fbpx

MIKÄ ON SECAPP?

Suomalainen Secapp on palkittu, ammattikäyttöön kehitetty kriittisen viestinnän ja hälyttämisen SaaS-palvelu, jolla voidaan lähettää massaviestejä, hälyttää yksilöitä ja ryhmiä sekä kerätä ja jakaa tietoja alustalla, jonka data säilyy aina turvassa.

Katso vertailu: Secapp vs. muut

Tietoturvallinen

 • Suomessa kaikki Secappin tiedot pysyvät Suomen sisällä korkean turvallisuuden palvelintiloissa. Lue lisää: Tietoturvallisuus.

Kaikille organisaatioille

 • Secapp sopii kaikenkokoisille organisaatioille, oli käyttäjiä muutamia, kymmeniä, satoja tai tuhansia.

Käytä selaimella, kännykällä tai vaikka Virvellä

Voit käyttää Secappia:

 • Nettiselaimella
 • Android- ja iOS-sovelluksilla
 • Win10-sovelluksella
 • Viranomaislaitteilla, kuten Virvellä
 • Tukee myös tekstiviestejä, sähköposteja, puheluita (myös robottipuhelut) sekä monia eri verkkoteknologioita, mikä tekee Secappista hyvin luotettavan

Ei isoja investointeja – kokeile demoa!

 • Secappin demoympäristö voidaan rakentaa jo yhteydenottopäivänä, eikä se vaadi sen kummempaa käyttöönottoprojektia. Kokeile rohkeasti!

Asiantuntijamme esittelevät Secappia ja sen toimintoja mielellään sinulle.

KYSY LISÄÄ

VARAUDU, REAGOI, TOIVU

Secapp-sovellusta käytetään erityisesti poikkeustilanteisiin liittyvään varautumiseen, reagointiin ja toipumiseen.

Näitä ovat esimerkiksi:

 • Eri organisaatioiden poikkeustilannetiedottaminen, henkilöturvallisuuden varmistaminen sekä operatiivisen toiminnan ohjaaminen
 • Pelastuslaitosten hälyttämistoiminta ja kalustotarkastukset
 • Sairaaloiden henkilökunnan työkutsut, suuronnettomuushälytykset ja tiedonkeruu
 • Kiinteistöjen turvallisuustarkastukset
 • Yksintyöskentelyn (kuljettajat, tarkastajat, nuohoojat, siivoojat jne.) turvallisuuden parantaminen

Tutustu tarkemmin Secappin ominaisuuksiin

HÄLYTYS- JA VIESTINTÄ

TEHTÄVÄLISTAT JA RAPORTOINTI

YKSINTYÖSKENTELYN TURVA

SECAPP LUKUINA

4 000 000+
Lähetettyä hälytystä vuosittain

90 000+
Käyttäjää

57 000+
Dokumentoitua kohde-/laitetilaa

©Secapp

 

©Secapp

HÄLYTYS- JA VIESTINTÄTOIMINNOT

Secappissa on kiinnitetty erityistä huomiota viestien luotettavaan perille menoon, tietoturvaan ja siihen, että kriittinen tieto saadaan lähetettyä ja kohdennettua sekunneissa juuri oikeille henkilöille – on henkilöitä sitten yksi tai tuhansia.

Viestit voidaan kohdentaa henkilöille osaamisten (esim. EA-koulutus, hygieniapassi, C-ajokortti) käytettävyystiedon, ryhmien tai sijaintitiedon perusteella.

Hälytykset ja viestit varmasti perille

Henkilöiden tavoittaminen ja tilanteeseen reagointi voidaan tarvittaessa varmistaa jopa ohittamalla puhelinten äänettömyysasetukset korkeimman luokan hälytyksellä ja hyödyntämällä eri viestintäkanavia.

Tilanteesta riippuen viesti voidaan toimittaa:

 • Sovellukseen (Android, Windows Phone, iOS, Win10)
 • Tekstiviestillä
 • Robottipuheluna
 • Sähköpostina
 • Viranomaisverkon TETRA/VIRVE-laitteisiin

Kaikki keskitetysti Secappista, vain yhtä nappia painamalla!

Hälytetyt henkilöt näkevät reaaliajassa ketkä pääsevät mukaan hälytystilanteeseen ja millä osaamisella.

Secapp tukee myös täysin automaattisia hälytyksiä ja viestintää, jotka ovat käynnistettävissä myös toisesta järjestelmästä tulevan tiedon perusteella.

Lisäksi aluehälytyksillä voit automatisoida esimerkiksi tehdasalueen, rakennustyömaan tai toimiston viestintää ja hälytyksiä.

Secappilla keskustelet turvallisesti

Secappin salattu pikaviestintä (chat) mahdollistaa turvallisen tavan keskustella ja jakaa sisältöä, kuten kuvia, videoita ja tiedostoja kahdenvälisissä-, aihe-, tilannekohtaisissa tai ryhmäkeskusteluissa.

Secapp chat toimii niin mobiilisovelluksilla kuin selaimellakin, joten käyttö on hyvin helppoa.

Kaikki Secappin tiedot pysyvät Suomen sisällä korkean turvallisuuden palvelintiloissa (korotettu VAHTI-luokitus), mikä tekee Secappista yrityskäyttöön erinomaisesti soveltuvan ratkaisun, toisin kuin esimerkiksi kuluttajakäyttöön suunnatut pikaviestintäsovellukset.


MATERIAALIT


KYSY LISÄÄ

©Secapp

TEHTÄVÄLISTAT JA RAPORTOINTI

Secapp mahdollistaa myös tietojen sähköisen dokumentoinnin ja liitetiedostojen hallinnan.

Voit viedä web- ja mobiilikäyttöön haluamasi tehtävä- ja tarkastuslistat (päivittäiset tarkastukset, asennukset, huollot, toimintaohjeet) kuin myös infraan, toimipisteisiin ja assetteihin liittyvät tiedot (esim. laitekortit ja kohdetiedot).

Secappin raportointityökaluilla hoidat myös läheltä piti -ilmoitukset sekä luot anonyymit lomakkeet EU:n whistleblowing-direktiivin vaatimusten mukaisesti.

Reaaliaikainen seuranta – sopii alalle kuin alalle

Tehtävä- ja tarkastuslistoilla varmistetaan, että kukin henkilö voi seurata tarkasti, mitä hänen tulee tehdä ja raportoida, ja nähdä mitä muut ovat jo tehneet.

Secappin kohteiden hallinnalla puolestaan voi ylläpitää eri kohteiden, laitetilojen ja laitteiden tietoja.

Secapp mukautuu helposti eri toimialojen vaatimuksiin ja käytänteisiin.

Kokonaisvaltainen hallinnointityökalu

Laajamittaista hallintaa varten järjestelmässä on toiminnot myös projekteille, hinnastoille, tilauksille ja laskutukselle.

Secappilla saat käyttöösi kokonaisvaltaiset työkalut reaaliaikaisen johtamiseen, laadunvarmistukseen ja tarvittava dokumentaatio on helposti löydettävissä sekä jaettavissa turvallisesti henkilöstösi ja sidosryhmiesi kesken.


MATERIAALIT


KYSY LISÄÄ

©Secapp

 

©Secapp

©Secapp

YKSINTYÖSKENTELYN TURVA

Secappilla voidaan parantaa merkittävästi yksin työskentelevien työntekijöiden turvallisuutta esimerkiksi kriittisissä kohteissa ja tehtävissä sekä yöaikaan.

Painikkeet

Mobiilipainikkeilla voidaan lähettää viestejä ja hälytyksiä yhdellä painalluksella. Lisäksi hälytyksiä varten Secappiin voidaan liittää myös fyysisiä turvapainikkeita. 

Painikkeisiin voidaan liittää esimerkiksi hätäkutsu tai poikkeamahavainnon raportointi.

Kuolleen miehen kytkin

Kuolleen miehen kytkin ja liikkumattomuushälytys antavat yksin työskenteleville turvaa hälyttämällä apua, jos kytkintä ei nollata määräajassa tai mikäli käyttäjän puhelin on ollut liikkumatta määräajan.

Näin apu saadaan paikalle, vaikka käyttäjä itse ei kykenisi tekemään hälytystä.

Sekä painikkeilla että kuolleen miehen kytkimellä tehtyihin hälytyksiin sisältyy sijaintitieto, jolloin apu saadaan helposti ja nopeasti ohjattua oikeaan paikkaan.


MATERIAALIT


KYSY LISÄÄ

KÄYTTÖKOHTEET

Secappilla voidaan hoitaa sekunneissa niin kriisi- ja poikkeustilanteisiin liittyvä hälyttäminen (esim. suuronnettomuudet, turvallisuusuhat, infrahäiriöt) kuin arkipäiväisen toiminnan ohjaus ja päätöksenteko.

Secappia käyttävät esimerkiksi pelastuviranomaiset sopimuspalokuntien hälyttämistoiminnassa sekä sairaalat henkilökunnan töihinkutsuissa ja potilasviestinnässä.

Lisäksi yksityiset organisaatiot käyttävät Secappia tehtävien raportoinnissa, häiriötiedottamisessa, turvallisuuden varmistamisessa, kriittisen infrastruktuurin ja laitteiden dokumentoinnissa sekä operatiivisen toiminnan ohjaamisessa.

Arkipäiväinen käyttö

Henkilö- ja töihinkutsut: sijaisen hälyttäminen yllättävän poissaolon tai ruuhkatilanteen takia.

Ryhmien koollekutsut ja hälyttäminen.

Organisaation sisäinen pikaviestintä (chat) ja tiedottaminen: kuluttajakäyttöön tarkoitettujen sovellusten (esim. WhatsApp) korvaaminen.

Asiakasviestintä sekä muiden sidosryhmien joukkoviestintä ja tiedottaminen.

Operatiivinen toiminnanohjaus: toistuvien tehtävien ja tarkastusten koordinointi (mm. asennukset, huollot, lopputarkastukset ja laatutarkastukset).

Kiinteistöjen, laitetilojen ja omaisuuteen liittyvien tietojen dokumentointi.

Kustannusten hallinta (CAPEX- ja OPEX): työ- ja materiaalitilaukset, kustannusvarukset ja operatiivisten kustannusten seuranta.

Monitoimijaympäristön hallinta: jakamalla turvallisesti tarvittavat tiedot eri toimijoiden kesken ja dokumentoimalla tarvittavia tietoja.

Turvallisuustarkastukset: esimerkiksi työmaalla tai toimipisteessä.

Poikkeustilanne-, häiriö- ja turvallisuuskäyttö

Varautuminen poikkeustilanteisiin: muokattavat hälytys- ja toimintaohjepohjat sekä yhteystietojen, osaamisten, käytettävyys- ja sijaintitietojen hallinta.

Henkilöstön ja sidosryhmien varoittaminen, informointi ja kriisiviestintä eri poikkeustilanteissa: tulipalot, kemikaalivuodot, terrorismi, poikkeavat sääilmiöt (myrskyt, maanjäristykset, tulvat), vedenmyrkytykset, jakeluongelmat, sähköhäiriöt tai tietoliikenne/-järjestelmäongelmat.

Automatisoitu tai manuaalinen häiriöviestintä sidosryhmille: sidosryhmillä koko ajan viimeisin tieto häiriötilanteen etenemisestä

Operatiivisen henkilöstön hälyttäminen ja johdon tehtävien/päätösten koordinointi: esimerkiksi mainekriisien minimoimiseksi sekä tilanteen palauttamiseksi normaalitilaan.

Tehtävä- ja tarkastuslistatoiminnot: poikkeustilanteiden tehtävien koordinointiin ja raportointiin.

Yksintyöskenteleville henkilöturvallisuustoiminnot: sijainnin seuranta, kuolleen miehen kytkin, liikkumattomuuden tunnistaminen sekä mobiilihälytyspainikkeet ja fyysiset hälytysnapit.

Tapaturma ja läheltä piti -ilmoitusten tekeminen muutamalla napin painalluksella.

Automaattihälytykset valvontajärjestelmien tiedon perusteella.

KYSY KOEKÄYTTÖÄ

 

©Secapp

Asiakkaita, kumppaneita ja palkintojamme

Secappia käyttävät lähes kaikkien Suomen sairaanhoitopiirien lisäksi monet pelastuslaitokset, öljy-, lääke-, elintarvike-, kemian- ja kaivosteollisuuden toimijat, vapaaehtoisorganisaatiot, mediayhtiöt, oppilaitokset, kaupungit ja kunnat.

Secapp on valittu vuoden 2020 kasvuyritykseksi (Kasvu Open), saanut erityismaininnan EU:n komissiolta maailmaa muuttavasta ratkaisusta, palkittu TOP3:n joukkoon Suomen kansallista turvallisuutta edistäneestä toiminnasta, voittanut Kauppakamarin kyberturvallisuuspalkinnon sekä valittu osaksi Airbusin viranomaisviestintäkumppaneita.

Tutustu myös asiakaskokemusvideoihimme.

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta.

Turun yliopistollinen keskussairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta ja yksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viidestä sairaalasta.

​Eksote tuottaa julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut Etelä-Karjalan yhdeksän kunnan noin 129 000 asukkaalle.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on sairaanhoitopiiri, johon kuuluu kaksi sairaalaa Etelä-Savossa: Mikkelin keskussairaala ja Moision sairaala.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on kuntayhtymä, jonka muodostavat Etelä-Pohjanmaan maakunnan kunnat sekä Isokyrö.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin kuuluu Kanta-Hämeen keskussairaala, jolla on yksiköt Hämeenlinnassa ja Riihimäellä.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä hoitaa Hyrynsalmen, Kajaanin, Kuhmon, Paltamon, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kuntien kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on kuntayhtymä, jonka muodostavat Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio.

Lapin sairaanhoitopiiri on 15 kunnan (mm. Rovaniemen, Kittilän ja Inarin) omistama kuntayhtymä. Lapin sairaanhoitopiiri kuuluu Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 13 kunnan alueella.

Soite tarjoaa julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita Keski-Pohjanmaan alueen asukkaille saumattomien palveluketjujen muodossa.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri eli SOSTERI on Savonlinnan seudun kuntien ylläpitämä sairaanhoitopiiri.

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sairaanhoitopiiri Kymenlaakson maakunnan alueella.

The North Estonia Medical Centre is one of the top health care providers in the country.

Satasairaala on Porissa toimiva maakunnallinen keskussairaala, jonka omistaa Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos palvelee alueensa kuntia ja kansalaisia pelastuslaitokselle määriteltyjen tehtävien mukaisesti.

Pirkanmaan pelastuslaitos on jaettu toiminnallisiin alueisiin, joissa henkilökunta ja palokunnat työskentelevät ihmisten parhaaksi.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos huolehtii koko Pohjois-Karjalan alueella pelastustoimen ja ensihoidon palveluiden tuottamisesta.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen toiminta-alueena on Etelä-Karjalan alue (Lappeenranta, Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Lemi, Taipalsaari, Luumäki, Savitaipale).

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry on yksi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) koordinaatiojärjestöistä, ja vastaa kaikista sen ilmatoiminnoista.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen vakinainen henkilöstö, yhdessä sopimuspalokuntien kanssa, huolehtii onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta sekä varautumisesta koko Etelä-Savon alueella.

Kainuun pelastuslaitoksen vakinainen henkilöstö, yhdessä sopimuspalokuntien kanssa, huolehtii onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta sekä varautumisesta koko Kainuun maakunnan ja Vaalan kunnan alueella.

Koskenkorvan VPK Ry on palokuntayhdistys Etelä-Pohjanmaalla, Ilmajoen kunnassa, Koskenkorvan kylässä.

Nurmon VPK toimii Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana, asemapaikkana Nurmon paloasema.

Pihlavan VPK on Porin Pihlavan kaupunginosassa sijaitseva sopimuspalokunta. Kokonaisjäsenmäärä on noin sata henkeä.

Porvoon VPK on aatteellinen palo- ja pelastusyhdistys jolle ensisijaisesti kuuluu: sammutus- ja pelastustoiminta ennaltaehkäisevä toiminta öljytorjunta.

Rauman Vapaaehtoinen Palokunta ry on perustettu vuonna 1879. Rauman VPK:lla on palokuntasopimus Satakunnan Pelastuslaitoksen kanssa.

Palokunta on solminut Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa palokuntasopimuksen palo- ja pelastustehtävien hoitamisesta. Jäsenistö miehittää asemaa numero 62 Riihimäellä.

Rovaniemen VPK on perustettu vuonna 1900. Nykyisin Rovaniemen VPK:n hälytysosasto toimii Rovaniemen Pelastuslaitoksen alaisuudessa täydennyspalokuntana.

Sodankylän VPK on vuonna 1931 perustettu vireä palokuntayhdistys, joka suorittaa pelastustoimen tehtäviä Lapin pelastuslaitoksen kanssa tekemänsä palokuntasopimuksen mukaisesti.

Gradia on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Vaasan ammattikorkeakoulu, VAMK kouluttaa kansainvälisiä asiantuntijoita elinkeinoelämän palvelukseen.

Laurea-ammattikorkeakoulu toimii kuudella kampuksella Uudellamaalla.

Oamk tarjoaa AMK-tutkintoon ja ylempään AMK-tutkintoon (YAMK) johtavaa koulutusta, avointa ammattikorkeakouluopetusta, erikoistumis- ja täydennyskoulutusta.

Business College Helsinki on 1800-luvun lopulla perustettu Helsingin Pasilassa sijaitseva toisen asteen ammatillinen oppilaitos.

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten och högskolan är verksam i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad.

Porin Steinerkoulu on yhtenäiskoulu, jossa tarjotaan opetusta luokille 1-9.

Turun Steiner-koulu on yhtenäiskoulu, jonka opetussuunnitelma perustuu steinerpedagogisiin arvoihin ja ihmiskäsitykseen.

Vaasan yliopisto on vastuulliseen liiketoimintaan suuntautunut yliopisto.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä.

Seurakuntaopisto on yksityinen koulutusinstituutti Järvenpäässä, Pieksämäellä, Lapualla, Ruokolahdella ja Uusikaarlepyyssä.

Careeriassa koulutusaloja on parikymmentä, ja tutkintovalikoimaan kuuluu yli 80 eri alan tutkintoa.

JEDU-ammatillinen koulutuskeskus on tärkein keskiasteen ammatillisen koulutuksen järjestäjä Oulun eteläosassa.

Karelia-ammattikorkeakoulun toiminta on alkanut vuonna 1992 ja vakinaistettu 1996.

Omnia on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä.

Perho Liiketalousopisto on ravintola-alan, matkailualan ja liiketoiminnan freesi ammatillinen oppilaitos.

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE tarjoaa ammatillista tutkintokoulutusta ja täydennyskoulutusta.

Savon ammattiopistolla on koulutusyksiköitä Iisalmessa, Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Varkaudessa.

Yrkesinstitutet Prakticum är en svenskspråkig yrkesläroanstalt.

VAAO on Valkeakoskella toimiva monialainen ammatillinen oppilaitos.

Ylä-Savon ammattiopisto on toisen asteen koulutusta sekä aikuiskoulutusta tarjoava koulutusorganisaatio.

Kokkolan seurakuntayhtymään kuuluu kuusi paikallista evankelisluterilaista seurakuntaa Kokkolan, Kaustisen ja Halsuan alueella.

Edistämme vapaaehtoistoiminnan laatua ja tunnettavuutta sekä toiminnallista osallisuutta Jyväskylässä. Vapari kuuluu Jyväskylän kulttuuri-ja osallisuuspalveluihin.

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry on yksi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) koordinaatiojärjestöistä, ja vastaa kaikista sen ilmatoiminnoista.

STUK on Suomen säteilyvalvonnasta ja ydinturvallisuusvalvonnasta vastaava viranomainen.

Avarn Security on strateginen ja vastuullinen turvallisuuskumppani yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille, joka työllistää noin 4000 alan huippuosaajaa.

Centry is an international security and investigations company, with services ranging from risk management, project site security and compliance screening.

247 Satakunnan Turvapalvelut Oy on kotimainen, vahvasti paikallisesti toimiva yritys, jonka käytössä on viimeisin turvallisuuden huipputeknologia sekä tehokas päivystävä asiakaspalvelu.

KIP Service luo suurteollisuudelle toimintaympäristön ja kumppanuusverkoston.

Kiilto kehittää, valmistaa ja markkinoi kemianteollisuuden ratkaisuja.

KIP Service luo suurteollisuudelle toimintaympäristön ja kumppanuusverkoston.

Ilmatieteen laitos on Suomen liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa toimiva laitos, joka tuottaa sääpalveluita sekä toimii tutkimuslaitoksena.

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikennekonserneista.

Suomen Yhteisverkko on DNA Oyj:n ja Telia Finland Oyj:n perustama yhteinen verkkoyhtiö.

Hangon Satama on Suomen eteläisin satama, josta on nopea yhteys Keski-Eurooppaan, kaikkialle Suomeen ja Venäjälle.

Netel Oy on Suomessa ja Virossa toimiva tietoliikenne- ja sähkönsiirtoverkkojen kokonaistoimittaja.

Relacom works with integrated technology services within communication, energy and IT.

Suomen KotiData Oy on vuonna 2008 perustettu tietotekniikan tukipalveluyhtiö.

Jyväskylä on Suomen seitsemänneksi suurin kaupunki ja Keski-Suomen maakuntakeskus. Jyväskylässä on asukkaita reilut 140 000.

Teollisuuskaupungin historia ja nykypäivän innovatiivinen ote kohtaavat Varkaudessa. Yli 20 000:n asukkaan Varkaus on erinomainen kaupunki yrittämiseen, työskentelyyn ja elämästä nauttimiseen.

Airbus on Euroopan suurin ilmailu- ja avaruusteknologiayritys.

Erillisverkkojen tehtävänä on pitää digiajan Suomi-neito huippukunnossa.

Critical Communications Finland hosts Finnish authorities and the national public safety operator VIRVE.

Virve myy ja huoltaa TETRA-verkkoihin soveltuvia radiopäätelaitteita, joita käytetään muun muassa Virve-verkossa.

Keski-Suomen kauppakamari vaikuttaa aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti maakunnan elinkeinopolitiikkaan ja nostaa rohkeasti esiin uusia näkökulmia ja kehittämiskohteita.

Suomen Yrityskehitys on yrityksien kasvun kumppani.

Centry is an international security and investigations company, with services ranging from risk management, project site security and compliance screening.

Jyväskylän yliopisto on Jyväskylässä sijaitseva suomalainen yliopisto, jossa opiskelijoita on noin 14 500 ja henkilökuntaa noin 2 500.

Myyrbase Oy tarjoaa laadukkaita tieto- ja viestintätekniikan tuki- ja ylläpitopalveluita.

Incident Management Solutions Finland Oy on kriisijohtamisen ja viestinnän, turvallisuusjohtamisen, valmiuden ja varautumisen asiantuntijapalveluihin ja valmentamiseen keskittynyt yritys.

Peltaco on 1986 perustettu palo- ja työturvallisuuden asiantuntijatalo.

Turvanvuoksi Oy on vuonna 2015 perustettu turvallisuuskoulutusten- ja tuotteiden asiantuntijayritys. Pornaislainen yritys palvelee asiakkaitaan valtakunnallisesti.

Kauppakeskus Kamppi on kaupunkikulttuurin keskuspaikka Helsingissä. Kampissa asioi vuosittain yli 38 miljoonaa asiakasta.