta Secapp on helppo ja nopea ottaa käyttöön, ja käyttöönotto onnistuukin tarvittaessa vaikka samana päivänä – ilman lisälaitteita.

Suomessa palvelu on saanut terveydenhoitoalalla todella lämpimän vastaanoton ja onkin käytössä lähes kaikissa Suomen sairaanhoitopiireissä. Toivomme voivamme tukea terveydenhoitoalan ammattilaisia työssään myös Turkissa.