fbpx
Varautumisen tehostaminen
 • Hälytyslistojen ja yhteystietojen ylläpito
  • automaattisesti toisen järjestelmän pohjalta
  • keskitetysti pääkäyttäjillä
  • henkilöillä itsellään
 • Muokattavat hälytyspohjat/toimintaohjeet, ketä hälytetään ja tiedotetaan eri tilanteissa
Nopea kaksisuuntainen ja monikanavainen hälyttäminen

Nopea kaksisuuntainen ja monikanavainen hälyttäminen ja tiedonvälitys

 • Viestit saadaan lähtemään yhdellä napinpainalluksella tai täysin automaattisesti
 • Voidaan lähettää eri viestintätavoilla: sovellus, SMS, email, työasema, robottipuhelut ja TETRA/VIRVE
 • Viestintä voidaan kohdentaa henkilöiden osaamisten, ryhmätietojen, käytettävyyden tai sijainnin perusteella
Viestit huomataan, mahdollistaa nopean päätöksenteon

Viestien huomaaminen voidaan varmistaa ja kriittisten päätöksien tekeminen onnistuu sekunneissa

 • Viestit ja hälytykset saadaan tarvittaessa äänettömyysasetuksien läpi ja viesteihin vaaditaan välitöntä reagointia (OK / NOK)
 • Mahdollisuus viestiä nopeasti myös kriittisille sidosryhmille: esim. turvallisuustoimijat, valmiusryhmät, johto, tilannekeskus
 • Tilannekohtaiset keskustelut ja kirjaukset historiatietoineen jälkiselvityksiä varten
Henkilöturva, tarkastukset ja läheltä piti -ilmoitukset

Samassa ratkaisussa mukana myös henkilöturvaan liittyvät hälytystoiminteet, tarkastukset ja läheltäpiti-ilmoitukset, myös VIRVEstä

 • Samassa ratkaisussa mukana myös henkilöturvaan liittyvät hälytystoiminteet, tarkastukset ja läheltäpiti-ilmoitukset, myös VIRVEstä
 • Sijaintitiedon hyödyntäminen hälytyksien kohdentamisessa ja paikantamisessa henkilöstön, laitteiden ja kaluston osalta
Työtehtävät ja tarkastukset

Dokumentoi Secappilla eri työtehtävät ja tarkastukset, kuten myös infran ja assettien tiedot

Liitettävyys ja tietosuojavaatimukset

Liitettävyys ja tietosuojavaatimuksiin vastaavuus helposti ja varmasti

 • Automaattiset hälytykset toisen järjestelmän tai laitteiden perusteella (esim. Palovaroitinjärjestelmät, fyysiset paniikkinapit)
 • Yhteys- ja kirjautumistietojen synkronointi toisesta järjestelmästä (esim. LDAP)
 • Tiedot varmennettujen yhteyksien päässä Suomessa sijaitsevilla palvelimilla (korotettu Vahti-taso)
 • Mahdollisuus hallinnoida ja poistaa omaan toimintaan liittyviä tietoja ja pääsyä. Ja laajemmin GDPR-vaatimuksien täyttymistä.
Ota Secapp käyttöön päivässä

Voit ottaa Secappin käyttöön vaikka yhdessä päivässä!

Poikkeustilanne-, häiriö- ja turvallisuuskäyttö
 • Varautuminen poikkeustilanteisiin
 • Henkilöstön ja sidosryhmien varoittaminen, informointi ja kriisiviestintä eri poikkeustilanteissa, esimerkiksi tulipalot, kemikaalivuodot, terrorismi, poikkeavat sääilmiöt (myrskyt, maanjäristykset, tulvat), vedenmyrkytykset, jakeluongelmat, sähköhäiriöt tai tietoliikenne/-järjestelmäongelmat.
 • Automatisoitu tai manuaalinen häiriöviestintä sidosryhmille, jotta heillä on koko ajan viimeisin tieto häiriötilanteen etenemisestä.
 • Operatiivisen henkilöstön hälyttäminen ja johdon tehtävien/päätösten koordinointi esimerkiksi mainekriisien minimoimiseksi sekä tilanteen palauttamiseksi normaalitilaan.
 • Tehtävä- ja tarkastuslistatoiminnot poikkeustilanteiden tehtävien koordinointiin ja raportointiin.
 • Yksintyöskenteleville henkilöturvallisuustoiminteet
 • Tapaturma- ja läheltä piti -ilmoitusten tekeminen muutamalla napin painalluksella.
 • Automaattihälytykset valvontajärjestelmien tiedon perusteella.
Arkipäiväinen käyttö
 • Henkilö- ja töihinkutsut, esimerkiksi sijaisen hälyttämiseksi yllättävän poissaolon tai ruuhkatilanteen takia
 • Ryhmien koollekutsut ja hälyttäminen
 • Organisaation sisäinen pikaviestintä (chat) ja tiedottaminen, esimerkiksi kuluttajakäyttöön tarkoitettujen sovellusten korvaajana (mm. whatsapp)
 • Asiakasviestintä sekä muiden sidosryhmien joukkoviestintä ja tiedottaminen
 • Operatiivinen toiminnanohjaus, esimerkiksi toistuvien tehtävien ja tarkastusten koordinointi (mm. asennukset, huollot, lopputarkastukset, laatutarkastukset)
 • Kiinteistöjen, laitetilojen ja assettien tietojen dokumentointi
 • Monitoimijaympäristön hallinta esimerkiksi jakamalla turvallisesti tarvittavat tiedot eri toimijoiden kesken ja dokumentoimalla tarvittavia tietoja
 • Turvallisuustarkastukset esimerkiksi työmaalla tai toimipisteessä
Henkilöstön ja yhteyshenkilöiden tietojen hallinta
 • Ylläpito
  • automaattisesti toisen järjestelmän pohjalta, esim. LDAP
  • keskitetysti pääkäyttäjien hallinnoimana
  • henkilöiden itsensä päivittämänä
 • Tiedot sisältävät mm.: yhteystiedot (puhelinnumero, email, osoite, virvenumero), ryhmät, osaamiset, käytettävyys, sijainti
Hälytys- ja viestipohjat
 • Muokattavat hälytyspohjat/toimintaohjeet, ketä hälytetään ja tiedotetaan eri tilanteissa
 • Pohjat sisältävät mm. tilanteen prioriteetin, toimintaohjeet, liitedokumentit, vastaanottajat, viestikanavat, viestiautomaatio ja asetukset
Valmiusasteen seuranta
 • Henkilöiden käytettävyystiedon perusteella muodostuu automaattisesti tieto kuinka monta henkilöä on milläkin hetkellä käytettävissä
Dokumenttien ja liitteiden hallinta
 • Liitedokumenttien hallinta, joka on keskitettävissä muun olennaisen tiedon kanssa
 • Ajantasaisen tiedonjakaminen turvallisesti
Kohde- ja laiterekisterit
 • Kohteiden, kaluston, laitteiden tietojen luonti ja muokkaus kunkin toimialan omien tarpeiden mukaan
Hälyttäminen sekunneissa

Hälytyksien vastaanotto ja kuittaus

Hälytyksiin liittyvät keskustelut
 • Hälytystilanteisiin aukeaa automaattisesti keskustelu (chat), jossa ovat mukana kaikki hälytysviestin vastaanottajat. Keskustelu on käytettävissä verkkoselaimella ja mobiilisovelluksilla
 • Keskustelussa voit
  • Kirjoittaa tekstiä
  • Ottaa ja jakaa kuvia
  • Jakaa viimeisimmän sijaintitiedon karttapohjalla
  • Jakaa ja toistaa äänitallenteita
  • Jakaa liitteitä
  • Kohdentaa sisällöt määrittelemillesi henkilöille

Raporttien sisällöt
 • Hälytysviesteihin voidaan luoda ja liittää osaksi myös tehtävälistoja, kattaen esimerkiksi
  • päivittäiset tarkastukset
  • asennukset
  • huollot
  • kriisiryhmän toimintavaiheet
  • turvallisuustarkastukset
  • tai muut lomakkeet / tarkastukset
 • Tehtävä-/tarkastuslistoilla voidaan varmistaa, että kukin henkilö voi seurata tarkasti, mitä hänen tulee tehdä ja raportoida, ja nähdä mitä muut ovat jo tehneet
 • Tehtävälistoihin on mahdollista liittää myös kustannustiedot / -suoritteet kustannusten seurantaa varten
Hälytyksien ketjuttaminen / eskalointi

Hälyttämisen vastausautomaatio

Automaattihälytykset ulkopuolisista lähteistä

Lyhyesti
 • Helppokäyttöinen kriittiseen käyttöön soveltuva massaviestintä-/hälyttäminen
 • Voit lähettää hälytykset ja töihinkutsut sekunneissa millä tahansa laitteella
 • Hälytykset voidaan kohdistaa ryhmien, osaamisten, sijainnin ja paikallaolotiedon perusteella
 • Ei vaadi uusia laiteinvestointeja lähettäjiltä tai vastaanottajilta
 • Reaaliaikainen tilannekuva kuittauksista, sijaintiedoista sekä hälytyksien liitetyistä lisätiedoista keskustelujen ja tehtävälistojen kautta
 • Hälytystoiminta on mahdollista myös automatisoida osittain tai kokonaan
Hyödyt
 • Hälytyksien perillemeno varmistettu usealla toimituskanavalla
 • Hälytyksien huomaaminen varmistettu mm. ohittamalla äänettömyysasetukset
 • Pikavastaukset (OK/NOK) helpottavat nopeaa päätöksentekoa ja reagointia
 • Vähennä manuaalista työtä (esim. soittoringit / ihmisten tavoittaminen)
 • Vähennä kustannuksia verrattuna perinteisiin viestintäratkaisuihin (massatekstiviestit)
 • Vähennä kriisitilanteiden inhimillisten virheiden mahdollisuutta
Hälytyksien tekeminen manuaalisesti
 • Turvapainikkeet älypuhelimiin: Android, iOS ja Windows Phone
 • Nappien määrä, tekstit, ketä hälytetään ja sisällöt määriteltävissä vapaasti jokaiselle käyttäjälle. Soveltuu läheltäpiti-ilmoituksista vaaratilannehälytyksiin.
 • Hälytyksen mukana tarvittaessa myös paikantava sijaintitieto
 • Turvanapit myös tietokoneen työpöydälle (Windows-sovellus)
 • Hälytykset voidaan aktivoida myös manuaalisesti tekstiviesteillä
 • Fyysiset hätäpainikkeet liitettävissä osaksi Secappia (ks. esimerkkivaihtoehtoja seuraavalta kalvolta)
Automaattiset hälytykset
 • Ajastettu, automaattinen hälytys, jos tietty aika kuluu umpeen eikä henkilö sulje ajastinta. (ns. kuolleen miehen kytkin)
 • Liikkeen perusteella tapahtuva automaattinen hälytys, jos henkilö ei ole liikkunut tiettyyn aikaan
 • Hälytykset muiden järjestelmien perusteella, esimerkiksi palo- ja rikosilmoitinjärjestelmistä tulevan tiedon perusteella
Turvallisuustiedottaminen, turvallisuustarkastukset ja valvomotoiminta
 • Varautuminen eri tilanteisiin ja uhkakuviin hälytyspohjilla (mm. oletussisällöt, poistumisreitit, toimintaohjeet, vastaanottajat)
 • Turvallisuustiedotteiden keskitetty lähetys ja kohdentaminen halutulla tavalla (esim. sijainti, ryhmät, osaaminen, paikallaolo)
 • Tilannekuva pikakuittauksista (OK/NOK), esim. ketkä tarvitsevat apua, ketkä voivat hoitaa tehtävän, tilanteen reaaliaikainen seuranta
 • Tuki turvallisuuskävelyille/-tarkastuksille vapaasti määriteltävien tehtävälistojen kautta
Langaton painike

Langaton painike Paradox REM101 + tukiasema Magellan MG6250

 • Radiopohjainen langaton painike (tajuus 433 MHz)
 • Kantama 30-50m, jota voidaan laajentaa toistimilla
 • Painikkeen koko: 51 x 32 x 13 mm
 • Kosteuden kestävä, pariston kesto 2-3 vuotta
 • Yhteen tukiasemaan voidaan liittää 16 painiketta
 • Kaulanauha kuuluu toimitukseen, saatavilla lisätarvikkeita mm. vyöklipsi, rannehihna, pöytäkiinnike
Tietokoneeseen kytkettävä painike
 • Kytketään USB-porttiin
 • Painikkeen koko: 53 x 73 x 35 mm
 • Suojakansi estämään vahinkopainallukset
 • Vaatii toimiakseen Secapp Windows -työasemasovelluksen
Bluetooth-painikkeet
 • Kortti- ja avaimenperävaihtoehdot
 • Liitetään Bluetooth-yhteydellä Secapp-mobiilisovellukseen
 • Hätänappia painamalla (tuplaklikkaamalla) aktivoi sovelluksen lähettämään hälytyksien

TETRA/VIRVE-viestinnän toimintaperiaate

 

TETRA / VIRVE SDS-viestit ja edistyneemmät Callout-viestit voidaan lähettää suoraan Secappista. Kuittaustiedot TETRA/VIRVE –laitteista saadaan takaisin Secappiin. Kaksisuuntainen viestintä on toteutettu hyödyntämällä TETRA Connectivity Serveriä (TCS).

Töiden ja materiaalien kustannusten seuranta

Työtehtävien kustannukset

 • Kustannussuoritteet (työ + materiaalit) raportoitavissa suoraan mobiilisti (kentältä)
 • Työtehtävistä rakennettavissa automattisesti laskuehdotukset, jotka voi viedä myös excel-muotoon

Työtilaukset ja laskuehdotukset

 • Hallinnoi työtilauksia suoraan Secappissa kumppaniverkostosi kanssa tai automatisoi ne integroimalla Secapp kumppaneiden järjestelmiin
 • Luo omat hinnastot per kumppani, jolloin voit hallinnoida osto- ja myyntitilausten välistä katetta helposti
 • Hallinnoi tilauksien ja laskujen eri vaiheita kumppaneiden kesken
Kohteiden operatiivisten kustannusten seuranta

Organisaation oma kirjautumis- ja rekisteröitymissivu

Luo yksilöllisen kirjautumis- ja rekisteröintisivu organisaatiollesi.

Yksilöllinen kirjautumissivu sisältää:

 • oman yksilöllisen kirjautumislinkin (www.secapp.fi/oma_sivusi)
 • oman logosi
 • haluamasi sisällön

Kirjautumissivun lisäksi voit lisätä itsellesi myös erillisen rekisteröintisivun, jonka kautta käyttäjät voivat pyytää Secapp-tunnuksia organisaatioosi.

Seuraavasssa on vertailtu muutamien perinteisten viestintä-, hälytys- ja dokumentointiratkaisujen toimintaa Secappiin. Vertailuun on otettu mukaan toimintatapoja ja järjestelmiä, joita Secappiin siirtyneet asiakkaat ovat aiemmin käyttäneet.

Vertailukohta Secapp SMS Pikaviestinalustat (WhatsApp, Telegram, jne) Soittoringit
Viestin lähettämisen kustannukset Ilmainen / sisältyy kk-maksuun Jokainen viesti maksaa erikseen Ilmainen / sisältyy latausmaksuun
sovellus
Jokainen puhelu maksaa erikseen
Tuki massaviestinnälle / isojen ihmismäärien tavoittamiselle nopeasti Kyllä Kyllä, tosin altis viiveille Kyllä
Ei, jokaiselle henkilölle pitää soittaa erikseen
Tukee useampia eri viestintäkanavia, jotta voidaan tavoittaa ihmiset laitteesta riippumatta Kyllä
sovellus, sms, virve, sähköposti, robottipuhelut, pc-sovellus
Ei Ei Ei
Soveltuu kriittiseen viiveettömään viestintään Kyllä Ei Kyllä (huom! tietoturva) Kyllä, jos pieni määrä ihmisiä
Mahdollisuus ohittaa puhelimen äänettömyysasetukset Kyllä (sovellus ja virve) Ei Ei Ei (yleensä)
Mahdollisuuksia varmistua, että viesti tavoittaa oikean henkilön Kyllä
tunnistautuminen, yhteystietojen hallinta
Ei Kyllä, kuitenkin esimerkiksi riski lisätä kriisitilanteissa keskusteluihin mukaan ulkopuolinen henkilö Kyllä
Viestin vastauksien koostaminen määrämuodossa lähettäjälle Kyllä
pikakuittaukset (ok/nok)
Ei (yleensä) Ei Ei
Viestiautomaatio, esim. tietyllä tavalla vastanneille automaattisesti lisätietoja Kyllä Ei (yleensä) Ei Ei
Viestin kohdentaminen osaamisten, ryhmien tai sijaintitietojen perusteella Kyllä Ei Ei Ei
Viestipohjien hallinta (valmiit toimintaohjeet, kenelle viestitään ja millä tavoin) Kyllä Ei Ei Ei
Tuki liitetiedoille (kuvat, videot, äänileikkeleet, jne) Kyllä Ei Kyllä Ei
Tuki määrämuotoisille tarkastuslistoille/lomakkeille Kyllä Ei Ei Ei
Tuki kohdetietojen ja assettien dokumentoinnille Kyllä Ei Ei Ei
Pääsynhallinta / pääsy vain omalle henkilöstölle Kyllä
eri käyttäjätasoilla pääsy eritasoiseen sisältöön ja toimintoihin
Ei (yleensä) Ei Ei
Sisällön hallinnointi, mm. mahdollisuus poistaa sisältöä keskitetysti Kyllä Ei Ei Ei
Integraatiomahdollisuus automaattisen yhteystietojen hallintaan Kyllä
LDAP/AD ja API-pohjainen
Ei (yleensä) Ei Ei
SSL-salattu viestintä Kyllä
lisäksi tuki AES-256 salaukselle
Ei Kyllä Ei
Laitehallinta, eli mahdollisuus poistaa pääsy yksittäiseltä laitteelta esimerkiksi katoamisen yhteydessä Kyllä Ei Ei Ei
Mahdollisuus pakottaa laitteisiin tietoturvaominaisuuksia ennen käyttöä (esim. ruudun lukitus, kryptaus) Kyllä Ei Ei Ei
Audit logit ja GDPR-yhteensopivuus, esimerkiksi mahdollisuus koostaa tiedot, mitä tietoja järjestelmässä on Kyllä Ei Ei Ei
Tiedot Suomessa (turvallisissa laitesaleissa) Kyllä Kyllä Ei Kyllä
Tietojen varmuuskopionnit ja palautusmahdollisuudet Kyllä Ei Ei Ei